Kraniosálna terapia – liečba dotykom


kranioKraniosakrálna terapia – sila jemného dotyku

Každý z vás sa už stretol s bolesťou hlavy, chrbtice alebo bolesťami, s ktorými vám nikto nevedel pomôcť. A keď nájdete správnu radu a pomoc, o to viac sa začnete zaujímať, čo je to, čo vám pomohlo. Terapia, ktorá sa čoraz viac ukazuje ako účinná, ale i trochu záhadná, je kraniosakrálna terapia. Oslovili sme terapeutku Ing. Máriu Zelenákovú, aby nám o nej prezradila viac.

Ako to všetko vzniklo?

Jedným z prvých západných lekárov, ktorí objavili súvislosť medzi “spontánnym vyliečením” tzv. neriešiteľných prípadov a pochopením choroby ako učebného procesu bol Dr. William G. Sutherland (1873-1954). Osteopat, ktorý rozvinul terapiu jemných manipulácií lebky k nastoleniu harmónie v tele a vyvinul kraniálnu osteopatiu. V polovici 70. rokov Michiganská štátna univerzita (MSU) požiadala chirurga Johna  E. Upledgera, aby obhájil poznatky Dr. Sutherlanda. V rokoch 1975-1983 bol Upledger profesorom biomechaniky na Fakulte osteopatického lekárstva MSU. Viedol tím anatómov, fyziológov, biofyziológov a bioinžinierov, aby preskúmali a zdokumentovali vplyv kraniosakrálneho systému na telo. Tieto výskumy vytvorili základ metódy, ktorú dnes poznáme pod názvom kraniosakrálna terapia (KST).

Čo sa skrýva pod názvom kraniosakrálna terapia?

Kraniosakrálna terapia je jemná manuálna terapeutická technika, ktorá pracuje s pulzáciou mozgovomiechovej tekutiny. Kranium sú kosti na lebke a sakrum je krížová kosť. Medzi týmito kosťami cirkuluje mozgovomiechová tekutina, ktorá je obalená tvrdou blanou mozgovou. Kosti lebky sa musia prispôsobovať tlaku mozgovomiechovej tekutiny – preto sa lebka zväčšuje a zmenšuje, akoby dýchala. To vyvoláva v tele akomodačné pohyby, akoby sa otváralo a zatváralo.

Kraniosakrálna terapia pomocou veľmi jemného dotyku podporuje prirodzenú a harmonickú pulzáciu mozgovomiechovej tekutiny, čo posilňuje pocit vitality ľudského organizmu a zdravia.

Dych života alebo primárne dýchanie

Kraniosakrálna pulzácia je pulzáciou mozgovo-miechovej tekutiny, ktorá chráni, vyživuje a detoxikuje mozog, miechu a celý nervový systém. Tiež sa nazýva liquor – likér pre náš mozog a vytvára sa z krvi v mozgových komorách. Napĺňa celý systém organizmu a vyprázdňuje ho opätovným vstrebávaním do krvi. Rytmus pulzácie môže byť rôzny, väčšinou je to 8 až 12-krát za minútu. Táto vnútorná hybná sila sa nazýva aj “primárne dýchanie”. Zaujímavé a experimentálne overené je aj to, že pulzácia zaniká po smrti ako posledná a môže prebiehať aj niekoľko minút po smrti.

Jemný dotyk ako mávnutie motýlích krídel

Ošetrenie  spočíva v “rešpektujúcich” dotykoch terapeuta na klientovom tele s veľmi jemným tlakom váhy poštovej obálky. Je to jedna z mála techník, kde jemný dotyk urobí viac ako intenzívna sila vynaložená v krátkom čase pri iných masážach. Terapia trvá takmer hodinu, je nebolestivá a klient je počas nej oblečený. Terapeut sa na začiatku vyladí na rytmus, vycíti ako celkovo prebieha pulzácia. Ošetruje napätie membrán v tele, aby mozgovomiechová tekutina mohla voľne prúdiť. Často sa stáva, že skutočný problém je presne na opačnej strane ako ukazuje bolesť určitého miesta.

Príčiny bolesti sú dôležité

Kraniosakrálna terapia je zameraná nielen na odstránenie bolesti či problému v tele, ale najmä na hľadanie príčin a uzdravenie. Veľmi účinná je pri migrénach, bolestiach krížov, chrbtice, menštruačných bolestiach, zlomeninách, poraneniach vnútorných orgánov, ale i psychických poruchách, strese a slabej koncentrácii. V zahraničí je bežné ošetrovanie novorodencov a malých detí. Nie je vhodná pri akútnych stavoch a čerstvých zlomeninách, keď harmonizácia môže zvýšiť pocit bolestivosti.

Na začiatku bolo vyslovené slovo záhadná

Jemné dotyky prinášajú aj stav hlbokého uvoľnenia, počas ktorého sa môže popri chorobe dostať k slovu nadčasová múdrosť v tele. Akoby sa počas hlbokej relaxácie opäť naštartoval samoozdravný proces organizmu. Cieľom terapie nie je odstrániť nejaký konkrétny problém, aj keď väčšinou s tým klienti prichádzajú a problém naozaj zmizne, ale ide o znovunastolenie harmónie a  telesného i duševného zdravia. To posilní prirodzenosť a spontánnosť života, keď pri väčšine problémov telo samo nachádza cestu uzdravenia.

Odborný výcvik aj na Slovensku

Terapiu môžu robiť vyškolení rehabilitační pracovníci a vyškolení terapeuti. Výcvikové kurzy prebiehajú už niekoľko rokov aj na Slovensku.

Ing. Mária Zelenáková, kraniosakrálnej terapii sa venuje od roku 2001.

© 2021 ivestenie.sk  ·  Mediatex, s.r.o.  ·  Autorské práva  ·  Kontakt