Archive for month: July, 2015

Nepodceňujte geopatogénne zóny

July 28, 2015
July 28, 2015

Existujú miesta, na ktorých sa môžete cítiť nesvoji. Niečo vám bude prekážať, nebudete si vedieť nájsť pokojné miestečko, budete sa ošívať – to v lepšom prípade. V horšom sa to prejaví na vašom zdraví. Ako keby ste boli v nejakej zakliatej oblasti. Možno aj ste – v blízkosti takzvanej geopatogénnej zóny. Týmito slovami sa nazývajú oblasti v podobe pásov, ktoré majú negatívny vplyv na človeka. Nazývajú ich aj dračie žily.

S geopatogénnymi zónami sa snažili vysporiadať už naši predkovia. Poznali ich pred tisíckami rokov v starej Číne (vtedy hovorili o dračích žilách), vyhýbali sa im Egypťania či Rimania. Pri hľadaní týchto nepriateľských zón, ktoré škodia človeku, pomáhali zvieratá. Tam, kde sa cítili dobre, kde nemali nejaké závažné choroby, aké miesto si vybrali na spánok – tam aj pre ľudí bolo bezpečné postaviť si príbytok. Starí Číňania sa pri stavbe domov pozývali prútikára, aby zistil, či stojí na správnom mieste, kde nie sú dračie žily. Iné národy využívali najmä dobytok ale aj iné zvieratá. Nie nadarmo sa hovorí, že dom treba postaviť tam, kde si ľahne krava a posteľ má stáť tam, kde si miesto nájde pes. Na druhej strane – o mačkách sa zase hovorí, že s radosťou takéto miesta vyhľadávajú a preto tam posteľ radšej nedávajte. Dobytok bol tiež dobrým indikátorom, či bolo správne rozhodnutie mať dom práve na tom konkrétnom mieste, kde stojí. Po určitom čase sa negatívny vplyv zón prejavil na ich zdraví. Po zabití zvieraťa sa kontrolovali jeho vnútorné orgány. Geopatogénne zóny vyhľadávajú aj mravce, stavajú si na nich mraveniská.

Kde sa tieto geopatogénne zóny nachádzajú? Sú ukryté v zemi pod nami – toky podzemných riek, pramene, jaskyne, geologické zlomy, dotyky hornín, ktoré majú rozdielne vlastnosti, rádioaktívne horniny. Už dávni mudrci predpokladali, že Zem je ako keby pokrytá sieťou siločiar, línií, ktoré ovplyvňujú tok životnej energie. V modernom období prišiel ruský inžinier Georges Lakhovsky s teóriou, že každá živá bytosť, každá jej bunka, má elektrické vlastnosti a reaguje s vibráciami Zeme, ktoré majú určitú frekvenciu. Geopatogénne zóny sú zvyčajne niekoľko metrov dlhé línie so šírkou pár centimetrov a ich interakcia s bunkami ľudského tela je škodlivá. V modernom svete sa k týmto zónam pridali ešte aj ďalšie impulzy, ktoré poznáme pod názvom elektromagnetický smog – sú to rôzne spotrebiče v domácnosti, elektrické siete, vysielače vĺn, železobetónové stavby a podobne. Polohu zón môže určiť prútikár, miesta s elektromagnetickým smogom určite dokážete určiť aj vy (napríklad televízor v spálni nie je to najšťastnejšie – a to nielen z hľadiska elektromagnetického smogu).

Geopatogénne zóny účinkujú na rôznych ľudí rôzne, takže sa nedá nájsť nejaký jednotiaci prvok, ktorý by ich jednoznačne identifikoval. Najvýraznejšie pôsobenie zón je badateľné po polnoci a nadránom, počas dňa, najmä v dopoludňajších hodinách, zoslabne ich účinok na polovicu. Ak je však mesiac v úplnku, ich účinok sa niekoľkonásobne zvyšuje. V zime a v lete je ich účinok slabší ako na jeseň a počas jari. Najhoršie sú miesta, kde sa geopatogénne zóny krížia, ich negatívny účinok sa potom výrazne zosilňuje.

Geopatogénne zóny môžu byť zodpovedné za chronickú únavu, apatiu, straty nálady, strach, nespavosť. Prejavujú sa nielen psychickými problémami, ale aj telesnými – nepriaznivo pôsobia na srdce, žily, môžu poškodzovať rôzne orgány, spôsobovať rakovinu. Ak je v oblasti ich pôsobenia chorý človek, zhoršujú jeho stav. Preto je dôležité týmto miestam sa vyhýbať alebo sa v ich blízkosti zdržiavať čo najmenej. Niekedy sa tomu nedá vyhnúť, ale ak nemôžeme zmeniť polohu, môžeme ovplyvniť aspoň zariadenie domu či bytu. Rozmiestnenie nábytku, umiestnenie postelí, miesto na prácu, miesto na odpočinok – tu všade sa vyhnúť geopatogénnym zónam. V tomto smere urobili kusisko práce starí Číňania, ktorí dokázali hľadať a nájsť harmóniu medzi prúdiacimi energiami a pretavili to do učenia Feng Shui. Hoci Feng Shui a geopatogénne zóny sú odlišné záležitosti, zásady starého čínskeho učenia možno dobre uplatniť aj v tomto prípade, pretože predstavujú vyváženie energií v priestore, v ktorom žijete. Ak nie je možné takýmto zónam sa vyhnúť, môžete sa ich pokúsiť odrušiť (odtieniť). Často sa používajú kamene. Existujú aj rôzne rušiče geopatogénnych zón, ale účinok mnohých z nich je sporný.

Človek si často nevyberá, musí žiť tam, kde je jeho rodina, práca, záujmy a povinnosti. Ale to, čo si zvyčajne vyberať, môže, je to, ako si usporiada svoje bezprostredné okolie. Tak neváhajte – je to na vás.

časopis Magická žena

Pyramída a jej magická sila

July 23, 2015
July 23, 2015

Máte problémy, cítite sa mizerne, potrebovali by ste duchovnú útechu alebo telesne pookriať? Navštívte pyramídu. Nie, neposielame vás na výlet do Egypta. Nabádame vás, aby ste skúsili využiť energiu z vesmíru. Zástancovia liečenia či relaxácie v pyramíde oceňujú jej komplexné pôsobenie na celý ľudský organizmus. V pyramíde sa nelieči len konkrétna časť tela, ale celok, vyrovnávajú sa energie, pôsobenie je hlboké a trvalé.

Už staré civilizácie vedeli oceniť účinky pyramidálnych stavieb, ktoré dokážu usmerňovať energie z vesmíru. Tá je najsilnejšia približne v jednej tretine výšky  pyramídy, v oblasti tzv. kráľovskej komory, čo je vlastne stred pyramídy. Podľa mnohých je pyramída jednoduchý stroj, ktorý dokáže pracovať s vesmírnou energiou a je na ľuďoch, aby túto vlastnosť dokázali využiť.

Najväčšia pyramída na Zemi stojí v Egypte a je to jeden zo siedmich pôvodných divov sveta a zároveň jediný, ktorý nepoznáme iba z legiend, ale ktorý skutočne stojí. Nazýva sa Veľká Cheopsova pyramída a dodnes udivuje svojou mohutnosťou a precíznosťou stavby. Nadšenci pyramíd jej pripisujú zázračné vlastnosti, hovoria o energetických poliach, ktoré má každý predmet, ktorý je vo vnútri stavby, pričom sa toto pole vonku neprejavuje. Energia je orientovaná v smere sever-juh a naviazaná na magnetické pole Zeme. Vo vnútri sa udrží stála teplota. Nečudo, že ľudia začali napodobovať znalosti starých Egypťanov a stavať podobné pyramídy, aby dosiahli podobné účinky, aké má veľká pyramída v Egypte.

Nie je dôležité, či je pyramída veľká alebo malá, dôležité je, ako správne je postavená. Pyramída je najsilnejší tvarový žiarič, žiadny iný tvar nedosahuje také účinky ako pyramída. Cheopsovu pyramídu si doma na záhrade nepostavíte, môžete sa ňou však inšpirovať. Pre jednu osobu na meditáciu alebo liečenie postačí aj pyramída vo výške človeka. Pyramída musí byť umiestnená tak, aby dôsledne rešpektovala svetové strany (strany základne musia presne smerovať na juh, sever, východ, západ), mala by byť vycentrovaná do vodorovnej polohy a musí mať presný tvar. Vtedy sa môžu najlepšie prejaviť jej účinky. Nie je ani podstatné, z čoho je urobená, môže to byť plast, látka, drevo, otázny je kov. Sú ľudia, ktorí si pochvaľujú pyramídu z hliníka, ale väčšina odporúča vyhnúť sa kovovým častiam, použiť napríklad drevo. Vnútro pyramídy je vyčistené od elektrosmogu, takže svoj mobil si do nej neberte, zbytočne by ste si ho tam opäť zanášali. Dĺžka strany pyramídy sa vypočíta podľa jej výšky. Výšku treba vynásobiť polovicou čísla pí (pí je približne 3,14). Čiže pyramída s dvojmetrovou výškou by mala mať dĺžku jednej strany 3,14 metra. Slávna Cheopsova pyramída má výšku približne 146 metrov a stranu základne 230 metrov.

Pobyt v pyramíde vnímajú ľudia rôzne. Niekomu slúži ako miesto na relaxáciu, dokáže si v nej dobre oddýchnuť, pociťuje pokoj, harmóniu a prílev čerstvej energie, využíva ju ako životobudič. Vychádzajú z pyramídy osviežení. Sú ľudia, ktorí považujú pyramídu za ideálne miesto pre meditáciu, kde sa vedia prepojiť s vesmírnou energiou, zharmonizovať sa, otvoriť si hlavu novým myšlienkam a pustiť uzdu svojej tvorivosti. No a sú ľudia, ktorí hovoria o priaznivom účinku na svoje zdravie – zmiernenie bolestí, ústup chronických problémov, odstránenie migrény, prílev energie, doplnenie životného optimizmu. V Rusku, kde sú liečebné pyramídy veľmi populárne, pozorovali zlepšenie krvného tlaku, oslabenie vírusov aj baktérií a chorôb, ktoré s nimi súvisia, regeneráciu, priaznivý vplyv na pokožku tela, tlmenie depresívnych nálad a priaznivý vplyv na liečenie závislostí rôzneho druhu.

Pyramída pôsobí na každého individuálnym spôsobom, takže by si mal sám určiť dĺžku pobytu v nej. Niektorí v nej strávia štvrťhodinu, iní aj niekoľko hodín. Dôležité je, ako sa človek cíti, ako na neho pôsobí. Niektorí ľudia s vyššou citlivosťou môžu pobyt v nej vnímať aj nepríjemne. Väčšina však ocení relaxačné a liečivé účinky pyramídy – mali by počítať najmenej s polhodinou až hodinou pobytu vo vnútri. To je čas, počas ktorého sa už prejavia účinky pyramídy. Je to zároveň dostatočne dlhý čas na oddych, na získanie odstupu od všedných starostí a na eliminovanie rušivých podnetov, s ktorými sa denne stretávame. Odporúča sa návštevy pyramídy opakovať, ideálne je, ak si na to nájdete pravidelný čas. Sila pyramídy sa dá využiť aj v menších rozmeroch, napríklad zavesením nad posteľ, nad stoličku.

 (mn)

Anjeli a archanjeli stoja pri vás

July 14, 2015
July 14, 2015

Anjeličku, strážničku, opatruj moju dušičku – pamätáte si na detskú modlitbičku, keď ste zaspávali? Deťom dodávala odvahu, odháňala nočné mory, upokojovala ich, lebo si mohli ľahšie predstaviť, že nad nimi niekto v noci bdie. Anjel strážny tu však nie je len pre deti, bdie nad ľuďmi po celý čas, kým sa nepriblíži ich hodina. Nielen jeden anjel, ale anjeli. Človek má viac anjelov strážnych.

Kto sú vlastne anjeli? Sú to nebeské bytosti bez hmotného tvaru, ktoré poslúchajú Božiu vôľu, niektorí slúžia ľuďom, robia prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, chránia ich. Sú starší ako ľudstvo, boli stvorení ešte pred človekom. Niektorí z nich – padlí anjeli – sa Bohu vzopreli a slúžia Luciferovi (Satanovi). Anjeli strážni sú tí, ktorí bezprostredne pri nás stoja. Ak ste niekedy počuli, že niekto mal šťastie, že sa zázračne zachránil, že vyviazol bez úhony zo situácie, ktorá hrozila katastrofou, tak viete, že pri ňom stáli anjeli strážni. S ľuďmi ešte komunikujú archanjeli, ktorí sa im viackrát v ťažkých chvíľach zjavili a Kniežatá, ktorí však riešia záležitosti, týkajúce sa štátov, kráľovstiev, národov – globálne záležitosti, ktoré sa týkajú množstva ľudí. Snažia sa ľudí primať k pozitívnej zmene, ktorá zlepší ich život. Anjeli, archanjeli a kniežatá sú anjelmi tretieho stupňa. V prvom stupni sú anjeli najbližší Bohu, v treťom stupni anjeli najbližší ľuďom.

Hlavní anjeli sú archanjeli Michael, Gabriel a Rafael. K nim sa pridáva ešte Uriel.

Michael (znamená “Je ako Boh”) je ochranca, bojovník so samotným Satanom, je na čele síl dobra v boji proti silám temna. Udržuje rovnováhu a poriadok, bdie na Božími plánmi a zasiahne vtedy, keď sa niekto od nich odchyľuje. Poskytuje ochranu, dáva nám pocit bezpečia a podporuje odvahu. Posilňuje nás. Je často považovaný za najvyššieho zo všetkých anjelov, v Biblii ako jediný je titulovaný ako archanjel. Je symbolom Božskej spravodlivosti, je pri nás v okamihu smrti, aby nás vykúpil. Je patrónom miest, ktorú sú vysoko v horách, preto sú mu zasvätené napríklad horské kláštory. Je to archanjel juhu.

Gabriel (“Božia sila”) je boží diplomat, prináša posolstvá, vízie, zvestuje príchod mesiášov, prináša radosť, nádej a mier, pomáha nám pri zmenách v našom živote. Je archanjelom zmŕtvychvstania. Je to archanjel západu.

Rafael (“Boží liek”) je ten, ktorý uzdravuje, je patrónom chorých, anjelom lásky a milosrdenstva. Dokáže liečiť telo i dušu, pomáha osamelým a nešťastným. Je sprievodcom a ochrancom, patrónom cestovateľov i lekárov. Je to archanjel východu.

Táto trojica sú tí, ktorí sa objavujú v hlavnom kresťanskom prúde, prvých dvoch priamo spomína Biblia, Rafael sa objavuje v inom diele. Sú na špičke anjelskej hierarchie, sú to archanjeli.

Uriel predstavuje múdrosť, nadhľad, môže byť radcom, učiteľom, mentorom, sprievodcom človeka. Vie ľudí varovať a zabrániť im, aby sa vydali na zlú cestu. Prináša upokojenie, harmóniu. Dokáže vám poradiť, keď sa neviete rozhodnúť. Je však zároveň aj anjelom odplaty, ktorý dokáže trestať hriešnikov. Je to archanjel severu.

Je zrejmé, že archanjelov je viac, aj keď sa o nich Biblia priamo nezmieňuje. Známky ich existencie sú v iných náboženských a historických spisoch. Vodidlom môžu byť slová v Biblii – “Ja som Rafael, jeden zo siedmich anjelov, ktorí sú vždy pripravení predstúpiť pred Pána”. Archanjelov môže byť teda celkovo sedem alebo až pätnásť či sedemnásť, podľa rôznych zdrojov vychádzajú rôzne počty.

Archanjelov môžete kedykoľvek požiadať o pomoc. Oslovte ich vo svojom vnútri – a budú stáť pri vás. Majú právo vám pomôcť, ale musíte ich o to požiadať. Nebudú rozhodovať za vás, pretože človek má slobodnú vôľu, môžu vás však postrčiť správnym smerom alebo varovať pred dôsledkami vašich činov. Dokážu priamo pomôcť len v niektorých kritických chvíľach, zachrániť vás vtedy, keď ešte nenastal váš čas.

Nemusíte sa obávať, že by si na vás anjeli nenašli čas, lebo musia byť niekde inde. Môžu byť naraz všade, kde potrebujú a majú byť. Nedá sa o nich rozmýšľať v ľudských kategóriách, napriek tomu, že sú zobrazovaní ako ľudské bytosti. To je však len podoba, ktorú im dávajú ľudia, aby si ich dokázali vôbec predstaviť. Anjeli sa ľuďom viackrát aj zjavili, ale opäť to bolo v takej podobe, aby boli ľuďmi vnímaní a pochopení. To podstatné je v hlave človeka, v jeho duchovnom svete, v jeho vnútri – tam sa odohráva kontakt s anjelom, cez duchovný svet mu adresujete svoju žiadosť o pomoc alebo radu.

Ak máte nejaký problém, ak máte pocit krivdy, osamelosti či márnosti, privolajte si svojho anjela a s jeho pomocou a svojím úsilím dokážete nájsť riešenie, ktoré vám dá nádej.

časopis magická žena

Nezabúdajte na zákony prírody

July 7, 2015
July 7, 2015

Človek je obklopený prírodou, je jej súčasťou. Napriek tomu na to často zabúda. Namiesto toho, aby žil v súlade s prírodou, bojuje proti nej a tým zároveň bojuje aj proti sebe. Čím viac sa vzďaľuje prírode, tým viac problémov si vytvára. Jiří Cingroš, ktorý napísal knihu Sám sobě doktorem, v nej uviedol sedem zákonov prírody, ktoré treba rešpektovať. Kniha, ktorá sa zaoberá liečiteľstvom, hoci Jiří Cingroš tvrdí, že nie je ani liečiteľ, ani lekár, nabáda vrátiť sa ku koreňom – k prírode. Prečítajte si jeho predstavu o siedmich prírodných zákonoch (krátené).

  1. Zákon teploty

Ľudský život môže existovať iba medzi dvomi teplotnými intervalmi. Ľudia, ktorí sa teplo obliekajú a doma sa ešte vyhrievajú pri ústrednom kúrení, zužujú toto teplotné rozpätie. Ľudia, ktorí sa pravidelne otužujú a využívajú veľký teplotný rozsah, sú energeticky bohatší a zdravší. Strava, ktorá bola tepelne spracovaná, stráca hlavné energetické vlastnosti. Naopak, potraviny, ktoré sme nevarili alebo nepiekli, si zachovali energiu a sú živé. Ľudia, ktorí v dostatočnej miere jedia surovú stravu, sú väčšinou zdraví, majú dobrú náladu a silné nervy. Tí, čo dávajú prednosť tepelne spracovaným jedlám a naviac nedodržujú zásady oddelenej stravy, majú hrubé črevo preplnené závalmi nestrávenej potravy. To potom nie je schopné vytvoriť optimálny teplotný režim pre životne dôležité orgány v brušnej dutine.

  1. Zákon vzduchu

Bez kyslíka nie je života a dýchanie je jednou z najdôležitejších funkcií nášho tela. Spája nás s morom energie. Bez hlbokého dýchania neodstránime z krvi kysličník uhličitý a nevytvoríme tak v tele podmienky pre optimálny priebeh všetkých životne dôležitých pochodov. Správne hlboké dýchanie riadi a ovplyvňuje hladinu kysličníka uhličitého, ktorý riadi činnosť mozgových centier regulujúcich dýchanie, krvný obeh, látkovú výmenu, zrak, psychiku a podobne. Preto je také dôležité dodržiavať správne dýchanie. Dychové cvičenia a voľné metódy hlbokého dýchania umožňujú normalizovať tento proces tak, aby zodpovedal zákonu vzduchu.

  1. Zákon vody

Život na Zemi je bez vody nemožný. Sedemdesiat percent našej váhy tvorí voda. Na udržanie správneho zloženia krvi potrebujeme hlavne vodu obsiahnutú v ovocí zelenine a iných živých potravinách, ktoré boli vystavené slnečnému žiareniu. Ak majú procesy v organizme prebiehať podľa genetického programu, musíme stravu a vylučovanie kalov a škodlivín organizovať tak, aby odpadových látok zostávalo v tele čo najmenej, krv sa ľahko čistila v pečeni a bola schopná odovzdávať našim tkanivám potrebné množstvo kyslíka. Aby bolo jedlo dokonale strávené a dodalo do krvi potrebné množstvo živín, je potrebné odstrániť z krvi škodlivé látky a ich druhotné formy ako je bilirubín, prebytočný cholesterol alebo soli, usadzujúce sa v kĺboch. Čistá krv je v súlade so zákonom vody a zaručuje človeku pevné zdravie.

  1. Zákon slnka

Ľudský organizmus je nemysliteľný bez slnka. Slnečné lúče oživujú vzduch, vodu a zem a my sme všetci zrodení zo slnečnej energie. Potraviny sú tiež plody slnka. Deväťdesiat percent našich informácií získavame zrakom, teda príjmom odrazených slnečných lúčov. Všetky biologické procesy v tele prebiehajú v súlade s biorytmami slnečného času. Znalosť týchto kozmických biorytmov a život v súlade s biorytmami slnečného času znamená optimálne využitie možností nášho organizmu. Ak slnko vychádza o piatej alebo o siedmej a my ležíme v posteli do deviatej a večer, keď slnko zapadá o 21. hodine, ponocujeme do dvoch – troch hodín do rána, potom len ťažko môžeme očakávať, že budeme zdraví. Za neusporiadaný život v rozpore so slnečnými biorytmami platíme zdravím a často aj životom. Štruktúra surovej rastlinnej stravy je nositeľom fotochemickej energie pochádzajúcej zo slnka. Varením a mletím potravín ničíme túto štruktúru a tým aj energiu, ktorú prináša. Slnko je energia, slnko je život.

  1. Zákon činnosti

K zdraviu patrí činnosť. Pohyb je jednou z podstát života, je to funkcia, ktorá sa nedá ničím nahradiť. Bez neho nasleduje smrť. Nie náhodou dlhovekí ľudia sú veľmi agilní, pracujú veľa a s chuťou. Naša krajina je opradená mocnými prúdmi magnetických siločiar. Človek ako malý rotor, biologický kryštál, pretína pri svojom pohybe tieto siločiary. V jeho tele sa indukuje elektrina. Tá sa kondenzuje a využíva podľa potreby buniek. Účinnosť elektrickej indukcie u bežcov závisí na vnútornej čistote ich tela. Čím menej je v organizme škodlivín, tým menšie sú straty energie pri prekonávaní odporu vo vnútri tela. Takže bežci alebo rýchli chodci, cyklisti či plavci, tenisti a iní rekreační športovci, nezabudnite, že svojimi nohami potvrdzujete zákon činnosti.

  1. Zákon rozumu

Stupeň dokonalosti človeka závisí od stupňa rozvoja jeho mozgu. Rozum je zdrojom vedomostí, sily, harmónie a dokonalosti. Je dokázané, že vedomou mozgovou činnosťou možno vyvolal kladné aj záporné telesné zmeny. Ľudský mozog je veľká endokrinná žľaza produkujúca asi päťsto (!) hormónov. To, ako sme duševne naladení, aké príkazy vydávame, má obrovský význam pre vznik a liečenie chorôb. Často, aby sme sa vyhli nepríjemným stresom doma či v práci, vydávame aj najmenšie zlyhanie organizmu za chorobu a ideme ihneď k lekárovi. Žiadame péenku a lieky. Psychicky sa naladíme na maródovanie a vyžadujeme od okolia pozornosť. Ak to robíme často, okolie nám prestáva veriť a nazýva nás simulantmi. To by nebolo to najhoršie. Naša choroba po určitom čase prepukne (sami sme si ju vsugerovali) a stáva sa chronickou. Dostávame sa do pasce, ktorú sme si nastražili. Ak človek naozaj ochorie, musí sa správne psychologicky naladiť. Musí liečiť svoje telo a nie chorobu. Vďaka mobilizácii rezerv našej psychiky sa môžeme vyhnúť mnohým chorobám, aj tzv nevyliečiteľným.

  1. Zákon harmónie

Svet, vrátane človeka v ňom, existuje iba na základe harmónie medzi súčasťami vesmíru a prírody. Tie organizmy, ktoré z tejto harmónie nejako vybočujú, sú odsúdené na zánik. Tak vyhynuli dinosaury, tak vyhynieme aj my, ak budeme naďalej ničiť prírodu a konať v rozpore s jej zákonmi. Ozónovou dierou nás spáli slnko alebo nás príroda vyhubí ako škodcu pomocou epidémie typu AIDS či inou morovou ranou. Inak sa človek úspešne ničí sám jedlom, nadmerným pitím alkoholu, drogami a stresmi. Milióny ľudí nielenže nežijú v súlade s prírodnými zákonmi, ale žijú aj v rozpore sami so sebou.

Sedem uvedených zákonov v sebe zahŕňa základné požiadavky života. Musíme sa nimi riadiť, inak sa naša existencia na tejto planéte skončí. Aj jednoduché organizmy či zvieratá sa nimi riadia, iba človek ich vo svojej pýche neustále prekračuje. Chce to len viac pokory a budeme zdraví i šťastní, dodáva Jiří Cingroš.

 (mk)

© 2021 ivestenie.sk  ·  Mediatex, s.r.o.  ·  Autorské práva  ·  Kontakt