Archive for month: April, 2016

Mágia lásky

April 27, 2016
April 27, 2016

shutterstock_371174198 magia laskyNadchádzajúci mesiac máj by sme mohli charakterizovať ako obdobie prebúdzajúcej sa prírodnej energie a akýsi protipól tmavých zimných dní. Jednoducho, čas v roku, keď sa naša aktivita zvyšuje a postupne sa “roztápame” aj v oblasti emócií. Známe príslovie ho považuje za čas lásky, ktorá je však mnohokrát komplikovanejšia, ako by sme si možno želali a neraz prináša sklamanie sprevádzané túžbou zmeniť smerovanie osudu. Viera v magické praktiky, pomocou ktorých bolo možné ovplyvniť city, získať náklonnosť partnera alebo vzťah prekaziť, existuje už odpradávna a zahŕňa celý komplex úkonov, ktoré tvoria zaujímavý prvok v mozaike našej tradičnej kultúry.

Už samotné jestvovanie ľúbostných čarov poukazuje na význam, aký ľudia prikladali partnerským vzťahom, ktoré boli predpokladom založenia rodiny a rozšírenia príbuzenstva. Na ich realizáciu boli mimoriadne vhodné termíny významné z hľadiska kalendárnych obyčajov (napríklad predvianočné obdobie, Štedrý večer, Zelený štvrtok, Veľký piatok) alebo udalosti rodinného a spoločenského života (ideálnym momentom umocňujúcim nadprirodzené pôsobenie bola napríklad svadba, tanečné zábavy slobodných mladých ľudí a naopak, príležitosť na magické ublíženie sokovi alebo sokyni predstavoval najmä pohreb a predmety spojené s mŕtvym a cintorínom). Etnológovia zaoberajúci sa touto oblasťou duchovnej kultúry preto rozlišujú aj medzi pojmami ľúbostná (lásku posilňujúca) a erotická (aj záškodná) mágia.

Takisto záležalo na tom, či cieľom týchto praktík bolo vzbudenie záujmu u opačného pohlavia vo všeobecnosti, alebo ich zameranie na získanie lásky konkrétnej osoby. Ingredienciami v takýchto receptoch boli napríklad kvapky vlastnej krvi, prípadne menštruačnej krvi, vody, v ktorej sa čarujúci umyl, pot, popol z vlasov; figuroval tu aj osikový strom ako symbol túžobného chvenia sa za niekým. Pre poistenie želaného výsledku bolo možné využiť služby špecializovaného profesionála, za ktorých boli považované strigy alebo bačovia. Títo jednotlivci žili relatívne izolovaným životom v blízkom kontakte s prírodou a veľmi dobre poznali účinky rastlín, z ktorých vyrábali svoje produkty. Počas stredovekého čarodejníckeho prenasledovania však boli vďaka týmto schopnostiam obviňovaní so spojenia s diablom a z praktizovania čiernej mágie.

Na zintenzívnenie magického pôsobenia sprevádzal ľúbostné čary pôst, modlenie, zaklínanie alebo zariekanie a uskutočnenie v špeciálnom čase (polnoc, slnovrat, východ prvej hviezdy, polnočná omša na Štedrý večer, pred východom slnka) a mieste (na ceste, pri moste, na krížnych cestách). Dôležitú úlohu hrali aj rôzne rastliny a dreviny, príp. ich počet (vitie vencov z devätorakých zelín).  Čarovanie sa  bežne využívalo aj v manželstve: voda, ktorou sa umyla žena, mala vyvolať alebo posilniť zoslabnutú lásku muža; využíval sa aj moč, krv, pot  a exkrementy.

Magické praktiky zamerané na oblasť lásky sú doložené už pre staroslovanské obdobie a mnohé pretrvali až dodnes. Receptáre zostavené v predchádzajúcich storočiach obsahujú aj návody na prípravu afrodiziák, t. j. prostriedkov vyvolávajúcich lásku, podporujúcich sexuálnu potenciu a plodnosť. Za týmto účelom sa v celej Európe, prevažne v mestskom prostredí, využívali časti zvieracieho organizmu považované za sídlo života, ako mozog, obličky, pečeň, krv, žlč, špik, rozmnožovacie orgány zvierat známych pohlavnou aktivitou (žrebec, býk, kanec, baran, jeleň, kohút) alebo plodnosťou (zajac, myš, vrabec, ryba).

Častým komponentom afrodiziák bol aj hmyz, najmä známa španielska muška, z rastlín zeler, petržlen, pór, cesnak, cibuľa, ľan, konope, muškát, rozmarín, šafran či mandragora. Afrodiziaká sa pridávali aj do nápoja lásky a premenili tak obyčajný nápoj ako pivo alebo víno na silný magický prostriedok. Podávanie takéhoto nápoja bolo v Rímskej ríši trestané rovnako prísne ako travičstvo. Motív čarovného odvaru spôsobujúceho zaľúbenie sa vyskytuje aj v známom francúzskom stredovekom epose o Tristanovi a Izolde.

Naopak, v prípade škodlivej mágie išlo o vyvolanie impotencie, často použitím antiafrodiziák (napr. Valeriana officinalis L.) alebo o rozdelenie partnerov (porobenie). Časť prostriedkov mala za účel vyradiť, odstrániť soka/sokyňu morením, pálením, pichaním, rezaním fotografie, obrazu, jednoducho symbolu obete alebo na tento účel zhotovenej figúrky v momente jej zvýšenej zraniteľnosti (choroba, pôrod, v obdobiach zvýšeného pôsobenia nečistých síl).

Postupy ľúbostnej aj erotickej mágie pramenili z viery človeka v nadprirodzené sily a ich spoločným menovateľom bola snaha ovplyvniť opačné pohlavie v emočnej oblasti. Sú však známe aj negatívne dôsledky tohto konania voči samotnému pôvodcovi, preto sa neodporúča skúšať akékoľvek postupy bez dôkladného oboznámenia sa s celou problematikou, ktorej sú súčasťou – pre laika by snaha zmeniť budúce udalosti vo svoj prospech nakoniec mohla mať práve opačný efekt.

(V článku boli použité informácie z Encyklopédie ľudovej kultúry (1995))

časopis magická žena

Poraďte sa s našim tímom odborníkov:

Každý človek je originál / Holistická medicína

April 20, 2016
April 20, 2016

shutterstock_34264591 holistikaČlovek je komplexná bytosť. Má svoju telesnú i duchovnú podstatu a keď všetko funguje, tak je v stave rovnováhy. Keď sa objavia problémy, choroba, bolesť, pozornosť človeka sa väčšinou upriami na konkrétne miesto, ktoré bolí. A lieči si ho. Zameriava sa na detail, vytrhne ho z celku. Nevníma sa ako jednoliaty celok. V holistickej alebo celostnej medicíne, ako sa tiež nazýva, je však celok nadradený nad detail. Pozerá sa na človeka ako jednoliaty fungujúci organizmus, ktorý v sebe spája, telo, dušu i myseľ. Nie je možné ho rozdeliť, geniálne funguje len spoločne.

Tradičná medicína sa zamerala na detaily. Lekári, najmä špičkoví, sú čím ďalej tým viac špecializovaní. Dokážu ísť do mimoriadnych podrobností, zvládnuť to na jednotku. Pri takejto špecializácii však často uniká celkový pohľad na pacienta – ako v starom známom prísloví, pre stromy nemusíte vidieť les. Aj najlepšiemu špecialistovi, ktorí človeku svojou odbornosťou pomáha, môžu uniknúť veci, ktoré patria do špecializácie iného lekára. Rovnako sa tradičná medicína často úspešne pustí do riešenia problému, a napriek tomu pacientovi niečo chýba. Vynikajúci chirurg môže urobiť vynikajúcu prácu, ale korene problému ležia niekde v duševnej oblasti – a tá sa nedá vyriešiť skalpelom, nech už by bol akokoľvek ostrý a presný.

Holistická medicína preto využíva množstvo liečebných metód a snaží sa ich širokým pôsobením pomôcť človeku ako jedinečnému celistvému organizmu. Nie je teda zameraná len na liečenie konkrétnej nemoci a potlačenie jej dôsledkov, snaží sa hľadať aj príčiny problémov a tie odstrániť. Holistický lekár sa v prvom rade snaží človeku neuškodiť, používať metódy, ktoré majú osvedčené účinky, ale pacientovi neuškodia. Chce však niečo aj od pacienta – jeho vlastnú snahu starať sa o seba, dodržiavať správnu životosprávu, zbavovať sa zlozvykov, pomáhať si cvičením, dostatočným odpočinkom, osviežujúcim spánkom, cvičiť správne dýchanie. Prevencia je mimoriadne dôležitá, umožňuje predchádzať chorobám a udržuje človeka v dobrej kondícii.

Človek sa musí o seba starať. Moderná doba priniesla aj moderné problémy – pracujeme pod tlakom, stres je súčasťou nášho života. Matka príroda zostala niekde ďaleko za hranicou miest z betónu, kde sme ju vytlačili. Vymenili sme ju za hluk, prach, jedovaté prostredie, elektronický smog, ktorý sme pridali k tomu smogu zo znečisteného ovzdušia. Do toho prichádzajú problémy, ktoré sa netýkajú len nášho tela, ale aj duše – strach, nedôvera, samota, agresivita, pocity nespravodlivosti a ďalšie emócie, ktoré nám škodia. Toto všetko sú faktory, z ktorých nemôže vzísť nič dobré. Preto je dôležité, aby si človek uvedomil, že časť z týchto negatív môže vygumovať alebo aspoň potlačiť ich účinky. Je to vo veľkej miere na ňom. Pomoc zvonka prichádza až vtedy, keď sme nedokázali sami aktivovať naše obranné mechanizmy.

Uvedomte si, že v mnohých prípadoch ste najlepšími diagnostikmi, lepšími ako Dr. House. Vy viete, ako reaguje vaše telo, čo mu prospieva, čo mu škodí. Sebe nemôžete klamať, nemáte pred sebou žiadne tabu, ktoré sa hanbíte lekárovi povedať. Keď sa unavíte, pridáte si odpočinok. Keď sa spotíte, naordinujete si sprchu. Keď vás rozbolia nohy, vyložíte si ich na vankúš. Denne prijímate podobné rozhodnutia, často aj nevedomky. Spoznávajte svoje telo a signály, ktoré vám naznačuje. Rovnako postupujte aj v duševnej oblasti. Viete, čo vás trápi, čo povzbudí. Viete, kedy dokážete kontrolovať emócie – a kedy nie. Snažte sa stať lepším človekom. Myslite pozitívne. Jednota tela, ducha a mysle dáva predpoklady, že sa úspešne vyhnete mnohým zdravotným problémom.

Holistická medicína je považovaná za alternatívnu medicínu. Oproti nej stojí klasická medicína, ktorá je prevažne založená na používaní chemických látok (lieky). Môžu však mať aj nežiaduce účinky. Alternatívna medicína s konvenčnou nie sú v rozpore, dokážu sa vhodne dopĺňať. Užívanie liekov na jednej strane nebráni využitiu ďalších metód a techník. Tie sú rôzne a veľmi široké – od akupunktúry cez homeopatiu až po rôzne terapie, o ktorých sme písali a píšeme na stránkach Magickej ženy. Nakoniec, nie je to nič nové, len sa vraciame k metódam, ktoré používali naši predkovia. Máme sa čo učiť od starých civilizácií, ktoré nemali dnešné poznatky modernej medicíny, ale o človeku aj tak vedeli veľmi veľa.

Každý človek je originál, preto treba tak k nemu pristupovať. Má svoje osobité skúsenosti, vníma svet vlastnými očami. Nesie si so sebou svoje výhry i prehry, traumy z minulosti, obavy z budúcnosti. Všetko to vytvára jeho osobnosť a tieto nánosy skúseností, poprekladané emóciami, treba občas poriadne prehrabať, aby ste sa dostali ku koreňu vecí. Niekde hlboko v podvedomí sa dajú potom nájsť nielen zdroje problémov, ktoré sa z psychiky prenášajú aj do telesného zdravia, ale tiež cestu k ich riešeniu.

Holistická medicína skúma človeka prísne individuálne. Ak bude treba, použije klasické postupy a navrhne tradičné liečenie, ale rovnako môže využiť regresnú analýzu, spomienku na minulé životy alebo napríklad aj veštenie z kariet. Podstatné je to, či to pacientovi pomôže alebo nie. Jej úlohou nie je nahradiť klasickú medicínu, ale dať odpovede na otázky, na ktoré tradičná lekárska veda zatiaľ odpovede nedáva.

(časopis magická žena)

Poraďte sa s našim tímom odborníkov:

Deti, detičky, deťúrence… Aké sú a budú?

April 12, 2016
April 12, 2016

shutterstock_116955382 detiNová generácia, ktorá prichádza na svet, sa vyznačuje niečím, čo tie predošlé nepoznali. Tak nad ňou zalamujú rukami a pýtajú sa, aká bude. Aké teda sú dnešné deti, čo ich baví, čo nebaví, čím nás rozčuľujú a čím, naopak, obohacujú? Ako si žije dieťa 21. storočia, čo môže očakávať od seba aj od nás? Má väčšie šance, ako sme mali my, alebo sa musí pripraviť na najhoršie?

Každá generácia, ktorú strieda ďalšia, musí veriť, že tí noví, ktorí prídu, budú rovnako dobrí, ak nie lepší, ako boli oni. Niekto musí prevziať zodpovednosť za chod vecí okolo nás a pokračovať v tom, čo tí predošlí začali. To je otázka prežitia ľudstva ako takého. Sú dnešné deti na Slovensku také? V prvom rade sa treba upokojiť – áno, sú. Aj keď sa to niekedy nezdá.

Treba si uvedomiť, ako sa svet zmenil a zrýchlil. Sadnete si do lietadla a môžete odletieť na druhý koniec sveta. Síce to potrvá hodiny, ale nebudú to dni a týždne. Tok informácií je ešte rýchlejší. To, čo ste si kedysi museli pracne vyhľadávať, môžete mať prostredníctvom internetu v okamihu. V súčasnosti už nie je problém informácie získať, ale ich pochopiť, triediť (je v nich mnoho hlúpostí a chybných informácií) a nakoniec využiť. Na takýto svet sa musia pripravovať prichádzajúce generácie. Tí šikovnejší to určite zvládnu. Majú však v ceste viaceré prekážky.

Nerovní a nerovnejší

Staršia generácia si ešte pamätá starý režim, socialistickú spoločnosť, nová generácia už nie. Stará spoločnosť bola veľmi rovnostárska. Väčšina bola podobne bohatých alebo či skôr podobne chudobných. Dnes sú sociálne nerovnosti väčšie ako boli predtým, hoci ešte stále je spoločnosť na Slovensku považovaná za relatívne sociálne rovnorodú, nožnice medzi bohatými a chudobnými sa neustále roztvárajú. V modernej spoločnosti je kľúčom k lepšej budúcnosti vzdelanie. Pre chudobné rodiny je to však luxus. Nemôžu poskytnúť dobré vzdelanie svojim deťom, čo vedie k tomu, že deti po svojich rodičoch zdedia najmä chudobu. Na Slovensku dnes žije pod hranicou chudoby približne 11 percent detí. Len pätina detí z chudobných rodín má šancu, že dosiahne na nejaké vyššie vzdelanie, najmenej stredoškolské.

Dnešné deti túto nerovnosť vnímajú veľmi citlivo a prenášajú ju aj do bežného života. Majetok sa stáva meradlom už na základnej škole. Kráľom je ten, kto má lepší mobil, tablet, hernú konzolu. Deti sa rozdelia do kást aj sami, mimovoľne. V zahraničí sa často v školách nosia uniformy, ktoré dokážu čiastočne zotrieť sociálne rozdiely, ale ani to už dnes nie je riešenie. Novými teniskami ohúrite menej než novým mobilom.

 Akí rodičia, také deti

 Deti si vždy brali za vzor správanie svojich rodičov, vzdor prichádzal až neskôr, najčastejšie s pubertou. Dnešná spoločnosť má tvrdé pravidlá, agresívni ľudia majú väčší priestor, dravosť sa cení. Deti prenášajú situáciu, ktorú vidia okolo seba, aj do vzťahov, ktoré si vytvárajú oni. Tak, ako je v mnohých prípadoch necitlivá spoločnosť, rovnako bezcitné vedia byť aj naše deti, navyše, ak majú podobne založených rodičov. Navyše sa im denne predkladá porcia násilia, stačí si len pustiť televíziu alebo zahrať niektorú populárnu počítačovú hru. Dieťa si tieto informácie a signály, ktoré dostáva z okolia, ukladá do svojej hlavy. Dobrá správa je, že väčšina z toho vyjde bez úhony. Potrebuje v tom však pomoc rodiny, blízkych, priateľov. Čím viac pozitívnych vnemov má okolo seba, tým je väčšia šanca, že sa v dnešnom svete zorientuje tak, že mu zostanú vštepené morálne zásady, ale zároveň bude pripravené na drsnú realitu života.

Konzumný spôsob života

 Slováci veľmi rýchlo nabehli na konzumný spôsob života. Sme súčasťou západnej civilizácie, ktorá je najväčším spotrebiteľom zdrojov sveta a z pohľadu bohatstva na špičke. Treba si uvedomiť, že Slovensko, napriek svojim problémom a chudobe, patrí medzi tých bohatých. Ten kontrast je vypuklý najmä vtedy, keď opustíme rámce starej dobrej Európy a pozrieme sa inde (samozrejme, treba vynechať anglosaský svet – USA, Austráliu, Kanadu). Ľudia, ktorí zažili minulý režim, išli z “horšieho” do “lepšieho”. Jazdia na lepších autách, kupujú si lepšie televízory, bývajú v lepších bytoch (samozrejme, nie všetci). Dnešné deti sa do tohto sveta priamo narodili. Nepamätajú si, že auto bolo aj trabant či wartburg, starý favorit považujú za čudo. Nevedia, že kedysi nebol internet a tablet je pre nich väčší zdroj informácií než kniha. Sú generáciou, ktorej rodičia dokážu poskytnúť dnešné vymoženosti. Majú ich bez toho, aby sa o niečo pričinili. Toto je však jeden zo zdrojov dnešnej dezilúzie mladých ľudí, ktorí vstupujú do života. V mnohých prípadoch si nedokážu zo svojich prostriedkov zabezpečiť to, na čo boli zvyknutí z domu. Výplata, najmä ak sa majú živiť sami, platiť si bývanie, stravu, je okamžite fuč. Aj preto je snom mnohých mladých ľudí odísť do krajín, kde sú výplaty násobne vyššie ako na Slovensku.

 

Ľahšia cesta k úspechu

 

Nastupujúce generácie majú väčšie možnosti, než mali tie predtým. Otázne je, ako ich dokážu využiť. Napríklad vysokoškolské vzdelanie, ktoré bolo kedysi oveľa vzácnejšie, sa dnes pri množstve škôl s pochybnou úrovňou dostáva do iného svetla. Kedysi obmedzený počet gymnázií a vysokých škôl dokázal vytriediť študentov, na školy sa dostávali tí lepší. Dnes môže vyštudovať aj ten, kto na to nemá predpoklady. Normou sa stalo vysokoškolské vzdelanie, aj keby bolo nepoužiteľné pre praktický život. Tu opäť dochádza k dezilúziám u časti mladej generácie, keď po vyštudovaní nenájdu vo svojom odbore prácu. Tí, ktorí dokázali rozmýšľať pragmaticky, dezilúzie zvyčajne nemajú – už na začiatku vedeli, že potrebujú len diplom, a robiť budú niečo úplne iné. To je často skupina ľudí, ktorí nepotrebujú náročné vzdelávanie, stáva sa súčasťou veľkofariem na výrobu vysokoškolákov. Tvrdá práca sa nenosí, a keď áno, tak len u časti ľudí. Neviďme to však až tak čierne. Nakoniec si väčšina nejaké to svoje miesto v dnešnom svete nájde a vysoká škola im dá aspoň aký-taký rozhľad a možno aj inšpiráciu.

 Láska, vzťahy

 V dnešnom svete sa mnohé veci posúvajú, týka sa to aj vzťahov. Mladí ľudia sa nechcú príliš skoro zaväzovať, posúvajú svadbu (ak ju vôbec chcú), rodenie detí (ak ich vôbec chcú). Mladí zostávajú slobodní, bezdetní a keď sa odhodlajú ísť do nového vzťahu, často sa končí rozvodom. Na sto uzavretých manželstiev pripadá takmer polovica rozvodov, hovoria štatistiky. Pred 25 rokmi to bolo o polovicu menej. V roku 2012 to bolo 42 rozvodov na 100 manželstiev. Podľa štatistického úradu počet rozvodov od roku 2008, kedy dosiahol vrchol, postupne klesá. Zvyšuje sa však priemerný vek vstupu do manželstva. V roku 2012 bol priemerný vek ženícha 32,6 roka a nevesty 29,6 roka.  Na druhej strane, manželstvá vydržia o niečo dlhšie. Na prelome tisícročí vydržalo manželstvo na Slovensku 12, 2 roku, v roku 2011 už malo expiračnú dobu 13 rokov. To, že sa mladým nechce príliš do vzťahov, má rôzne dôvody. Na jednej strane je manželstvo a deti nákladná záležitosť na financie, na druhej strane sú mnohé vzťahy povrchné a nemajú šancu vydržať. Zvyšuje sa aj vek, kedy sa ženám narodí prvé dieťa. Priemerný vek pri prvom pôrode dosiahol 29 rokov. Stúpol aj počet detí, ktoré sa rodia mimo manželstva na 37 percent.

Mama hotel

Objavuje sa tu aj zaujímavý fenomén, nazývaný “mama hotel”. Tento termín označuje mladých, ktorí zostávajú bývať s rodičmi a celú starostlivosť o domácnosť nechávajú na rodičov. Využívajú ho najmä mladí muži, ženy odchádzajú z domu predsa len skôr. V “mama hoteli” majú mladí voľnosť, žiadne záväzky, veľa ušetria – nemíňajú na domácnosť. Psychológovia majú na mama hotel prísny pohľad, pretože podľa nich sa obyvateľ tohto pohodlného hotelíka neučí nadväzovať partnerské vzťahy a hľadať kompromisy vo vzťahu. Na pohodlný život sa dá ľahko zvyknúť a rezignovať. Potom sa stáva, že zdravý tridsiatnik leží na gauči a rodičia ho obskakujú – tento spôsob je najhorší. Spolužitie rodičov a detí môže dobre fungovať, ale s určitými pravidlami. Ak zostať spolu, tak sa každá strana musí podieľať na spoločnej domácnosti. Výhody musia byť ruka v ruke spojené s povinnosťami. Kedysi bolo normálne, že pod jednou strechou žilo viac generácií, ale aby všetko fungovalo, musia by stanovené jasné a rozumné pravidlá.

 Demografia straší

 Dnes je Slovensko ešte krajinou, ktorá v Európskej únii patrí medzi najmladšie. Veľmi rýchlo sa to však otočí. V roku 2060 podľa demografov bude Slovensko v trojici s najvyšším priemerným vekom. K tomu sa pridáva aj únik mozgov. Napríklad na štúdium v susednej Českej republike, ktorá je Slovákom jazykovo blízka, sa hlási každoročne viac než tretina slovenských stredoškolákov. Zvyčajne potom po štúdiu zostávajú za hranicami. Ide najmä o cenené odbory ako sú medicína alebo technické odbory. Dnes pracuje päť ľudí, jeden je na penzii, v roku 2050 to budú sotva dvaja ľudia na jedného penzistu.

V každom prípade sa Slovensko bude rýchlo meniť. Mladí budú mať šancu, aby sa na tejto zmene výrazne podieľali. Samotné Slovensko bude musieť urobiť veľa pre to, aby mladí ľudia zostávali doma alebo aby sa potom v neskoršom veku spoza hraníc vracali domov.

Ale to nie je len o číslach.

časopis magická žena

Poraďte sa s našim tímom odborníkov:

© 2021 ivestenie.sk  ·  Mediatex, s.r.o.  ·  Autorské práva  ·  Kontakt