Archive for month: June, 2016

Quantum Entrainment – spoznajte svoje JA

June 16, 2016
June 16, 2016

quantum_258987542Možno ste už niekedy počuli o liečebnej metóde Quantum Entrainment (kvantové unášanie) , ktorá podporuje okamžité liečenie a zbavenie sa bolestí. Spája sa s menom floridského chiropraktika Dr. Franka Kinslowa, ktorý roky pracoval na svojom duchovnom rozvoji – študoval meditačné techniky, jogu, neskôr sa utiahol do samoty, mimo svojho pôvodného sveta, stratil svoje manželstvo, prácu a predošlý život. Keď bol na dne, uvedomil si súvislosti a vytvoril metódu, ktorá siaha až do prapodstaty človeka. Dnes píše knihy a robí semináre, na ktorých propaguje svoju metódu a patrí medzi populárnych predstaviteľov alternatívnej liečby.

To podstatné sa pri tejto metóde odohráva v duchovnom svete. Kinslow hovorí o čistom uvedomení, kedy sa dostanete do stavu ničoty, kde sa nič nedeje, kde je prítomné len čisté vedomie. Je to medzera medzi myšlienkami, ktoré sa vám preháňajú hlavou. Je to moment, kedy jedna myšlienka zaniká, a druhá sa rodí. V tejto medzere, kde zdanlivo nič nie je, sa práve podľa Kinslowa rodí nová myšlienka. Tento interval medzi myšlienkami sa dá spozorovať a cvičeniami toto pozorovanie upevniť. Ak je možné vnímať tento okamih, musí existovať niečo, čo to dokáže pozorovať a uvedomiť si tento fakt. Je to vlastná podstata, vlastné JA každého človeka. Nezávislé od vášho tela, dokonca aj od vašej mysle, tvrdí Kinslow.

Samotné liečenie je vedľajším účinkom cesty k čistému uvedomeniu. Práve to lieči a zbavuje vás problémov a bolestí. Vaše vedomie spustí procesy, ktoré môžu mať liečivé účinky, spontánne, bez zásahu, prirodzene. Kinslow však lieči svojou metódou nielen telo, ale aj dušu a aplikuje svoju teóriu aj na bežné záležitosti – od medziľudských vzťahov až po rodinné problémy. Metóda Quantum Entrainment je dostupná každému človeku, pretože vychádza z jeho vlastného JA, je možné naučiť sa ju a využívať.

Choroba je určitým narušením harmónie človeka, využívanie Quantum Entrainment zase návratom k obnoveniu tejto harmónie. Ak cítite bolesť, máte v sebe zmätok, pociťujete neistotu, celý svet na vás padá, prípadne nevidíte východisko, tak ste v stave chaosu, ktorý vám škodí. Musíte si urobiť u seba poriadok (alebo v nejakom inom človeku). Čím väčší poriadok budete mať v sebe, tým viac sa prejavia aj liečiteľské efekty tejto metódy. Vaše vedomie sa musí dostať do takého stavu, že sa začnú samovoľne procesy, ktorých výsledkom je pomoc a úľava. To hlavné sa skrýva vo vás. Pracuje sa tu s letmým dotykmi, nielen vedomia, ale aj rúk.

Metódu môžete využívať vo svoj prospech, alebo aj v prospech iného človeka. Dokonca môže fungovať aj na diaľku. Má rýchly účinok, často prináša takmer okamžité výsledky. Jej účinky sa však prejavujú ešte aj neskôr, pomáha v priebehu dlhšieho obdobia. Ak sa vám uľavilo už pri prvom sedení, počas ďalších hodín, dní a týždňov sa ešte viac priblíži k rovnovážnemu stavu, ktoré vedie k pocitu uvoľnenia a pokoja. Výsledkom by mala byť harmónia tela, mysle a ducha – vtedy je proces zavŕšený.

Procesy prebiehajú hlboko vo vašej mysli. Keď dokážete zorganizovať svoje myšlienky, urobiť si v hlave poriadok, zaktivizujete aj energiu, ktorá potom prúdi von a priaznivo ovplyvňuje nielen vás, ale aj ďalších ľudí a výrazne pôsobí na celý vás život a priestor, v ktorom fungujete – je to rodina, práca, medziľudské vzťahy, úspech a šťastie.

Kinslow považuje svoj systém za spojenie západných a východných liečebných techník, zohľadňujúci princípy kvantovej fyziky a teórie relativity. Pracoval na ňom roky, sám hovorí o štyridsiatich rokoch frustrácií, kým dospel k pochopeniu. Vtesnal ho do vety: Život by nemal byť taký ťažký. Tvrdí, že je to recept, ako prežiť v dnešnom hektickom svete, bez námahy, voľne. Je to niečo ako lekárnička, po ktorej môžete siahnuť v prípade problémov tela i ducha. Podľa neho to dokonca funguje aj na domáce zvieratá. V takomto prípade (rovnako aj v prípade liečenia na diaľku) hovorí Kinslow o spustení procesu, ktorý iniciuje ten, kto lieči. Svoj systém prirovnáva k odpočinku – čím je odpočinok hlbší, tým výraznejšie sú aj jeho liečivé účinky. Hlboký odpočinok vedie k hlbokému liečeniu.

Svoju techniku považuje za univerzálnu, ktorá sa prispôsobí potrebám každého človeka, keďže vychádza z jeho mysle, z jej najhlbších zákutí. Práve tam má človek hľadať energiu, kreativitu, zdravie a šťastie.

 časopis magická žena

Poraďte sa s našim tímom odborníkov:

Sugescia alebo každý môže byť Mentalista

June 9, 2016
June 9, 2016

Hmental_122996992ra s ľuďmi, ich myslením, manipulácia, ovplyvňovanie, sugescia, všetko v prospech odhalenia páchateľov zločinov – aj toto je to, čo doviedlo seriál Mentalista na špičku sledovanosti a Patrick Jane (hrá ho herec Simon Baker) žne zaslúžený úspech u svojich kolegov zo seriálového vyšetrovacieho tímu. Ľudí zaujíma rafinovaná hra s mysľou, ktorá umožňuje detektívnemu konzultantovi Patrickovi nastavovať pasce zločincom, ktorí do nich padajú bez toho, aby si to uvedomovali.

Sugesciu a hypnózu používala aj jedna z najčudnejších postáv svetových dejín – Grigorij Rasputin, ktorý začínal ako nevzdelaný kočiš a zlodej koní, aby nakoniec totálne opantal posledného ruského cára Mikuláša II. a jeho manželku. Na budúci rok bude 100 rokov od jeho smrti, zavraždili ho deň pred Silvestrom v roku 1916. Otrávili ho, postrelili, dobili palicou a nakoniec ho museli utopiť.

Práve sugescia, schopnosť našepkávať druhým to, čo majú urobiť, bez toho, aby si uvedomovali, že to robia, je presne to, čo spája obe tieto postavy, jednu vymyslenú a jednu skutočnú. Ľudia sú v tomto smere rozdielne vnímaví, majú rôznu sugestibilitu. Kto ju má vyššiu, je ľahšie ovplyvniteľný, jednoduchšie sa s ním dá manipulovať. Je ho možné ľahšie presvedčiť, dostať na svoju stranu, podsunúť mu nejakú myšlienku. So sugesciou pracuje aj reklama. Snaží dostať do človeka pocit, že nutne potrebuje práve ten tovar alebo službu, ktorá je reklamovaná. Podobne nás ovplyvňuje to, čo momentálne letí, čo je “in”, aj tzv. módny diktát nie je nič iného než určitý spôsob sugescie.

Niekedy však na to netreba ani cudzieho človeka, aby vás ovplyvnil, vystačíte si aj bez neho – vtedy prichádza do hry autosugescia. Naša myseľ je podivuhodné zariadenie, špeciálny počítač, ktorý vyhodnocuje svet okolo nás. Prijíma rôzne podnety, zozbiera ich a zhodnotí. nakoniec z toho urobí nejaký záver. Niektoré nevieme ovplyvniť, ale niektoré áno. Ak presvedčíme seba o niečom, čo nie je pravda alebo možno nie je pravda, len preto, aby sme potom mohli podľa toho konať, hovoríme o vedomej autosugescii. Aj taký rebríček hodnôt a zásad, podľa ktorého sa snažíme žiť, nesie výrazne stopy vedomej autosugescie.

Pozitívne myslenie je tiež postavené na autosugescii. Často sme prekvapení, že ľudia v zahraničí sú pozitívnejšie naladení ako my. Ak v Spojených štátoch padnete pri podnikaní na kolená, zdvihnete sa a idete opäť do toho. Je to preto, lebo Američania sú zvyknutí pozitívne sa motivovať. Našinec povie – plány mi nevyšli, je to ťažké, zrejme ani ďalšie nevyjdú. V tomto momente je na najlepšej (či skôr najhoršej) ceste k neúspechu. Vy si potrebujete povedať – teraz to nevyšlo, ale veľa som sa pri tom naučil, nabudúce to vyjde, lebo už mám skúsenosti a viem, čo môže fungovať, a keď úspešne zavŕšim projekt, dám si aspoň na týždeň pauzu a pôjdem relaxovať k moru. Na rozdiel od prvého prípadu, urobili ste prvé kroky k úspechu, v hlave máte aj vidinu odmeny, ktorú dostanete, keď sa všetko dôležité úspešne uzavrie.

Tak, ako môžete sugesciou či autosugesciou získať motiváciu niečo podvedome urobiť, takisto sa môžete dostať do opačného stavu – budete to tvrdohlavo odmietať, aj keby to bolo pre vás dobré. Stačí, aby vás oslovil niekto, s kým si nesadnete, kto je vám nesympatický. V reklame napríklad keď vám budú niečo do omrzenia pakovať, môžete sa zaťať. Dokonca sú ľudia, ktorí automaticky odmietajú niektoré autority a pravidlá. Dostali sa do stavu, keď automaticky považujú všetko s tým spojené za zlé – bez ohľadu na fakty. Preto by ste sa mali strániť ľudí, ktorí sú plní negatívnych myšlienok. Skôr či neskôr by ste to od nich chytili ako chrípku – vsugerovali by ste si ten pesimizmus a jeho optikou by ste všetko odsudzovali. Pesimista žije vo svete, ktorý je prinicipiálne šedivý – chceli by ste v takom žiť aj vy?

Vedomá autosugescia je určitým spôsobom krivenie reality, experiment s vlastnou mysľou. Ak to preženiete, môže to byť problém. Preto človek musí byť veľmi opatrný, aby sa to nezvrhlo a nedostal sa ďaleko mimo reálneho sveta, jeho pravidiel, zákonov a prikázaní. Môžete si vsugerovať, že na vás zákony neplatia, ale keď vás chytia, tak sa ukáže, že predsa len áno.

Sugescia a autosugescia môžu byť veľmi dôležité pri dosahovaní cieľov. Športovci či ich tréneri by vedeli hovoriť, ako sa dokážu motivovať, čo ich poháňa.  Aj vy môžete využiť podobné metódy, ako oni.

Autosugescia v praxi

Ako v živote využiť sugesciu a autosugesciu? Akým spôsobom sa môžeme motivovať a ako dokážeme motivovať iných ľudí? Vieme prekonať svoje možnosti len autosugesciou? Aké riziká nám pritom hrozia, aké benefity môžeme dosiahnuť? Čo k tomu potrebujeme a čo potrebovať nebudeme?

Možno sa vám to nezdá, ale s autosugesciou sa stretávajú ľudia často, hoci si to možno ani neuvedomujú. Zoberme si napríklad takú vážnu oblasť, ako je zdravie človeka. Určite ste sa stretli s termínom placebo efekt. Práve tento efekt má v sebe výrazné črty autosugescie, aj keď len čiastočné, pretože je to dej, ktorý ešte nie je celkom objasnený. Placebo je látka, vydávaná za liek, ktorá však nemá žiadne účinky. Dajú sa tak porovnávať výsledky dvoch skupín ľudí, jedna dostane liek, druhá placebo. Samozrejme, ani jedna zo skupín nevie, či dostala liek alebo placebo. Stáva sa však, že po podaní placeba sa prejavujú rovnaké či podobné liečebné efekty ako po podaní skutočného lieku. Ak pacient s placebom verí, že dostáva liek, jeho organizmus zmobilizuje vlastné rezervy, ktoré pomáhajú telu vyrovnať sa s chorobou, ako keby to bolo naozajstné liečivo. Výraznú úlohu tu zohráva psychika, preto sa placebo používa napríklad pri liečení psychických problémov.

Podvedomie ovplyvňuje človeka viac, než si myslí. Ľudská bytosť je plná myšlienok, emócií, predstáv. Ten, kto ich dokáže ovládať, má kľúč, ktorým si môže otvárať dvere ku zmene. Pozor však, tak ako môžu byť tieto zmeny pozitívne, rovnako môžu byť aj negatívne. Hra s podvedomím môže byť aj nebezpečná.

Uvedomte si, že myšlienky, ktoré si chcete osvojiť, alebo rovno môžeme použiť termín vsugerovať, musia byť prirodzené, musíte ich akceptovať, nemôžu byť v úplnom protiklade s realitou, s ktorou sa stretávate. Z jabĺčka hrušku nestvoríte, aj keď si to budete denne stokrát opakovať. Iba si tým v hlave narobíte chaos. Najľahšie sa vám prijíma to, čomu veríte, ale aj to, čo je pravdepodobné, že by sa mohlo stať, čo zapadá do vašich predstáv, čo sa nebije s vašou predstavivosťou.

Francúz Emile Coué, propagátor vedomej autosugescie z počiatku 20. storočia, používal v prípade svojich pacientov jednoduchú vetu, dá sa povedať akési “zaklínadlo”: Každý deň sa cítim lepšie a lepšie.

Coué tvrdil, že každá myšlienka, ktorú si vložíme do podvedomia, sa v určitých rámcoch môže premeniť na realitu. Čím je sprievodná emócia silnejšia, tým je silnejšia aj intenzita sugescie. Hovorieval tiež, že ak sa stretne predstavivosť a vôľa, tak vyhrá predstavivosť. Ak budete mať v hlave myšlienku, ktorú tam dostane sugescia, tak ju z nej nevytlačíte, ešte sa posilní. Sugescia však podľa neho pôsobí iba vtedy, ak sa zmení na autosugesciu, ak ju vlastné podvedomie človeka akceptuje. Inými slovami – môže sa vám snažiť hocikto hocičo nahovoriť (sugescia), ale musí to akceptovať – prevziať – vaše podvedomie (autosugescia). Ak si podvedomie osvojí nejakú myšlienku, dokáže hľadať cesty, ako ju uskutočniť.

Autosugescia nemusí byť vedomá – ak budete dlhodobo nadávať na svet, tak posilníte svoje pesimistické sklony, ak sa budete na svet usmievať, budete posilňovať svoj optimizmus. Pri vedomej autosugescii sa snažíte preniesť to, čo chcete, do podvedomia – ak sa vám to podarí, potom to už bude fungovať samo.

Ak chcete pracovať so svojou mysľou, nájdite si pokojné miesto, kde vás nič nebude rušiť. Zaujmite polohu, ktorá je pre vás pohodlná, tak, aby vám nič neprekážalo a mohli ste sa sústrediť len na seba. Sformulujte vetu, ktorá hovorí o tom, čo chcete dosiahnuť. Nemala by byť dlhá, mala by mať pozitívnu motiváciu, nepoužívajte zápory. Mala by byť v prítomnom čase, v rozkazovacom spôsobe, konkrétna. Napríklad pre fajčiarov, ktorí sa chcú odnaučiť fajčiť: Bez cigarety je mi lepšie.

Opakujte si ju v hlave, snažte sa z nej urobiť odtlačok vo svojom podvedomí. Mnohým ľuďom sa osvedčilo využívanie autosugescie tesne pred spánkom alebo po prebudení, kedy je mozog ešte na ceste medzi snom a bdením. Ak potrebujete pomôcku pri opakovaní, osvedčil sa napríklad ruženec, ale môže vám pomôcť aj obyčajný náhrdelník či náramok s guľôčkami. Mechanické pohyby prstov vás nerušia pri počítaní.

Autosugescia je spôsob, ako sa vysporiadať s niektorými problémami, ktoré vás trápia, najmä v psychickej oblasti. Dokáže vás motivovať, pomôcť vám zbaviť sa niektorých zlozvykov alebo získať nejaké nové spôsobilosti. Nečakajte, že vám prinesie peniaze alebo šťastie, môže vás však motivovať, aby ste vy sami snažili hľadať jedno alebo druhé. Takisto vám nepomôže so závažnými chorobami, tie si vyžadujú lekára, ale môže povzbudiť vaše telo, aby sa zaktivizovalo a postavilo chorobe.

A nakoniec – myslite pozitívne. Či už s autosugesciou alebo bez nej.

 časopis magická žena

Poraďte sa s našim tímom odborníkov:

© 2021 ivestenie.sk  ·  Mediatex, s.r.o.  ·  Autorské práva  ·  Kontakt