Archive for month: February, 2017

Focusing terapia – práca s pocitmi

February 10, 2017
February 10, 2017

focusing_457511662Často býva ťažké porozumieť iným ľuďom, ale niekedy človek nedokáže porozumieť ani len sebe. Vyznať sa vo svojom vnútri, chápať, čo sa s vami deje, uvedomiť si, z čoho pramenia vaše pocity, čo vás trápi, čo vám prospieva a čo vám škodí – to je cesta k tomu, aby ste si našli svoje miesto v súčasnom svete.

 Focusing terapia je jednou z foriem psychoterapie, ktorá pracuje s vlastnými pocitmi človeka. Váš pocit je reakcia na to, čo sa okolo vás deje. Človek je počas dňa zavalený mnohými podnetmi, niektoré vníma vedome, iné podvedome, ale ovplyvňujú ho. Pôsobia na jeho zdravie, na jeho náladu. Preto je dôležité, aby vedel pochopiť, čo mu jeho pocity hovoria, nedusiť ich v sebe, ale akceptovať ich, vnímať posolstvo, ktoré prinášajú. Zároveň je možné tieto pocity “manažovať”, aby sa odstránili prípadné negatívne následky, ktoré by mohli mať. Metódu focusingu (zaostrovania) zaviedol do praxe americký psychoterapeut a filozof Eugene T. Gendlin. Nadviazal na prácu Carla Rogersa, ktorého bol žiakom.

 Stáva sa, že máte nejaké pocity, ktoré nedokážete jednoducho identifikovať, neviete povedať, z čoho vychádzajú, ale sú dostatočne intenzívne, aby ste ich mohli len tak ignorovať. Napríklad dosiahnete nejaký cieľ, ktorý ste chceli, ale nemáte pocit víťazstva, skôr rozpakov. Alebo idete na cestu a stále máte pocit, že vám niečo chýba. Jednou z možností je tento pocit hodiť za hlavu, ale to neznamená, že zmizne. Inou možnosťou je zaostriť na neho pozornosť, rozpitvať ho, snažiť sa pochopiť odkiaľ pochádza. Nebrániť sa mu, prijať ho, pochopiť ho – a nakoniec možno zistíme, že pocit sa posunul inam. Vo focusingu nie je záujem pocity zaplašiť a vygumovať ich zo života, ale spoznať ich, akceptovať a niekam ich posunúť.

 Focusing je o pocitoch, ktoré sa len ťažko dajú konkrétne popísať, aj keď ich intenzívne prežívame. To, čo nevedia vyjadriť slová, dokáže interpretovať naše vnútro. Je to silný pocit, často to býva pocit zložitý, občas ťaživý. Focusingom ho môžeme podrobne skúmať, čo nám môže pomôcť pri rozhodovaní. Tieto rozhodnutia bývajú intuitívne, ako keby za vás nerozhodoval rozum, ale srdce. Jednoducho niekedy cítite, ktoré rozhodnutie je správne a ktoré by ste radšej nemali skúšať.

 Ľudia, ktorí sa focusingom zaoberajú, hovoria, že človek, ktorý pochopí sám seba a vlastné pocity, má potom lepšie vzťahy s inými ľuďmi. Je tolerantnejší a viac chápe iných ľudí a situácie, ktoré prežívajú. Preto sa focusing odporúča pre povolania ako sociálni pracovníci, lekári, sestričky či učitelia. Sú to pracovníci, ktorí sa denne stretávajú s emóciami, pozitívnymi aj negatívnymi, a ktorí sa potrebujú naučiť ich zvládať.

 Metódu focusingu sa najlepšie naučíte u skúseného lektora, ktorý sa touto metódou zaoberá. Väčšinou sa pracuje v skupinách. Potom je už oveľa jednoduchšie pracovať s touto metódou osamote.

 Pri focusingu zvyčajne prejdeme šiestimi krokmi. Pri prvom ide o vyčistenie vnútorného priestoru, keď si uvedomíme, čo nás práve v tomto momente trápi. Môže to byť zmes pocitov, viacero problémov. Druhý krok je nájsť ten najdôležitejší pocit. Ten, ktorý vás najviac páli. Musíme ho vybrať spomedzi ostatných pocitov a pozerať sa na neho s odstupom. Tretí krok je uchopenie tohto pocitu. Popísať ho, predstaviť si ho, nájsť nejaké výstižné vyjadrenie, ktoré ho charakterizuje. Štvrtý krok je rezonovanie – overenie si, či ste ten pocit v predošlom kroku dostatočne vystihli. Piaty krok je kladenie otázok. Pýtajte sa, čo je na tomto pocite zvláštne, čo je zlé, čo by bolo treba urobiť… Odpovede by ste mali čerpať práve z tohto pocitu, on sám by vás mal k nej priviesť. Šiesty krok je prijatie – akceptujte to, čo sa na konci z pocitu vykľulo.

 Focusing je o hľadaní a nachádzaní odpovedí vo svojom vlastnom vnútornom svete zapojením telesného vedomia. Nie sú to emócie, ale vnútorný pocit, ktorý človek dokáže vnímať. Skúste to.

časopis magická žena

Poraďte sa s našim tímom odborníkov:

© 2021 ivestenie.sk  ·  Mediatex, s.r.o.  ·  Autorské práva  ·  Kontakt