Archive for month: May, 2017

Pyramída a jej magická sila

May 19, 2017
May 19, 2017

pyramidaMáte problémy, cítite sa mizerne, potrebovali by ste duchovnú útechu alebo telesne pookriať? Navštívte pyramídu. Nie, neposielame vás na výlet do Egypta. Nabádame vás, aby ste skúsili využiť energiu z vesmíru. Zástancovia liečenia či relaxácie v pyramíde oceňujú jej komplexné pôsobenie na celý ľudský organizmus. V pyramíde sa nelieči len konkrétna časť tela, ale celok, vyrovnávajú sa energie, pôsobenie je hlboké a trvalé.

Už staré civilizácie vedeli oceniť účinky pyramidálnych stavieb, ktoré dokážu usmerňovať energie z vesmíru. Tá je najsilnejšia približne v jednej tretine výšky pyramídy, v oblasti tzv. kráľovskej komory, čo je vlastne stred pyramídy. Podľa mnohých je pyramída jednoduchý stroj, ktorý dokáže pracovať s vesmírnou energiou a je na ľuďoch, aby túto vlastnosť dokázali využiť.

Najväčšia pyramída na Zemi stojí v Egypte a je to jeden zo siedmich pôvodných divov sveta a zároveň jediný, ktorý nepoznáme iba z legiend, ale ktorý skutočne stojí. Nazýva sa Veľká Cheopsova pyramída a dodnes udivuje svojou mohutnosťou a precíznosťou stavby. Nadšenci pyramíd jej pripisujú zázračné vlastnosti, hovoria o energetických poliach, ktoré má každý predmet, ktorý je vo vnútri stavby, pričom sa toto pole vonku neprejavuje. Energia je orientovaná v smere sever-juh a naviazaná na magnetické pole Zeme. Vo vnútri sa udrží stála teplota. Nečudo, že ľudia začali napodobovať znalosti starých Egypťanov a stavať podobné pyramídy, aby dosiahli podobné účinky, aké má veľká pyramída v Egypte.

Nie je dôležité, či je pyramída veľká alebo malá, dôležité je, ako správne je postavená. Pyramída je najsilnejší tvarový žiarič, žiadny iný tvar nedosahuje také účinky ako pyramída. Cheopsovu pyramídu si doma na záhrade nepostavíte, môžete sa ňou však inšpirovať. Pre jednu osobu na meditáciu alebo liečenie postačí aj pyramída vo výške človeka. Pyramída musí byť umiestnená tak, aby dôsledne rešpektovala svetové strany (strany základne musia presne smerovať na juh, sever, východ, západ), mala by byť vycentrovaná do vodorovnej polohy a musí mať presný tvar. Vtedy sa môžu najlepšie prejaviť jej účinky. Nie je ani podstatné, z čoho je urobená, môže to byť plast, látka, drevo, otázny je kov. Sú ľudia, ktorí si pochvaľujú pyramídu z hliníka, ale väčšina odporúča vyhnúť sa kovovým častiam, použiť napríklad drevo. Vnútro pyramídy je vyčistené od elektrosmogu, takže svoj mobil si do nej neberte, zbytočne by ste si ho tam opäť zanášali. Dĺžka strany pyramídy sa vypočíta podľa jej výšky. Výšku treba vynásobiť polovicou čísla pí (pí je približne 3,14). Čiže pyramída s dvojmetrovou výškou by mala mať dĺžku jednej strany 3,14 metra. Slávna Cheopsova pyramída má výšku približne 146 metrov a stranu základne 230 metrov.

Pobyt v pyramíde vnímajú ľudia rôzne. Niekomu slúži ako miesto na relaxáciu, dokáže si v nej dobre oddýchnuť, pociťuje pokoj, harmóniu a prílev čerstvej energie, využíva ju ako životobudič. Vychádzajú z pyramídy osviežení. Sú ľudia, ktorí považujú pyramídu za ideálne miesto pre meditáciu, kde sa vedia prepojiť s vesmírnou energiou, zharmonizovať sa, otvoriť si hlavu novým myšlienkam a pustiť uzdu svojej tvorivosti. No a sú ľudia, ktorí hovoria o priaznivom účinku na svoje zdravie – zmiernenie bolestí, ústup chronických problémov, odstránenie migrény, prílev energie, doplnenie životného optimizmu. V Rusku, kde sú liečebné pyramídy veľmi populárne, pozorovali zlepšenie krvného tlaku, oslabenie vírusov aj baktérií a chorôb, ktoré s nimi súvisia, regeneráciu, priaznivý vplyv na pokožku tela, tlmenie depresívnych nálad a priaznivý vplyv na liečenie závislostí rôzneho druhu.

Pyramída pôsobí na každého individuálnym spôsobom, takže by si mal sám určiť dĺžku pobytu v nej. Niektorí v nej strávia štvrťhodinu, iní aj niekoľko hodín. Dôležité je, ako sa človek cíti, ako na neho pôsobí. Niektorí ľudia s vyššou citlivosťou môžu pobyt v nej vnímať aj nepríjemne. Väčšina však ocení relaxačné a liečivé účinky pyramídy – mali by počítať najmenej s polhodinou až hodinou pobytu vo vnútri. To je čas, počas ktorého sa už prejavia účinky pyramídy. Je to zároveň dostatočne dlhý čas na oddych, na získanie odstupu od všedných starostí a na eliminovanie rušivých podnetov, s ktorými sa denne stretávame. Odporúča sa návštevy pyramídy opakovať, ideálne je, ak si na to nájdete pravidelný čas. Sila pyramídy sa dá využiť aj v menších rozmeroch, napríklad zavesením nad posteľ, nad stoličku.

časopis magická žena

Poraďte sa s našim tímom odborníkov:

© 2021 ivestenie.sk  ·  Mediatex, s.r.o.  ·  Autorské práva  ·  Kontakt