Anjeli a archanjeli stoja pri vás

July 14, 2015
July 14, 2015

Anjeličku, strážničku, opatruj moju dušičku – pamätáte si na detskú modlitbičku, keď ste zaspávali? Deťom dodávala odvahu, odháňala nočné mory, upokojovala ich, lebo si mohli ľahšie predstaviť, že nad nimi niekto v noci bdie. Anjel strážny tu však nie je len pre deti, bdie nad ľuďmi po celý čas, kým sa nepriblíži ich hodina. Nielen jeden anjel, ale anjeli. Človek má viac anjelov strážnych.

Kto sú vlastne anjeli? Sú to nebeské bytosti bez hmotného tvaru, ktoré poslúchajú Božiu vôľu, niektorí slúžia ľuďom, robia prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, chránia ich. Sú starší ako ľudstvo, boli stvorení ešte pred človekom. Niektorí z nich – padlí anjeli – sa Bohu vzopreli a slúžia Luciferovi (Satanovi). Anjeli strážni sú tí, ktorí bezprostredne pri nás stoja. Ak ste niekedy počuli, že niekto mal šťastie, že sa zázračne zachránil, že vyviazol bez úhony zo situácie, ktorá hrozila katastrofou, tak viete, že pri ňom stáli anjeli strážni. S ľuďmi ešte komunikujú archanjeli, ktorí sa im viackrát v ťažkých chvíľach zjavili a Kniežatá, ktorí však riešia záležitosti, týkajúce sa štátov, kráľovstiev, národov – globálne záležitosti, ktoré sa týkajú množstva ľudí. Snažia sa ľudí primať k pozitívnej zmene, ktorá zlepší ich život. Anjeli, archanjeli a kniežatá sú anjelmi tretieho stupňa. V prvom stupni sú anjeli najbližší Bohu, v treťom stupni anjeli najbližší ľuďom.

Hlavní anjeli sú archanjeli Michael, Gabriel a Rafael. K nim sa pridáva ešte Uriel.

Michael (znamená “Je ako Boh”) je ochranca, bojovník so samotným Satanom, je na čele síl dobra v boji proti silám temna. Udržuje rovnováhu a poriadok, bdie na Božími plánmi a zasiahne vtedy, keď sa niekto od nich odchyľuje. Poskytuje ochranu, dáva nám pocit bezpečia a podporuje odvahu. Posilňuje nás. Je často považovaný za najvyššieho zo všetkých anjelov, v Biblii ako jediný je titulovaný ako archanjel. Je symbolom Božskej spravodlivosti, je pri nás v okamihu smrti, aby nás vykúpil. Je patrónom miest, ktorú sú vysoko v horách, preto sú mu zasvätené napríklad horské kláštory. Je to archanjel juhu.

Gabriel (“Božia sila”) je boží diplomat, prináša posolstvá, vízie, zvestuje príchod mesiášov, prináša radosť, nádej a mier, pomáha nám pri zmenách v našom živote. Je archanjelom zmŕtvychvstania. Je to archanjel západu.

Rafael (“Boží liek”) je ten, ktorý uzdravuje, je patrónom chorých, anjelom lásky a milosrdenstva. Dokáže liečiť telo i dušu, pomáha osamelým a nešťastným. Je sprievodcom a ochrancom, patrónom cestovateľov i lekárov. Je to archanjel východu.

Táto trojica sú tí, ktorí sa objavujú v hlavnom kresťanskom prúde, prvých dvoch priamo spomína Biblia, Rafael sa objavuje v inom diele. Sú na špičke anjelskej hierarchie, sú to archanjeli.

Uriel predstavuje múdrosť, nadhľad, môže byť radcom, učiteľom, mentorom, sprievodcom človeka. Vie ľudí varovať a zabrániť im, aby sa vydali na zlú cestu. Prináša upokojenie, harmóniu. Dokáže vám poradiť, keď sa neviete rozhodnúť. Je však zároveň aj anjelom odplaty, ktorý dokáže trestať hriešnikov. Je to archanjel severu.

Je zrejmé, že archanjelov je viac, aj keď sa o nich Biblia priamo nezmieňuje. Známky ich existencie sú v iných náboženských a historických spisoch. Vodidlom môžu byť slová v Biblii – “Ja som Rafael, jeden zo siedmich anjelov, ktorí sú vždy pripravení predstúpiť pred Pána”. Archanjelov môže byť teda celkovo sedem alebo až pätnásť či sedemnásť, podľa rôznych zdrojov vychádzajú rôzne počty.

Archanjelov môžete kedykoľvek požiadať o pomoc. Oslovte ich vo svojom vnútri – a budú stáť pri vás. Majú právo vám pomôcť, ale musíte ich o to požiadať. Nebudú rozhodovať za vás, pretože človek má slobodnú vôľu, môžu vás však postrčiť správnym smerom alebo varovať pred dôsledkami vašich činov. Dokážu priamo pomôcť len v niektorých kritických chvíľach, zachrániť vás vtedy, keď ešte nenastal váš čas.

Nemusíte sa obávať, že by si na vás anjeli nenašli čas, lebo musia byť niekde inde. Môžu byť naraz všade, kde potrebujú a majú byť. Nedá sa o nich rozmýšľať v ľudských kategóriách, napriek tomu, že sú zobrazovaní ako ľudské bytosti. To je však len podoba, ktorú im dávajú ľudia, aby si ich dokázali vôbec predstaviť. Anjeli sa ľuďom viackrát aj zjavili, ale opäť to bolo v takej podobe, aby boli ľuďmi vnímaní a pochopení. To podstatné je v hlave človeka, v jeho duchovnom svete, v jeho vnútri – tam sa odohráva kontakt s anjelom, cez duchovný svet mu adresujete svoju žiadosť o pomoc alebo radu.

Ak máte nejaký problém, ak máte pocit krivdy, osamelosti či márnosti, privolajte si svojho anjela a s jeho pomocou a svojím úsilím dokážete nájsť riešenie, ktoré vám dá nádej.

časopis magická žena

© 2020 ivestenie.sk  ·  Mediatex, s.r.o.  ·  Autorské práva  ·  Kontakt