Author Archive for: admin

Na žene stoja tri uhly domu…

October 21, 2015
October 21, 2015

Ženy majú viaceré sviatky, ale len jeden oficiálne patrí všetkým. Februárový Valentín je sviatok zamilovaných, teda nielen žien. Májový deň matiek tiež patrí najmä tým ženám, ktoré majú deti. Marcový Medzinárodný deň žien je pre všetky ženy. Počas starého režimu bol mimoriadne obľúbený, paradoxne najmä mužmi, ktorí ho veselo oslavovali – často bez žien alebo namiesto žien. Po revolúcii síce dostal aj hanlivé prívlastky ako pozostatok socializmu, ale jeho obľuba opäť stúpa – čo by muži nespravili, aby mali o jeden dôvod na oslavu viac? Tento deň – 8. marec – je za sviatok žien oficiálne uznaný aj Organizáciou spojených národov.

Ktorýsi zo severoamerických indiánskych náčelníkov – história, žiaľ, nezachovala jeho meno – povedal, že žena unesie alebo zdvihne dva razy toľko ako muž, hoci podľa pravdy vtedy nemal po ruke štatistiku modernej doby.

Možno vďaka tejto osobitnej indiánskej filozofii žena dnes ťahá za dvoch – jednu „šichtu“ v práci, druhú doma. Dnešní sociológovia to už premenili aj na čísla, z ktorých vyplýva, že priemerne má žena o hodinu až pol druhej hodiny menej voľného času ako muž. Niekedy to môže byť aj naopak, lenže potom z toho zvyčajne nastane chaos. Veď už aj staré príslovie vraví, že na žene stoja tri uhly domu, na mužovi štvrtý.

A nech to vezmeme hoci aj historicky, rovnoprávnosť medzi mužom a ženou vlastne nikdy nebola. Keď sa domovina nazývala materskou zemou, nebola otčinou, keď sa meno detí odvodzovalo od matky, otec bol vedľajší.

Bohovia sa však na to nemohli pozerať a obrátili koleso dejín. Podľa antickej povesti má to na svedomí súboj bohov – bohyne múdrosti Minervy a boha mora Neptúna. Keď Minerva zásluhou žien zvíťazila, rozhnevaný Neptún zaplavil pozemky Aténčanov.

Aby Aténčania uzmierili rozhnevaného boha, uložili svojim ženám trojaký trest:

– vzali im hlasovacie právo,

– ich deti sa nemuseli viac nazývať podľa matky

– a ženy sa už nemali volať Aténčanky.

Tak sa skončila zlatá éra vlády žien.

Vlastne nie. V právach jedného nemeckého mestečka z roku 1594 sa môžeme dočítať:

„Ak žena bije svojho muža, musí ako pokutu obliecť – jedného radného sluhu. Ak to muž bez slova trpí, musí obliecť – dvoch radných sluhov.“

A potom vraj rovnoprávnosť!

Ak sa teda dnes naši mužskí kolegovia na svojich tajných zasadnutiach vo viechach, v krčmách či kaviarňach organizujú proti nám, ženám, poučili sa z histórie a naplašili ich štatistiky. Tie totiž jasnou rečou vravia, že nás, žien, je v republike už viac ako mužov. A keďže demokracia je vládou väčšiny nad menšinou, tak…

No, hm, uvidíme, ako dnes odpovie onen posmešník na otázku, čím by chcel byť, keby bol ženou:

„Keby som bol ženou, chcel by som byť mužom!“

Ale aj tak, napriek historickým výsadám, ktorými sa muži hrdia, že tu zásluhou Adama boli prví, predsa len korením, soľou i oporou života sme práve my, ženy.

(časopis magická žena)

Chcete sa dozvediet viac zaujímavosti?

Poraďte sa s našim tímom odborníkov:

Škriatkovia a iné potvory

October 8, 2015
October 8, 2015

Otázka, či sú ľudia vo vesmíre sami, zatiaľ nie je zodpovedaná – a dlho ani nebude, možno nikdy. Človek si však dokázal zaľudniť svet aj inými bytosťami, možno aj preto, aby sa necítil tak sám. Optimisti to videli pozitívne a predstavovali si napríklad víly, pesimisti videli okolo seba skôr potvory – škriatkov, bludičky, vodníkov.

Škriatkovia sú typickí predstavitelia mytologických bytostí, ktoré sprevádzajú ľudí naprieč kultúrami i rokmi. Nájdete ich premnožených v severských štátoch, na britských ostrovoch, v nemecky hovoriacich krajinách, vyskytujú sa však aj u nás. Škriatkovia, nazývaní aj trpaslíci, neboli bytosti, s ktorými by ste sa chceli kamarátiť. Povesti im pripisovali veľa zlých vlastností – škodoradosť, ľstivosť, krutosť, zlomyseľnosť, chamtivosť. Bratia Grimmovci nám v rozprávkach zanechali jednu veľmi známu postavu, ktorá tieto vlastnosti priam stelesňuje – Martinka Klingáča. V slovenských rozprávkach nájdete aj iného trpaslíka, ktorý je rovnako nepríjemný a úskočný – nazýva sa Laktibrada. “Na piaď chlap, na lakeť brada”, takto ho popisujú. Práve brada bola slabinou trpaslíkov. Takže, ak sa niekedy budete chcieť vysporiadať s trpaslíkom, chyťte ho za bradu.

Škriatkovia sú často spájaní s dolovaním v podzemí. Niektorí škriatkovia, nazývaní permoníci, ľuďom neškodili, dokonca baníkom aj pomáhali, ukázali im, kde sa dá dolovať zlato alebo striebro, priviedli ich k žile, vyslobodili ich, keď sa dostali do ťažkej situácie. Pomáhali však len dobrým ľuďom. Tí, ktorí boli lakomí, zlí alebo chamtiví, skončili zvyčajne veľmi zle a stretnutie so škriatkom ich priviedlo do záhuby. Baníci vedeli, že so škriatkom treba byť zadobre, preto im niekedy nechávali napríklad kúsky jedla. Dobrých pracujúcich škriatkov poznáme napríklad z rozprávky o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch.

Niektorí trpaslíci sa starajú o rastliny – stromy, kere a kvetiny. V prípade, že sa správame k prírode pozorne, sú spokojní. Ak nie, môžu nám škodiť. Ľudia si už oddávna spájali trpaslíkov s prírodou, preto je aj v niektorých záhradkách sadrový trpaslík priam povinnou rekvizitou.

Samostatnou kapitolou sú domáci škriatkovia. Žijú v bytoch a domoch a tiež sú rôzni – môžu pomáhať, ale aj škodiť. Spokojný domáci škriatok sa stará o to, aby ste sa boli spokojní aj vy. Stratené veci sa zrazu nájdu, čo spadlo, to sa nerozbije, čo sa nedarilo, zrazu sa podarí. Nahnevaný domáci škriatok robí presný opak. Keď sa už stane taká “patália”, že sa pohádate s domácim škriatkom, musíte ho dlho prosiť, aby sa všetko dostalo do normálu. Niektorí domáci škriatkovia sú zlomyseľní a baví ich robiť si z vás žarty. S tými sa dá len ťažko dohodnúť, najlepšie je ich nedráždiť.

Existuje aj špeciálny druh škriatkov, ktorí poznajú novinári a tlačiari. Ide o redakčného škriatka alebo o tlačiarenského škriatka. Tí sú zodpovední za chyby v novinách, preklepy, brbty – aspoň to tak tvrdia novinári či tlačiari. Ale pozor, každé z týchto povolaní je háklivé na posúdenie, ktorý škriatok za to môže. Ak by sa chyba stala v redakcii a nie pri tlači, tlačiari by boli veľmi nazlostení, keby to novinár zvalil na tlačiarenského škriatka.

Existuje ešte jeden špeciálny druh škriatka, volá sa zmok (v susednom Česku je známy ako plivník). Nie je to trpaslík či škriatok v ľudskej podobe, nakoniec, rodí sa z vajca čiernej sliepky. To treba nosiť niekoľko dní pod pazuchou, bez spánku, bez rečí, bez chodenia do kostola, kým sa zmok nedostane von. Zmok je však obvykle bytosť zlá, s ktorou sa netreba zahrávať. Síce sa o vás stará, nosí vám peniaze a plní vám rôzne želania, ale má diabolskú dušu, ktorá vás môže nakoniec priviesť do problémov alebo až do zatratenia. Takisto je ťažké striasť sa ho. Jednou možností bolo dať mu nejakú nesplniteľnú úlohu, aby od vás odišiel alebo aby sa rozlial na kolomaž.

Medzi domáce bytosti patria aj rarachovia či pikulíci, ktorí sa zjavovali v podobe malého namosúreného mužíka, ktorého nosili ľudia vo vrecku. Často sa starali o kone a prinášali majiteľovi šťastie. Prvý a druhý majiteľ obišli ešte dobre, mohli ho dať niekomu inému, ale tretí majiteľ mal smolu. Pikulík si vyinkasoval odmenu za svoje služby, odniesol majiteľovu dušu do pekla, podobne ako zmok.

Ak by ste si povedali, že trpaslíci sú typickí muži a preto to s nimi nie je jednoduché, so ženskými bytosťami to nebude oveľa lepšie. Víly (niekde nazývané aj rusalky) sú zobrazované ako pôvabné bytosti, ale stretnutie s nimi mohlo byť veľmi nebezpečné. Kto sa dostal medzi ne za mesačných nocí, keď tancovali na lúkach, toho mohli utancovať k smrti. Aj keď nevládal, musel tancovať, dokedy kohút trikrát nezakikiríkal. To už zvyčajne bolo neskoro. Ďalšou z možností bolo chrániť sa niektorými bylinkami alebo si obliecť veci naopak. Nie každý mládenec, ktorý sa zaplietol s vílami, však bol v nebezpečí. Ak sa správal statočne a ukázal, že vie dobre tancovať, víly ho mohli poslať preč živého a s odmenou. Takisto boli víly, ktoré ľuďom pomáhali, dokonca sa za človeka aj vydávali. Muž si však musel dávať pozor, aby vílam nepripomenuli, odkiaľ pochádzajú – v takom prípade by ich museli opustiť. Aj slovenský hrdina, zbojník Juraj Jánošík, dostal svoju silu do opaska od víly. Básnik Ján Botto v Smrti Jánošíkovej dokonca zbojníka Juraja rovno s kráľovnou víl oženil.

Bosorky (strigy) taktiež boli veľmi obávané ženy. Nezáležalo na veku, ale na magickej moci, ktoré strigy mali. Tá bola odvodená priamo od čerta. Boli síce strigy, ktoré ľuďom pomáhali, ale vždy to bolo zahrávanie si s ohňom, pretože pozornosť strigy sa mohla ľahko upriamiť aj na toho, kto ju o pomoc žiadal. Strigy vám mohli porobiť, stačila im na to slamená figúrka alebo predmet, s ktorým ste sa dostali do styku.

Problémy ste mohli mať aj s morou, ktorá chodila dusiť spiacich ľudí alebo im sať krv. Väčšinou to bola žena, mohla k vám prísť vo zvieracej podobe alebo ako nejaká vec, sadla si vám na hruď a dusila vás. Mohla byť dokonca aj bez podoby, len vo forme ťažoby.

Niektoré zlé víly sa dostávali ľuďom až do príbytkov. Takto chodila napríklad poludnica, bytosť, ktorá mala za úlohu chrániť pokoj poludnia. Kto ho porušoval, vystavoval sa riziku, že ho utrápi k smrti. Zlá bola aj nočnica, ktorá zvestovala smrť v rodine a klakanica, ktorá dokázala unášať deti, keď sa pohybovali po vonku v hodinách, kedy by mali už dávno spať.

Okrem poludnice ste mohli vonku vidieť potulovať sa černokňažníka. To bol muž, zvyčajne v dlhom plášti, ktorý si veľmi dobre rozumel s počasím, dokázal ho riadiť. Jeho strava bola jednostranná – vajcia od čiernej sliepky, mlieko od čierneho dobytka – ale kto ho takto nachoval, tomu sa odmenil, ušetril úrodu, chránil hospodárstvo pred bleskom. Kto ho však vyhodil alebo urazil či oklamal, tomu ukázal, že sa s ním neradno zahrávať. Často lietal v povetrí na drakovi, ktorý mu pomáhal meniť počasie. Podobne sa správali aj strigôni, tiež mohli ovplyvňovať počasie, niekoho urieknuť, ale aj veštiť mu alebo vyrábať liečivé lektvary.

Voda tiež nebýva veľmi bezpečná. Keď dáme nabok komárov, ktorí nám pijú krv najčastejšie, môžeme tam stretnúť vodníkov. Zvyčajne sú znázorňovaní ako prihrbení nepekní chlapíci, oblepení riasami, ktorých záľubou je topiť nepozorných ľudí, aby získali ich dušičky. Existujú aj vodné ženy, ktoré majú podobnú náplň práce. Tak vodník, ako aj vodná žena si hľadali partnerov na brehu, medzi ľuďmi, spolu sa veľmi neráčili.

Vo vodách však žijú aj vodné víly, ktoré strážia pramene a rozčuľuje ich, keď si z nich ľudia bez dovolenia berú vodu. Treba však podotknúť, že pramene pod dozorom víly majú mať liečivú silu.

Aby toho ešte nebolo dosť, môžu sa okolo vás pohybovať rôzni nemŕtvi – bytosti, ktoré z nejakého dôvodu nenašli pokoj, vracajú sa na svet, aby ešte vykonali niečo, čo počas života nestihli alebo boli natoľko hriešni, že ich ani na druhý svet nechcú pustiť. Zvyčajne je to zaujímavá čeliadka, od ktorej nemôžete očakávať, že sa k vám bude úctivo správať. Sú medzi nimi duše ľudí, ktorí boli hriešnikmi alebo ktorí odišli zo sveta nejakým neštandardným spôsobom. Najčastejšie ich nájdete na miestach, spojených so smrťou, ako sú cintoríny, miesta násilných trestných činov a podobne. Obľúbené miesta sú aj rázcestia a križovatky.

Nemŕtvi to však majú dosť ťažké. Väčšina z nich môže pôsobiť len v určitom okruhu, nedokáže prejsť za jeho hranicu. Niektorí sa nedostanú ani cez prah vášho domu. To už ľahšie môžu preniknúť do vašich snov. Sú však aj duchovia, ktorí nemajú problém pohybovať sa po vašom dome. Spôsobujú rôzne záhadné úkazy, ktoré sa ťažko dajú vysvetliť, väčšinou sa však správajú ticho a nenápadne. Existuje však duch, ktorý – naopak – sa snaží na seba upozorniť. Je to tzv. poltergeist – hlučný duch a jednou z jeho záľub je rachotenie a pohybovanie nábytkom. Ak chcete vidieť svetelné efekty, vyhľadáte bludičky. Bývajú pri močiaroch a lákajú do nich pocestných.

Sú však aj nemŕtvi, ktorí sú omnoho fyzickejší než dokážu byť duchovia. Upíri sa živia krvou a neznášajú denné svetlo. Deň však neobľubujú ani ostatné mátohy, ich čas zvyčajne prichádza s úderom polnoci. V rozprávkach sa Nebojsa musel trápiť s mátohami od polnoci až do zakikiríkania kohúta, vtedy mali moc najsilnejšiu. Zombie sú mŕtvoly, ktoré ožili, zvyčajne veľmi nemyslia, ale aj tak vám pôjdu po krku. Navyše, niekto ich môže ovládať a budú mu oddane slúžiť. Ghúl je zase pažravý démon, ktorý  zhltne všetko, ale veľmi mu chutia ďalšie mŕtvoly. Lich je nemŕtvy, ktorému sa mágia vymkla z rúk a premenila ho, prípadne je to mág, ktorý pre získanie nesmrteľnosti sa zmenil na nemŕtveho. Má značnú silu i moc. Fext je človek, ktorý už počas života mimoriadne vynikal. Jeho telo sa nerozloží ani po smrti, ale funguje mu aj mozog – je možné ho poveriť náročnejšími úlohami, ktoré spoľahlivo vyplní.

Keď si človek prečíta, čo všetko sa okolo neho môže pohybovať, tak aby sa pomaly bál vystrčiť hlavu spod periny. Nie je to však také zlé. Nadprirodzené bytosti vnímajú najmä zvieratá, potom niektorí citliví ľudia. My ostatní, odchovaní drsným 20. a pretechnizovaným 21. storočím, sa zvyčajne bojíme iných démonov. Nahnevaný šéf môže byť rovnako nepríjemný ako poltergeist, akurát s duchom by sa človek možno dohodol ľahšie.

(časopis magická žena)


Chcete sa dozvediet viac zaujímavosti?

Poraďte sa s našim tímom odborníkov:

Starajte sa o svoju životnú energiu – čchi

October 2, 2015
October 2, 2015

Pamätáte si na legendárny seriál Kung Fu s rovnako legendárnym hercom Davidom Carradinom? Hral v ňom úlohu šaolinského mnícha Kwai Chang Cainea, ktorý často skloňoval slovko čchi. Čo to vlastne je?

Čchi je označenie pre vitálnu energiu človeka a čchi-kung je tradičné čínske cvičenie, ktoré rozvíja čchi človeka. Rôzne filmy a seriály ho spropagovali, často sa spája práve s atraktívnym bojovým umením Kung Fu, ktoré učili v kláštore Šao-lin v Číne, ale nie je to len o cvičení tela. Rovnako významnou časťou je aj trénovanie mysle a posúvanie jej možností, niekedy až za hranice bežného ľudského chápania. Príprava bojovníkov, tréning pohybov ako je to v Kung Fu, sa nazýva tvrdá forma čchi-kung, mäkká forma sa odohráva v pokoji, zahŕňa koncentráciu, dýchanie, uvoľnenie, precítenie energie, ktorá prúdi vaším telom.

Spôsobov, ako môžete rozvíjať svoj čchi, je veľa, existujú cviky pre začiatočníkov, ktoré si človek môže bez problémov vyskúšať (stačí si zadať príslušné heslo napríklad na youtube), ale zložitejšie techniky pre pokročilých by ste mali absolvovať len s učiteľom, ktorý má skúsenosti. Ak má niekto naozajstný záujem nielen začať, ale aj dlhodobo pokračovať s metódou čchi-kung, takisto je najlepšie cvičiť so skúseným učiteľom, pretože ten vás naučí, ako tieto cviky správne vykonávať.

Čchi-kung môže byť zamerané na zdravotné účinky, na bojové umenia alebo na duchovnú oblasť spojenú s filozofiou a náboženstvom (budhistické a taoistické čchi-kung).

Pre bežného človeka môže byť čchi-kung prospešné aj zo zdravotného hľadiska. Ak je človek chorý, tak jeho čchi je narušené, poruší sa rovnováha medzi silami jin a jang. Cvičenie pomáha ľuďom, ktorí majú zdravotné problémy, ale slúži tiež ako prevencia pred chorobami, ktorým sa tak môžete vyhnúť. Ten, kto cvičí pravidelne, nájde harmóniu, zlepší sa mu nálada, zmení sa pohľad na svet, pocíti silu svojej vnútornej energie. Jeho život by môže byť spokojnejší, viac duchovný než materiálny. Na rozdiel od iných cvičení, ktoré sa orientujú najmä na fyzickú časť, čchi-kung sa zameriava na to, aby energia mohla bez problémov v tele prúdiť, aby jej nič nebránilo, aby nebola zablokovaná. Snaží sa tieto bloky odstrániť, aby sa všetko vrátilo do rovnováhy, čo sa priaznivo prejaví aj na zdraví človeka. Cvičenie pre zdravie nie je zvyčajne obmedzené vekom, dokonca ani zdravotnými handicapmi – pre každú kategóriu sa nájdu zodpovedajúce cviky.

Kto sa zaujíma o bojové umenie ako je Kung Fu, snaží sa o využite vnútornej energie a o zvýšenie jej kapacity. Čím jej máte viac, tým dlhší budete viesť dlhší aktívny život.

Klasické Kung Fu sa spája s čínskym kláštorom Šao-lin. Ten funguje dodnes, ale už to nie je len o meditujúcich mníchoch, ako pri jeho založení v 5. storočí nášho letopočtu. Chrám sa musel prispôsobiť modernej dobe, v ktorej vládne biznis. Dnes je to vyhľadávané miesto pre turistov, prevážne domácich a nelíši sa veľmi od iných turistických miest, vrátane vstupných turniketov. Turista uvidí predstavenia miestnych bojových mníchov, vyfotografuje sa na známych miestach, kúpi si suveníry. Počas víkendov býva v kláštore a jeho okolí poriadna tlačenica. Nakoniec, samotný kláštor je zapísaný do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO a patrí medzi najvýznamnejšie čínske pamiatky. Jeho popularitu zvyšujú aj filmy, pred pár rokmi nakrútil šaolinský film aj legendárny Jackie Chan. Skupiny šaolinských mníchov cestujú so svojimi predstaveniami po svete, aby zarábali pre kláštor peniaze.

Okolo kláštora je približne stovka škôl bojového umenia, ktoré učia Kung Fu. Najväčšiu slávu však už majú tieto školy za sebou. Pre desaťročím v nich študovalo približne stotisíc adeptov, v súčasnosti sa ich počet znížil na polovicu. Predsa len, moderný život ponúka aj iné lákadlá, než odriekanie, meditáciu, silnú disciplínu či ranné vstávanie o piatej. A v modernom svete má miesto na výslní vyhradené len zopár bojovníkov Kung Fu, zvyšok sa musí živiť ako sa len dá.

U nás bude zrejme viac záujemcov o duševnú a telesnú harmóniu, než priamo o bojové umenie. Na to je čchi-kung zamerané na zdravotné účinky tým správnym receptom.

 (magická žena)


Chcete sa dozvediet viac zaujímavosti?

Poraďte sa s našim tímom odborníkov:

Písmo o vás prezradí veľa / Grafológia

September 7, 2015
September 7, 2015

Čítanie a písanie – to sú prvé dve veci, ktoré čakajú prváčika na základnej škole, ešte skôr, než sa stihne zoznámiť so stále zložitejším svetom okolo seba. Keď číta, dozvedá sa veľa o svete, keď píše, svet sa veľa dozvedá o ňom. Do písma sa postupne ukladajú jeho skúsenosti, znalosti, vlastnosti, výhry aj prehry, radosti aj žiale. Do písma vtlačí pečať svojej osobnosti. Sú ľudia, ktorí túto pečať dokážu rozlomiť. Volajú sa grafológovia a vidia do vás prostredníctvom vášho písma.

Stále prebiehajú debaty, či grafológia naozaj odráža vlastnosti človeka, prípadne aké presné môžu byť závery, vyčítané z písma. Sú názory, ktoré grafológiu zatracujú a na opačnej strane zase názory, ktoré ju glorifikujú. Pravda, ako to už býva, je niekde uprostred. Grafológ, ktorý má skúsenosti, dokáže z písma odhadnúť povahu človeka. Vie povedať, či je starý alebo mladý, či myslí ženským spôsobom alebo mužským, či je romantik alebo praktik, či je útlocitný alebo drsný. Nepovie vám však, ako sa ten človek volá alebo akú má adresu. Dobrý grafológ musí byť aj dobrý psychológ, musí mať intuíciu, prehľad, značné skúsenosti a otvorenú myseľ. Zároveň musí mať dar interpretovať závery, preto aj niektorí ľudia pokladajú grafológiu za určitý druh umenia.

Keď grafológ dostane písmo na rozbor, skúma množstvo znakov, je ich niekoľko desiatok. Medzi nimi je napríklad veľkosť písma, jeho sklon, ťahy, oblúky, tlak hrotu pera pri písaní, umiestňovanie diakritických znamienok a podobne. Potrebuje mať však dostatok materiálu na štúdium, takže by ste mali popísať aspoň jeden list papieru veľkosti A4. Mal by byť bezlinajkový, aby ste mohli písať voľne, bez toho, aby vám nejaké riadky vymedzovali priestor na stránke. Ak píšete viacerými druhmi písma (napríklad ozdobným, tlačeným, písaním), mali by ste ich všetky použiť. Na konci by ste sa mali podpísať, pretože aj podpis je vašou dôležitou charakteristikou. Nesnažte sa však niečo falšovať, štylizovať sa do nejakej role, snažiť sa byť tým, čo nie ste. Tak či tak by ste sa prezradili, grafológ by rýchlo zistil, že sa snažíte ovplyvniť výsledok. Grafológia sa používa v niektorých firmách napríklad vtedy, keď vás prijímajú do zamestnania – a nie je šťastné, keď sa hneď na začiatku budete prezentovať ako človek, ktorý niečo tají. Grafológ by mal mať aj niektoré základné údaje o pisateľovi, ktoré mu môžu pomôcť pri interpretácií rukopisu.

Grafológovia považujú grafoanalýzu za súčasť aplikovanej psychológie. Nemusia skúmať len písmo, ale napríklad aj kresbu či graffiti. Je však aj viacero ďalších disciplín, ktoré sa venujú detailne písmu – zohľadňujú od praktických pohľadov až po estetické. Grafológia by sa však nemala zamieňať s písmoznalectvom, ktoré je striktne určené na skúmanie a porovnávanie písma napríklad pred súdom.

Písmo je mimoriadne intímnym a osobitým prejavom každého človeka, ktoré má jedinečný charakter – podľa grafológov ani dvojčatá nemajú rovnaké písmo, vždy sa niečím líšia. Treba si uvedomiť, že písanie nie je jednoduchá činnosť, vyžaduje koordináciu celej nervovej sústavy, viacerých častí mozgu, vstupuje tam motorika ruky… je toho dosť. V písme sa tento komplex činností jednoducho musí prejaviť veľmi individuálnym spôsobom. Do toho ešte vstupujú emócie, ktoré vás ovplyvňujú v čase písania. Základná podoba písma sa však nemení, je charakteristická a nezameniteľná – preto je také ťažké niekoho napodobiť.

Grafológovia však skúmajú nielen samotné písmo. Dôležité je aj to, ako “obsadíte” samotnú plochu papiera, kde začínate, aké veľké medzery robíte. Grafológ skúma vaše dielo ako celok, pozerá sa aj na jeho celkový vzhľad. Ak začnete písať takmer hneď od ľavého okraja, naznačuje to, že máte introvertnú povahu. Ak si tam necháte dostatok miesta, tak budete extrovert. Ak sa vaše písmo tlačí na horný okraj, môže to hovoriť o vašej netrpezlivosti, o tom, že idete rýchlo priamo na vec, bez veľkého otáľania. Ak hore necháte veľa miesta, naznačuje to určitú neistotu či váhavosť.

Odborníci môžu veľa vyčítať aj z veľkosti písma. Veľké písmo sa spája s otvorenosťou, ústretovosťou, veľkorysosťou, ale aj rozšafnosťou. Naznačuje štedrosť a nezávislosť, slobodnú vôľu. Môže to však byť aj znak velikášstva, arogancie, túžby ovládať druhých ľudí. Na opačnej strane je malé písmo, ktoré sa spája so skromnosťou, ale môže to byť aj nedostatok sebavedomia. Môže hovoriť o pedantnosti, ale aj o úzkostlivosti. Široké písmo naznačuje, že ste otvorený človek prekypujúci citmi, úzke písmo skôr naznačuje citový chlad a veľké množstvo sebakontroly.

Slová, natlačené na seba, prezradia o vás, že sa lepšie cítite, keď nie ste osamote, veľké medzery medzi slovami môžu naznačiť, vám na ostatných až tak nezáleží. Ak riadky na strane smerujú hore, budete skôr optimista než pesimista. Ak riadky padajú, svedčí to o rozorvanosti vašej duše, ale môže to byť aj znak tvorivosti. Ak máte riadky vyrovnané, hovorí to o disciplíne, upätosti, chlade. Riadky, ktoré lietajú raz hore a raz dole, môžu naznačovať depresiu.

Ak sa vaše písmo skláňa doprava, hovorí to o vašej spontánnosti a prirodzenosti. Opačne naklonené písmo by mohlo svedčiť o výraznej sebadisciplíne, o ochote ísť proti prúdu, ale aj o vzdore či tajnostkárstve. Písmo, ktoré sa nenakláňa, hovorí o poriadkumilovnosti či pevnej vôli.

Grafológia nie je zázračná a neomylná veda. Aj tu platí, že vaše písmo môže mať viac interpretácií a pri jeho “čítaní” treba mať intuíciu a skúsenosti. Nakoniec – skúste si to sami. Najlepšie je začínať od seba, keďže sa dobre poznáte. A možno sa o sebe dozviete aj niečo navyše.

(časopis Magická žena)


Chcete sa dozvediet viac zaujímavosti?

Poraďte sa s našim tímom odborníkov:

Korenie je AFRODIZIAKUM

August 26, 2015
August 26, 2015

cierne_korenieČierne korenie

Výrazne podporí odvahu na intímne radovánky plachým jedincom.

 

bobkov_listVavrín (bobkový list)

Intenzívne podporuje mužskú potenciu a posilnenie mužnosti.

 

anizAníz

Výborný prostriedok pre partnerov, ktorí stratili záujem o intímne zblíženie, jeho užívaním odstránite príznaky impotencie.

 

oreganoOregano

Odporúča sa pre zamilovaných. Použiť v jemnej dávke ako prísadu do kúpeľa pred ich intímnym zblížením. Sľubuje čarovné zážitky.

 

bazalkaBazalka

Vyvolá vášnivosť a príťažlivosť pre chvíľky vo dvojici.

 

levandulaLevanduľa

Ak ju položíte do svojej manželskej postele, podporí intenzívnejšie zblíženie.

 

salviaŠalvia

Odporúča sa pre dvojice, ktoré sa rozhodli splodiť svojho budúceho potomka.

 

zazvorZázvor

Mimoriadne podporuje túžbu po intímnom zblížení a zvyšuje apetít na milovanie.

 

skoricaŠkorica

Ak tužíte byť neodolateľné pre svoje partnerské polovičky, jej intenzívna vôňa z vás urobí rafinované zvodkyne.

 

mataMäta

Pomáha pánom, aby boli aktívni a dámam zvyšuje ich príťažlivosť.

 

klincekKlinček

Podporuje zblíženie párov, ktoré túžia po mužskom potomkovi.

 

petrzlenPetržlen

Podporuje mužskú potenciu a lieči prostatu.

 


 

Chcete vedieť viac o bylinkách a ich zázračných vlastnostiach?

Poraďte sa s našim tímom odborníkov:

Prírodné ovocné masky

August 18, 2015
August 18, 2015

Jablkovo – medová maska proti vyrážkam

apple-honeySuroviny:

1 jablko

2 kávové lyžice včelieho medu

 

Príprava:

Budeme potrebovať jedno stredné jablko a včelí med. Jablko nastrúhame na jemnejšie, pridáme dve lyžice medu a zmiešame. Masku nanášame na tvár – najmä na miesta, kde sa vyskytuje akné a necháme pôsobiť 30 minút. Táto maska nie je z tých, ktoré uschnú, takže po polhodine ju z tváre zmyjeme.

 

Pomarančová hydratačná maska pre mastnú pleť

OrangeSuroviny:

1 pomaranč

polovica tvarohu

 

Príprava:

Z jednej polovice pomaranča vytlačíme šťavu, dužinu druhej polovice rozdrvíme na dreň a následne zmiešame so šťavou. Tvaroh mierne rozšľaháme a premiešame s pomarančovou dreňou. Takto vzniknutú masu/masku nanesieme na tvár aj dekolt a necháme pôsobiť približne 15 minút. Potom masku opláchneme.

 

Jablkovo-škoricová maska na mastnú pleť

apple-cinnamonSuroviny:

1 jablko

polovica bieleho jogurtu

1 mocca lyžička mletej škorice

1 kávová lyžička včelieho medu

1 polievková lyžica ovsených vločiek

Príprava:

Pleťová maska má antiseptické účinky, čistí a sťahuje póry. Nastrúhané jablko zmiešame s bielym jogurtom, medom, mletou škoricou a lyžicou ovsených vločiek. Zmes nanesieme na pokožku a necháme pôsobiť asi 20 minút. Potom opláchneme.


Poraďte sa s našim tímom odborníkov:

Feng shui pracovný stôl

August 10, 2015
August 10, 2015

feng-shui-stolCieľom Feng Shui je dosiahnuť rovnováhu medzi silami jin a jang použitím jednoduchých Feng Shui techník. Číňania veria, že usporiadanie ich okolia podľa princípov Feng Shui dokáže vytvoriť zdravé a harmonické prostredie zdokonaľujúce život. Siahnime po týchto overených princípoch pri usporiadaní pracovného stola pre budúce profesionálne aktivity.

Ako sa cítiť v kancelárii príjemne a hlavne byť produktívny?

Feng shui stôl

Sprievodca:

Ľavá zadná časť stola: Ideálne miesto pre rastlinu, ktorá symbolizuje rast; môžete ju nahradiť vodnou fontánou alebo symbolom vody. Prípadne sem umiestnite hodnotný prvok ako je napríklad krištáľová váza.

Ľavá stredná časť stola: Posilnite blízke vzťahy umiestnením spomienkového predmetu na rodinu ako je rodinná fotografia alebo darček od člena rodiny.

Ľavá predná časť stola: Toto je miesto kde si umiestnite všetky pracovné materiály a knihy. Okrem toho je vhodné do tejto časti umiestniť predmet v odtieňoch modrej, napríklad diár alebo sviečku.

Stredná zadná časť stola: Táto časť stola reprezentuje Váš obraz a charakter. Sem umiestnite červenú sviečku alebo lampu, vizitky, a niektoré z vašich certifikátov alebo ocenení.

Stred stola: Táto časť na vašom stole musí zostať bez prachu, špiny a neporiadku. Stred stola, reprezentuje vaše zdravie. Povzbudiť ho môžete zelenou, žltou farbou, alebo symbolom krajiny, ako sú kamene, kvety alebo mušle.

Stredná predná časť stola: Táto časť na vašom predstavuje Vašu kariéru. Preto sem umiestnite počítač. Ako pozadie Vašej pracovnej plochy na počítači vyberte obrázok vody – oceán alebo vodopád. Tieto motívy symbolizujú peniaze. Používajte odtiene červenej pre motiváciu a odtiene zelenej pre prísun nových príležitostí.

Pravá zadná časť stola: Ružový alebo červený kvet v malej váze povzbudí úspešné pracovné vzťahy.

Pravá stredná časť stola: Vylepšite svoj tok kreativity časopismi. Na toto miesto je tiež vhodné umiestniť medené, strieborné, zlaté, alebo iné kovové predmety.

Pravá predná časť stola: Na toto miesto umiestnite svoje rozpracované projekty, prípadne zoznam klientov pre efektívnejšie rozvrhnutie práce a telefón/mobil pre skvalitnenie komunikačných kanálov s klientom.


Chcete vedieť viac o technikách Feng shui? Poraďte sa s našim tímom odborníkov:

Meditácia – ponorte sa do seba

August 4, 2015
August 4, 2015

Sme príliš spojení s materiálnym svetom, občas je dobré z neho vypadnúť. Vypnúť, dať bokom všetko, čo nás v ňom drží, uzavrieť sa do svojej mysle, spoznať slobodu, ktorá sa v nej skrýva, nájsť odpovede na otázky, ktoré si kladieme. Je veľa ciest k poznaniu a meditácia je jednou z najdôležitejších.

 Meditácia je stav, pri ktorom dochádza k zmene vedomia. Je to mimoriadne intímna záležitosť. Ste sami so sebou i sami sebou, obnažení, nemá význam si klamať, pretože by ste išli proti sebe. Ste v stave hlbokého sústredenia, obraciate sa dovnútra, opúšťate priestor, ktorý poznáte a otvárate si nové obzory, ktoré nemajú hraníc. Zbavujete sa zbytočných myšlienok a tým sa vám uvoľní priestor, aby ste precítili božskú či vesmírnu energiu a vydali sa na neprebádané cesty za novými poznatkami.

Meditácia je súčasťou mnohých náboženstiev, ich duchovných praktík. Aj keď sa najviac spája s východnými náboženstvami, poznajú ju aj ďalšie (napríklad rozjímanie v kresťanstve).

Meditácia sa spája s pokojom, uvoľnením, relaxom, poznaním. Má priaznivý fyziologický vplyv na človeka, spomaľuje ho, upokojuje, dochádza zvyčajne ku zníženiu tepu, poklesu tlaku, odbúravaniu stresu. Jej priaznivý vplyv tak môžu pocítiť aj ľudia, ktorí sa neviažu na žiadne náboženstvo či filozofiu. Meditácia pomáha vášmu telu, môže spustiť jeho obranné mechanizmy, aktivizovať ho tak, že samo pomáha pri liečení chorôb. Pomáha telu i duchu, zvyšuje vaše sebavedomie, umožňuje vám uvedomiť si, že máte svoju hodnotu. Keď porozumiete sebe, oveľa ľahšie potom porozumiete aj ostatným.

Meditovať sa dá prakticky všade, ale ľudia, ktorí s meditáciou začínajú, by sa v rušnom prostredí mohli nechať rozptyľovať vonkajšími vplyvmi. Majstri sa dokážu uzavrieť do seba aj uprostred davu. Nájdite si preto miesto, kde je pokoj, kde vás nikto nebude vyrušovať a budete mať čas venovať sa len sebe, nie podnetom z okolia. Pohodlne si sadnite, môžete dokonca aj ležať, ak vám to pomôže sústrediť sa. Na obrázkoch často vidieť meditujúcich, ktorí sedia v polohe lotosového kvetu, ale to neznamená, že to musíte po nich opakovať. Začiatočníci by mali byť sústredení na ponor do svojho vnútorného sveta, nie na to, či sedíte podľa nejakých pravidiel a zaoberať sa otázkami, prečo vaše nezvyknuté telo bolí alebo prečo vás bolia nohy.

Vyberte si miesto, kde sa cítite príjemne. Môže to byť u vás doma, ale aj niekde vonku v prírode. Okolo vás by malo byť čo najmenej rušivých elementov, iba neutrálne veci, ktoré dokonale zapadajú do seba a nijako nevytŕčajú. Moderné vymoženosti, ako je napríklad mobilný telefón, radšej nechajte vypnutý. Budete sa venovať sebe, nie iným. Aj oblečenie by malo byť také, aby ste sa v ňom cítili pohodlne, aby vás ničím nevyrušovalo. Takisto čas na meditáciu by ste mali starostlivo vybrať, aby sa nebil s vašimi povinnosťami – rozmýšľanie o tom, že ste niečo mali urobiť, a nespravili alebo že vás tlačí čas, by spoľahlivo zlikvidovalo vašu snahu o meditáciu. Ideálne je nájsť si pravidelný termín, ktorý dokážete dodržiavať.

Pokoj mysle, jej čistota a prázdnota – to je stav, ktorý dosahujú napríklad zenoví majstri. V takom stave môžete vidieť pravú podstatu vecí, dotknúť sa pravdy, vnímať svet taký, aký v skutočnosti je, a nie taký, ako sa javí v bežnom dni bežného života. Vtedy nie sú dôležité vaše myšlienky, názory, predstavy, dôležitá je skutočná podstata, ktorá sa odráža ako obraz od vodnej hladiny.

Pre začiatočníka je, samozrejme, takáto úroveň spočiatku vzdialená. Už len odblokovanie vonkajších vnemov a ponor do vlastného vnútra je pre neho náročnou úlohou. Postupujte vlastným tempom, nikam sa neponáhľajte. Dýchajte pokojne, prirodzene, bez zmien tempa – najskôr kratší nádych, potom hlboký dlhý výdych. Je to upokojujúce – a zároveň veľmi účinné. Snažte sa čo najviac uvoľniť, sústreďte sa postupne na jednotlivé časti tela, “prikážte” im aby sa uvoľnili. Dostanete sa do stavu, keď budete doslova ako keby plávať na vodnej hladine, bez pohybu, v pokoji, v bezpečnom náručí. Stanete sa súčasťou vesmíru, splyniete s ním. Svet naokolo prestanete vnímať, otvoríte svoju myseľ a necháte ňou voľne prúdiť energiu – nič neovplyvňujte, vnímajte to, čo prichádza, bez toho, aby ste do niečoho zasahovali. Odmenou bude za to totálne uvoľnenie, pokoj, duševná vyrovnanosť.

Z tohto pokojného duchovného sveta sa však raz budete musieť vrátiť do materiálnej reality. Prechod by mal byť postupný,  nenásilný, opäť “zapojte” svoje vypnuté zmysly, aktivujte jednotlivé časti tela. Na konci by ste mali byť prebudení, odpočinutí, vyrovnaní. Niektorí zažívajú pocit šťastia, lásky, iní pocity pochopenia, poznania, uvoľnenia. Nemajte veľké ciele – ak budete mať po meditácii takýto pocit, tak ste na začiatku dosiahli veľa.

Naučiť sa meditovať je beh na dlhú trať. Niektorí dobehnú skôr, iní sa budú dlho potácať na trati. Uvedomte si však, že nejde o preteky s časom. Nič neurýchľujte, vaša netrpezlivosť ničomu nepomôže. Sú rôzne spôsoby meditácie, rôzne “školy”, rôzne filozofie. Môžete si niektorú zvoliť a ísť po nej, snažiť sa dosiahnuť majstrovstvo, ale môžete brať meditáciu ako relax, ktorý vás obohatí duševne i telesne. Vtedy potrebujete len to, aby ste sa nakoniec cítili príjemne a vyrovnane.

časopis magická žena


Chcete vedieť viac o meditácii? Poraďte sa s našim tímom odborníkov:

Nepodceňujte geopatogénne zóny

July 28, 2015
July 28, 2015

Existujú miesta, na ktorých sa môžete cítiť nesvoji. Niečo vám bude prekážať, nebudete si vedieť nájsť pokojné miestečko, budete sa ošívať – to v lepšom prípade. V horšom sa to prejaví na vašom zdraví. Ako keby ste boli v nejakej zakliatej oblasti. Možno aj ste – v blízkosti takzvanej geopatogénnej zóny. Týmito slovami sa nazývajú oblasti v podobe pásov, ktoré majú negatívny vplyv na človeka. Nazývajú ich aj dračie žily.

S geopatogénnymi zónami sa snažili vysporiadať už naši predkovia. Poznali ich pred tisíckami rokov v starej Číne (vtedy hovorili o dračích žilách), vyhýbali sa im Egypťania či Rimania. Pri hľadaní týchto nepriateľských zón, ktoré škodia človeku, pomáhali zvieratá. Tam, kde sa cítili dobre, kde nemali nejaké závažné choroby, aké miesto si vybrali na spánok – tam aj pre ľudí bolo bezpečné postaviť si príbytok. Starí Číňania sa pri stavbe domov pozývali prútikára, aby zistil, či stojí na správnom mieste, kde nie sú dračie žily. Iné národy využívali najmä dobytok ale aj iné zvieratá. Nie nadarmo sa hovorí, že dom treba postaviť tam, kde si ľahne krava a posteľ má stáť tam, kde si miesto nájde pes. Na druhej strane – o mačkách sa zase hovorí, že s radosťou takéto miesta vyhľadávajú a preto tam posteľ radšej nedávajte. Dobytok bol tiež dobrým indikátorom, či bolo správne rozhodnutie mať dom práve na tom konkrétnom mieste, kde stojí. Po určitom čase sa negatívny vplyv zón prejavil na ich zdraví. Po zabití zvieraťa sa kontrolovali jeho vnútorné orgány. Geopatogénne zóny vyhľadávajú aj mravce, stavajú si na nich mraveniská.

Kde sa tieto geopatogénne zóny nachádzajú? Sú ukryté v zemi pod nami – toky podzemných riek, pramene, jaskyne, geologické zlomy, dotyky hornín, ktoré majú rozdielne vlastnosti, rádioaktívne horniny. Už dávni mudrci predpokladali, že Zem je ako keby pokrytá sieťou siločiar, línií, ktoré ovplyvňujú tok životnej energie. V modernom období prišiel ruský inžinier Georges Lakhovsky s teóriou, že každá živá bytosť, každá jej bunka, má elektrické vlastnosti a reaguje s vibráciami Zeme, ktoré majú určitú frekvenciu. Geopatogénne zóny sú zvyčajne niekoľko metrov dlhé línie so šírkou pár centimetrov a ich interakcia s bunkami ľudského tela je škodlivá. V modernom svete sa k týmto zónam pridali ešte aj ďalšie impulzy, ktoré poznáme pod názvom elektromagnetický smog – sú to rôzne spotrebiče v domácnosti, elektrické siete, vysielače vĺn, železobetónové stavby a podobne. Polohu zón môže určiť prútikár, miesta s elektromagnetickým smogom určite dokážete určiť aj vy (napríklad televízor v spálni nie je to najšťastnejšie – a to nielen z hľadiska elektromagnetického smogu).

Geopatogénne zóny účinkujú na rôznych ľudí rôzne, takže sa nedá nájsť nejaký jednotiaci prvok, ktorý by ich jednoznačne identifikoval. Najvýraznejšie pôsobenie zón je badateľné po polnoci a nadránom, počas dňa, najmä v dopoludňajších hodinách, zoslabne ich účinok na polovicu. Ak je však mesiac v úplnku, ich účinok sa niekoľkonásobne zvyšuje. V zime a v lete je ich účinok slabší ako na jeseň a počas jari. Najhoršie sú miesta, kde sa geopatogénne zóny krížia, ich negatívny účinok sa potom výrazne zosilňuje.

Geopatogénne zóny môžu byť zodpovedné za chronickú únavu, apatiu, straty nálady, strach, nespavosť. Prejavujú sa nielen psychickými problémami, ale aj telesnými – nepriaznivo pôsobia na srdce, žily, môžu poškodzovať rôzne orgány, spôsobovať rakovinu. Ak je v oblasti ich pôsobenia chorý človek, zhoršujú jeho stav. Preto je dôležité týmto miestam sa vyhýbať alebo sa v ich blízkosti zdržiavať čo najmenej. Niekedy sa tomu nedá vyhnúť, ale ak nemôžeme zmeniť polohu, môžeme ovplyvniť aspoň zariadenie domu či bytu. Rozmiestnenie nábytku, umiestnenie postelí, miesto na prácu, miesto na odpočinok – tu všade sa vyhnúť geopatogénnym zónam. V tomto smere urobili kusisko práce starí Číňania, ktorí dokázali hľadať a nájsť harmóniu medzi prúdiacimi energiami a pretavili to do učenia Feng Shui. Hoci Feng Shui a geopatogénne zóny sú odlišné záležitosti, zásady starého čínskeho učenia možno dobre uplatniť aj v tomto prípade, pretože predstavujú vyváženie energií v priestore, v ktorom žijete. Ak nie je možné takýmto zónam sa vyhnúť, môžete sa ich pokúsiť odrušiť (odtieniť). Často sa používajú kamene. Existujú aj rôzne rušiče geopatogénnych zón, ale účinok mnohých z nich je sporný.

Človek si často nevyberá, musí žiť tam, kde je jeho rodina, práca, záujmy a povinnosti. Ale to, čo si zvyčajne vyberať, môže, je to, ako si usporiada svoje bezprostredné okolie. Tak neváhajte – je to na vás.

časopis Magická žena

Pyramída a jej magická sila

July 23, 2015
July 23, 2015

Máte problémy, cítite sa mizerne, potrebovali by ste duchovnú útechu alebo telesne pookriať? Navštívte pyramídu. Nie, neposielame vás na výlet do Egypta. Nabádame vás, aby ste skúsili využiť energiu z vesmíru. Zástancovia liečenia či relaxácie v pyramíde oceňujú jej komplexné pôsobenie na celý ľudský organizmus. V pyramíde sa nelieči len konkrétna časť tela, ale celok, vyrovnávajú sa energie, pôsobenie je hlboké a trvalé.

Už staré civilizácie vedeli oceniť účinky pyramidálnych stavieb, ktoré dokážu usmerňovať energie z vesmíru. Tá je najsilnejšia približne v jednej tretine výšky  pyramídy, v oblasti tzv. kráľovskej komory, čo je vlastne stred pyramídy. Podľa mnohých je pyramída jednoduchý stroj, ktorý dokáže pracovať s vesmírnou energiou a je na ľuďoch, aby túto vlastnosť dokázali využiť.

Najväčšia pyramída na Zemi stojí v Egypte a je to jeden zo siedmich pôvodných divov sveta a zároveň jediný, ktorý nepoznáme iba z legiend, ale ktorý skutočne stojí. Nazýva sa Veľká Cheopsova pyramída a dodnes udivuje svojou mohutnosťou a precíznosťou stavby. Nadšenci pyramíd jej pripisujú zázračné vlastnosti, hovoria o energetických poliach, ktoré má každý predmet, ktorý je vo vnútri stavby, pričom sa toto pole vonku neprejavuje. Energia je orientovaná v smere sever-juh a naviazaná na magnetické pole Zeme. Vo vnútri sa udrží stála teplota. Nečudo, že ľudia začali napodobovať znalosti starých Egypťanov a stavať podobné pyramídy, aby dosiahli podobné účinky, aké má veľká pyramída v Egypte.

Nie je dôležité, či je pyramída veľká alebo malá, dôležité je, ako správne je postavená. Pyramída je najsilnejší tvarový žiarič, žiadny iný tvar nedosahuje také účinky ako pyramída. Cheopsovu pyramídu si doma na záhrade nepostavíte, môžete sa ňou však inšpirovať. Pre jednu osobu na meditáciu alebo liečenie postačí aj pyramída vo výške človeka. Pyramída musí byť umiestnená tak, aby dôsledne rešpektovala svetové strany (strany základne musia presne smerovať na juh, sever, východ, západ), mala by byť vycentrovaná do vodorovnej polohy a musí mať presný tvar. Vtedy sa môžu najlepšie prejaviť jej účinky. Nie je ani podstatné, z čoho je urobená, môže to byť plast, látka, drevo, otázny je kov. Sú ľudia, ktorí si pochvaľujú pyramídu z hliníka, ale väčšina odporúča vyhnúť sa kovovým častiam, použiť napríklad drevo. Vnútro pyramídy je vyčistené od elektrosmogu, takže svoj mobil si do nej neberte, zbytočne by ste si ho tam opäť zanášali. Dĺžka strany pyramídy sa vypočíta podľa jej výšky. Výšku treba vynásobiť polovicou čísla pí (pí je približne 3,14). Čiže pyramída s dvojmetrovou výškou by mala mať dĺžku jednej strany 3,14 metra. Slávna Cheopsova pyramída má výšku približne 146 metrov a stranu základne 230 metrov.

Pobyt v pyramíde vnímajú ľudia rôzne. Niekomu slúži ako miesto na relaxáciu, dokáže si v nej dobre oddýchnuť, pociťuje pokoj, harmóniu a prílev čerstvej energie, využíva ju ako životobudič. Vychádzajú z pyramídy osviežení. Sú ľudia, ktorí považujú pyramídu za ideálne miesto pre meditáciu, kde sa vedia prepojiť s vesmírnou energiou, zharmonizovať sa, otvoriť si hlavu novým myšlienkam a pustiť uzdu svojej tvorivosti. No a sú ľudia, ktorí hovoria o priaznivom účinku na svoje zdravie – zmiernenie bolestí, ústup chronických problémov, odstránenie migrény, prílev energie, doplnenie životného optimizmu. V Rusku, kde sú liečebné pyramídy veľmi populárne, pozorovali zlepšenie krvného tlaku, oslabenie vírusov aj baktérií a chorôb, ktoré s nimi súvisia, regeneráciu, priaznivý vplyv na pokožku tela, tlmenie depresívnych nálad a priaznivý vplyv na liečenie závislostí rôzneho druhu.

Pyramída pôsobí na každého individuálnym spôsobom, takže by si mal sám určiť dĺžku pobytu v nej. Niektorí v nej strávia štvrťhodinu, iní aj niekoľko hodín. Dôležité je, ako sa človek cíti, ako na neho pôsobí. Niektorí ľudia s vyššou citlivosťou môžu pobyt v nej vnímať aj nepríjemne. Väčšina však ocení relaxačné a liečivé účinky pyramídy – mali by počítať najmenej s polhodinou až hodinou pobytu vo vnútri. To je čas, počas ktorého sa už prejavia účinky pyramídy. Je to zároveň dostatočne dlhý čas na oddych, na získanie odstupu od všedných starostí a na eliminovanie rušivých podnetov, s ktorými sa denne stretávame. Odporúča sa návštevy pyramídy opakovať, ideálne je, ak si na to nájdete pravidelný čas. Sila pyramídy sa dá využiť aj v menších rozmeroch, napríklad zavesením nad posteľ, nad stoličku.

 (mn)

© 2020 ivestenie.sk  ·  Mediatex, s.r.o.  ·  Autorské práva  ·  Kontakt