Author Archive for: admin

Anjeli a archanjeli stoja pri vás

July 14, 2015
July 14, 2015

Anjeličku, strážničku, opatruj moju dušičku – pamätáte si na detskú modlitbičku, keď ste zaspávali? Deťom dodávala odvahu, odháňala nočné mory, upokojovala ich, lebo si mohli ľahšie predstaviť, že nad nimi niekto v noci bdie. Anjel strážny tu však nie je len pre deti, bdie nad ľuďmi po celý čas, kým sa nepriblíži ich hodina. Nielen jeden anjel, ale anjeli. Človek má viac anjelov strážnych.

Kto sú vlastne anjeli? Sú to nebeské bytosti bez hmotného tvaru, ktoré poslúchajú Božiu vôľu, niektorí slúžia ľuďom, robia prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, chránia ich. Sú starší ako ľudstvo, boli stvorení ešte pred človekom. Niektorí z nich – padlí anjeli – sa Bohu vzopreli a slúžia Luciferovi (Satanovi). Anjeli strážni sú tí, ktorí bezprostredne pri nás stoja. Ak ste niekedy počuli, že niekto mal šťastie, že sa zázračne zachránil, že vyviazol bez úhony zo situácie, ktorá hrozila katastrofou, tak viete, že pri ňom stáli anjeli strážni. S ľuďmi ešte komunikujú archanjeli, ktorí sa im viackrát v ťažkých chvíľach zjavili a Kniežatá, ktorí však riešia záležitosti, týkajúce sa štátov, kráľovstiev, národov – globálne záležitosti, ktoré sa týkajú množstva ľudí. Snažia sa ľudí primať k pozitívnej zmene, ktorá zlepší ich život. Anjeli, archanjeli a kniežatá sú anjelmi tretieho stupňa. V prvom stupni sú anjeli najbližší Bohu, v treťom stupni anjeli najbližší ľuďom.

Hlavní anjeli sú archanjeli Michael, Gabriel a Rafael. K nim sa pridáva ešte Uriel.

Michael (znamená “Je ako Boh”) je ochranca, bojovník so samotným Satanom, je na čele síl dobra v boji proti silám temna. Udržuje rovnováhu a poriadok, bdie na Božími plánmi a zasiahne vtedy, keď sa niekto od nich odchyľuje. Poskytuje ochranu, dáva nám pocit bezpečia a podporuje odvahu. Posilňuje nás. Je často považovaný za najvyššieho zo všetkých anjelov, v Biblii ako jediný je titulovaný ako archanjel. Je symbolom Božskej spravodlivosti, je pri nás v okamihu smrti, aby nás vykúpil. Je patrónom miest, ktorú sú vysoko v horách, preto sú mu zasvätené napríklad horské kláštory. Je to archanjel juhu.

Gabriel (“Božia sila”) je boží diplomat, prináša posolstvá, vízie, zvestuje príchod mesiášov, prináša radosť, nádej a mier, pomáha nám pri zmenách v našom živote. Je archanjelom zmŕtvychvstania. Je to archanjel západu.

Rafael (“Boží liek”) je ten, ktorý uzdravuje, je patrónom chorých, anjelom lásky a milosrdenstva. Dokáže liečiť telo i dušu, pomáha osamelým a nešťastným. Je sprievodcom a ochrancom, patrónom cestovateľov i lekárov. Je to archanjel východu.

Táto trojica sú tí, ktorí sa objavujú v hlavnom kresťanskom prúde, prvých dvoch priamo spomína Biblia, Rafael sa objavuje v inom diele. Sú na špičke anjelskej hierarchie, sú to archanjeli.

Uriel predstavuje múdrosť, nadhľad, môže byť radcom, učiteľom, mentorom, sprievodcom človeka. Vie ľudí varovať a zabrániť im, aby sa vydali na zlú cestu. Prináša upokojenie, harmóniu. Dokáže vám poradiť, keď sa neviete rozhodnúť. Je však zároveň aj anjelom odplaty, ktorý dokáže trestať hriešnikov. Je to archanjel severu.

Je zrejmé, že archanjelov je viac, aj keď sa o nich Biblia priamo nezmieňuje. Známky ich existencie sú v iných náboženských a historických spisoch. Vodidlom môžu byť slová v Biblii – “Ja som Rafael, jeden zo siedmich anjelov, ktorí sú vždy pripravení predstúpiť pred Pána”. Archanjelov môže byť teda celkovo sedem alebo až pätnásť či sedemnásť, podľa rôznych zdrojov vychádzajú rôzne počty.

Archanjelov môžete kedykoľvek požiadať o pomoc. Oslovte ich vo svojom vnútri – a budú stáť pri vás. Majú právo vám pomôcť, ale musíte ich o to požiadať. Nebudú rozhodovať za vás, pretože človek má slobodnú vôľu, môžu vás však postrčiť správnym smerom alebo varovať pred dôsledkami vašich činov. Dokážu priamo pomôcť len v niektorých kritických chvíľach, zachrániť vás vtedy, keď ešte nenastal váš čas.

Nemusíte sa obávať, že by si na vás anjeli nenašli čas, lebo musia byť niekde inde. Môžu byť naraz všade, kde potrebujú a majú byť. Nedá sa o nich rozmýšľať v ľudských kategóriách, napriek tomu, že sú zobrazovaní ako ľudské bytosti. To je však len podoba, ktorú im dávajú ľudia, aby si ich dokázali vôbec predstaviť. Anjeli sa ľuďom viackrát aj zjavili, ale opäť to bolo v takej podobe, aby boli ľuďmi vnímaní a pochopení. To podstatné je v hlave človeka, v jeho duchovnom svete, v jeho vnútri – tam sa odohráva kontakt s anjelom, cez duchovný svet mu adresujete svoju žiadosť o pomoc alebo radu.

Ak máte nejaký problém, ak máte pocit krivdy, osamelosti či márnosti, privolajte si svojho anjela a s jeho pomocou a svojím úsilím dokážete nájsť riešenie, ktoré vám dá nádej.

časopis magická žena

Nezabúdajte na zákony prírody

July 7, 2015
July 7, 2015

Človek je obklopený prírodou, je jej súčasťou. Napriek tomu na to často zabúda. Namiesto toho, aby žil v súlade s prírodou, bojuje proti nej a tým zároveň bojuje aj proti sebe. Čím viac sa vzďaľuje prírode, tým viac problémov si vytvára. Jiří Cingroš, ktorý napísal knihu Sám sobě doktorem, v nej uviedol sedem zákonov prírody, ktoré treba rešpektovať. Kniha, ktorá sa zaoberá liečiteľstvom, hoci Jiří Cingroš tvrdí, že nie je ani liečiteľ, ani lekár, nabáda vrátiť sa ku koreňom – k prírode. Prečítajte si jeho predstavu o siedmich prírodných zákonoch (krátené).

 1. Zákon teploty

Ľudský život môže existovať iba medzi dvomi teplotnými intervalmi. Ľudia, ktorí sa teplo obliekajú a doma sa ešte vyhrievajú pri ústrednom kúrení, zužujú toto teplotné rozpätie. Ľudia, ktorí sa pravidelne otužujú a využívajú veľký teplotný rozsah, sú energeticky bohatší a zdravší. Strava, ktorá bola tepelne spracovaná, stráca hlavné energetické vlastnosti. Naopak, potraviny, ktoré sme nevarili alebo nepiekli, si zachovali energiu a sú živé. Ľudia, ktorí v dostatočnej miere jedia surovú stravu, sú väčšinou zdraví, majú dobrú náladu a silné nervy. Tí, čo dávajú prednosť tepelne spracovaným jedlám a naviac nedodržujú zásady oddelenej stravy, majú hrubé črevo preplnené závalmi nestrávenej potravy. To potom nie je schopné vytvoriť optimálny teplotný režim pre životne dôležité orgány v brušnej dutine.

 1. Zákon vzduchu

Bez kyslíka nie je života a dýchanie je jednou z najdôležitejších funkcií nášho tela. Spája nás s morom energie. Bez hlbokého dýchania neodstránime z krvi kysličník uhličitý a nevytvoríme tak v tele podmienky pre optimálny priebeh všetkých životne dôležitých pochodov. Správne hlboké dýchanie riadi a ovplyvňuje hladinu kysličníka uhličitého, ktorý riadi činnosť mozgových centier regulujúcich dýchanie, krvný obeh, látkovú výmenu, zrak, psychiku a podobne. Preto je také dôležité dodržiavať správne dýchanie. Dychové cvičenia a voľné metódy hlbokého dýchania umožňujú normalizovať tento proces tak, aby zodpovedal zákonu vzduchu.

 1. Zákon vody

Život na Zemi je bez vody nemožný. Sedemdesiat percent našej váhy tvorí voda. Na udržanie správneho zloženia krvi potrebujeme hlavne vodu obsiahnutú v ovocí zelenine a iných živých potravinách, ktoré boli vystavené slnečnému žiareniu. Ak majú procesy v organizme prebiehať podľa genetického programu, musíme stravu a vylučovanie kalov a škodlivín organizovať tak, aby odpadových látok zostávalo v tele čo najmenej, krv sa ľahko čistila v pečeni a bola schopná odovzdávať našim tkanivám potrebné množstvo kyslíka. Aby bolo jedlo dokonale strávené a dodalo do krvi potrebné množstvo živín, je potrebné odstrániť z krvi škodlivé látky a ich druhotné formy ako je bilirubín, prebytočný cholesterol alebo soli, usadzujúce sa v kĺboch. Čistá krv je v súlade so zákonom vody a zaručuje človeku pevné zdravie.

 1. Zákon slnka

Ľudský organizmus je nemysliteľný bez slnka. Slnečné lúče oživujú vzduch, vodu a zem a my sme všetci zrodení zo slnečnej energie. Potraviny sú tiež plody slnka. Deväťdesiat percent našich informácií získavame zrakom, teda príjmom odrazených slnečných lúčov. Všetky biologické procesy v tele prebiehajú v súlade s biorytmami slnečného času. Znalosť týchto kozmických biorytmov a život v súlade s biorytmami slnečného času znamená optimálne využitie možností nášho organizmu. Ak slnko vychádza o piatej alebo o siedmej a my ležíme v posteli do deviatej a večer, keď slnko zapadá o 21. hodine, ponocujeme do dvoch – troch hodín do rána, potom len ťažko môžeme očakávať, že budeme zdraví. Za neusporiadaný život v rozpore so slnečnými biorytmami platíme zdravím a často aj životom. Štruktúra surovej rastlinnej stravy je nositeľom fotochemickej energie pochádzajúcej zo slnka. Varením a mletím potravín ničíme túto štruktúru a tým aj energiu, ktorú prináša. Slnko je energia, slnko je život.

 1. Zákon činnosti

K zdraviu patrí činnosť. Pohyb je jednou z podstát života, je to funkcia, ktorá sa nedá ničím nahradiť. Bez neho nasleduje smrť. Nie náhodou dlhovekí ľudia sú veľmi agilní, pracujú veľa a s chuťou. Naša krajina je opradená mocnými prúdmi magnetických siločiar. Človek ako malý rotor, biologický kryštál, pretína pri svojom pohybe tieto siločiary. V jeho tele sa indukuje elektrina. Tá sa kondenzuje a využíva podľa potreby buniek. Účinnosť elektrickej indukcie u bežcov závisí na vnútornej čistote ich tela. Čím menej je v organizme škodlivín, tým menšie sú straty energie pri prekonávaní odporu vo vnútri tela. Takže bežci alebo rýchli chodci, cyklisti či plavci, tenisti a iní rekreační športovci, nezabudnite, že svojimi nohami potvrdzujete zákon činnosti.

 1. Zákon rozumu

Stupeň dokonalosti človeka závisí od stupňa rozvoja jeho mozgu. Rozum je zdrojom vedomostí, sily, harmónie a dokonalosti. Je dokázané, že vedomou mozgovou činnosťou možno vyvolal kladné aj záporné telesné zmeny. Ľudský mozog je veľká endokrinná žľaza produkujúca asi päťsto (!) hormónov. To, ako sme duševne naladení, aké príkazy vydávame, má obrovský význam pre vznik a liečenie chorôb. Často, aby sme sa vyhli nepríjemným stresom doma či v práci, vydávame aj najmenšie zlyhanie organizmu za chorobu a ideme ihneď k lekárovi. Žiadame péenku a lieky. Psychicky sa naladíme na maródovanie a vyžadujeme od okolia pozornosť. Ak to robíme často, okolie nám prestáva veriť a nazýva nás simulantmi. To by nebolo to najhoršie. Naša choroba po určitom čase prepukne (sami sme si ju vsugerovali) a stáva sa chronickou. Dostávame sa do pasce, ktorú sme si nastražili. Ak človek naozaj ochorie, musí sa správne psychologicky naladiť. Musí liečiť svoje telo a nie chorobu. Vďaka mobilizácii rezerv našej psychiky sa môžeme vyhnúť mnohým chorobám, aj tzv nevyliečiteľným.

 1. Zákon harmónie

Svet, vrátane človeka v ňom, existuje iba na základe harmónie medzi súčasťami vesmíru a prírody. Tie organizmy, ktoré z tejto harmónie nejako vybočujú, sú odsúdené na zánik. Tak vyhynuli dinosaury, tak vyhynieme aj my, ak budeme naďalej ničiť prírodu a konať v rozpore s jej zákonmi. Ozónovou dierou nás spáli slnko alebo nás príroda vyhubí ako škodcu pomocou epidémie typu AIDS či inou morovou ranou. Inak sa človek úspešne ničí sám jedlom, nadmerným pitím alkoholu, drogami a stresmi. Milióny ľudí nielenže nežijú v súlade s prírodnými zákonmi, ale žijú aj v rozpore sami so sebou.

Sedem uvedených zákonov v sebe zahŕňa základné požiadavky života. Musíme sa nimi riadiť, inak sa naša existencia na tejto planéte skončí. Aj jednoduché organizmy či zvieratá sa nimi riadia, iba človek ich vo svojej pýche neustále prekračuje. Chce to len viac pokory a budeme zdraví i šťastní, dodáva Jiří Cingroš.

 (mk)

Pravidlo úspechu

June 30, 2015
June 30, 2015

 

Všimli ste si niekedy, čo vám prináša úspech? Z čoho vám plynie najviac peňazí? Kde míňate najviac času? Možno by ste aj sami zistili, že 20 percent z toho, čo robíte, vám prináša 80 percent výsledkov. Toto pravidlo sformuloval taliansky ekonóm Vilfredo Pareto a preto sa nazýva Paretov princíp. Jeho využitie vám môže zabezpečiť, že budete fungovať efektívnejšie ako doteraz.

Veľa ľudí dokáže plytvať svojím časom, a keď sa už rozhýbu, venujú sa nepodstatným záležitostiam. Namiesto toho, aby najskôr urobili to, čo je dôležité, zaoberajú sa podružnými vecami. Môže to pôsobiť efektne, ale nie efektívne. Uplatnenie Paretovho princípu by znamenalo pre nich výrazné zvýšenie výkonnosti a tým aj profitu, ktorý z toho plynie.

Teoretik blahobytu

Pareto bol taliansky ekonóm a sociológ. Položil základy koncepcie spoločenských vied, najmä svojou teóriou blahobytu a cirkulácie elít. Pôsobil na univerzite vo švajčiarskom meste Lausanne, kde analyzoval správanie spotrebiteľov a skúmal rozdeľovanie vzácnych statkov v rámci spoločnosti. Začiatkom dvadsiateho storočia publikoval teóriu ekonomického optima. Definoval ho ako moment, keď nie je možné zvyšovať blahobyt jedného bez toho, aby to bolo na úkor druhého. Je to rovnovážny stav, ktorého narušenie jedným alebo druhým smerom môže znamenať zmeny v spoločnosti, niekedy aj zásadné. Pareto tak významným spôsobom umožnil pochopiť deje v spoločnosti.

Paretovo optimum nie je len jedno. V spoločnosti existujú množstvo takýchto rovnovážnych vzťahov. Existujú aj rozdiely v rámci komunít, v rámci podnikových odvetví, dokonca aj v športe či showbiznise. Existujú spoločnosti s rovnomerným rozdelením bohatstva, ale aj spoločnosti, kde sú výrazne bohatí a výrazne chudobní. Veľký rozdiel medzi chudobnými a bohatými však vytvára veľmi nestabilný svet, ktorý je náchylný na sociálne nepokoje.

Pareto pri skúmaní týchto javov sformuloval pravidlo, ktoré sa podľa neho aj volá. Vyšlo mu vtedy, že približne 20 percent ľudí vlastní až 80 percent majetku – a naopak, o 20 percent majetku sa musí deliť 80 percent ľudí. Paretove pravidlo potvrdilo odvtedy veľa sociológov a ekonómov a dodnes sa používa. Ekonómom hovorí, že firma, ktorá chce byť úspešná, by sa mala zamerať na tie činnosti, ktoré jej prinášajú najväčší profit – Paretov princíp používajú ako merítko efektívnosti.

Bohatí a ešte bohatší

Dnešný svet funguje podľa Paretových teórií. Keď sa misky viac naklonia na jednu stranu, keď je veľa biednych, vznikajú revolúcie. Svet, kde to vrie, sa dá kontrolovať dvomi spôsobmi. Prvým je autoritatívny režim, ktorý udržuje biednych tak, aby veľmi nevyskakovali. Druhou možnosťou je rovnomernejšie rozdelenie bohatstva v spoločnosti. Je to tá povestná stredná vrstva, považovaná v demokraciách za záruku stability. Tá však ako keby teraz mizla a s ňou sa tá stabilita stráca.

V knihe Problémy s miliardármi sa autori pokúsili ukázať dnešnú Britániu v podobe výšky postavy, ktorá zodpovedá zárobkom. Použili na to systém, vymyslený holandským ekonómom Janom Penom. V 17. storočí mali mikroskopické rozmery ľudia bez zárobku, remeselníci s platom 40 libier mali priemernú výšku postavy. V porovnaní s nimi by arcibiskupi a kniežatá s príjmami 6000 libier a viac dosahovali výšku 250 metrov. V dnešnej Británii by boli na tom najhoršie ľudia na sociálnych dávkach, ich výška by bola približne 30 centimetrov. Pokladníčky v obchodoch by mali približne meter. Supermodelka Kate Moss by mala 500 metrov, ale mediálny magnát Rupert Murdoch by mal dvojnásobok. Zlatý padák bývalého šéfa banky Barclays by ho vytiahol do výšky dvoch kilometrov. Na vrchole však trónia investiční bankári, jeden z nich by čnel do výšky 8 kilometrov, ďalší by sa dostal až do výšky 32 kilometrov. Až také sú príjmové rozdiely v krajine, ktorá je demokratická a vo svetovom meradle bohatá.

Hore medzi najbohatšími však existuje ešte jeden malý vrchol. Podľa predošlej metódy by čnel až do nebies. Britská charitatívna organizácia Oxfam zverejnila správu, podľa ktorej 85 najväčších boháčov vlastní toľko majetku ako polovica celej svetovej populácie. Pri takýchto číslach je pomaly zbytočná otázka, kto náš svet vlastní. Problémy, ktoré z toho vyplývajú a nebezpečenstvá, ktoré hrozia si vplyvní a bohatí ľudia dobre uvedomujú. Kritika nerovnomerného rozdelenia majetku odznela aj na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, kde sa vchádzajú vplyvní a bohatí.

Ako je to na Slovensku? Denník Pravda analyzoval rebríček českého magazínu Týden a vyšlo mu, že 30 najväčších boháčov spomedzi Slovákov má majetok v hodnote 12 miliárd eur, čo je majetok 550-tisíc pracujúcich na Slovensku, čiže štvrtina ľudí, ktorí pracujú. Najbohatší Slovák, hoci s českým občianstvom, je Andrej Babiš, ktorého odhadovaný majetok dosahuje päť miliárd eur.

Oproti najväčším svetovým boháčom sú to naozaj len drobné. Majetok zakladateľa spoločnosti Microsoft Billa Gatesa sa odhaduje na 76 miliárd dolárov. Ak bude svet zvyšovať svoje bohatstvo takým tempom ako doteraz, je prvým kandidátom na prvého bilionára v histórii. Mohol by to dosiahnuť v roku 2039.

Podľa predpovede investičnej banky Credit Suisse by pri súčasnom tempe rastu bohatstva po dvoch generáciách mohla byť na svete miliarda dolárových milionárov, čo je 20 percent spomedzi dospelých – hľa, Paretove pravidlo. Spomedzi nich by “vyskočilo” 11 bilionárov.

Kam sa chcete zaradiť?

Ak sa chcete zaradiť medzi tých úspešných, mali by ste majetok buď zdediť – alebo pracovať oveľa efektívnejšie. Uvedomte si však, že obsah každej teórii dávate vy. Môžete pracovať so stopercentnou výkonnosťou, ale nemusíte sa dostať ani na 50 percent.

Ako teda Pareta využiť v praxi?

Učíte sa cudzie jazyky? Nepotrebujete vedieť všetky slová, ktoré ten jazyk pozná, všetky nepoznáte ani v materskej reči. Stačia vám najbežnejšie slová a najbežnejšie výrazy. Radšej viac rozprávať, než sa učiť.

Máte firmu? Snažte sa, aby 80 % zamestnancov dokázalo pracovať efektívne, vtedy zvládnete aj 20 % flákačov. Ak to bude naopak, môžete podnikanie zabaliť. Urobte analýzu svojich zákazníkov. Zistite si, ktorí zákazníci vám robia 80 % tržieb – na tých sa zamerajte. A naopak – 20 % zákazníkov vám spôsobuje 80 % problémov. Pozrite sa, ktorí to sú – a radšej sa ich zbavte.

Oslovujete niekoho, chcete ľudí o niečom presvedčiť, niečo im prezentovať? Zamerajte sa na záležitosti, ktoré používa 80 percent ľudí. Spoločnosť Apple, výrobca telefónov iPhone a tabletov iPad, radí vývojárom programov, aby sa zamerali na funkcie, ktoré oslovujú 80 percent ľudí – vtedy môže byť ich aplikácia úspešná.

Ak chcete byť efektívni, musíte si svoj pracovný rytmus prispôsobiť tým činnostiam, ktoré sú pre vás najdôležitejšie. Zistite si, ktorá činnosť vám prináša výsledky. Snažte sa vynechať tie, ktoré sú pracné a majú zanedbateľný efekt, ktoré vás zdržujú od vašej hlavnej činnosti. Ak treba, preneste ich na iných, aby ste si uvoľnili ruky. Uvedomte si, že až 80 % výsledkov vám prinesie 20 % toho, čo robíte.

Paretove pravidlo vám môže pomôcť aj s domácim rozpočtom. Približne 20 % tovarov “urobí” 80 % ceny celého nákupu. Takže je jasné, na ktorých položkách sa dá najviac ušetriť.

Pracujte efektívnejšie

Vaším cieľom by malo byť, aby ste za 20 % času, urobili 80 % dôležitých vecí. Preto je dôležité, aby vaša práca bola mimoriadne efektívna. Ak ste neporiadni, tak sa vám to určite nepodarí. Ako prvé teda je, že by ste mali mať okolo seba poriadok, potrebné veci na svojom mieste. Keď niekam siahnete, bude tam to, čo očakávate.

Ako druhé – sústreďte sa. Ak niečo robíte, nenechajte sa ničím a nikým vyrušovať. Každé prerušenie znamená stratu času. Stratíte čas, počas ktorého ste nerobili a ešte navyše aj ten, ktorý bude potrebný, aby ste sa opäť dostali do pracovného tempa. Odložte mobilný telefón, ignorujte statusy na sociálnej sieti, nečítajte maily. Stačí si len nájsť spôsob, ako vás môžu kontaktovať v nevyhnutnom prípade.

Ako tretie – stanovte si reálne ciele, nereálne plány patria do koša. Veľa ľudí nedokáže odhadnúť svoje možnosti, nevie posúdiť svoje sily. Je lepšie naplniť cieľ a potiahnuť to ešte o kúsok ďalej než pracovať do úmoru a urobiť len 80 % z toho, čo ste plánovali.

Ako štvrté – dôležité veci si naplánujte na doobedie, najlepšie hneď ráno. V tom čase máte veľa síl a do cesty vám ešte nestihnú vpadnúť udalosti, ktoré ste nemohli predvídať. Poobede už toho veľa neurobíte,

Ak piate – využite ďalších ľudí. Vy sa musíte sústrediť na to, čo je dôležité. To ostatné pre vás môže urobiť niekto iný.

Ako šieste – nemali by ste drieť do úmoru, naplánujte si prestávky. Umocnia vašu výkonnosť, ale nemali by vás vyviesť z pracovného tempa. V žiadnom prípade by to nemala byť príležitosť na to, aby ste sa na prácu vykašľali.

Ako siedme – robte čo najmenej vecí naraz. Sústreďte sa na jednu vec, keď ju dorobíte, skočte na druhú. Ak budete mať toho veľa naraz, otvárate dvere chybám a tie v konečnom dôsledku znamenajú stratu času.

Ako ôsme – Čo môžete urobiť dnes, neodkladajte na zajtra. Ak sa nastavíte na “odkladaciu” filozofiu, začnú sa vám hromadiť nedoriešené problémy a nakoniec to všetko skončí v chaose. Práce vám neubudne, len sa zvýši stres.

Uvedomte si, že ak sa chcete dostať medzi elitu, musíte pre to niečo urobiť. Podľa inej Paretovej teórie – cirkulácie elít – sú dnešné spoločenské elity atakované príslušníkmi nižších vrstiev, ktorí majú nadanie. Elity sa bránia, snažia sa ich nepustiť medzi seba, ale nakoniec to urobiť musia. Prichádza ich pád a prichádzajú nové elity.

Tak sa snažte byť medzi nimi!

Magická žena

Mužská a ženská energia drží všetko v rovnováhe

June 22, 2015
June 22, 2015

Svet musí byť v harmónii, aj keď sa to občas nezdá – najmä keď sa pozriete okolo seba, ako to všade vyzerá. Kyvadlo sa môže rozkývať na jednu stranu, ale vracia sa na druhú a naopak. Nakoniec sa upokojí, nájde svoju rovnovážnu polohu. Rovnaké je to aj v ľudskom živote. Tu sa stretávame s dvomi protipólmi.

Na jednej strane je mužská energia – dominantná, dravá, výbojná, útočná, priamočiara, prejavujúca sa dynamikou a silou. Na druhej strane je ženská energia – mäkká, nevýbojná, poddajná, pasívnejšia, ale aj chápavejšia a nežná. Neznamená to, že mužskú energiu majú len muži s ženskú energiu len ženy. Určite poznáte ľudí, ktorí sa priraďujú povahou skôr k ženám, aj keď sú muži a naopak, ženy, ktoré majú povahu rovnakú ako chlapi.

Čínska filozofia sa s mužskou (jang) a ženskou (jin) energiou vysporiadal veľmi elegantne – znázornila symbiózu obidvoch prvkov v jednom kruhu, kde čierno sfarbená ženská sila jin obopína i dopĺňa bielo sfarbenú mužskú silu jang. Symbolizuje tmu a svetlo, vzájomnú súhru i rozdielnosť. Symbol obsahuje v každej zo síl aj bodku opačnej farby – znamená to, že každá sila v sebe obsahuje kúsok z tej druhej.

Čínski filozofi vedeli týmito dvomi symbolmi popísať svet okolo nás. Učia nás, že jing a jan sú na sebe závislé, nemôžu existovať jedna bez druhej. Nie sú absolútne, obsahujú aj prímesy opačnej sily. Zostávajú v harmónii, ale jedna môže narásť, potom sa druhá zmenší. Môžu sa ďalej deliť, môžu sa meniť. Neustále však do seba dokonale zapadajú.

Znamenia s prevahou mužskej energie sú: Baran, Blíženci, Lev, Váhy, Strelec, Vodnár.

Znamenia s prevahou ženskej energie sú: Kozorožec, ryby, Býk, Rak, Panna, Škorpión.

Ľudia narodení v jednotlivých znameniach preberajú črty svojho znamenia, ale ich reakcie sú ovplyvnené aj inými skutočnosťami – je tu vplyv prostredia, výchovy, spoločenských konvencií, zvykov i zlozvykov. Ťažko nájdete človeka, ktorý by naplno zapadal do konkrétnej škatuľky, vždy mu z nej niečo trčí. Takže tu potom máme nežných silákov, ktorí si svoj drsný zovňajšok a hrubé správanie vynahradia nežnosťou v súkromí, akú by ste od nich nečakali. Máme tu taktiež krehké ženy, ktoré v prípade potreby vládnu železnou rukou a majú autoritu, ktorá sa k ich zovňajšku veľmi nehodí. Ak sa však pozriete na to, v akom znamení sa narodili, dá vám to jasnejší obraz, čo od druhej strany môžete čakať.

Ak máte proti sebe neľútostného protivníka, ktorý sa narodil v znamení s prevahou ženskej energie, musíte hľadať jeho slabiny, pretože na niečo bude určite citlivý. Ak sa stretnete s nežnou osôbkou, ktorá sa narodila v znamení “mužskom”, musíte očakávať, že sa raz prejaví jej oceľová sila a ťah na bránku.

Je možné zmeniť toto nastavenie a znovu rozdať karty, ktoré nám namiešali pri narodení? Samozrejme, je to možné, ale musíte rátať s tým, že sa to nedá potlačiť úplne, raz sa vaše pôvodné nastavenie jednoducho prejaví. Namiesto toho, aby ste rozmýšľali, ako niektoré svoje vlastnosti potlačiť, mali by ste premýšľať, ako tieto vlastnosti využiť vo svoj prospech. Nie je možné ísť dlho proti prúdu, ak budete ignorovať svoje vlastné ja, nakoniec sa to prejaví vo vašej nespokojnosti so sebou i svetom okolo seba.

Ak sa stretnú dva odlišné typy, môžu sa veľmi vhodne dopĺňať, majú ako keby rozdelené územie. Ak sa stretnú dva rovnaké typy, je to síce horšie, ale aj to sa dá zvládnuť. V prípade dvoch mužských princípov je zbytočné medzi sebou zápasiť, ale musíte sa dohodnúť na kompromise. Každý zoberie na seba svoj diel zodpovednosti, prípadne si svoje vodcovské schopnosti bude realizovať inde. Úspešný manažér môže byť doma pod papučou,  ale nemusí mu to prekážať, keď je pánom na svojom pracovisku.  V prípade že sa dajú dohromady dvaja ľudia s prevládajúcimi ženskými energiami, nakoniec jeden bude musieť prebrať opraty vzťahu do svojich rúk.

Uvedomte si však ešte jednu vec. Protiklady sa zvyčajne priťahujú. Preto si dávajte pozor na vzájomnú príťažlivosť ľudí s opačnými energiami. Ak si chcete udržať šťastný a stabilný vzťah, musíte preto aj niečo urobiť – a v prípade potreby niektorú zo svojich vlastností uprednostniť alebo potlačiť.

magická žena

Cesnak medvedí

October 16, 2014
October 16, 2014

shutterstock_126357746Odpradávna ľudia poznali liečivú silu cesnaku medvedieho. Hovorí sa, že ho po dlhom zimnom spánku vyhľadávali medvede, aby si prečistili krv a zažívanie. Odtiaľ vznikol aj jeho názov. Použitie cesnaku medvedieho je podobné ako pri klasickom cesnaku, no jeho účinky sú mnohonásobne vyššie a liečivejšie ako pri použití cesnaku obyčajného.

Cesnak medvedí je vlhkomilnou rastlinou, veľmi rozšírenou, už zďaleka ju zacítime. Rastie v tieni a polotieni. Využíva sa celá bylina, od kvetov cez listy až po cibuľu. Ak je to možné, bylinku nesušíme, pretože čerstvá obsahuje najviac liečivých látok. Sušením sa jej liečivá sila stráca. Pomáha pri zažívacích chorobách, pri obštrukcii čriev, pri zahlienení. Výrazne sa podieľa na vyliečení pľúcnych chorôb, najmä tuberkulóznych stavoch. Taktiež lieči chronické kožné ochorenia, reumu, ale aj bolesti hlavy či zubov. Ideálne je jej použitie v surovom stave, napríklad pokrájanú cibuľku môžete zjesť s krajcom chleba.

Vysoký obsah vitamínu A, B, C, P ju predurčuje ako výborného pomocníka pri prechladnutiach alebo ťažších chrípkach. Ak si v letnom období pripravíte tinktúru z cesnaku medvedieho, po celú zimu budete zdraví a v dobrej kondícii.

Čo všetko je možné z cesnaku pripraviť:

Čajový zápar, čerstvú šťavu, macerát, tinktúru, víno, šalát.

Liečivé účinky pri vnútornom užívaní pri ochoreniach:

 • reumatizmus
 • cievna nepriechodnosť
 • akné
 • katary žalúdka
 • dna
 • pľúcne ochorenia
 • vysoký krvný tlak
 • dýchavičnosť
 • črevné koliky
 • slabá pamäť

Liečivé účinky pri použití zvonka:

 • kožné choroby
 • kloktadlo
 • pleseň na nohách
 • bodnutia hmyzom
 • opuchnuté kĺby
 • pomliaždeniny

Recept:
Cesnaková tinktúra – za slnečného dňa nazbierajte cesnak medvedí aj s cibuľkou. Na jednu fľašu tinktúry potrebujete 3 – 4 celé cesnaky aj s vňaťou. Umyte ho pod prúdom studenej vody, nechajte odkvapkať. Potom cesnak nasekajte na menšie časti, môžete aj na väčšie kocky. Rovnomerne premiešajte. Pripravené, umyté a odkvapkané pollitrové fľaše začnite plniť posekaným cesnakom. Voľne naložte až po hrdlo, občas jemne potraste, aby sa bylinka “usadila”. Nestáčajte! Keď máte fľaše naplnené, zalejte ich až po hrdlo 40% ražnou pálenkou. Môže byť aj lieh. Fľaše odložte na 18 dní na slnečné miesto, občas ich otočte hore dnom. Po tomto období uložte fľaše na chladnejšie a tmavé miesto. Z cesnakovej tinktúry užívajte denne 12 kvapiek, ráno a večer. Môžete si ich aj rozriediť v troške vody.

Anglický Avalon

May 12, 2014
May 12, 2014

Do mesta Glastonbury na juhu Anglicka vás môžu priviesť tri dôvody: buď ste turista so záľubou v histórii, vášnivý rocker alebo vyznávač mágie a okultizmu. O akom mieste píšem?
V Anglicku pri dedinke Pilton sa každé leto už tridsaťšesť rokov koná Glastonburský festival, najväčší festival pod otvoreným nebom svojho druhu na svete. Môžete tu vidieť alternatívne, folkové či rockové kapely, ale aj divadelné či cirkusové predstavenia a mnohé iné atrakcie z oblasti mágie, ktoré tento festival ponúka.
Keď zavítate do malého mestečka Glastonbury, v prvom momente budete mať pocit, že tam zastal čas. Domy sú staručké a ľudia akoby práve ušli z natáčania filmu Harry Poter. Toľko umelcov a ľudí, ktorých zaujíma mágia a čarodejníctvo, ste určite spolu ešte nevideli.
V centre mestečka je veľa kaviarní, kde títo ľudia sedia a vášnivo sa o čomsi rozprávajú. Zdá sa, akoby sa tu všetci poznali.
Mladí ľudia sú oblečení skôr ako rockeri či bezdomovci, ale starší vyzerajú celkom ako bosorky a mágovia. Uvidíte tu jogínov či budhistov, ale aj pravé čarodejnice a vôbec také tváre, na ktoré len tak ľahko nezabudnete. Potom niet divu, že toto miesto, známe pod názvom Avalon, po stáročia ospevovali učenci a umelci, ktorí sem zavítali.
V stredoveku územie dnešnej dedinky obmývalo pri prílive more, preto tento ostrov niesol meno Avalon. Je to presne ten Avalon, ku ktorému sa viažu slávne legendy o kráľovi Artušovi, ktorý našiel miesto posledného odpočinku práve na území Glastonburu.
Keď sa ocitnete v centre, istotne vás zaujme najstaršia budova hotela v juhozápadnom Anglicku. Hotel sa volá U Georga a pútnikov a od renovácie slúži hosťom presne 533 rokov. V hoteli nie je výťah, a tak buďte pripravený, že keď sa ubytujete, budete sa musieť dostať do izby s batožinou sám po strmom a nerovnomernom schodisku. Ako odmena bude na vás čakať izba s nefalšovanými nebesiami nad posteľou.
Izby sú presne také ako pred 533 rokmi, a tak si môžete vyskúšať, ako sa asi cítili starodávni rytieri a králi, keď sa ubytovali práve tu.
Mimochodom, izba číslo 6 je jedinečná. Spával v nej najkrutejší kráľ svojho času Henrich Ôsmy. Tento kráľ bol známy popravami svojich manželiek z jednoduchého dôvodu – túžil mať syna, ale osud mu doprial len potomkov ženského rodu. Keďže vtedajšia cirkev nepovoľovala rozvod, tak dal každú svoju manželku popraviť.
V momente, keď sa zdvihla vlna kritiky z radov cirkvi, nahneval sa, nariadil vypáliť celé opátstvo a mníchov dal povraždiť. Stalo sa to v roku 1539.
Hneď pri kostole je múzeum, kde sú vystavené všetky nálezy a podrobne popísané udalosti, ktoré sa tu udiali. Nad týmto miestom však visí duch oveľa skorších storočí.
Kráľ Artuš, hlavná postava keltských legiend, ktorého ženu Ginevru zviedol pôvodne cnostný rytier Lancelot, tu vraj leží pochovaný spolu s manželkou od začiatku 12. storočia. Jeho slávny meč Excalibur sa po kráľovej smrti nemal dostať do iných rúk a podľa legiend leží niekde v okolí Glastonburu na dne bývalého jazera.
Ďalším dôvodom, prečo navštíviť Glastonbury, je uctenie si pamiatky Jozefa z Arimatie. Podľa kresťanských evanjelií bol to práve on, kto vložil do hrobu Ježišovo telo. Do Anglicka prišiel ako utečenec a na mieste dnešných ruín opátstva založil prvý kresťanský kostol. Najskôr však vystúpil na kopec Wearyall, kde dodnes stojí praveká veža.
Tu sa začína cesta pútnikov a cez opátstvo vedie k záhrade plnej mystických symbolov. Studňa uprostred záhrady je zasvätená posvätnému kalichu a v tomto areáli, ale aj po jeho strane, je niekoľko prameňov so živou vodou, ktorá má vysoký obsah železa a kalcia.
Keď prejdete všetky mystické posvätné miesta, ktorých je neúrekom, nemali by ste si nechať ujsť výlet po obchodoch. Nikde inde ako práve tu nenájdete toľko rekvizít pre bielu či čiernu mágiu, rôzne amulety, elixíry, ezoterickú literatúru, hudbu, filmy, pomôcky na čarovanie. Či už hľadáte krištáľovú guľu, virguľu, kyvadlá, karty, magické palice alebo metly pre bosorky, verte, toto je to najvhodnejšie miesto na planéte, kde tento druh pomôcok nájdete.
Uličky ako z filmu Harry Potter vás očaria. V každom obchode majú aj svoje veštkyne. Stačí sa spýtať a dohodnúť sedenie, cenové relácie sú 35 eur na pol hodinu, ale môžete si dať vyveštiť aj prostredníctvom internetu. Obchody sú otvorené každý deň od rána do večera. Hneď v centre ma najviac zaujal Witchcraft Shop, ktorý má živé vysielanie vždy v utorok večer na tému čarodejnice, ale aj krásny obchod s krištáľmi, kyvadlami a rôznymi pomôckami.
Viac informácií o programe v meste Glastonbury nájdete na letákoch a informačných tabuliach, ktoré sú na obchodnej ulici . Určite stoji spomenúť aj program školy mystérií, v ktorej organizujú rôzne workshopy na rôzne mysteriózne témy ako alchýmia Avalonu či spirituálne volania. Už len kvôli tomu sa oplatí zostať na tomto úžasnom mieste viac ako len zopár dní.

Veštica Lívia

Lekársky recept: Na zrastenie kostí, zastavenie rednutia kostí

May 12, 2014
May 12, 2014

Potrebujeme:

– škrupinu z vajčka
– citrónovu šťavu
– vodu

1 čajovú lyžičku vaječných škrupín pomeljeme na prášok, pridáme 2 polievkové lyžice citrónovej šťavy, ihneď zjeme a zapijeme vodou.

Veštica Soňa

Tajomstvo v našej hlave

May 12, 2014
May 12, 2014

Ľudský mozog je zázračný. Ani najlepšie superpočítače ešte nedokážu zvládnuť to, čo šedá kôra v našej hlave. Či ste génius alebo blázon, váš mozog vie robiť úžasné veci. Aké je jeho tajomstvo? Má ľudské myslenie svoje hranice alebo sme ešte nerozvinuli ani časť svojich schopností? Kam až môžeme dosiahnuť?
Mozog je komplex miliárd neurónov, zviazaný s niekoľkonásobne väčším počtom rôznych podporných buniek. Neurónov môže byť okolo 100 miliárd. Medzi neurónmi sa odohráva prenos informácií a vzájomná komunikácia – tzv. synaptické spojenia. Čím je týchto spojení viac, tým viac je táto “počítačová sieť v hlave” výkonnejšia. Ľudský mozog prežíva búrlivý vývoj už v prvých rokoch života. Po piatich rokoch od narodenia má už vytvorených polovicu synaptických prepojení, o dva roky neskôr až tri štvrtiny. Vývoj mozgu sa končí približne v 25 rokoch. Mozog musí potom roky dobre fungovať. Vedci donedávna predpokladali, že mozog starých ľudí už trpí rôznymi neduhmi  Prekvapili ich preto výsledky, ktoré získali skúmaním mozgu 115-ročnej Holanďanky. Žena, ktorá bola v roku 2005, keď zomrela, najstarším človekom na Zemi, mala mozog v perfektnom stave.
Fungovanie mozgu sa začína zhoršovať skôr, než sa predpokladalo, už v 45. Uviedli to vedci z University College London. Majú za sebou desaťročné sledovanie sedemtisíc mužov a žien vo veku od 45 do 70 rokov. Skúmali ich pamäť, slovnú zásobu a schopnosť chápať súvislosti. Do päťdesiatky sa schopnosti ľudí oslabili o menej ako štyri percentá. Do sedemdesiatky však u mužov o takmer desať percent a u žien o 7,4 percenta. Netýkalo sa to iba slovnej zásoby.
Aj keď človek spoznáva svoj mozog stále viac a viac, je to pre neho ešte stále neprebádaná oblasť, rovnako ako morské hlbiny či vesmír. Podľa českej profesorky Evy Sykovej mozog sa stále vyvíja, je zložitejší a je možné, že vedci nedokážu stíhať sledovať jeho rozvoj, že bude vo vývoji stále pred nimi. Väčšinu mozgových chorôb ľudstvo nedokáže liečiť, len ich spomaľuje, tvrdí profesorka.

časopis Magická žena

CHAMPI – indická masáž hlavy

May 12, 2014
May 12, 2014

Tradičná indická masáž, pri ktorej sa používajú orientálne techniky na princípe cirkulácie energie po meridiánoch, sa sústreďuje na hlavu a vlasy. Indická masáž hlavy je bezpečná a účinná terapia, ktorá podporuje rast vlasov, poskytuje úľavu pri pobolievaní pliec a ramien. Je účinná pri odbúravaní napätia a stresu, uvoľňuje stuhnutosť šije.

Masáž hlavy patrí medzi dotykové terapie poskytujúce klientovi pocit vnútorného pokoja. Prináša okamžitú úľavu všade tam, kde stres zasahuje hlavné súbory svalov šije a ramien.
Champi masáž hlavy je účinná pri ušnom šeleste, migréne, nespavosti, zmierňuje depresie, uvoľňuje stres.

Masáž sa vykonáva bez oleja a trvá asi 25 minút.

časopis Magická žena

Rozhovor s jasnovidcom Rudym

May 12, 2014
May 12, 2014

Hľadajte lásku, učia nás anjeli

Ste človek, ktorý dokáže vnímať svet anjelov, rozpráva sa s nimi a rozumie im. Kedy ste zistili, že to dokážete? Ako vás to obohatilo?

Nedokážem len vnímať svet anjelov, ale predovšetkým ho vidím aj počujem. Už ako 5-ročný som začal vidieť anjelov, ibaže ako malé dieťa som nerozumel, že obrovská žiara, ktorú vidím v mojej izbe, sú anjeli. Dnes chápem a viem, že anjeli sú medzi nami a chcú nám pomôcť vo všetkých oblastiach nášho života. Videnie anjelov zmenilo celý môj život, sú to bytosti, ktoré okrem lásky k služby duši nepoznajú iné hodnoty. Každého človeka milujú takého, aký je. Nesúdia a  neodsudzujú, pretože Boh nám dal slobodu vôle, slobodu rozhodovania a oni to plne rešpektujú. Bez nášho súhlasu nesmú a nemôžu zasiahnuť do našej slobodnej vôle.

Majú pre nás anjeli nejaký odkaz, ktorý by sme si mali zapamätať a snažiť sa podľa toho žiť?

Anjeli majú vždy pre nás odkaz, ktorý by sme si mali zapamätať. Je ním jednoznačne láska. Máme vedieť, že láska je všade okolo nás a v nás. Začnite od seba, nesúďte, neodsudzujte – a nájdete vnútorný mier a pokoj. Každý človek má žiť podľa svojho uváženia a presvedčenia, ale mal by začať myslieť pozitívne. Naše myšlienky majú pre tento svet veľké uzdravujúce účinky. Učím o tom aj v relácii Tvoj anjel na TV 8.

Ste posol svetla, čo dokážete sprostredkovať ľuďom, ktorí potrebujú pomoc? Kto a s akým problémom sa na vás môže obrátiť?

Po mojej klinickej smrti som pochopil veľmi veľa vecí, keď som prechádzal tunelom. Potom prišla obrovská žiara a počul som krásny príjemný hlas: “Vráť sa naspäť, ty sem ešte nepatríš, máš na zemi poslanie, si posol svetla.” Neuvedomoval som si to a nevenoval som pozornosť tomu, čo sa mi stalo. Myslel som si, že to bol len sen, ale dnes viem, prečo som tu a čo mám odovzdávať ľudom aj prostredníctvom anjelov. Vždy majú úžasné posolstvá pre ľudí, s ktorými prichádzam do kontaktu. Prichádzajú ku mne klienti, ktorí si nevedia nájsť zmysel života. Zaoberám sa duchovnými záležitosťami. Je to duchovná očista ich priestorov, ale aj očista tela, duše, aury, čakier, zbavenie blokád z minulých i súčasných životov, urieknutie, prekliatie, zbavenie karmy. Viem pomôcť aj s pripútanými dušami, ktoré neodišli domov, teda do svetla, ktoré neprešli na druhy breh. Niektorí ľudia nechápu, že existuje aj duchovný svet. Tlmočím správy od anjelov, archanjelov, majstrov, bohýň matiek, ale aj blízkych ľudí, ktorí už odišli domov do svetla. Neprichádzajú na moje ani vaše želania, vždy prichádzajú spontánne, keď to uznajú za vhodné. Som jasnovidec, duchovný učiteľ, terapeut, liečiteľ vašich duší, médium. Zaoberám sa božskou mágiou, ktorá je zameraná na lásku, službu, dušu. Svoje myšlienky mám pod kontrolou. Naučil som sa rozmýšľať inak ako ostatní ľudia, preto stále hovorím, že pre Boha nie je nič nemožné. Naučil som sa myslieť pozitívne a toto je moje učenie. Moje prednášky po celom Slovensku a stretnutia s ľudmi ma o tom denno-denne ubezpečujú. Ďakujem za to Bohu.

Sú ľudia, ktorým sa nedá pomôcť alebo je pomoc veľmi ťažká?

Moje presvedčenie je, že každému sa dá pomôcť, ale mali by to chcieť aj oni. Vždy hovorím – komu niet rady, niet pomoci. Za takýchto ľudí sa vždy úprimne pomodlím k Bohu a viac sa nimi nezaoberám. Sami by mali nájsť svoju cestu i smer a pochopiť aj samých seba.  Keď to chcú, tak im rád pomôžem, ale keď nie, tak nestrácam čas ani energiu. Každý človek by si mal vážiť aj seba samého a určiť si priority.

Akú radu by ste dali ľuďom, ktorí zo svojho životného údelu nevidia žiadne východisko?

Každému človeku sa dá pomôcť, ja osobne som prešiel veľmi ťažkými životnými skúškami a preto viem poradiť aj pomôcť vo všetkých oblastiach života. Človek však musí chcieť a veriť, že ten jeho život sa môže zmeniť k lepšiemu. Viera je kľúčom k zázrakom. Sám som sa presvedčil, že život s anjelmi je ľahší, krajší a jednoduchší, samozrejme, na čele s Bohom, pretože sú to jeho pomocníci lásky a svetla.

Zanechávajú problémy iných ľudí stopy aj na vašej duši? Ako sa dokážete zregenerovať a nabrať nové sily?

Nie, vôbec. Duša človeka je nesmrteľná a večná. V každom z nás je Boh a keď sa spojíme so svojou dušou, tak tvoríme jednotu s Bohom. V každom človeku vidím jeho pravú podstatu a keď odovzdávam problémy ľudí Bohu, tak sa dejú zázraky v jeho mene. Moja relácia Tvoj anjel v TV 8 je o tom dôkazom. Mám veľkú spätnú väzbu od divákov, pretože posielam aj energie na diaľku – a to je pre mňa to najkrajšie. Každý človek by mal začať od seba a nájsť lásku v sebe. Milovať všetko živé okolo seba. Ľudia ma robia šťastným a dodávajú mi silu. Sú mojím hnacím motorom, nesmierne si vážim každú živú bytosť tu na Zemi.

Každý človek má svoj životný príbeh, má svoje úspechy aj pády. Čo považujete vo svojom živote za najdôležitejšie momenty?

Niektorí nezvládajú svoje životné skúšky, preto potrebujú pomoc. Poznám tuto stránku aj v mojom živote, ale dnes som omnoho silnejší, preto radím ľudom, ako zmeniť svoj život k lepšiemu. Vo svojom živote považujem za najdôležitejší moment narodenie mojich detí. Je to obrovský dar od Boha. Nadovšetko ich milujem, sú to moje najväčšie poklady. Takisto dôležitý moment bol aj môj návrat z duchovného sveta. Preto si dnes nesmierne vážim svoj život a milujem ho. Moje poslanie tu na Zemi ma napĺňa a som šťastný, pretože som našiel seba samého. To je v živote veľmi dôležité.

Čo má na vaše rozhodnutia najväčší vplyv? Čo by ste v minulosti zmenili, keby ste sa do nej mohli vrátiť?

Láska je to, čo by každý človek mal v sebe nájsť.  Veľmi jednoduché je človeka odsúdiť a pritom nevidieť seba samého. Určite by som nič nemenil z mojej minulosti, netreba si nič vyčítať a obviňovať druhých, to nie je mojím poslaním. Ak by som neprešiel procesom sklamania, výčitiek, nádejí a túžob, tak by som sa dnes nevenoval tomu, čomu sa venujem. Ako hovorím aj učím, všetko je božsky načasované, bez minulosti by nebola prítomnosť.

Aký je dnešný svet podľa vás? Zostalo v ľudských srdciach dobro alebo prevládajú u ľudí ich horšie stránky?

V každom človeku vidím len to najlepšie. Mnohým ľuďom sa to môže zdať naivné, ale vôbec to tak nie je. Poznám reálny život, prešiel som ťažkým obdobím, keď som nemal ani na chlieb a dnes vďaka Bohu a mojim prosbám k nemu, som zmenil svoje myslenie. Prehodnotil som svoj život a odpustil predovšetkým sebe, ale aj ostatným ľudom, ktorí mi ublížili. Dnes im žehnám, lebo vďaka nim som otvoril oči a naučil som sa milovať svoj život.

Keby ste mali moc niečo dôležité zmeniť, čo by to bolo ako prvé?

Keby som mal moc zmeniť niečo dôležité, tak jednoznačne by som si želal celosvetový mier. Aby si ľudia začali vážiť jeden druhého, bez vrážd, krádeží, klamstiev, pretvárok, falošnosti, aby každý človek mal všetko, po čom túži a o čom sníva. Viem, že zdravie je to najvzácnejšie, čo máme.  Svojím myslením si môžeme tu na Zemi vytvoriť peklo, ale môže to byť aj raj. Jednoznačne by som si želal raj na zemi, preto každý človek by mal nájsť to krásne a vzácne v nás – a to je láska.

Splnili ste si už svoje sny alebo máte ešte predsavzatia, ktoré by ste chceli naplniť?

Môj sen? Želám si pekné rodinné vzťahy s mojimi deťmi a s ľuďmi, ktorých si vážim a mám rád. Prajem si, aby som vedel naďalej pomáhať ľuďom tak, ako doteraz.  Moje predsavzatie do budúcna… aj keď viem, že máme žiť pre prítomný okamih, pretože keď si niečo plánujeme, väčšinou sa nám nič z toho nesplní, ale keď odovzdáme danú zaležitosť svojim anjelom, tak nám určite pomôžu. Mne pomáhajú na každom kroku a pomôžu aj vám, ak ich o to požiadate. To je to, čo by každého človeka malo napĺňať. Mňa osobne to veľmi napĺňa a som šťastný, keď môžem prežiť všetko krásne v tomto okamihu.

Jasnovidec Rudy

© 2020 ivestenie.sk  ·  Mediatex, s.r.o.  ·  Autorské práva  ·  Kontakt