Biorezonančná terapia


biorezoBiorezonancia je medicínou budúcnosti

Biorezonancia Bicom je bezbolestná pozoruhodne účinná metóda bez vedľajších účinkov. Bez liekov je možné riešiť také vážne civilizačné ochorenia ako sú napríklad alergie. Ako je to možné?

Biorezonancia Bicom pracuje na princípoch kvantovej fyziky. Aby sme to lepšie pochopili, tak vás na začiatku zaťažíme trochou teórie. Podľa poznatkov kvantovej fyziky majú materiálne častice ako vlnový, tak aj časticový charakter. To znamená, že hmota je vlastne energia a všetky substancie – teda bunky, časti tela, ale aj vírusy, baktérie, pele, toxíny, nikotín majú elektromagnetické vyžarovanie, tzv. frekvenčnú vzorku. Nositeľ Nobelovej ceny Carlo Rubia (Nobelova cena v roku 1984), generálny riaditeľ centra pre jadrový výskum CERN pri Ženeve, to formuluje veľmi názorne: “Sledujeme obyčajne iba hmotu, pretože ju môžeme vidieť a dotknúť sa jej. Ďaleko dôležitejšie sú kvantá vzájomného pôsobenia, ktoré držia hmotu pohromade a ovplyvňujú jej štruktúru“.

Práve tento poznatok využíva nemecký biorezonančný prístroj Bicom. Využívajú ho lekári a terapeuti už viac ako 25 rokov. Veľmi úspešne s ním pracujú aj lekári vo veterinárnej medicíne.

Prístroj Bicom je diagnosticko-terapeutické zariadenie, ktoré pracuje s biologickým materiálom (napr. sliny) a frekvenciami jednotlivých častí tela. Po zosnímaní týchto frekvenčných vzoriek sa signál invertuje, rozdelí na harmonické a patologické vlnenie, zosilní – to všetko podľa zadaného typu programu. Takto upravená zharmonizovaná frekvenčná vzorka sa vracia spať do klientovho tela cez špeciálne upravenú modulačnú podložku. Týmto spôsobom preniknú terapeutické frekvenčné vzorky cez každú bunku, každý orgán, každú kosť a tým vytvárajú hlboký terapeutický účinok. Bicom má integrovaný patentovaný biologický filter, ktorý rozdeľuje klientove frekvenčné vlnenie na patologické a harmonické. Vďaka týmto inováciám a patentovanému biologickému filtru nemá prístroj Bicom konkurenciu.

Bicom je na Slovensku zaradený v zozname Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv ako terapeutický a diagnostický prístroj a je certifikovaný v rámci celej EU. Pre tých, ktorí s Bicom pracujú, je dôležitá možnosť školení, vzájomného odovzdávania si skúseností a poradňa. Školitelia sú lekári, ktorí sami pracujú s prístrojom Bicom a poradňu zabezpečuje každodenne MUDr. Jan Pekárek z Prahy, ktorý pracuje s prístrojom viac ako 15 rokov. Toto je pre klienta záruka, že mu bude poskytnutá biorezonančná terapia špičkovým prístrojom Bicom a kvalitne vyškoleným lekárom či terapeutom.

Náš organizmus má úžasnú samoliečiacu schopnosť. Ak ho však preťažíme, napríklad nesprávnou stravou, životným štýlom, spôsobíme, že telo nie je schopné túto samoliečiacu schopnosť využívať. V biorezonancii vieme nájsť príčinu, záťaž a odstrániť ju. Na klienta pozeráme celostne, teda neriešime napríklad len bakteriálnu záťaž, ale aj detoxikáciu, energeticky oslabené meridiány, blokády v organizme po úrazoch, operáciach, stresoch. Vieme odstrániť aj záťaž elektrosmogom či rádioaktivitou. Využitie je skutočne veľmi široké. Alergie peľové, prachové, potravinové, ekzémy, neurodermatitída, astma, tráviace problémy, bolesti, chronické mykózy, zápaly močového mechúra, eliminácia mikrobiálnych záťaží pomocou konkrétnych frekvenčných vzoriek jednotlivých baktérií, vírusov, plesní, ťažkých kovov, závislosť na nikotíne, cukre, alkohole a iné.

Alergie sú závažným civilizačným ochorením , ktoré zaťažuje veľmi širokú časť populácie. Biorezonancia Bicom vie alergiu odstrániť. Využíva na to frekvenčnú vzorku alergénu, ktorý klientovi spôsobuje potiaže. Výsledky sú podložené viacerými štúdiami, z ktorých uvádzame štúdiu detského lekára z Innsbrucku, Dr. med. Petra Schumachera. Do svojej štúdie zahrnul 200 prípadov závažnej alergie a neurodermatitídy. Výsledky sú úžasné. Po 7-10 terapiách prístrojom Bicom až 83% pacientov dlhodobo a bez reakcie znáša alergén.

Vek klientov, ktorí môžu absolvovať biorezonanciu Bicom, nie je prakticky obmedzený. Výborné sú skúsenosti napríklad s kojenými bábätkami, ktoré majú problém s alergiou na matkine mlieko. V tomto prípade sa ako frekvenčná vzorka do Bicomu využije matkine odstriekané mlieko. Výrazné zlepšenie nastáva väčšinou už po jednej terapii. Vynikajúce výsledky sú aj  s fajčiarmi v dôchodkovom veku, ktorí fajčili celý život 40 cigariet denne a po jednej terapii Bicom sú z nich úspešní nefajčiari. Vlastne nie nefajčiari, ale abstinujúci fajčiari. Závislosť tam zostane vždy a preto je nesmierne dôležité abstinovať, teda nezapáliť si ani jednu cigaretu. Zapálenie čo len jednej cigarety znamená návrat späť k fajčeniu.

Biorezonancia Bicom je jednoznačne medicínou budúcnosti. Hovorí o tom fakt, že neustále pribúda lekárov a terapeutov, ktorí ju s úspechom využívajú vo svojej práci. Spokojní klienti posielajú ďalších. A doporučenie od spokojných klientov je tou najlepšou reklamou a dôkazom neodškriepiteľnej úspešnosti tejto metódy.

Terapeut biorezonancie Bicom
Sikar-Ing.Karabová Jana

© 2021 ivestenie.sk  ·  Mediatex, s.r.o.  ·  Autorské práva  ·  Kontakt