ČIERNA

March 22, 2014

Čiernu farbu charakterizuje nekompromisnosť, rešpekt voči pravidlám a odvaha. Je najobľúbenejšou farbou na svete a v spoločnosti prevláda názor, že je najmagickejšou farbou zo všetkých farieb. Kto má rád čiernu farbu, má zmysel pre detail a presnosť, svoje činy má vopred veľmi dobre premyslené. Čierna navodzuje rešpekt, vážnosť a  reprezentuje určitú spoločenskú úroveň. Ak sa niekto oblečie do čiernej, prakticky nič nepokazí. Preto aj ľudia v politických kruhoch majú v niektorých prípadoch predpísanú čiernu farbu pri výbere oblečenia. Vedeli ste, že čierna farba je štatisticky najobľúbenejšia farba vo sfére účtovníkov a štatistov? Charakter čiernej reprezentuje húževnatosť a neúnavné hľadanie chýb, ktorých sa dopustil niekto z jej okolia. Čierna s veľkou hrdosťou chybu odhalí, napraví a dá svojmu okoliu jasne najavo, vďaka komu sa chyba našla. Osoba, ktorá obľubuje čiernu farbu, potrebuje byť vedená, je treba jej ukázať správny smer a práve vďaka tomu dokáže vyriešiť mnohé problémy komplexne. Nemá rada, keď ona sama musí prijať rozhodnutie. Nositelia čiernej stavajú múr medzi sebou a okolitým svetom akoby vraveli: „Nedotýkajte sa ma!“ Napriek tomu dokážu odsávať energiu od druhých ako Vampír. Je to farba, pomocou ktorej sa stávate neviditeľnými napriek kontrastu, ktorý dodáva vo farebnom priestore. Najväčšou slabosťou čiernej sú jej emócie.Vaše ohlasy - odporúčania:
© 2021 ivestenie.sk  ·  Mediatex, s.r.o.  ·  Autorské práva  ·  Kontakt