Diagnostika podľa očí – Irisdiagnostika


irisAmerická lekárska asociácia niekoľkokrát v histórii vyhlásila Irisdiagnostiku ako nepresnú diagnostickú metódu, ktorú oficiálna medicína neodporúča pre použitie v klinickej praxi. Napriek tomuto negatívnemu stanovisku je Iridodiagnostika stále populárnou a doteraz sa vyučuje na univerzitách v Austrálii, USA, Rusku a Nemecku. Mená slávnych iridológov ako je Rudolf Schnabel, Josef Angerer, Josef Deck v Nemecku, Eugenij Velchover a Nina Shulgina v Rusku sa navždy zapísali do histórie medicíny. Nie je vhodné prirovnávať Irisdiagnostiku  k takzvanému röntgenu oka. Irisdiagnostiku môžeme prirovnať k husliam, ktoré sa dokážu v rukách majstra stať nástrojom, ktorý pomáha odborníkovi dosiahnuť taký „diagnostický stav“, kedy je schopný sám pocítiť patologický stav pacienta, ktorý sa často ešte klinicky neprejavil. Na podobnom princípe bola založená aj metóda diagnostikovania pulzu. Lekári museli nájsť spôsob diagnostikovania aj vydatých žien v Číne, ktoré podľa vtedajšej etikety mohli ukazovať lekárovi len jazyk a oholené zápästie. Tak ako platí, že  90% intuícia sa zakladá na skúsenostiach, tak platí, že čím bol skúsenejší lekár, tým bola presnejšia jeho diagnóza. Fenomén pulzovej diagnostiky dokázala využiť moderná medicína prostredníctvom lekárskeho prístroja Omega. Použitím jedného páru elektródov dokáže program za menej ako 15 minút vyhodnotiť nie len EKG a rytmogram srdca, ale aj stav centrálnej, vegetatívnej či nervovej sústavy a energetický balans tzv. homeostázy. Môžeme predpokladať, že v blízkej budúcnosti budú programátori schopní popísať algoritmy a vytvoriť automatizované diagnostické programy diagnostikovania očnej dúhovky, podobné prístroju Omega.
Nielen oko a srdcový pulz sa používajú ako zdroj informácií o stave vnútorných orgánov. Mnohých lekárov v staroveku inšpirovala podoba niektorých orgánov s ľudským telom a postupne vytvorili mikrosystémy, tzv. mapu celého tela, umiestnenú na rôznych častiach ľudského organizmu.

01 Francúzsky lekár Dr. Paul Nogier popísal mikrosystém na ušniciach ako obrátené ľudské embryo.
02 Juhokórejský vedec Prof. Park Jae Woo, inovátor metódy Su-Jok, vytvoril liečebný systém cez ruky a nohy človeka. Aplikáciou metódy Sujok pôsobíme na ruky a nohy človeka, ktoré predstavujú akoby riadiaci systém ľudského organizmu, pomocou ktorého človek reguluje a udržiava svoje zdravie.
03 Podobným prístupom bolo v Irisdiagnostike vytvorené veľké množstvo atlasov, ktoré podrobne popisovali rozmiestnenie orgánov na mape dúhovky.

Uvedený obraz na dúhovke je dvojrozmerný, takže topograficky je veľmi ťažko posúdiť, či sa pigmentová škvrna nachádza v zóne prsníka, srdca alebo 5-7 rebra. Nehovoriac o tom, že symptómy, ktoré sa objavili na dúhovke, sa často nikdy neprejavili klinicky iba preto, že oko je citlivý orgán, v ktorom sa okamžite odzrkadlí nedostatok výživy alebo poruchy vývoja. Ľudský organizmus sa veľakrát dokáže prispôsobiť a poradiť si so svojim zdravotným problémom do takej miery, že problém fakticky prestane existovať, avšak táto informácia zostáva zapísaná na dúhovke ešte na dlhé roky. Špecialista irisdiagnostik musí vedieť, aké informácie chce získať Irisdiagnostikou. V prípade regeneračnej medicíny ciele a možnosti Irisdiagnostiky navzájom súvisia. Regeneračná medicína hľadá príčiny, ktoré prekážajú obnoveniu správnej funkčnosti, čo sa okamžite odzrkadlí na dúhovke.

04 Napríklad častou príčinou zhoršenia regenerácie orgánu opotrebovaného alebo poškodeného patologickým procesom je nerovnováha nervovej regulácie. Na dúhovke sa to prejavuje ako deformácia zreničky, vytvárajú sa stresové kruhy a podobne.
05 Dúhovka presne ukazuje na produkty látkovej výmeny, tzv. metabolity, ktoré zanášajú organizmus. Pre pacienta je následne vypracovaný individuálny program na elimináciu konkrétneho metabolitu, ktorý sa nahromadil v tele. Inak známa teória o posilnení organizmu jeho detoxikáciou.

Neschopnosť obnovenia funkčnosti orgánov často spôsobujú zápalové alebo degeneratívne procesy v orgánoch.

06 Na základe degeneratívnych zmien lymfatického rozária je možné určiť liečebný postup.

To všetko poukazuje na skutočnosť, že Irisdiagnostika je v odborných rukách jedinečnou metódou na získanie prehľadu o oslabených orgánoch alebo systémoch ľudského organizmu ako aj o spôsoboch ich posilnenia. To všetko je nevyhnutné pre získanie rovnováhy v organizme , pretože len organizmus, ktorý je stabilný a v rovnováhe, dokáže odolávať voči všetkým vonkajším aj vnútorným negatívnym vplyvom.

MUDr. Alexander Fesenko

© 2021 ivestenie.sk  ·  Mediatex, s.r.o.  ·  Autorské práva  ·  Kontakt