Nepodceňujte geopatogénne zóny

July 28, 2015
July 28, 2015

Existujú miesta, na ktorých sa môžete cítiť nesvoji. Niečo vám bude prekážať, nebudete si vedieť nájsť pokojné miestečko, budete sa ošívať – to v lepšom prípade. V horšom sa to prejaví na vašom zdraví. Ako keby ste boli v nejakej zakliatej oblasti. Možno aj ste – v blízkosti takzvanej geopatogénnej zóny. Týmito slovami sa nazývajú oblasti v podobe pásov, ktoré majú negatívny vplyv na človeka. Nazývajú ich aj dračie žily.

S geopatogénnymi zónami sa snažili vysporiadať už naši predkovia. Poznali ich pred tisíckami rokov v starej Číne (vtedy hovorili o dračích žilách), vyhýbali sa im Egypťania či Rimania. Pri hľadaní týchto nepriateľských zón, ktoré škodia človeku, pomáhali zvieratá. Tam, kde sa cítili dobre, kde nemali nejaké závažné choroby, aké miesto si vybrali na spánok – tam aj pre ľudí bolo bezpečné postaviť si príbytok. Starí Číňania sa pri stavbe domov pozývali prútikára, aby zistil, či stojí na správnom mieste, kde nie sú dračie žily. Iné národy využívali najmä dobytok ale aj iné zvieratá. Nie nadarmo sa hovorí, že dom treba postaviť tam, kde si ľahne krava a posteľ má stáť tam, kde si miesto nájde pes. Na druhej strane – o mačkách sa zase hovorí, že s radosťou takéto miesta vyhľadávajú a preto tam posteľ radšej nedávajte. Dobytok bol tiež dobrým indikátorom, či bolo správne rozhodnutie mať dom práve na tom konkrétnom mieste, kde stojí. Po určitom čase sa negatívny vplyv zón prejavil na ich zdraví. Po zabití zvieraťa sa kontrolovali jeho vnútorné orgány. Geopatogénne zóny vyhľadávajú aj mravce, stavajú si na nich mraveniská.

Kde sa tieto geopatogénne zóny nachádzajú? Sú ukryté v zemi pod nami – toky podzemných riek, pramene, jaskyne, geologické zlomy, dotyky hornín, ktoré majú rozdielne vlastnosti, rádioaktívne horniny. Už dávni mudrci predpokladali, že Zem je ako keby pokrytá sieťou siločiar, línií, ktoré ovplyvňujú tok životnej energie. V modernom období prišiel ruský inžinier Georges Lakhovsky s teóriou, že každá živá bytosť, každá jej bunka, má elektrické vlastnosti a reaguje s vibráciami Zeme, ktoré majú určitú frekvenciu. Geopatogénne zóny sú zvyčajne niekoľko metrov dlhé línie so šírkou pár centimetrov a ich interakcia s bunkami ľudského tela je škodlivá. V modernom svete sa k týmto zónam pridali ešte aj ďalšie impulzy, ktoré poznáme pod názvom elektromagnetický smog – sú to rôzne spotrebiče v domácnosti, elektrické siete, vysielače vĺn, železobetónové stavby a podobne. Polohu zón môže určiť prútikár, miesta s elektromagnetickým smogom určite dokážete určiť aj vy (napríklad televízor v spálni nie je to najšťastnejšie – a to nielen z hľadiska elektromagnetického smogu).

Geopatogénne zóny účinkujú na rôznych ľudí rôzne, takže sa nedá nájsť nejaký jednotiaci prvok, ktorý by ich jednoznačne identifikoval. Najvýraznejšie pôsobenie zón je badateľné po polnoci a nadránom, počas dňa, najmä v dopoludňajších hodinách, zoslabne ich účinok na polovicu. Ak je však mesiac v úplnku, ich účinok sa niekoľkonásobne zvyšuje. V zime a v lete je ich účinok slabší ako na jeseň a počas jari. Najhoršie sú miesta, kde sa geopatogénne zóny krížia, ich negatívny účinok sa potom výrazne zosilňuje.

Geopatogénne zóny môžu byť zodpovedné za chronickú únavu, apatiu, straty nálady, strach, nespavosť. Prejavujú sa nielen psychickými problémami, ale aj telesnými – nepriaznivo pôsobia na srdce, žily, môžu poškodzovať rôzne orgány, spôsobovať rakovinu. Ak je v oblasti ich pôsobenia chorý človek, zhoršujú jeho stav. Preto je dôležité týmto miestam sa vyhýbať alebo sa v ich blízkosti zdržiavať čo najmenej. Niekedy sa tomu nedá vyhnúť, ale ak nemôžeme zmeniť polohu, môžeme ovplyvniť aspoň zariadenie domu či bytu. Rozmiestnenie nábytku, umiestnenie postelí, miesto na prácu, miesto na odpočinok – tu všade sa vyhnúť geopatogénnym zónam. V tomto smere urobili kusisko práce starí Číňania, ktorí dokázali hľadať a nájsť harmóniu medzi prúdiacimi energiami a pretavili to do učenia Feng Shui. Hoci Feng Shui a geopatogénne zóny sú odlišné záležitosti, zásady starého čínskeho učenia možno dobre uplatniť aj v tomto prípade, pretože predstavujú vyváženie energií v priestore, v ktorom žijete. Ak nie je možné takýmto zónam sa vyhnúť, môžete sa ich pokúsiť odrušiť (odtieniť). Často sa používajú kamene. Existujú aj rôzne rušiče geopatogénnych zón, ale účinok mnohých z nich je sporný.

Človek si často nevyberá, musí žiť tam, kde je jeho rodina, práca, záujmy a povinnosti. Ale to, čo si zvyčajne vyberať, môže, je to, ako si usporiada svoje bezprostredné okolie. Tak neváhajte – je to na vás.

časopis Magická žena

© 2020 ivestenie.sk  ·  Mediatex, s.r.o.  ·  Autorské práva  ·  Kontakt