Quantum Entrainment – spoznajte svoje JA

June 16, 2016
June 16, 2016

quantum_258987542Možno ste už niekedy počuli o liečebnej metóde Quantum Entrainment (kvantové unášanie) , ktorá podporuje okamžité liečenie a zbavenie sa bolestí. Spája sa s menom floridského chiropraktika Dr. Franka Kinslowa, ktorý roky pracoval na svojom duchovnom rozvoji – študoval meditačné techniky, jogu, neskôr sa utiahol do samoty, mimo svojho pôvodného sveta, stratil svoje manželstvo, prácu a predošlý život. Keď bol na dne, uvedomil si súvislosti a vytvoril metódu, ktorá siaha až do prapodstaty človeka. Dnes píše knihy a robí semináre, na ktorých propaguje svoju metódu a patrí medzi populárnych predstaviteľov alternatívnej liečby.

To podstatné sa pri tejto metóde odohráva v duchovnom svete. Kinslow hovorí o čistom uvedomení, kedy sa dostanete do stavu ničoty, kde sa nič nedeje, kde je prítomné len čisté vedomie. Je to medzera medzi myšlienkami, ktoré sa vám preháňajú hlavou. Je to moment, kedy jedna myšlienka zaniká, a druhá sa rodí. V tejto medzere, kde zdanlivo nič nie je, sa práve podľa Kinslowa rodí nová myšlienka. Tento interval medzi myšlienkami sa dá spozorovať a cvičeniami toto pozorovanie upevniť. Ak je možné vnímať tento okamih, musí existovať niečo, čo to dokáže pozorovať a uvedomiť si tento fakt. Je to vlastná podstata, vlastné JA každého človeka. Nezávislé od vášho tela, dokonca aj od vašej mysle, tvrdí Kinslow.

Samotné liečenie je vedľajším účinkom cesty k čistému uvedomeniu. Práve to lieči a zbavuje vás problémov a bolestí. Vaše vedomie spustí procesy, ktoré môžu mať liečivé účinky, spontánne, bez zásahu, prirodzene. Kinslow však lieči svojou metódou nielen telo, ale aj dušu a aplikuje svoju teóriu aj na bežné záležitosti – od medziľudských vzťahov až po rodinné problémy. Metóda Quantum Entrainment je dostupná každému človeku, pretože vychádza z jeho vlastného JA, je možné naučiť sa ju a využívať.

Choroba je určitým narušením harmónie človeka, využívanie Quantum Entrainment zase návratom k obnoveniu tejto harmónie. Ak cítite bolesť, máte v sebe zmätok, pociťujete neistotu, celý svet na vás padá, prípadne nevidíte východisko, tak ste v stave chaosu, ktorý vám škodí. Musíte si urobiť u seba poriadok (alebo v nejakom inom človeku). Čím väčší poriadok budete mať v sebe, tým viac sa prejavia aj liečiteľské efekty tejto metódy. Vaše vedomie sa musí dostať do takého stavu, že sa začnú samovoľne procesy, ktorých výsledkom je pomoc a úľava. To hlavné sa skrýva vo vás. Pracuje sa tu s letmým dotykmi, nielen vedomia, ale aj rúk.

Metódu môžete využívať vo svoj prospech, alebo aj v prospech iného človeka. Dokonca môže fungovať aj na diaľku. Má rýchly účinok, často prináša takmer okamžité výsledky. Jej účinky sa však prejavujú ešte aj neskôr, pomáha v priebehu dlhšieho obdobia. Ak sa vám uľavilo už pri prvom sedení, počas ďalších hodín, dní a týždňov sa ešte viac priblíži k rovnovážnemu stavu, ktoré vedie k pocitu uvoľnenia a pokoja. Výsledkom by mala byť harmónia tela, mysle a ducha – vtedy je proces zavŕšený.

Procesy prebiehajú hlboko vo vašej mysli. Keď dokážete zorganizovať svoje myšlienky, urobiť si v hlave poriadok, zaktivizujete aj energiu, ktorá potom prúdi von a priaznivo ovplyvňuje nielen vás, ale aj ďalších ľudí a výrazne pôsobí na celý vás život a priestor, v ktorom fungujete – je to rodina, práca, medziľudské vzťahy, úspech a šťastie.

Kinslow považuje svoj systém za spojenie západných a východných liečebných techník, zohľadňujúci princípy kvantovej fyziky a teórie relativity. Pracoval na ňom roky, sám hovorí o štyridsiatich rokoch frustrácií, kým dospel k pochopeniu. Vtesnal ho do vety: Život by nemal byť taký ťažký. Tvrdí, že je to recept, ako prežiť v dnešnom hektickom svete, bez námahy, voľne. Je to niečo ako lekárnička, po ktorej môžete siahnuť v prípade problémov tela i ducha. Podľa neho to dokonca funguje aj na domáce zvieratá. V takomto prípade (rovnako aj v prípade liečenia na diaľku) hovorí Kinslow o spustení procesu, ktorý iniciuje ten, kto lieči. Svoj systém prirovnáva k odpočinku – čím je odpočinok hlbší, tým výraznejšie sú aj jeho liečivé účinky. Hlboký odpočinok vedie k hlbokému liečeniu.

Svoju techniku považuje za univerzálnu, ktorá sa prispôsobí potrebám každého človeka, keďže vychádza z jeho mysle, z jej najhlbších zákutí. Práve tam má človek hľadať energiu, kreativitu, zdravie a šťastie.

 časopis magická žena

Poraďte sa s našim tímom odborníkov:

© 2020 ivestenie.sk  ·  Mediatex, s.r.o.  ·  Autorské práva  ·  Kontakt