Runy


runyRuny boli pôvodne starovekou škandinávskou abecedou starou viac ako 3 000 rokov. Neskôr sa rozšírili do Anglicka a Európy. Upevnením kresťanského vplyvu boli postupne vytlačené do úzadia a považované za pohanské praktiky. Slovo „runa“ pochádza z anglosaského slova „tajomstvo“ alebo „záhada“. Runy nepredstavujú len 24 písmen starej abecedy „ Futhark“, dodnes sa používajú pri veštení, rituáloch i pri výrobe talizmanov. Ich prvotná funkcia bola ochranná. S runami treba zaobchádzať veľmi opatrne, ich používanie nie je len hrou. Význam každej runy je ovplyvnený aj materiálom, z ktorého sú vyrobené. V súčasnosti sa runy vyrábajú najčastejšie z dreva.

Veštenie z rún

Ľudia, ktorí dokážu veštiť z rún, majú svoje vlastné postupy a spôsoby výkladu ich zmyslu. Každý do toho vnáša niečo osobité – pomáha mu to pochopiť, čo chcú runy povedať. Na jednej strane je rýchle veštenie pomocou jednej runy, na druhej strane komplexná analýza s pomocou všetkých rún, kde treba skúmať konkrétnu polohu jednotlivých rún po rozhodení runových kameňov. Existuje však niekoľko základných spôsobov, z ktorých veštenie z rún vychádza a ktoré bez problémov môžete použiť aj vy. Zoberte si svoje runové kamene a položte si otázku, na ktorú hľadáte odpoveď. Mala by byť formulovaná jasne. Neočakávajte však, že dostanete jednoznačnú odpoveď – čísla do lota, ktoré vyžrebujú na budúci týždeň, z runových kameňov nevydolujete. Naznačia vám však, aké sú možnosti či riziká, ukážu vám, kadiaľ by mali viesť vaše kroky, aby boli cestou k úspechu.

Veštenie z jednej runy

Ide o rýchle veštenie, ktoré sa zvyčajne používa na jednoduchšie otázky, najmä na také, na ktoré sa dá odpovedať áno alebo nie. Odpoveď vám môže naznačiť výsledok, čiastočne ukázať východiská, ale nie je vhodné na komplexnejšie posúdenie situácie. Je vhodné, keď sa potrebujete uistiť, či sa vaše predstavy uberajú správnym smerom, alebo – naopak – môže spochybniť vašu voľbu. Je to akási generálna rada, ako máte pristúpiť ku svojej situácii.

Veštenie z troch rún

Často používaný variant, ktorý zohľadňuje minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Každému prvku tejto trojice zodpovedná jedna runa. Dnešok je ovplyvnený minulosťou a spolu pôsobia do budúcnosti. Prvá runa hovorí o minulosti, ktorá je spätá s vami položenou otázkou. Momentálnu situáciu hodnotí druhá runa. Tretia runa vám naznačí výsledok, možné východiská, zistíte, ako môžete dopadnúť. To vám umožní zmeniť svoje ďalšie kroky a tým aj čiastočne zmeniť budúcnosť. Niekedy sa používa veštenie z dvoch rún, pričom prvá runa spája minulosť aj prítomnosť dohromady, čiže to, čo je teraz. Druhá runa hovorí o tom, čo príde.

Veštenie zo štyroch rún

Štyri runy, štyri svetové strany – rozložte kamene ako ružicu na kompase, hore bude sever, dole juh, naľavo západ, napravo východ. Sever predstavuje minulosť, to, čo sa už stalo, čo malo vplyv na vašu dnešnú situáciu. Západ reprezentuje to, čo sa deje teraz, čo ovplyvňuje vašu súčasnú situáciu. Východ je o tom, čo vás ešte čaká, na aké prekážky či výzvy sa máte pripraviť, čo ovplyvní výsledok. Juh naznačí, ako sa všetko skončí – je to o výsledku, priesečník všetkých udalostí. Túto štvoricu rún však treba vyhodnotiť komplexne. Môže sa stať, že runa, ktorá vám má naznačiť konečný výsledok, bude veľmi nejednoznačná. V takom prípade hľadajte odpoveď celkovým posúdením významu kameňov. Možné scenáre, ako môžete dopadnúť, vám ponúka runa na východe. Niekedy sa pri nejasných výsledkoch vyťahuje ďalšia runa, aby bola odpoveď na otázku jasnejšia.

Veštenie z piatich rún

Veštenie z piatich rún sa nazýva aj veštenie do kríža, pretože runy vytvárajú kríž. Majú podobné postavenie ako štvorica rún, len v ich strede je piaty kameň. Ten piaty kameň hovorí o vplyvoch, ktoré na položenú otázku bude mať budúcnosť. To, čo na ne vplýva dnes, aké sú základné východiská, určuje kameň, ktorý je pod stredovým kameňom. Vľavo od stredového kameňa je runa, ktorá hovorí o prekážkach, ktoré sa vám budú stavať do cesty a ktoré treba prekonať. Nad stredovým kameňom je runa hovoriaca o výhodách, o plusoch, ktoré pomáhajú k dosiahnutiu cieľa. Vpravo od stredového kameňa sa nachádza runa, ktorá hovorí o možnom výsledku. Kto robí v biznise, tomu môže veštenie z piatich rún niečo výrazne pripomínať – štvorprvkovú tzv. SWOT analýzu, ktorá skúma silné a slabé stránky, hodnotí príležitosti a prekážky firmy. Práve preto je veštenie z piatich rún často používané pri hľadaní odpovedí na otázky, týkajúce sa podnikania. Niekedy sa ku krížu pridáva aj šiesta runa.

Veštenie z väčšieho počtu rún

Čím viac rún, tým presnejšie odpovede, ale aj oveľa zložitejší výklad, na ktorý treba mať rozsiahle skúsenosti. Na vrchole je veštenie z 24 rún, kde sa po ich rozhodení skúma vzájomná poloha, ako sú otočené, ako spolu súvisia. Je to náročná komplexná analýza. Existujú však rôzne varianty, vychádzajúce zo základných (napríklad Bifrost analýza so siedmimi runami, Keltský kríž s desiatimi runami a pod.)

Porozumieť tomu, čo nám runy chcú povedať, nie je vždy jednoduché. Musíte mať dostatok trpezlivosti a skúseností, porovnávať svoj výklad s realitou, učiť sa na konkrétnych situáciách, spätne si ich zanalyzovať, zistiť, čím sa konečný výsledok líšil od skutočnosti a čo to mohlo spôsobiť. Čím viac reálnych skúseností naberiete, tým viac budete chápať svet okolo seba a tým presnejšie vaše predpovede budú. Pamätajte však, že svoju budúcnosť máte najmä vo svojich rukách. Predpovede kameňov berte ako podporu, keď vám veštia priaznivý osud, ale ako výzvu na zmenu, keď vás pred niečím varujú.

Runy a ich význam

FEHU

Táto runa znamená bohatstvo, šťastie, vraví o prosperite, peniazoch, majetku. V pravom slova zmysle znamená dobytok, v prenesenom zmysle blahobyt, silu, spokojnosť, naplnenosť v oblasti duševnej i telesnej. Spája sa s úspechom, spoločenským postavením, s mocou. Hovorí síce o spokojnosti, ale aj o tom, že je dôležité sa s ňou podeliť aj s ostatnými. Rovnako pripomína uvážlivé narábanie s bohatstvom, aby sa hojnosť nepremenila na biedu. Byť bohatý totiž neznamená žiť pyšným a luxusným životom, ale mať dostatok potravy, možnosť, kde hlavu zložiť, mať si čo obliecť, obuť, v duchovnej rovine mať dostatočné množstvo podnetov, aby človek žil plnohodnotný život. Znamená tiež prílev čerstvej energie, chuť niečo pozitívne vykonať, vydať sa s nádejou na cestu k úspechu, mať sebavedomie a výraznú osobnú príťažlivosť.

V obrátenom postavení však môže hovoriť aj o materiálnom nedostatku až chudobe, chamtivosti, ktorá nemusí dopadnúť dobre, zmarených plánoch, o vlastnom zlyhaní. Pripomína, že moc sa dá využiť nielen ku konaniu dobra, ale je ju možné zneužiť. Môže znamenať malé sebavedomie, ubitosť duše, porobu. Pripomenie vám stratu ilúzií, ústup od vlastných zásad, zmení plány k horšiemu, stratu nádeje, že sa všetko na dobré obráti.

URUZ

Táto runa sa spája so silou, odvahou, výzvami, súvisí so zmenami – niečo sa končí, iné sa začína, je potrebné na to reagovať. Staré uvoľňuje miesto novému. Prichádzajú nové príležitosti, ktoré znamenajú nádej na pozitívne zmeny. Život pred vás stavia výzvy, ktorým musíte odvážne čeliť, máte nových súperov, s ktorými sa musíte merať, prídu aj krízy, ktoré musíte riešiť a vyriešiť. V pravom zmysle znamená býk alebo zubor, v prenesenom vitalitu, odvahu drať sa dopredu a bojovať za to, v čo veríte. Symbolizuje nespútanosť a slobodu divokého zvieraťa, ktoré si je dobre vedomé svojej sily, jeho bojovnosť a neskrotnosť, surovú energiu. Dá sa využiť v pozitívnom zmysle, ale musíte dávať pozor, aby ste to neprehnali. Chvályhodná je vytrvalosť, snaha dostať sa do cieľa aj napriek prekážkam, ktoré sa na vašej ceste vyskytnú.

V obrátenom postavení môže hovoriť o agresivite, neprimeranom nátlaku, precenení svojich síl, nedostatku sebakontroly. Naznačuje nedostatok schopnosti pochopiť druhých, namiesto argumentov používať v sporoch silu, snahu prevalcovať protivníka namiesto toho, aby ste dokázali prijať určitý kompromis. Môže upozorniť na manipuláciu, demagógiu a klamstvá, snahu vládnuť za každú cenu. Tvrdohlavosť sa môže zmeniť na posadnutosť.

THURISAZ

Táto runa sa spája s problémami, s chaosom, so zmenami, ktoré ste nespôsobili, ale musíte ich riešiť. To, čo predtým bez problémov fungovalo, sa zmení – možno k lepšiemu, možno k horšiemu. V pravom slova zmysle znamená obor, obri, s tými bývajú problémy, ale aj tŕň v podobe niečoho, čo vás pichá a trápi. Komplikácie môžu prísť zo strany, z ktorej ste to neočakávali. Budete sa musieť prispôsobiť situácii – vy neurčujete podmienky, len sa v nich ocitnete. Trpezlivosť je veľmi dôležitá, pretože vám umožní lepšie vyhodnotiť situáciu a prijať adekvátne riešenie. Hovorí vám, aby ste konali veľmi opatrne. Nové veci nezačínajte, kým sa nevyrovnáte s tými starými. Ak však už niečo rozbehnete, vytrvajte a snažte sa to dokončiť. Obráťte sa do seba, všetko si premyslite, hľadajte útočisko v duchovnom svete, meditujte. Nájdite opätovne svoju duchovnú silu, ktorá vám dodá odvahu a energiu popasovať sa s prekážkami. Až potom môžete urobiť dôležité rozhodnutia, ktoré pozitívne ovplyvnia vašu budúcnosť.

V obrátenom postavení runa hovorí o bezmocnosti a bezradnosti, strate akcieschopnosti a odvahy, o úteku pred zodpovednosťou. Znamená aj ignorovanie reality a neprimerané reakcie, ktoré potrápia nielen vás, ale aj vašich blízkych. Naznačuje, že budete s ťažkosťami riešiť zložité problémy.

ANSUZ

Táto runa sa spája s komunikáciou, náznakmi, signálmi, posolstvami, varovaniami, múdrymi radami. V pravom slova zmysle ide o dych, ústa, v prenesenom zmysle o slová, ktoré vám prinášajú nejakú zvesť, nové informácie, ktoré sú pre vás dôležité. Je jedno, či je to úradná písomnosť alebo len obyčajná klebeta, mali by ste jej posolstvo pozorne počúvať. Zároveň vám táto runa odporúča poslúchať rady, najmä tie, ktoré dostávate od múdrych ľudí. Hovorí tiež o tom, že dostanete odpovede na otázky, ktoré si kladiete. Ak sa ocitnete na životnej križovatke, bude vaše rozhodovanie ľahšie. Táto runa vám prináša inšpiráciu, umožní ťažiť z vašich skúseností, hľadať a nachádzať rozumné riešenia, učiť sa z chýb. Váš pohľad nebude jednostranný, dokážete nájsť pozitívnu stránku veci aj v situáciách, ktoré nie sú práve povzbudivé. Vo vašom živote sa môže ocitnúť človek, na ktorého slová by ste mali dať, učiť sa od neho, hľadať v jeho slovách inšpiráciu, nechať sa ním viesť, mať k nemu úctu.

V obrátenom postavení sa nachádza klamstvo, zavádzanie, podlosť, demagógia, prekrúcanie slov. Je tu aj ohováranie, šírenie neprávd a podsúvanie viet, ktoré nikto nikdy nepovedal. Patrí sem aj zlá rada, či už neúmyselná alebo schválna, nevhodne zvolené slová, príliš príkre vyjadrenia, ktoré zabolia.

RAIDO

Táto runa sa spája s jazdou, cestou, spojením dvoch strán alebo protipólov, životným osudom. V pravom slova zmysle jazda na koni, v prenesenom zmysle putovanie – v telesnom i duševnom svete. Na jedno i druhé potrebujete odvahu a cieľ. Takisto je nutné prijímať nové myšlienky, nasávať nové vedomosti a zručnosti, nebáť sa vytýčiť si veľké ciele a snažiť sa k nim postupne dopracovať. Runa vás nabáda k pohybu, nezostať stáť na mieste, vyvíjať sa. Musíte konať, nielen o tom rečniť. Je potrebné zhodnotiť, na čo máte a čo musíte urobiť, aby ste mohli prekročiť svoj tieň. Takisto je potrebné nájsť rovnováhu medzi vašimi záujmami a záujmami ľudí, ktorí sú okolo vás. Pri presadzovaní svojich predstáv by ste mali zohľadňovať svoje okolie a rešpektovať, že môžu mať iné názory a konať inak, než si to predstavujete vy.

V obrátenom postavení táto runa hovorí o zbytočnej snahe, uponáhľaných myšlienkach, nedostatočnej príprave, bezcieľnom putovaní. Môžete sa dostať na rázcestie a zablúdiť, veci sa vám môžu vymknúť spod kontroly a urobíte nesprávne rozhodnutia, ktoré neskôr oľutujete. Môžete príliš dlho zotrvávať v mylných predstavách alebo si stanovíte také ciele, ktoré sa nedajú dosiahnuť. Výhrou nie je ani rojčenie o tom, čo všetko chcete spraviť, ale nikdy sa k tomu neodhodláte.

KAUNAZ, KAUNO, KANO, KENAZ

Táto runa sa spája s fakľou, osvietením, svetlom nádeje v temnote, ale aj s páliacim ohňom, ktorý spôsobuje bolesť. V pravom slova zmysle je to fakľa, ale aj nepríjemný vred, v prenesenom znamená pocit bezpečia, pocit domova, odohnania temnoty, vyjasnenia vecí i vzťahov. Hovorí o čistote duše, o tom, že aj v zložitých záležitostiach môžete mať jasno, dokážete vidieť to, čo ste predtým nevideli. Horiaca fakľa symbolizuje túžbu po vedomostiach, podporu intelektuálnych zručností, rozhorenie invencie, vzplanutie vášne – či už v zmysle duchovnom alebo telesnom. Hovorí o hľadaní pravdy, odhaľovaní tajomstiev. Neuspokojí sa len s jednoduchými vysvetleniami, preniká hlboko pod povrch vecí, kde odhalí a vytiahne na svetlo skutočnosti, ktoré mali zostať utajené. Je to runa, ktorá naznačuje silu priateľstva či lásky – každého citu, ktorý sa môže rozhorieť a naplniť vás pozitívnou energiou.

V obrátenom postavení runa hovorí o pálčivých problémoch, ktoré vás trápia, o skúsenostiach a spomienkach, ktoré bolia. Pripomína spaľujúcu vášeň, neopätované city, horkosť prehry. Hrozí agresívnym presadzovaním svojej pravdy bez ohľadu na ostatných, hovorí o potrebe ubližovať, pomstiť sa, o násilí. Zároveň môže symbolizovať rezignáciu na svoje plány, vnútornú vyhasnutosť a pád do temnoty.

GEBO

Táto runa znamená dar, štedrosť, pohostinnosť, hovorí o dosiahnutí cieľov, zavŕšení nejakej etapy. V pravom zmysle slova je to dar, v prenesenom zmysle uspokojenie, radosť, dobrý pocit, úľava. Spája sa aj so získaním nejakého profitu, či už v duchovnej alebo materiálnej oblasti. Súvisí tiež s vyváženosťou, s rovnocenným partnerstvom dvoch strán, so schopnosťou dohodnúť sa tak, aby to bolo výhodné aj pre jednu, aj pre druhú stranu. Hovorí tiež o férových podmienkach, snahe navzájom si pomôcť, o nezištnosti či štedrosti. Môže byť symbolom dobrého obchodu, podpísania výhodných zmlúv, zavŕšenia náročných rokovaní. Zároveň tiež vyjadruje harmóniu medzi partnermi, spájanie a vyrovnávanie hladín ich sexuálnych energií, zdieľanie vzájomnej lásky. Runa takisto hovorí o získavaní informácií, ktoré môžu výrazne pomôcť, poskytnutie rád a pomoci.

V obrátenom postavení runa hovorí o nevyváženom vzťahu, o narušení rovnováhy, o snahe získať niečo na úkor druhého. S tým sa spája nenásytnosť, chamtivosť, lakomosť, sebectvo, nezdravé ambície, podlosť. Hovorí o podvode, zámerne skreslených informáciách, zavádzaní a klamstve. Znamená cynizmus, ochotu ísť za svojimi cieľmi aj cez mŕtvoly, bez ohľadu na to, aké to bude mať následky.

WUNJO

Táto runa znamená znamená radostné chvíle, šťastné okamihy, nádej, úspech a opätované priateľstvo či lásku. V pravom zmysle slova je to radosť, v prenesenom zmysle popisuje obdobie, v ktorom sa vám darí a to čo robíte – alebo to, čo máte – vás napĺňa šťastím, spokojnosťou a vierou vo vlastné sily. Dosiahli ste cieľ, ktorý ste si stanovili, možno ste ho ešte prekročili. Pokračujete cestou smerom k dokonalosti, veríte v úspech, máte pozitívne myšlienky. Ste obklopení ľuďmi, ktorých máte radi a ktorí majú radi vás. Komunita vás napĺňa harmóniou, cítite silu priateľstva a lásky, prijímate ju aj rozdávate. Dokážete obrusovať hrany sporov, zjednocovať ľudí, riešiť problémy, ktoré sa zdajú byť neriešiteľné. Runa hovorí o udržiavaní harmónie, o tvorivosti, ktorá z vás tryská o príleve nových myšlienok a o radosti z objavovania nových vecí. Hovorí aj o potešení zo slávy, z uznania, zo svojho postavenia, z majetku.

V obrátenom postavení môže znamenať prehnané nádeje, nenaplnené plány, príliš ambiciózne želania. Hovorí aj o malom sebavedomí, nedostatku odvahy a ústupe aj vtedy, keď to nie je potrebné. Môže sa dotknúť osamelosti, straty ilúzií pri priateľstve či láske. Naznačuje pesimizmus, sklamanie, pokrytectvo. Môže znamenať zlú skúsenosť a zmarené plány, dezilúzii z ľudí a ich skutkov. Hovorí aj o nerozhodnosti v kľúčových okamihoch.

HAGALAZ

Táto runa je symbolom zmeny, krízy, konca a následne nového začiatku. V pravom zmysle slova sú to búrkové krúpy, v prenesenom zmysle je to radikálna zmena, ktorá dokáže dať vášmu životu nový impulz. Staré odchádza a nové prichádza. Je to niečo, čo nemáte pod kontrolou, musíte sa však prispôsobiť situácii. Táto runa má len jednu polohu, nemôže byť obrátená, preto môže pôsobiť rôznymi smermi, ktoré sú však v protiklade s tým, čo tu bolo predtým. Uvedomte si však, že keď sa niečo končí, niečo sa zároveň začína. Zmene sa nemôžete vyhnúť, ale môžete ju využiť vo svoj prospech. Takisto však môžete prepásť svoju šancu, zahodiť príležitosť. Vaše plány sa môžu oneskoriť, prípadne sa vôbec neuskutočnia, aspoň nie v takej podobe, akej ste chceli. Zmeny vám vnesú do života impulz, postavia pred vás nové výzvy, ale môžete na ne reagovať aj tak, že ich budete ignorovať a počkáte, ako sa všetko vyvinie. Závisí to od toho, v akej situácii budete. Niektoré problémy budú dočasné, iné by sa vás mohli držať podstatne dlhšie. Mali by ste nabrať odvahu a upratať si okolo seba i v sebe, naštartovať svoj telesný i duchovný rozvoj, aby ste mohli lepšie čeliť životným skúškam, ktoré vás čakajú. Budete mať už skúsenosti zo zmeny, ktorú prežijete, tak sa ich snažte uplatniť. Zabudnite na to staré, čo sa už prežilo, bez milosti to odložte a hľadajte niečo nové, čo má perspektívu.

NAUTHIZ

Táto runa je symbolom toho, čo nutne potrebujete. V pravom zmysle slova ide o potrebu, v prenesenom zmysle o pocit naplnenia, uspokojenia. Varuje vás pred utrpením, chudobou či chorobou. Potrebujete niečo, čo vám chýba, po čom túži vaše srdce, čoho sa vám nedostáva. Táto runa tiež nemá obrátenú polohu. Musíte si uvedomiť, čo sa od vás očakáva, čo potrebujete robiť v ťažkej situácii, ktorou cestou by ste sa mali vydať. Musíte sa vedieť poučiť z vlastných chýb, neurobiť ich znovu, pristupovať ku všetkému s pokorou a pochopením. Táto runa vám radí, aby ste konali obozretne, ale s nádejou, s vierou v pozitívnu budúcnosť. Musíte veriť, že nájdete východisko, že sa končí obdobie, počas ktorého boli vaše potreby neuspokojené. Možno nedostanete presne to, čo by ste chceli, ale mali by ste dostať to, čo potrebujete. V niektorých prípadoch musíte mať trpezlivosť, rátať s oneskorením. Uvedomte si, že na niektorých problémoch máte leví podiel a náprava nie je až taká jednoduchá. Život vám môže klásť do cesty prekážky, ale vy by ste sa mali zaťať a drať sa za úspechom, často pomôže len veľká snaha a tvrdá práca. Musíte ísť krok za krokom, postupne sa dostať k cieľu. Ak aj niečo stratíte, v budúcnosti môžete oveľa viac získať. Pozor na svoje nedostatky, môžu vás brzdiť. Ak ste na niečom závislí, je to prvý krok k tomu, aby ste sa závislosti zbavili.

ISA

Táto runa je symbolom nehybnosti, mŕtveho bodu. V pravom zmysle slova ide o ľad, v prenesenom zmysle to znamená, že všetko zamrzne, zastaví sa, vyústi do slepej uličky. Táto runa hovorí o stagnácii, o období bez pohybu, o čase pokoja. Tak ako ľad dokáže zmraziť účinky iných rún. Ľadová krása vás môže očariť, ale treba si dávať pozor, pretože takáto krása býva aj nebezpečná. Ešteže sa, tak ako v prírode, ľad jedného dňa roztopí a svitne nádej na lepšie časy. Runa však dokáže fixovať aj pozitívne deje, uchovať ich klady. Pomáha tlmiť konflikty, upokojí horúce hlavy, zahrá spory do stratena. Tak ako ľad zamrznú aj vaše plány, aj vaše vzťahy. Znamená to, že mnoho veci budete musieť formulovať nanovo. Môže sa to prejaviť frustráciou, depresiou či inými psychickými problémami, ale takisto môže prísť pokoj, príjemný ospalý relax, obdobie, vhodné na meditáciu. Osamote môžete nájsť silu a znovu obrodiť svoj duchovný svet. V ceste budete mať prekážky, váš postup sa spomalí, ale pozor najmä na pasivitu. Potrebujete nájsť v sebe silu, ako ísť ďalej, nesmiete sa poddať chladnej kráse ľadu, ktorá by vás mohla prikovať na jedno miesto príliš dlho. Snažte sa využiť každú možnosť, ktorá vám dovolí uniknúť z nehybnosti a rozhýbať nielen seba, ale aj ostatných. Ak však nemáte dostatok síl, tak počkajte. Môžete si zatiaľ usporiadať svoje myšlienky. Runa nemá obrátenú polohu.

JERA

Táto runa je symbolom úrodného roku, hojnosti. V pravom zmysle slova ide o rok, v prenesenom zmysle je to zavŕšenie práce, zbieranie úrody, odmena za to, čo ste vykonali, zhodnotenie určitého obdobia. Ak ste poctivo pracovali a dreli, dostanete za to spravodlivú odmenu. Runa má výrazný vplyv na úradné záležitosti, dohody, zmluvy a ďalšie udalosti vo svete práva. Pozitívne zmeny a energia, ktorá z nich tryská, idú postupne, ale neodvratne. Znamená to, že aj čas je na vašej strane, vyrieši problémy, zahojí rany. Ak sa niečo skončí, hneď sa niečo ďalšie začne. Runa podporuje nádej, že idete správnou cestou a smerujte k prosperite. Keď urobíte primerané kroky, tak môžete zažiť dobré časy. Nie je to len finančná prosperita, ale aj duchovné obohatenie a dobrý pocit z toho, že dokážete svoje snahy pretaviť do konkrétnych výsledkov. Nemusíte sa báť riskovať, máte pred sebou dobrú budúcnosť. Vo vzťahu môže naznačovať svadbu, plodnosť, podporuje všetky pozitívne emócie, ktoré len v láske môžete nájsť. Podporuje rodinný život a šťastné obdobie vo vašom osobnom živote. Harmónia vám prináša viac než len dobrý pocit, prichádza s ňou stabilita a radosť nielen z prijímania darov, ale najmä z ich rozdávania. Táto runa vám zabezpečí nielen dobrú náladu, ale aj ešte lepšiu zábavu. Nezabúdajte však, že koleso sa stále otáča a po hodoch sa treba opäť vrhnúť do práce. Runa nemá obrátenú polohu.

EIHWAZ, IHWAZ

Táto runa znamená ochranu, obranu, zmenu, začiatok a koniec, ale aj nádej. V pravom zmysle slova je to tis (strom), v prenesenom zmysle hovorí o ochrane, ktorú vám tento stálozelený ihličnatý strom poskytuje. Tak ako strom, aj táto runa je veľmi mocná, má obrovskú ochrannú silu. Zároveň skrýva tajomstvá, ktoré sa úzko spájajú so záhadami bytia – so životom a smrťou, nesmrteľnosťou. Je prostredníkom na komunikáciu s ľuďmi, ktorí tu boli a už nie sú, vydali sa na na cestu do podsvetia, spája vás aj s minulými životmi. Narodenie a smrť sú ako začiatok a koniec, to, čo je medzi nimi je život, zmena. S touto runou dokážete ísť pevne za svojím cieľom. Dôležitá je však vytrvalosť a trpezlivosť, musíte postupne prekonávať prekážky, ktoré sa vám stavajú do cesty a brať ich nie len ako problém, ale ako výzvu, ktorá vás núti na sebe pracovať a posúvať sa dopredu. Musíte robiť racionálne rozhodnutia, predvídať ďalšie kroky, vyhýbať sa problémom, ktoré sa dajú obísť. Mali by ste mať dostatočnú motiváciu a chuť niečo dokázať, dostatok vnútornej sily, aby ste sa nedali odradiť. Potom dokážete prevziať zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk a v prípade potreby aj zmeniť svoje doterajšie postoje. Runa hovorí o schopnosti blokovať negatívne sily, likvidovať zlé emócie, ktoré ste získali od iných ľudí. Umožňuje vašu regeneráciu, posilní vás, aby ste mali dostatok energie na ďalšiu cestu.

PERTHO

Táto runa hovorí o hre, hazarde, zábave, výhre, ale aj o hrách osudu. V pravom slova zmysle hra, osud, v prenesenom zmysle hovorí o udalostiach, ktoré sa okolo vás dejú a ktoré nedokážete až tak ovplyvniť. Musíte sa prispôsobiť hre, v ktorej karty rozdáva niekto iný a vy závisíte od toho, aké karty dostanete. Znamená to, že musíte zmobilizovať svoje sily, nájsť riešenia problémov, s ktorými ste sa možno ešte ani nestretli. Budete sa musieť rozhodovať pod tlakom okolností, čo môže aktivovať vaše skryté vlastnosti a vedomosti, o ktorých ste možno ani len netušili. Podporí to vašu psychickú odolnosť a nepoddajnosť. Musíte sa zmieriť s tým, že do vášho života zasahuje náhoda, niekedy viac, než by vám bolo milé. Zároveň vám však dokáže poodhaliť tajomstvá, pochopiť súvislosti, nájsť príčinu a jej následok. Dokáže vám priniesť pochopenie, osvetliť veci, ktoré boli v temnote, zdokonaliť sa.

V obrátenom postavení hovorí aj o smútku a pocitu márnosti, rezignácii či melanchólii. O tom, že sa nedokážete tešiť z toho, čo by vám malo prinášať radosť, o vnútornej nespokojnosti a nervozite. Môže naznačiť, že neprimerane riskujete, že to preháňate s hazardom, pitím, jedením, sexom či inými pôžitkami.

ALGIZ

Táto runa hovorí o komplexnej ochrane, pomoci, vnútornej sile. V pravom zmysle slova ide o losa, v prenesenom zmysle o silnú ochranu, pokoj, mier a harmóniu. Posilňuje vás, nachádzate bezpečné útočisko, dokážete pomôcť sebe aj ostatným, viete všetko zariadiť tak, aby to fungovalo. Viete ovládať svoje emócie, viete, čo použiť v prípade, že váš pokoj niekto ohrozuje a dokážete sa brániť, v nevyhnutnom prípade aj preventívne zaútočiť. Nezaskočia vás problémy, dokážete im čeliť. Vaša húževnatosť vám prinesie úspech, tým aj istotu a pocit bezpečia. Aj nadprirodzené sily budú stáť pri vás, poskytnú vám ochranu. Táto runa vás nabáda, aby ste robili správne rozhodnutia v správnom čase, aby ste sa poučili z toho, čo bolo a zabezpečili sa na obdobie, ktoré príde. Vedie vás k optimizmu, ale zároveň vás nabáda, aby ste mali pripravené náhradné riešenia, keď tie pôvodné zlyhajú – nespoliehajte sa na improvizáciu.

V obrátenom postavení znamená skryté nebezpečenstvo, niečo s čím nerátate, varuje vás pred preceňovaním vlastnej pozície. Hovorí o zraniteľnosti, útoku z neočakávanej strany, bezbrannosti, sebauspokojení. Môžete podceniť nebezpečenstvo, ktoré vám hrozí, zle odhadnúť riziko, preháňať to so sebavedomím.

SOWULO

Táto runa symbolizuje svetlo, úspech, predstavuje silnú ochranu, ale hovorí aj o prehnanom sebavedomí. V pravom zmysle slova je to slnko, v prenesenom zmysle nám ukazuje smer, dodáva silu, inšpiruje nás a vedie k úspechu. Je to kompas, ktorý nás dostane cez rozbúrené vody až do cieľa. Dá nám vieru vo vlastné sily, zvýši sebavedomie, podporí kreatívnosť. Spája sa s ňou prosperita, viera vo svetlú budúcnosť, sláva a vnútorné uspokojenie. Je symbolom dravosti, ktorá nám umožní preraziť vôľou a silou, nehľadiac na prekážky. Dokážeme motivovať nielen seba, ale aj druhých ľudí. Môžeme sa pre nich stať symbolom úspechu a zdrojom inšpirácie. Dokážeme prijímať, ale aj rozdávať, týka sa to obchodu, práce i lásky. Slnko je zdrojom energie, rovnako aj táto runa v sebe tají obrovskú silu. S veľkou silou či mocou však prichádzajú aj veľké pokušenia. Ak ju nedokážete mať pod kontrolou, môžu sa pozitívne sily premeniť na negatívne. Namiesto sebavedomia príde namyslenosť, ústretovosť nahradí egoizmus, prichádza agresivita, nezvládnutie komunikácie, pomstychtivosť. Môžeme sa vydať na cestu zneužívania moci, šikanovania a trápenia iných ľudí. Na správnu cestu sa potom dostanú len silné osobnosti. V miernejšej podobe negatíva zahŕňajú najmä prehnané ambície, nereálne ciele, dôverčivosť či zlé rady. Runa nemá obrátenú polohu.

TEIWAZ, TIWAZ, TYR

Táto runa znamená právo, zákon, poriadok, spravodlivosť, ale aj márny boj. V pravom slova zmysle ide o jednorukého boha Tyra, v prenesenom zmysle o boj za právo a spravodlivosť. Vedie nás k víťazstvu, k úspechu – je jedno, či ide o šport, súdny spor alebo inú formu súperenia. Nabáda nás, aby sme sa snažili dosiahnuť víťazstvo povolenými prostriedkami, preferovali férovú hru. Hovorí o tom, že sa máme odvážne ruvať so súpermi či inými prekážkami, ktoré nám život kladie do cesty. Ťažké podmienky by mali byť výzvou, nemali by nás odradiť alebo vyplašiť. Iba tak si môžeme získať rešpekt a dosiahnuť celkové víťazstvo. Každý úspech posilňuje vaše postavenie, férovosťou si získavate úctu súperov, budú vás rešpektovať. Občas však treba pre úspech veľa obetovať, musíte sa na to pripraviť. Rozhodujúca je vaša vôľa a disciplína, potom sa nemáte čoho obávať.

V obrátenom postavení však runa znamená aj márny boj, precenenie svojich síl. Niekedy nestačí len odvaha, najmä keď je druhá strana v presile alebo používa neférové prostriedky. Niekedy bojujete za nesprávnu vec, hoci na správnej strane, inokedy za správnu vec, ale na zlej strane. Inokedy zase riešite to, čo by ste mali nechať tak, čo nedokážete vylepšiť, nanajvýš tak pokaziť.

BERKANA

Táto runa znamená očistu, znovuzrodenie, rast. V pravom zmysle slova je to breza, v prenesenom význame bezpečné útočisko, sila plodnosti, rastu, obnovy. Hovorí o odbúraní starého a prijímaní nového. To, čo nefunguje, treba odstrániť a nechať priestor pre niečo nové. Runa symbolizuje kolobeh života – zánik a zrod, takisto materstvo a bezpečie v lone matky. Pripomína dôležitosť rodinného zázemia, šťastia, zdravia, plodnosti – všetko toto dodáva človeku silu. Runa ochraňuje rodinu, pocit rodinného hniezda, kde je človek v bezpečí. Radí vám nespoliehať sa na to, čo bolo, ale sústrediť sa na to nové. Najskôr však musí niečo zaniknúť, aby mohlo iné vzniknúť, to je základné posolstvo. Keď sa vám bude dariť, pocítite silu úspechu, poženie vás to ďalej, povzbudí to vašu kreativitu, zvýši produktivitu a priblíži vás to k cieľu. Ukáže vám cestu, ktorou máte ísť a ktorá vedie správnym smerom.

V obrátenom postavení runa znamená, že štart bude zložitý – na začiatku sa vám postavia do cesty veľké prekážky, nebudete mať dostatočnú podporu, vaše sebavedomie bude dostávať od osudu rany. Takisto môžete niečo rozbehnúť v nevhodnom období, ktoré vám sťaží cestu k úspechu. Táto runa môže signalizovať aj problémy v materstve, ťažkosti s počatím.

EHWAZ

Táto runa hovorí o budúcnosti, pokroku, postupe, spolupráci, vzájomnej dôvere. V pravom zmysle slova je to kôň, v prenesenom zmysle hovorí o pohybe vpred, o úspešnom napredovaní, o zmene, ktorá prináša nádej. Môže v nej byť ukrytá zmena názorov, zmena práce, zmena v osobnom či profesionálnom živote. Tento pohyb nemusí byť na prvý pohľad badateľný, môže sa prejaviť aj neskôr, ale takisto to môže byť zásadná zmena, ktorá prevráti váš život naruby. S touto runou sa však spájajú motívy spolupráce a vzájomnej dôvery, ktoré vás ťahajú dopredu. Symbióza koňa a jazdca hovorí o priateľstve, vzájomnej pomoci, rešpekte a dôvere. Platí to tak na kolegov v práci, športovcov v jednom tíme, ako aj na partnerské spolužitie. Spoločne môžete dosiahnuť viac, než keby sa každý hral na vlastnom “piesočku”. Runa tiež hovorí o prekonávaní prekážok, o hľadaní najlepšej cesty.

V obrátenom postavení táto runa hovorí o minime pohybu, stagnácii, tvrdošijnom zotrvávaní na jednom názore, na jednom spôsobe, neochote riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú, o pohodlnosti. Môže naznačovať, že nemáte možnosť rozhodnúť sa podľa seba, pretože uzda vás nepustí. Môže to byť uzda, ktorú ovláda niekto iný alebo si ju zakladáte svojimi stereotypmi.

MANNAZ

Táto runa hovorí o vás ako jednotlivcovi, o ľuďoch, ktorí sú okolo vás, o spolupatričnosti, príslušnosti k nejakej väčšej skupine. V pravom zmysle slova ide o človeka, ľudstvo, v prenesenom o tom, že nie ste na svete sami. Je to o vás, ale aj o ostatných okolo vás. Hovorí o vašich schopnostiach a možnostiach, intelekte, tvorivosti. Hovorí o vašom hľadaní miesta v tomto svete, o spoznaní samého seba, o vašom potenciáli. Vyjadruje však aj pocity spolupatričnosti, hovorí o pomoci, keď ju treba, o vzájomnej interakcii s ostatnými. Ide o ľudí, ktorí vstupujú do vášho života (partner, priatelia, učiteľ, žiak), ku ktorým máte nejaký vzťah, na ktorých sa môžete obrátiť v časoch dobrých aj zlých. Žiť v nejakej spoločnosti znamená rešpektovať jej pravidlá a podieľať sa na jej rozvoji. Znamená to mať súcit a dokázať pomôcť ľuďom, ktorí takúto pomoc potrebujú.

V obrátenom postavení táto runa vyjadruje aj mrhanie svojimi schopnosťami, premárnenie talentu, sebectvo, ignorovanie iných názorov, nezdravé presadzovanie svojho ega. Môže naznačovať pýchu, odmietanie, samotu, nedostatok sebavedomia, nedostatok lásky.

LAGUZ

Táto runa hovorí o životnej sile, o vašom duchovnom rozmere, o plavbe časom. V pravom zmysle slova ide o vodu, v prenesenom zmysle o vašu dušu, emócie, spiritualitu, duchovný svet. Je to energia, ktorá prúdi vo vás i okolo vás, ktorá vás poháňa a z ktorej môžete čerpať. Napája sa z nej intuícia, fantázia, sny, podnecuje vaše túžby a umocňuje vaše schopnosti. Hovorí o empatii, pochopení seba i druhých, o harmónii v duši. Počúvajte svoj vnútorný hlas, ktorý vám radí, čo máte v jednotlivých situáciách robiť. Prežívate plnohodnotný život, ktorý pozná úspechy aj prehry, dokážete zmobilizovať svoje vnútorné zdroje energie a posunúť sa ďalej. Táto runa je múzou umelcov.

V obrátenom postavení hovorí táto runa o prekážkach, ktoré vás môžu v živote čakať, o prehnaných očakávaniach, o sebaklame a podľahnutí ilúzii, o ignorovaní reality, o ceste za fatamorgánou. Môže znamenať zneužitie sily, plytvanie ňou, ale hovorí aj o hlúpych rozhodnutiach a samoľúbosti.

INGUZ, INGWUZ, INGWAZ

Táto runa hovorí o plodnosti, radosti zo života, živočíšnosti, rozkoši. V pravom zmysle slova ide o jedného z bohov, ktorý sa volal Ing, v prenesenom zmysle o slobodu, bezstarostnosť, voľnosť, divokosť, živočíšnu príťažlivosť. Plodnosť treba brať v širšom zmysle, nielen v sexuálnom. Pomáha dokončiť rozrobenú prácu, dotiahnuť nápady, ktoré máte, rozbehnúť nové aktivity. Dá vám energiu, ktorá vám otvára nové možnosti, podporuje rozvoj vašej osobnosti a ženie vás dopredu, aby ste mohli dosiahnuť svoje ciele. Aj rozkoš je v tomto prípade širší pojem – znamená úspešné zavŕšenie diela, radosť pociťovanú pri úspechu. Občas to však môže vyústiť do netrpezlivosti, zbytočného náhlenia. Dávajte si tiež pozor, aby ste pri realizácii svojich plánov neboli bezohľadní. Táto runa nemá obrátenú polohu.

DAGAZ

Táto runa znamená príchod nových časov, nového dňa, svitanie. V pravom zmysle slova je to deň, v prenesenom zmysle pokrok, nádej, zvrat, kroky vedúce k lepšej budúcnosti, ku šťastiu. Hovorí o náhlom zvrate, prelomových rozhodnutiach, zlome, ktorý vám zmení život. Často sa spája s úspechom, jeho začiatkom, keď zmenou docielite obrat. Vnáša vám do života pohodu, prosperitu, šťastie, splnia sa vaše želania. Podporuje váš optimizmus, že to, čo bolo v minulosti zlé, sa už nezopakuje a vy budete môcť kráčať chodníkom, ktorý vás dovedie k tomu, po čom túžite. Podporuje tých, ktorí sa chcú zbaviť svojich zlozvykov, napríklad fajčenia alebo pitia alkoholu. S touto runou máte nádej, že zmena bude trvalejšia, že sa poučíte z minulosti a z chýb svojich i cudzích a urobíte správne rozhodnutia. Táto runa však hovorí aj o tom, že vaše problémy nemusia mať dlhé trvanie, že rýchla zmena (“jednodňová”) vám prinesie recept, ktorý potrebujete. Táto runa nemá obrátenú polohu.

OTHILA, OTHALA

Táto runa znamená domovinu, domov, rodinu, ale aj rodinný majetok alebo dedičstvo. V pravom zmysle slova znamená domov, v prenesenom priestor, ktorý poznáte, kde ste doma, kde máte pocit bezpečia, kde sa cítite dobre. Symbolizuje silu, ktorú môžete čerpať z minulosti, z tradícií rodu, z dedičstva po predkoch – materiálneho aj duchovného. Naznačuje vám, že máte na čo nadviazať – môžete sa oprieť o to, čo vykonali vaši predkovia a ďalej rozvíjať ich odkaz. Hovorí o zmysle pre rodinu, o rodnom hniezde, ktoré poskytuje členom rodiny oporu a dáva im aj v dnešnom búrlivom svete akú-takú istotu. Runa symbolizuje ochranu majetku.

V obrátenom postavení hovorí runa o strate domova, “vykorenení”. Môže znamenať stratu istôt, pocitu bezpečnosti, vyhnanie z rodinného kruhu. V majetkovom zmysle o problémoch s dedičstvom.

PRÁZDNA RUNA (WYRD, YR)

Používa sa pri veštení z runových kameňov, predstavuje nepoznaný osud, neznámo, prázdno, prázdnotu. Je to osud, ktorý nemôžete poznať, lebo by ste ho mohli chcieť zmeniť.

Veštenie z rún so skvelou odborníčkou Vanesou na čísle

0988 718949

Ukáž číslo
© 2021 ivestenie.sk  ·  Mediatex, s.r.o.  ·  Autorské práva  ·  Kontakt