Su-Jok akupunktúra


sujokSu-Jok akupunktúra – aj ruky vedia liečiť

V mojej pamäti navždy utkveli slová z 64. kapitoly Tao Te Ťinga od starého čínskeho majstra Lao-C: “Zadržte zlo, kým neexistuje a poruchu, kým sa neprejaví” a tiež slová z 42. kapitoly, že “Trojitá je matkou všetkých vecí”. Zoznámila som sa s nimi v sedemdesiatych rokoch pri čítaní jednej z prvých publikácií “Kovom a ohňom” nášho priekopníka v akupunktúre, chirurga, pedagóga, spisovateľa a vynikajúceho človeka MUDr. Václava Kajdoša.

Moje tridsaťtriročné pôsobenie v odbore chirurgia a anestéziológia, kde nárast degeneratívnych chorôb je tak markantný a spôsoby ich liečby tak finančne náročný, mi nedáva istotu, že na konci dvadsiateho storočia nám všetky problémy nášho bytia pomôže riešiť len konvenčná medicína.

Tridsaťročná cesta poznávania východných kultúr, hlavne ich poňatia prírodných zákonov a aplikácií na dosiahnutie harmónie, otvorila pre mňa a pre nás, ktorí chceme pomáhať, ďalšie možnosti použitia záchranného systému, ktorý nám dala samotná PRÍRODA. Máme ho stále pri sebe, ale ešte ho vieme len málo využívať vo svoj prospech. V roku 1996 som sa zoznámila s fundamentálnymi vedeckými prácami juhokórejského lekára prof. Park Jae Woo o SU-JOK ONNURI medicíne. Projekcia človeka na mikrosystém ruky a chodidlá, čo v kórejčine znamená SU-JOK, má dve dimenzie. Fyzické poňatie, ktoré by mal poznať každý, je pre obnovovanie svojich vlastných síl a energetické poňatie, ktoré by mali poznať všetci lekári, im umožní ponúknuť pacientom cestu k ich uzdravovaniu a hlavne k prevencii mohutne postupujúcich degeneratívnych zmien.

Nie je nutné báť sa slova metafyzika, pretože keď vieme, že slovo fyzika v preklade znamená matéria, na ktorú môžeme siahnuť, predpona meta znamená vedľa, za matériou.

Filozof René Descartes hlásal: “Myslím, teda som”. Myseľ, ktorú sa zatiaľ nepodarilo žiadnemu anatómovi nájsť a ohmatať, neprítomnosť materiálneho určuje existenciu fyzického tela. Aby sme mohli vykonávať liečenie na metafyzickej úrovni, mali by sme prekročiť hranice materiálneho a pretvoriť naše videnie sveta.

Dvere do poznávanie energetického sveta nám otvárajú systémy podobnosti, ktoré sú integrované do jediného HOMO systému tela, kde akákoľvek častica obsahuje informáciu o celom tele.

Systém Su-Jok pôsobí na obnovenie energetického systému človeka k homeostáze – stálosti vnútorného prostredia, ktoré je tajomstvom života organizmu.

Prof. PARK JAE WOO pri svojom dlhoročnom štúdiu kórejskej ľudovej medicíny, čínskej, japonskej, indickej, egyptskej a iných východných kultúr objavil spoločné, zjednotil a originálnym spôsobom predstavil energetický systém človeka vo forme dvoch pyramíd so spoločnou základňou, ktorý predstavuje osemhran, zastúpený diamantom, dokonalým výtvorom PRÍRODY. Slovo pyramída sa skladá zo slova PYROS – oheň a AMID – vnútri, znamená “oheň horiaci vo vnútri”. Slnečné spletenie, čiže slnečná čakra je centrom “horiaceho ohňa”, ktorá kontroluje vonkajšie a vnútorné čakry a je realizáciou ôsmych počiatkov – ôsmych hrán.

Energetický systém človeka je metafyzický diamant a cesty k poznaniu, ako udržať náš osemhran v rovnováhe, nám všetkým ponúka plán vzdelávania, ktorý vytvorila medzinárodná SU-JOK ONNURI akadémia pod vedením profesora PARK JAE WOO v Moskve.

Terapia Su-Jok

“Ľudské telo je formou života, maličkým veľmi dobre vyladeným vesmírom. Z tohto dôvodu má všetky potrebné funkcie, aby mohlo udržať život a v prírode existovať ako ucelená jednotka”. To sú slová kórejského vedca, profesora Park Jae Woo, autora metódy terapie Su-jok.

Názov Su-Jok (čítaj su-džok) pochádza z kórejčiny, pričom su znamená ruka (od prstov k zápästiu) a jok znamená noha (od prstov po členky). Ide o liečebnú metódu s vysokou účinnosťou, bez použitia chemických liečiv a ktorú môžu používať lekári aj široká laická verejnosť. Pri tejto metóde pôsobíme na ruky a nohy. Na nich sa nachádzajú miesta, ktoré zodpovedajú všetkým orgánom a častiam tela. Ruky a nohy sú ako zvláštne riadiace pulty, vytvorené preto, aby človek mohol sám udržiavať svoje zdravie.

Terapia Su-Jok je založená na základe systému podobnosti. Naše ruky a nohy sa podobajú nášmu telu. Telo má centrálnu časť – trup a päť vystupujúcich časti – hlavu a štyri končatiny. Ruky a nohy majú podobnú stavbu, majú centrálnu časť a päť prstov. Dajme ruky vedľa tela dlaňou dopredu s prstami smerujúcimi nadol. Keď stojíme, naše nohy akoby boli vo vnútri a ruky zvonku. Preto malíčky a ukazováky zodpovedajú rukám, prostredníky a prstenníky predstavujú nohy. Hlava smeruje na opačnú stranu než končatiny, rovnako ako palec je postavený na ruke oproti štyrom prstom. Preto palec predstavuje hlavu s krkom. Trup zodpovedá dlani, najväčšej a najmenej pohyblivej časti ruky. Podobnosť sa prejavuje aj v počte častí. Horné a dolné končatiny sa skladajú z troch častí, rovnako ako ukazovák až malíček, ktoré majú tiež tri časti. Palce sú širšie a kratšie ako ostatné prsty a majú dve častí, podobne hlava s krkom, dve časti, ktoré sú širšie a kratšie než ostatné končatiny.

Na rukách a nohách sa nachádzajú sústavy bodov a zón podobnosti, ktoré zodpovedajú všetkým orgánom a častiam tela. Telo a jeho systémy podobnosti na seba neustále vzájomne pôsobia. Pri ochorení sa z chorého orgánu vyšle signálna vlna do všetkých bodov podobnosti a body sa stávajú bolestivými. Na bolestivé body môžeme pôsobiť tlakom, špeciálnymi magnetmi, lepíme na ne stimulátory, farbíme ich, pôsobíme teplom a lekári používajú aj malé ihličky. Stimuláciou príslušného bodu vzniká elektromagnetická liečivá vlna, ktorá má harmonizačný účinok na chorý orgán. Liečebný princíp spočíva v naštartovaniu autoregulačného procesu, ktorý má každý živý organizmus v sebe zakódovaný.

Prof. Park metódu Su-jok s úspechom používal pri liečení chorôb z ožiarenia na Ukrajine po černobyľskej katastrofe. Tým vznikol o ňu záujem a metóda sa začala šíriť po celom svete. V roku 1991 prof. Park metódu Su-jok nechal licenčne zaregistrovať v Londýne. Vo viac ako 40-tich krajinách sveta bolo vyškolených mnoho ľudí. Česká asociácia lekárov akupunkturistov prijala Su-jok ako akupunktúrnu disciplínu. Od roku 1997 sú organizované kurzy aj v Českej republike. Kurzy vedú lektori – lekári z Onnuri Academy Moskva, kde je medzinárodné školiace stredisko tohto odboru. Organizuje je Onnuri Academy, s.r.o. so sídlom v Prahe. Sú organizované víkendové kurzy v Prahe a v Brne, ktoré sú tlmočené.

Hlavné prednosti terapie Su-Jok

* Vysoká účinnosť. Pri správnom použití sa výrazný účinok dostavuje často už o niekoľko minút, niekedy aj sekúnd.

* Úplná bezpečnosť. Tento liečebný systém vytvorila sama príroda, človek ho len objavil, a preto je bezpečný. K vyliečeniu dôjde stimuláciou príslušných bolestivých bodov. Nesprávne použitie nikdy človeku neuškodí, jednoducho nie je účinné.

* Všestrannosť. Touto metódou možno liečiť ktorúkoľvek časť tela, akýkoľvek orgán, ktorýkoľvek kĺb atď.

* Dostupnosť. Kto metódu raz pochopí, už ju nezabúda a môže ju používať celý život.

* Jednoduchosť použitia. Vaša ruka a vedomosti sú vždy s vami. Nástroj vhodný na liečenie sa vždy nájde.

Doteraz neexistovala liečebná metóda, ktorú je možné sa tak ľahko naučiť a dosahovať taký rýchly účinok.

Metóda Su-jok je len malou časťou tzv. Onnuri medicíny (onnuri = celistvý, celostný), ktorá v sebe zahŕňa veľké množstvo ďalších odborných liečebných metód. Napr. Onnuri aurikuloterapia (liečenie pomocou systému podobnosti na uchu), Onnuri kraniopunktúra (systém podobnosti na lebke), Onnuri iridodiagnostika (systém podobnosti na očnej dúhovke), Twist terapia (liečenie pomocou špirálových pohybov) a iné alternatívne metódy Onnuri terapie. Najnovšou liečebnou metódou je metóda nazvaná Meditácia úsmevu, ktorú príde osobne prednášať autor celého systému Onnuri medicíny prof. Park Jae Woo.

MUDr. Zinaida Saidova

© 2021 ivestenie.sk  ·  Mediatex, s.r.o.  ·  Autorské práva  ·  Kontakt