Veštenie z čajových listov


tealeafreading1Čítanie budúcnosti z čajových listov je veštecká technika, ktorá sa používa už niekoľko storočí. Čínski veštci veštili za pomoci čajových listov oveľa skôr, ako sa táto metóda dostala do našich krajín. Po vypití šálky čaju je možné pozorovaním usporiadania čajových listov na dne šálky odhaliť budúcnosť človeka. Pitím čaju sa listy zachytia na auru človeka. Veštec je následne schopný čítať z tejto aury a vidieť tak budúcnosť človeka. Táto veštecká technika dokáže poskytnúť pozoruhodné výsledky. Predstavuje jednu z alternatív veštenia z kávy. Vo všeobecnosti je na veštenie z čajových listov vhodnejší zelený čaj. Tvar a umiestnenie listov sú základné prvky, ktoré umožnia detailnú analýzu osudu človeka.

Veštenie budúcnosti a pomoc pri problémoch s obľúbenou vešticou Karin na čísle

0988 718934

Ukáž číslo
© 2021 ivestenie.sk  ·  Mediatex, s.r.o.  ·  Autorské práva  ·  Kontakt