Veštenie z ruky


Jedna z vecí, ktorú nosíte stále so sebou, je vaša ruka. Máte v nej zapísanú nielen svoju minulosť, ale aj svoju budúcnosť. Čítaním z ruky sa zaoberá chiromantia, ktorá analyzuje čiary na ľudskej dlani.

Sú tri základné čiary, ktoré si človek so sebou nesie od narodenia. Keď človek rastie, rastie mu aj ruka, ale čiary zostávajú v takej pozícii, aké boli pri narodení. Sú to čiary srdca, hlavy a osudu. Štvrtou dôležitou čiarou je čiara života.

Pre chiromantikov sú dôležité obidve ruky. Interpretácia toho, čo znamenajú, je však rôzna. Ľavá ruka nám vraj hovorí, aké vlastnosti máme od narodenia či aká je naša intuícia. Pravá zase hovorí, ako svoje danosti dokážeme využiť, iní ju považujú za ruku rozumu. Niektorí rozlišujú hlavnú a vedľajšiu ruku. Hlavná je tá, ktorú používame častejšie. Mala by dať odpoveď na záležitosti materiálne. Vedľajšia (druhá) ruka zase naznačuje, akí sme v emocionálnej oblasti.

Čiara srdca je horná čiara na ruke, vedúca približne vo vodorovnom smere. Začína sa pod malíčkom a pokračuje k prostredníku a ukazováku. Hovorí o našom zdraví, ako aj o našich emóciách. Čiara, ktorá sa dostane medzi prostredník a ukazovák hovorí o vyváženosti citu a rozumu. Ak je čiara až pri ukazováku, prevládajú emócie, je typický pre romantické duše. Kratšia čiara hovorí o opaku, rozum prevláda nad citmi. Poprelamovaná čiara ukazuje na problémy v oblasti citov, zvlnená hovorí o nestálosti.

Čiara hlavy je pod čiarou srdca. Nájdete ju niekde medzi ukazovákom a palcom, prebieha vo vodorovnom smere. Hovorí možnostiach, schopnostiach, inteligencii a vašom potenciáli. Ak je hrubá a dlhá, končiaca na konci dlane pod malíčkom, ide o ideálnu čiaru. Dlhá čiara znamená, že sme empatickí k iným ľuďom, kratšia čiara hovorí o tom, že sa sústreďujeme najmä na seba.  Čiara, ktorá klesá k pahorku Mesiaca (to je mäsitá časť dlane na okraji), hovorí o tvorivosti, s vidlicovým rozvetvením sa stretávame u literátov alebo umelcov iného druhu. Spája tvorivosť a praktickosť. Hlboká čiara znamená aj hlboké vedomosti. Dvojitá čiara môže hovoriť o rozpoltenosti názorov, ale aj o mimoriadnom talente. Jedno a druhé sa nevylučuje. Čiara, ktorá klesá dole, hovorí o prevahe inštinktu nad rozumom a čiara, ktoré stúpa vyššie naznačuje prevahu rozumu nad inštinktom.

Čiara života má začiatok medzi ukazovákom a palcom. Klesá dole k stredu dlane. Ideálne je, ak je dlhá, neprerušovaná a zreteľná. Takýto človek má radosť zo života a tuhý korienok. Ak je čiara života krátka, môže to znamenať chorľavosť, ale aj vlažným vzťahom k životu. Ak je čiara života prerušovaná, môže to znamenať rozháraný život, ale aj riziko chorôb. Dvojitá čiara života znamená pevné ukotvenie, oporu. Hlboká čiara života je dobré znamenie, znamená dostatočnú životaschopnosť.

Čiaru osudu nemá každý, niekomu môže chýbať. Ak ju človek má, dokáže mať svoj osud pevne v rukách. Ak táto čiara chýba, môže ísť o neistého človeka, ktorý sa zdráha prevziať zodpovednosť za svoj život. Čiara smeruje od zápästia smerom hore, šplhá sa k prostredníku. Túto čiaru je dosť zložité interpretovať, skrýva najviac tajomstiev. Výrazná čiara hovorí o ambíciách, či už naplnených alebo nenaplnených. Čiara, ktorá sa začína až na zápästí, hovorí o ctižiadostivosti. takýto ľudia vedia, čo chcú a majú radi úspech. Ak čiara osudu začína na čiare života, dotyčná osoba sa vie obetovať pre druhých. Ak končí na čiare hlavy, svedčí to o častých chybách, ktoré dokážu znepríjemniť život. Ak končí na čiare srdca, tak človekom často zmietajú city, ktoré len ťažko ovláda. Rozdvojená čiara osudu na samotnom začiatku hovorí o cieľavedomosti, snahe uplatniť sa.

Skúsení chiromantici vedia posúdiť človeka aj pohľadom na jeho ruky. Ďalšie informácie dostanú, keď ruku vezmú do dlane. Dokážu vnímať pocit pri podaní ruky. Rozoznajú jemnú ruku intelektuála, aj chlapskú ruku drevorubača. Malé ruky mávajú často introverti, veľké ruky pôžitkári a zruční ľudia. Široká ruka hovorí o pocite istoty a bezpečia, dlhé štíhle ruky zase hovoria o človeku, ktorý sa vie zasnívať.

Uvedomte si, že ruky sú vašou vizitkou, ktorú vám vytvorila pri narodení príroda. Sú nástrojom, ktorý málokedy oceníme, ale ktorý by nám chýbal, keby sme ho stratili. Preto by ste sa mali o svoje ruky starať tak, aby sa cítili ako v bavlnke.

Chcete vedieť, čo vám prinesie život? Zavolajte MARCII na číslo

0988 718933

Ukáž číslo
© 2021 ivestenie.sk  ·  Mediatex, s.r.o.  ·  Autorské práva  ·  Kontakt