Výklad osudu


Chcete nazrieť do Vašej budúcnosti a nemáte odvahu spýtať sa nás cez priamu linku?
Využite možnosť objednania si kompletného výkladu osudu vyplnením formulára.


Vaše meno:

*

Dátum narodenia:

*

*

*

Čas narodenia:

*

Váš e-mail:

*

Popis súčasného stavu:

*

Prvá otázka:

*

Druhá otázka:

Poznámka:


Do poznámky uveďte údaje k osobe alebo firme, na ktorú sa odvolávate pri vypracovaní Výkladu osudu. Napr. meno, dátum narodenia a čas narodenia partnera/ partnerky/ rodiča/ dieťaťa ....., alebo dátum založenia firmy........a iné.

Typ horoskopu:

Fotografia:


Vyžiadať daňový doklad
* Súhlasím s obchodnými podmienkami

Po odsúhlasení podmienok Vám na Váš e-mail bude doručený variabilný symbol k platbe. Následne prosím uhraďte sumu na účet SK36 1100 0000 0026 2552 0099. Vypracovanie horoskopu bude začaté po doručení Vašej platby.

< Späť Ďalej >

* Povinné údaje
Copyright © 2017 ivestenie.sk  ·  Mediatex, s.r.o.  ·  Autorské práva  ·  Kontakt