Anjelské čísla


angell_resizeSvet okolo nás je plný symbolov a znamení, len sa ich treba naučiť vnímať, správne ich prečítať a porozumieť im. Medzi ne patria aj takzvané anjelské čísla. Určite sa vám už stalo, že ste niektoré číslo zbadali viackrát, ako keby sa vám podsúvalo a hovorilo vám – všimni si ma. Pozriete sa do novín, zbadáte rovnaké číslo, pozriete sa na internet, nájdete ho tiež, uvidíte ho náhodou v značke vozidla, ktoré okolo vás prechádza. Môže to byť odkaz od anjelov, ktorí takto radi komunikujú s ľuďmi. Snažia sa nenápadne niečo vám povedať, naznačiť alebo pripomenúť. Nemali by ste ich ignorovať, robia to pre vaše dobro. Môže to byť jedno číslo, ale aj kombinácie dvoch či viacerých čísiel. Uvedomte si, že niektoré veci sa dejú náhodne, ale keď už je tých náhod priveľa, stáva sa z toho zákonitosť. To by vám malo pomôcť pri rozlišovaní, či je niečo odkaz alebo je to iba náhodné číslo. Ak budete stáť na zastávke autobusu napríklad 50 a z tej zastávky bude chodiť len päťdesiatka, tak sa nečudujte, že ju uvidíte viackrát.

Anjelské čísla s nulou:

Číslo 0 (0 / 00 / 000)

Cez číslo 0 sa vám prihovára Boh, nájdete ho na začiatku, nájdete ho na konci. Jedna nula vám pripomína, že je čas rozjímania, čas modlitieb. Dve nuly hovoria, že je potrebné, aby ste sa riadili radami, ktoré dostávate a že by ste ich nemali ignorovať. Tri nuly znamenajú, že ste v spojení s Bohom, že sa niečo vrátilo tam, kde sa to začalo, obišlo kruh, otočilo sa o 360 stupňov.

Číslo 0 s číslom 1 (001 / 010/ 100 / 011 / 101 / 110 / 01 / 10)

Táto kombinácia čísiel vstupuje do vašich myšlienok, je odpoveďou na vaše modlitby. Žiada od vás, aby ste si všetko dôležité premysleli a hľadali odpovede vo svojich myšlienkach. Ste s Bohom spojení prostredníctvom myšlienok. Vaše myslenie by malo byť pozitívne a čisté.

Číslo 0 s číslom 2 (002 / 020/ 200 / 022 / 202 / 220 / 02 / 20)

Táto kombinácia čísiel hovorí o viere a odvahe, o vytrvalosti v tom, čo robíte, o trpezlivosti. Nebojte sa, že by Boh na vás zabudol, stojí pri vás. Treba však počkať na správny čas a správne miesto, aby ste dosiahli to, čo chcete. Keď vydržíte, dostanete odmenu, ktorú si zaslúžite.

Číslo 0 s číslom 3 (003 / 030/ 300 / 033 / 303 / 330 / 03 / 30)

Táto kombinácia čísiel vám prízvukuje, že sa nemusíte obávať, Boh stojí pri vás, počuje vaše prosby a modlitby. Musíte však priložiť ruku k dielu, počúvať dobré rady a riadiť sa nimi. Potom sa nemôže stať, že neviete ako ďalej. Ak ste na životnej križovatke, s vierou vykročte ďalej.

Číslo 0 s číslom 4 (004 / 040/ 400 / 044 / 404 / 440 / 04 / 40)

Táto kombinácia čísiel vám prináša odkaz od anjelov, že ste milovaní a že sú vám nablízku. Ak chcete od nich radu, pomoc, alebo len pocity bezpečia či lásky, požiadajte ich o to. Ak sa niekam v živote v strese náhlite, zastavte sa na chvíľu, aby ste precítili silu tejto lásky.

Číslo 0 s číslom 5 (005 / 050/ 500 / 055 / 505 / 550 / 05 / 50)

Táto kombinácia čísiel hovorí o zmene vo vašom živote, ktoré sa dejú v súlade s Bohom a ktoré by mali priniesť niečo pekné. Každá zmena k lepšiemu by vás mala potešiť a mali by ste vedieť, že na to máte božské požehnanie. Je to v súlade s božím plánom.

Číslo 0 s číslom 6 (006 / 060/ 600 / 066 / 606 / 660 / 06 / 60)

Táto kombinácia čísiel hovorí o niečom prízemnejšom – o vašom materiálnom živote, o vašom zabezpečení. Uvedomte si však, že je rozdiel mať dostatok a mať prebytok. Je dôležité, aby sa človek neupínal len na to, čo vlastní, ale rozvíjal aj svoj duchovný svet.

Číslo 0 s číslom 7 (007 / 070/ 700 / 077 / 707 / 770 / 07 / 70)

Táto kombinácia čísiel hovorí, že ste na správnej ceste a máte po nej ísť aj ďalej. Je to zároveň pochvala za prácu, ktorú robíte a pripomienka, že na takejto ceste by ste mali pomáhať svojim blížnym. Boh vás chváli za to, čo robíte pre seba aj pre iných ľudí.

Číslo 0 s číslom 8 (008 / 080/ 800 / 088 / 808 / 880 / 08 / 80)

Táto kombinácia čísiel hovorí o tom, že sa niečo uzatvára a že budete zbierať plody svojej práce, ale že sa zároveň niečo začne. V prvom prípade by ste mali dostať odmenu, v druhom prípade by ste mali zahnať obavy z nového, čo sa začne. Boh vám v tom pomôže.

Číslo 0 s číslom 9 (009 / 090/ 900 / 099 / 909 / 990 / 09 / 90)

Táto kombinácia čísiel hovorí o napĺňaní životného poslania, pri ktorom vám pomáhal Boh, o zmenách, ktoré prichádzajú a znamenajú vo väčšom živote novú etapu. Táto nová etapa vychádza z vašich modlitieb a prosieb, takže sa na nej výrazne podieľate.

Anjelské čísla s jednotkou:

Číslo 11

Ste na dobrej ceste, mali by ste na nej vytrvať. Stavajte na tom, čo ste dosiahli, aj keď začínate niečo nové, pretavte svoje skúsenosti do budúcich úspechov. Nalaďte sa na optimistickú vlnu, nenechajte sa znechutiť, naopak, inšpirujte sa všetkým, čo okolo seba vidíte, či už je to niečo pozitívne, ale poučiť sa dá aj z negatívnych vecí.

Číslo 111

Myšlienky vo vašej hlave víria ako tornádo. Je čas zhmotniť ich, to znamená, svoje plány by ste mali pretaviť do reality. Ak sa vám bude toto číslo nástojčivo pripomínať, chce vás motivovať, aby ste sa rozhúpali a urobili to, nad čím už dlho premýšľate. Otvárajú sa pred vami nové možnosti, prichádzajú príležitosti a bola by škoda to nevyužiť. Nie o mesiac, nie o týždeň, ale čo najskôr – je to ako blesk z jasného neba. Čím viac jednotiek, tým nástojčivejšia výzva, aby ste svoje myšlienky nenechávali len v hlave, ale ich aj realizovali. Je to motivačné číslo

Číslo 1 s číslom 2 (napríklad 12, 21, 112, 121, …)

Idete správnym smerom, aj keď možno občas zapochybujete. Nestrácajte vieru, ste na dobrej ceste. Z vašich myšlienok sa zrodí niečo, za čím si treba stáť, čo má perspektívu a čo je dôležité pre vašu budúcnosť. Môžete si splniť svoje želania, máte na to všetky predpoklady.

Číslo 1 s číslom 3 (napríklad 31, 13, 131, …)

Prostredníctvom svojich myšlienok dostávate podnety a energiu, aby ste mohli napredovať. Sústreďte sa na svoje ciele, snažte sa neodbočovať, urobte pre to veľa. Vnímajte vnuknutia – rady – ako postupovať, kde pridať, čo ignorovať. Všetko dôležité sa začína vo vašej hlave.

Číslo 1 s číslom 4 (napríklad, 14, 41, 114, 414, …)

Pozor na svoje myšlienky, dôsledne ich sledujte. Ak budete na niečo intenzívne myslieť, tak sa to môže ľahko splniť. Ste v situácii, keď sa vaše myšlienky môžu jednoducho preklopiť do skutočnosti. Ak bude treba anjelov požiadať o dodatočné informácie, urobte to čo najskôr.

Číslo 1 s číslom 5 (napríklad 15, 51, 551, 115, …)

To, čo sa stane, sa napred odohráva vo vašej hlave. Sú to vaše myšlienky, ktoré určujú, akou cestou sa vydáte a kam až môžete dôjsť. Ak ich zmeníte, zmení sa aj vaše putovanie. V hlave by ste však nemali mať chaos, ale jasný cieľ, čo chcete a ako to môžete dosiahnuť.

Číslo 1 s číslom 6 (napríklad, 16, 61, 116, 661, …)

Zamerajte svoje myšlienky na duchovný svet, neobávajte sa, že vám bude chýbať niečo materiálne. Je veľa vecí medzi nebom a zemou, ktoré nepotrebujete, alebo nie sú také dôležité, ako si myslíte. Objavujte duchovno, to vám zabezpečí harmóniu aj prosperitu.

Číslo 1 s číslom 7 (napríklad, 17, 71, 717, 171, …)

Táto kombinácia vám potvrdzuje, že cesta, na ktorú ste sa vydali, je správna. Kráčajte po nej ďalej, sústreďte sa na to, aby ste neodbočovali, nezastavovali sa, ale pevne išli za svojimi cieľmi. Nezabúdajte na tých, ktorí vám pomáhajú. Aj obyčajné slovkom ďakujem dokáže robiť divy.

Číslo 1 s číslom 8 (18, 81, 118, 818, …)

Blížite sa k bodu zlomu, k rozuzleniu toho, čo bolo zauzlené. Za niečím vám bude ľúto, za iným vonkoncom nie, v každom prípade si môžete veci robiť inak. Zabudnite na to, čo nefunguje, sústreďte svoje myšlienky na budúcnosť, ktorá by mala byť lepšia ako to predtým.

Číslo 1 s číslom 9 (19, 91, 199, 919, …)

Vaše myšlienky vás privedú do nového obdobia, otvoria sa pred vami nové možnosti. Neľutujte to, čo bolo, vrhnite sa s oduševnením do toho, čo vás čaká. To podstatné máte v hlave, vo svojich myšlienkach – tam je vaša budúcnosť a vaše nádeje s ňou spájané.

… a pripomeňme si, čo znamená číslo 0 s číslom 1 v rôznych kombináciách (001, 010, 100, 011, 101, 110, 01,10) – táto kombinácia čísiel vstupuje do vašich myšlienok, je odpoveďou na vaše modlitby. Žiada od vás, aby ste si všetko dôležité premysleli a hľadali odpovede vo svojich myšlienkach. Ste s Bohom spojení prostredníctvom myšlienok. Vaše myslenie by malo byť pozitívne a čisté.

Anjelské čísla s dvojkou

Číslo 2

Dodáva vám odvahu, upevňuje vieru, nabáda, aby ste sa nebáli urobiť potrebné kroky a neodkladali to, čo by ste odkladať nemali. Ak budete veriť, tak vaše modlitby budú vyslyšané. Je na vás, aby ste pochopili, že to dôležité existuje, aj keď to možno práve nevidíte.

Číslo 22
Vaša viera je dôležitá, ak ju budete mať, nemáte sa čoho báť. Človek, ktorý má v sebe hlboké presvedčenie, dokáže urobiť veci, ktoré sa môžu podobať priam na zázrak. Všetko podstatné je ukryté vo viere – odvaha, progres, úspech, napredovanie, láska…

Číslo 222

Aj slávny detektív Sherlock Holmes poznal číslo 222 – bola to jeho adresa na známej ulici Baker Street. Jemu to myslelo, aj vám to bude myslieť. Vaše myšlienky sa začnú prelínať s realitou. To, čo sa zdalo byť len vo vašej hlave, sa môže splniť, len to nevzdávajte.

Číslo 2222

Toto číslo by vás malo podporiť vo viere. Taktiež vo viere vo vlastné sily – musíte veriť, že pozitívny prístup k životu vedie k dobrým výsledkom, že vytrvalosť a snaha sú stavebným kameňom vášho úspechu. Ak vás prepadnú pochybnosti, toto číslo vás má podporiť.

Číslo 2 s číslom 0 (002 / 020/ 200 / 022 / 202 / 220 / 02 / 20)

Táto kombinácia čísiel hovorí o viere a odvahe, o vytrvalosti v tom, čo robíte, o trpezlivosti. Nebojte sa, že by Boh na vás zabudol, stojí pri vás. Treba však počkať na správny čas a správne miesto, aby ste dosiahli to, čo chcete. Keď vydržíte, dostanete odmenu, ktorú si zaslúžite.

Číslo 2 s číslom 1 (napríklad 12, 21, 112, 121, …)

Idete správnym smerom, aj keď možno občas zapochybujete. Nestrácajte vieru, ste na dobrej ceste. Z vašich myšlienok sa zrodí niečo, za čím si treba stáť, čo má perspektívu a čo je dôležité pre vašu budúcnosť. Môžete si splniť svoje želania, máte na to všetky predpoklady.

Číslo 2 s číslom 3 (napríklad 32, 23, 323, …)

Nebeské bytosti sú s vami a tešia sa z vášho úspechu. Snažia sa vám pomáhať, aby ste kráčali po správnej ceste a zbytočne sa nezastavovali či neodbočovali. Podieľajú sa na vašom projekte, naznačujú vám, že bude úspešný a prinesie vám veľmi veľa radosti.

Číslo 2 s číslom 4 (napríklad 42, 224, 424, …)

Nebojte sa, že by ste boli osamelí, že nikto nestráži vaše kroky. Anjeli sú pri vás, veľmi blízko, pomáhajú vám, aby ste na svojej ceste nezakopli, a keď sa vám to náhodou stane, pomôžu vám vstať. Spolupráca s vami je veľmi tesná, aj keď to možno nevnímate.

Číslo 2 s číslom 5 (napríklad 25, 52, 225, …)

Silné modlitby a vrúcne želania môžu napomôcť tomu, aby sa veci odohrávali rýchlejšie, než bol váš pôvodný plán. Zmeny, ktoré prídu, môžu byť neočakávané, ale nemali by vás v žiadnom prípade zaskočiť. Dôležité je, že prišli ako výsledok vašich prianí.

Číslo 2 s číslom 6 (napríklad 26, 62, 262, …)

Očakávajte niečo nové, môže to byť kúpa, ale aj dar alebo nález, ktorý sa vám pripletie do cesty. Jednoducho, niečo nové. Nebude to však vo vašich rukách, zasiahne nejaká vyššia sila, ktorá vám prihrá do cesty príležitosť, ktorá sa neodmieta.

Číslo 2 s číslom 7 (napríklad 72, 272, 772, …)

Utvrdzuje vás v tom, že vaše konanie je správne, že je všetko tak, ako to má byť. Čakajú vás dobré správy. Ak očakávate výsledky toho, čo ste urobili, sú na ceste. Musíte však vytrvať, veriť a robiť všetko pre to, aby ste si odmenu zaslúžili.

Číslo 2 s číslom 8 (napríklad 28, 82, 828, …)

Dajte na svoju intuíciu, mali by ste byť tam, kde je to v tejto chvíli potrebné. Ak sa jedna príležitosť stráca, druhá následne vzniká. Je dôležité, aby ste vedeli, kde je vaše miesto, je dôležité aby ste verili. Tieto kombinácie čísiel hovoria o prosperite.

Číslo 2 s číslom 9 (napríklad 29, 992, 292, …)

Nestrácajte nádej, aj keby podľa vás niečo nevychádzalo, je to len zdanie. Veci sú rozbehnuté vo váš prospech. Možno to nevidíte, pretože sa to nedeje navonok. Neobávajte sa – ak ste niečo alebo niekoho stratili, čoskoro by ste mali dostať náhradu.

Anjelské čísla s trojkou:

Číslo 3

Máte svoje priania, predstavy, sny a životné ciele. Nemyslite si, že vás nikto nepočúva. Ak sú vaše želania vrúcne a autentické, vyššie bytosti vás vnímajú a pozorne počúvajú. Sú stále pri vás a chcú vám dať lásku a pomôcť vám. Mali by ste ich osloviť, pomôžu vám.

Číslo 33

Ak si neviete rady alebo ak potrebujete počuť aj iný názor, než je ten váš, tak sa opýtajte duchovných bytostí, ktoré vás sprevádzajú. Sú tu pre to, aby vám pomáhali a preto by ste sa na nich mali obracať vo svojich modlitbách. Môžete sa ich spýtať na čokoľvek.

Číslo 333

Toto číslo v sebe obsahuje tri trojky, je veľmi silné. Rovnako sú mocní aj duchovní učitelia – majstri, ktoré sú pri nás. Ak máte na srdci niečo dôležité, konzultujte to s nimi. Sú tu na to, aby vám pomohli, aby ste na všetko nezostali sami. Využite to.

Číslo 0 s číslom 3 (003 / 030/ 300 / 033 / 303 / 330 / 03 / 30)

Táto kombinácia čísiel vám prízvukuje, že sa nemusíte obávať, Boh stojí pri vás, počuje vaše prosby a modlitby. Musíte však priložiť ruku k dielu, počúvať dobré rady a riadiť sa nimi. Potom sa nemôže stať, že neviete ako ďalej. Ak ste na životnej križovatke, s vierou vykročte ďalej.

Číslo 1 s číslom 3 (napríklad 31, 13, 131, …)

Prostredníctvom svojich myšlienok dostávate podnety a energiu, aby ste mohli napredovať. Sústreďte sa na svoje ciele, snažte sa neodbočovať, urobte pre to veľa. Vnímajte vnuknutia – rady – ako postupovať, kde pridať, čo ignorovať. Všetko dôležité sa začína vo vašej hlave.

Číslo 2 s číslom 3 (napríklad 32, 23, 323, …)

Nebeské bytosti sú s vami a tešia sa z vášho úspechu. Snažia sa vám pomáhať, aby ste kráčali po správnej ceste a zbytočne sa nezastavovali či neodbočovali. Podieľajú sa na vašom projekte, naznačujú vám, že bude úspešný a prinesie vám veľmi veľa radosti.

Číslo 3 s číslom 4 (napríklad 34, 334, 434, …)

Máte okolo seba veľa pomocníkov, ktorých môžete využiť. Od nebeských majstrov a anjelov môžete očakávať lásku, povzbudenie i pomoc. Neobávajte sa požiadať ich o pomoc, sú tu na to, aby stáli pri vás a podali vám pomocnú ruku, keď to bude potrebné.

Číslo 3 s číslom 5 (napríklad 35, 53, 353, …)

Prichádza zmena, ktorá môže obrátiť vás život naruby. Sú to práve nebeskí majstri, ktorí vás chcú na to pripraviť. Pomôžu vám, aby ste sa nebáli, budú pri vás, aby všetko dopadlo dobre. Je na vás, aby ste prijali podanú ruku a využili ich schopnosti.

Číslo 3 s číslom 6 (napríklad 36, 63, 336, …)

Život je nielen o tom duchovnom, ale aj o tom, čo je materiálne. Vyššie bytosti vám budú pomáhať, aby ste mali dostatok prostriedkov na to, čo je užitočné a čo pomôže nielen vám, ale aj iným ľuďom. Ak budete pomáhať, zaslúžite si aj ich pomoc.

Číslo 3 s číslom 7 (napríklad 73, 337, 377, …)

Vaša cesta je správna a vedia to aj nebeskí majstri a anjeli. Majú radosť, že vás na nej môžu sprevádzať a podať vám pomocnú ruku, keď ju budete potrebovať. Prajú vám šťastie a vedú vás po ceste tak, aby ste z nej zbytočne neodbočili.

Číslo 3 s číslom 8 (napríklad 38, 83, 838, …)

Robte to, čo robíte, pokračujte v tom, čo ste začali. Berte energiu z jednoty, kde sa spája božské so svetským. Naberte nové sily, prijímajte nové myšlienky, zmeňte svoje postoje, keď to bude potrebné. Nebeskí majstri a anjeli budú neustále pri vás.

Číslo 3 s číslom 9 (napríklad 39, 339, 393, …)

Udržte si pozitívne postoje, vyhnite sa nepoctivosti a nechajte bokom to, čo už poslúžilo. Pred vami je budúcnosť – a na tejto ceste nie ste sami. V každom momente sú pri vás nebeskí majstri a anjeli, ktorí vás budú sprevádzať a zahŕňať vás láskou.

Anjelské čísla so štvorkou

Číslo 4

Nemusíte sa obávať, že by ste zostali sami, že nikto nebdie nad vašimi krokmi. Anjeli stoja pri vás. Niekedy potrebujete len radu, inokedy vám chýba pocit lásky alebo sa niečoho bojíte – neobávajte sa na anjelov obrátiť so svojou prosbou, načúvajú vám.

Číslo 44

Je toho veľa, čo by ste potrebovali vyriešiť, tak požiadajte anjelov, aby vám s tým pomohli. Malo by to byť však niečo prospešné, čo pomôže vám a vašim blízkym.  Neriešte za nich, ako by táto pomoc mala, dôverujte im, že ich kroky povedú k skvelým výsledkom.

Číslo 444

Kráčate po dobrej ceste, pokračujte po nej. Nie ste na nej sami, obklopujú vás anjeli a nebeskí majstri, ktorí vám v prípade potreby podajú pomocnú ruku. Malo by vás to napĺňať pocitom bezpečia – môžete sa na nich spoľahnúť.

Číslo 0 s číslom 4 (004 / 040/ 400 / 044 / 404 / 440 / 04 / 40)

Táto kombinácia čísiel vám prináša odkaz od anjelov, že ste milovaní a že sú vám nablízku. Ak chcete od nich radu, pomoc, alebo len pocity bezpečia či lásky, požiadajte ich o to. Ak sa niekam v živote v strese náhlite, zastavte sa na chvíľu, aby ste precítili silu tejto lásky.

Číslo 1 s číslom 4 (napríklad, 14, 41, 114, 414, …)

Pozor na svoje myšlienky, dôsledne ich sledujte. Ak budete na niečo intenzívne myslieť, tak sa to môže ľahko splniť. Ste v situácii, keď sa vaše myšlienky môžu jednoducho preklopiť do skutočnosti. Ak bude treba anjelov požiadať o dodatočné informácie, urobte to čo najskôr.

Číslo 2 s číslom 4 (napríklad 42, 224, 424, …)

Nebojte sa, že by ste boli osamelí, že nikto nestráži vaše kroky. Anjeli sú pri vás, veľmi blízko, pomáhajú vám, aby ste na svojej ceste nezakopli, a keď sa vám to náhodou stane, pomôžu vám vstať. Spolupráca s vami je veľmi tesná, aj keď to možno nevnímate.

Číslo 3 s číslom 4 (napríklad 34, 334, 434, …)

Máte okolo seba veľa pomocníkov, ktorých môžete využiť. Od nebeských majstrov a anjelov môžete očakávať lásku, povzbudenie i pomoc. Neobávajte sa požiadať ich o pomoc, sú tu na to, aby stáli pri vás a podali vám pomocnú ruku, keď to bude potrebné.

Číslo 4 s číslom 5 (napríklad 45, 54, 454, …)

Život sa často mení a nejakú zmenu musíte urobiť aj vy. Anjeli vás nabádajú, že je čas na zmenu a ponúkajú vám pri nej pomocnú ruku. Nemali by ste to odkladať, teraz je tá pravá príležitosť a teraz budete mať pri sebe bytosti, ktoré vám v tom pomôžu.

Číslo 4 s číslom 6 (napríklad 46, 64, 446, …)

Okrem sveta materiálneho je svet aj duchovný. Anjeli vás upozorňujú, že ste sa príliš sústredili na to, čo je materiálne. Niektoré svoje problémy a ich riešenie môžete nechať na nich, máte ich plnú podporu. Dôležité je, aby sa pozemské veci dostali do rovnováhy s duchovnými.

Číslo 4 s číslom 7 (napríklad 74, 447, 477, …)

Kráčate po správnej ceste, nemali by ste poľaviť. Je dôležité, aby ste vedeli, že anjeli sú pri vás, máte ich podporu. S obdivom sledujú, čo ste dosiahli a nabádajú vás, aby ste sa ešte viac sústredili na to, v čom ste dobrí a čo sa vám darí.

Číslo 4 s číslom 8 (napríklad 48, 84, 848, …)

Niečo staré sa končí, niečo nové prichádza. Anjeli vám naznačujú, že zmeny prichádzajú, že sa im nemôžete vyhnúť, ale aj to, že vás na tejto ceste sprevádzajú. Keď budete potrebovať, pomôžu vám. Ak budete cítiť neistotu alebo obavy, požiadajte ich o pomoc.

Číslo 4 s číslom 9 (napríklad 49, 449, 494, …)

Čo bolo, to bolo, nevracajte sa k tomu. Minulosť, či už pekná alebo škaredá, je za vami. Sústreďte sa na to, čo príde, nie na to, čo sa už odohralo. Anjeli vám pri tom pomôžu. Prechod zo starého do nového nemusí byť jednoduchý, takáto pomoc sa vám zíde.

Anjelské čísla s päťkou

Číslo 5

Prichádza zmena, ktorá vás posunie ďalej. Anjeli a majstri vám oznamujú, že vaša situácia sa bude meniť k lepšiemu, že máte nádej urobiť krok dopredu. Nesmiete sa však zľaknúť či dokonca cúvnuť, musíte sa na tieto nové obzory vo svojom vnútri pripraviť.

Číslo 55

Boli chvíle pekné, boli chvíle škaredé, ale to by už malo byť za vami. Prichádza zmena, ktorá vás odstrihne od toho, čo bolo. Uprite svoj pohľad do budúcnosti, nenechajte sa odradiť. Veci, ktoré nefungujú, môžete odstrihnúť, to pekné si uchovajte vo svojom srdci.

Číslo 555

Ak už zmena, tak veľmi veľká. Nebude to niečo, čo si nevšimnete, ale voľačo, čo vám dokáže prevrátiť život priam naruby. Nemali by ste sa toho báť. Je to cesta vo vašom životnom pláne, tak po nej vykročte. Anjeli a nebeskí majstri budú stáť pri vás a chrániť vás.

Číslo 0 s číslom 5 (005 / 050/ 500 / 055 / 505 / 550 / 05 / 50)

Táto kombinácia čísiel hovorí o zmene vo vašom živote, ktoré sa dejú v súlade s Bohom a ktoré by mali priniesť niečo pekné. Každá zmena k lepšiemu by vás mala potešiť a mali by ste vedieť, že na to máte božské požehnanie. Je to v súlade s božím plánom.

Číslo 1 s číslom 5 (napríklad 15, 51, 551, 115, …)

To, čo sa stane, sa napred odohráva vo vašej hlave. Sú to vaše myšlienky, ktoré určujú, akou cestou sa vydáte a kam až môžete dôjsť. Ak ich zmeníte, zmení sa aj vaše putovanie. V hlave by ste však nemali mať chaos, ale jasný cieľ, čo chcete a ako to môžete dosiahnuť.

Číslo 2 s číslom 5 (napríklad 25, 52, 225, …)

Silné modlitby a vrúcne želania môžu napomôcť tomu, aby sa veci odohrávali rýchlejšie, než bol váš pôvodný plán. Zmeny, ktoré prídu, môžu byť neočakávané, ale nemali by vás v žiadnom prípade zaskočiť. Dôležité je, že prišli ako výsledok vašich prianí.

Číslo 3 s číslom 5 (napríklad 35, 53, 353, …)

Prichádza zmena, ktorá môže obrátiť vás život naruby. Sú to práve nebeskí majstri, ktorí vás chcú na to pripraviť. Pomôžu vám, aby ste sa nebáli, budú pri vás, aby všetko dopadlo dobre. Je na vás, aby ste prijali podanú ruku a využili ich schopnosti.

Číslo 4 s číslom 5 (napríklad 45, 54, 454, …)

Život sa často mení a nejakú zmenu musíte urobiť aj vy. Anjeli vás nabádajú, že je čas na zmenu a ponúkajú vám pri nej pomocnú ruku. Nemali by ste to odkladať, teraz je tá pravá príležitosť a teraz budete mať pri sebe bytosti, ktoré vám v tom pomôžu.

Číslo 5 s číslom 6 (napríklad 56, 65, 656, …)

Dejú sa zmeny, ktoré sú pre vás potrebné a sú vo vašom záujme. Vnímajte tieto zmeny ako dôležitý krok vo vašom živote. Prichádzajú nové impulzy, nové príležitosti a požehnania. Zároveň máte zabezpečené všetko potrebné, bdejú nad vami anjeli.

Číslo 5 s číslom 7 (napríklad 57, 75, 557, …)

Váš život sa mení, ale v tomto momente ešte nemusí byť celkom jasné, akým smerom sa vydáte. Teraz je to výlučne o dôvere. Mali by ste veriť, že sa všetko uberá správnou cestou a že anjeli s nebeskými majstrami bdejú nad vami a vašimi krokmi.

Číslo 5 s číslom 8 (napríklad 58, 558, 588, …)

V materiálnom svete sú dôležité peniaze. Vaša finančná situácia by sa mala zlepšovať. Požiadajte anjelov o pomoc, aby vám pomáhali pri rozumnom narábaní s financiami. Ak máte dlhy, črtá sa rozumné riešenie, ktoré postupne pomôže zbaviť sa ich.

Číslo 5 s číslom 9 (napríklad 59, 95, 959, …)

Vaša situácia sa začína kryštalizovať a stabilizovať, je jasná cesta, ktorou máte ísť a kam sa až môžete dostať. Tak na ňu vykročte. Na tejto ceste budete mať verných sprievodcov – anjelov a nebeských majstrov. Budú pri vás stáť, keď budete potrebovať radu či pomoc.

Anjelské čísla so šestkou

Číslo 6

Na jednej strane stojí svet duchovný, na druhej strane materiálny. Anjeli a majstri sa vám snažia pripomenúť, že je to viera, ktorou by ste sa mali riadiť a vyvažovať ňou starosť o svoje materiálne zabezpečenie. Je dôležité nájsť správny pomer medzi jedným a druhým svetom.

Číslo 66

Mali by ste sa obrniť trpezlivosťou. Keď chcete niečo získať, tak niekedy treba počkať na správny okamih. Anjeli a nebeskí majstri vás však nabádajú, aby ste si dobre rozmysleli, či je dôležité práve to, po čom túžite a či nie je lepšie hľadať uspokojenie v duchovnom svete.

Číslo 666

Príliš veľa miesta vo vašej hlave zaberajú myšlienky na to, čo je materiálne, čo môžete vlastniť, na čo si dokážete siahnuť. Ale to hlavné bohatstvo sa nachádza vo vašej hlave, tam je pestrofarebný duchovný svet, ktorému by ste s pomocou anjelov a majstrov mali dať prednosť.

Číslo 0 s číslom 6 (006 / 060/ 600 / 066 / 606 / 660 / 06 / 60)

Táto kombinácia čísiel hovorí o niečom prízemnejšom – o vašom materiálnom živote, o vašom zabezpečení. Uvedomte si však, že je rozdiel mať dostatok a mať prebytok. Je dôležité, aby sa človek neupínal len na to, čo vlastní, ale rozvíjal aj svoj duchovný svet.

Číslo 1 s číslom 6 (napríklad, 16, 61, 116, 661, …)

Zamerajte svoje myšlienky na duchovný svet, neobávajte sa, že vám bude chýbať niečo materiálne. Je veľa vecí medzi nebom a zemou, ktoré nepotrebujete, alebo nie sú také dôležité, ako si myslíte. Objavujte duchovno, to vám zabezpečí harmóniu aj prosperitu.

Číslo 2 s číslom 6 (napríklad 26, 62, 262, …)

Očakávajte niečo nové, môže to byť kúpa, ale aj dar alebo nález, ktorý sa vám pripletie do cesty. Jednoducho, niečo nové. Nebude to však vo vašich rukách, zasiahne nejaká vyššia sila, ktorá vám prihrá do cesty príležitosť, ktorá sa neodmieta.

Číslo 3 s číslom 6 (napríklad 36, 63, 336, …)

Život je nielen o tom duchovnom, ale aj o tom, čo je materiálne. Vyššie bytosti vám budú pomáhať, aby ste mali dostatok prostriedkov na to, čo je užitočné a čo pomôže nielen vám, ale aj iným ľuďom. Ak budete pomáhať, zaslúžite si aj ich pomoc.

Číslo 4 s číslom 6 (napríklad 46, 64, 446, …)

Okrem sveta materiálneho je svet aj duchovný. Anjeli vás upozorňujú, že ste sa príliš sústredili na to, čo je materiálne. Niektoré svoje problémy a ich riešenie môžete nechať na nich, máte ich plnú podporu. Dôležité je, aby sa pozemské veci dostali do rovnováhy s duchovnými.

Číslo 5 s číslom 6 (napríklad 56, 65, 656, …)

Dejú sa zmeny, ktoré sú pre vás potrebné a sú vo vašom záujme. Vnímajte tieto zmeny ako dôležitý krok vo vašom živote. Prichádzajú nové impulzy, nové príležitosti a požehnania. Zároveň máte zabezpečené všetko potrebné, bdejú nad vami anjeli.

Číslo 6 s číslom 7 (napríklad 67, 76, 767, …)

Našli ste rovnováhu medzi tým, čo chcete a tým, čo by ste mali chcieť. Váš duchovný svet a materiálny svet sú v rovnováhe, dokážete vidieť riziká jedného i krásu druhého. Anjeli a nebeskí majstri vás chvália a povzbudzujú, aby ste túto rovnováhu udržiavali aj naďalej.

Číslo 6 s číslom 8 (napríklad 68, 668, 688, …)

Prídete o niečo, čo vlastníte. Bude to vaše rozhodnutie, ale môžete si to ešte rozmyslieť. Ak zmeníte názor a nebudete chcieť voľačo predať alebo darovať, môžete to zastaviť. Ak názor nezmeníte, tak už sú veci rozbehnuté a s pomocou anjelov to dotiahnete do konca.

Číslo 6 s číslom 9 (napríklad 69, 96, 969, …)

To podstatné sa nachádza vo vašej duši, nie vo vašej peňaženke. Môže byť niečo z materiálneho sveta, po čom veľmi túžite. Anjeli vás však upozorňujú, že túžba po tom sa ľahko môže zmeniť na sklamanie v momente, keď to získate. Orientujte sa na iné hodnoty.

Anjelské čísla so sedmičkou:

Číslo 7

Cesta, po ktorej kráčate, je správna, mali by ste po nej pokračovať. Ak aj nebude jednoduchá, pamätajte na to, že nebeskí majstri a anjeli stoja pri vás a pomôžu vám. To, čo robíte, má svoju hodnotu, tak by ste sa nemali vzdávať. Anjeli a nebeskí majstri vás povzbudzujú a gratulujú vám.

Číslo 77

Ste na dobrej ceste, držte sa jej. Týka sa to materiálneho i duchovného sveta. Máte svoje zásady, veríte si, tak sa nebojte kráčať po ceste svojho života. Anjeli a nebeskí majstri sú pri vás, sprevádzajú vás a povzbudzujú. Malo by vás to posilniť, aby ste vytrvali.

Číslo 777

Anjeli a nebeskí majstri vám vyslovujú uznanie a povzbudzujú vás, aby ste nadviazali na to, čo všetko ste už dokázali. Prichádza ďalšia časť vášho života, ktorá môže nadviazať na úspechy prvej. Situácia je priaznivá, vaše výhľady skvelé a keď sa nevzdáte, môžu prísť na rad ďalšie zázraky.

Číslo 0 s číslom 7 (007 / 070/ 700 / 077 / 707 / 770 / 07 / 70)

Táto kombinácia čísiel hovorí, že ste na správnej ceste a máte po nej ísť aj ďalej. Je to zároveň pochvala za prácu, ktorú robíte a pripomienka, že na takejto ceste by ste mali pomáhať svojim blížnym. Boh vás chváli za to, čo robíte pre seba aj pre iných ľudí.

Číslo 1 s číslom 7 (napríklad, 17, 71, 717, 171, …)

Táto kombinácia vám potvrdzuje, že cesta, na ktorú ste sa vydali, je správna. Kráčajte po nej ďalej, sústreďte sa na to, aby ste neodbočovali, nezastavovali sa, ale pevne išli za svojimi cieľmi. Nezabúdajte na tých, ktorí vám pomáhajú. Aj obyčajné slovkom ďakujem dokáže robiť divy.

Číslo 2 s číslom 7 (napríklad 72, 272, 772, …)

Utvrdzuje vás v tom, že vaše konanie je správne, že je všetko tak, ako to má byť. Čakajú vás dobré správy. Ak očakávate výsledky toho, čo ste urobili, sú na ceste. Musíte však vytrvať, veriť a robiť všetko pre to, aby ste si odmenu zaslúžili.

Číslo 3 s číslom 7 (napríklad 73, 337, 377, …)

Vaša cesta je správna a vedia to aj nebeskí majstri a anjeli. Majú radosť, že vás na nej môžu sprevádzať a podať vám pomocnú ruku, keď ju budete potrebovať. Prajú vám šťastie a vedú vás po ceste tak, aby ste z nej zbytočne neodbočili.

Číslo 4 s číslom 7 (napríklad 74, 447, 477, …)

Kráčate po správnej ceste, nemali by ste poľaviť. Je dôležité, aby ste vedeli, že anjeli sú pri vás, máte ich podporu. S obdivom sledujú, čo ste dosiahli a nabádajú vás, aby ste sa ešte viac sústredili na to, v čom ste dobrí a čo sa vám darí.

Číslo 5 s číslom 7 (napríklad 57, 75, 557, …)

Váš život sa mení, ale v tomto momente ešte nemusí byť celkom jasné, akým smerom sa vydáte. Teraz je to výlučne o dôvere. Mali by ste veriť, že sa všetko uberá správnou cestou a že anjeli s nebeskými majstrami bdejú nad vami a vašimi krokmi.

Číslo 6 s číslom 7 (napríklad 67, 76, 767, …)

Našli ste rovnováhu medzi tým, čo chcete a tým, čo by ste mali chcieť. Váš duchovný svet a materiálny svet sú v rovnováhe, dokážete vidieť riziká jedného i krásu druhého. Anjeli a nebeskí majstri vás chvália a povzbudzujú, aby ste túto rovnováhu udržiavali aj naďalej.

Číslo 7 s číslom 8 (napríklad 78, 778, 877, …)

Jedna etapa života sa končí, iná sa však začína. Váš pocit je správny. Nie je až také dôležité, ako ste dopadli predtým, podstatné je, ako dopadnete teraz. Z každej zmeny by si človek mal odniesť to pozitívne, čo ho dokáže povzbudiť a anjeli spolu s nebeskými majstrami vám v tom budú nápomocní.

Číslo 7 s číslom 9 (napríklad 79, 97, 979, …)

Niektoré veci v určitom momente života nie sú potrebné, tak ich môžete bez problémov oželieť. Nemala by to byť pre vás strata, ale impulz, keďže vás to už nebude zaťažovať.  Žite v súlade so svojimi zásadami a svedomím, s čistou dušou a úprimnou snahou. Anjeli vám pomôžu.

Anjelské čísla s osmičkou:

Číslo 8

Vaše finančné možnosti sa zlepšia, vaše materiálne zabezpečenie stúpne. Môžete očakávať majetkové prírastky, ktoré si zaslúžite – nebeskí majstri a anjeli vám to prajú. Prijímajte to ako niečo, čo nie je samozrejmé, ale čo vám umožní nebáť sa budúcnosti.

Číslo 88

Máte dostatok všetkého, čo vám môže poskytnúť materiálny svet – a ešte niečo k tomu môže pribudnúť. Neváhajte sa však podeliť aj s inými, ktorí nemajú také šťastie ako vy. Nebeskí majstri a anjeli budú stáť pri vás a pomôžu vám urobiť správne rozhodnutia.
.
Číslo 888

Štedré dary, ktoré sa vám dostávajú, dokážete využiť – nebojte sa z nich čerpať a využívať tak, aby ste z nich mali prospech a aby ste ich používali v súlade s harmóniou vesmíru. Nebeskí majstri a anjeli vám v tom budú nápomocní a budú vás pri tom povzbudzovať.

Číslo 0 s číslom 8 (008 / 080/ 800 / 088 / 808 / 880 / 08 / 80)

Táto kombinácia čísiel hovorí o tom, že sa niečo uzatvára a že budete zbierať plody svojej práce, ale že sa zároveň niečo začne. V prvom prípade by ste mali dostať odmenu, v druhom prípade by ste mali zahnať obavy z nového, čo sa začne. Boh vám v tom pomôže.

Číslo 1 s číslom 8 (18, 81, 118, 818, …)

Blížite sa k bodu zlomu, k rozuzleniu toho, čo bolo zauzlené. Za niečím vám bude ľúto, za iným vonkoncom nie, v každom prípade si môžete veci robiť inak. Zabudnite na to, čo nefunguje, sústreďte svoje myšlienky na budúcnosť, ktorá by mala byť lepšia ako to predtým.

Číslo 2 s číslom 8 (napríklad 28, 82, 828, …)

Dajte na svoju intuíciu, mali by ste byť tam, kde je to v tejto chvíli potrebné. Ak sa jedna príležitosť stráca, druhá následne vzniká. Je dôležité, aby ste vedeli, kde je vaše miesto, je dôležité aby ste verili. Tieto kombinácie čísiel hovoria o prosperite.

Číslo 3 s číslom 8 (napríklad 38, 83, 838, …)

Robte to, čo robíte, pokračujte v tom, čo ste začali. Berte energiu z jednoty, kde sa spája božské so svetským. Naberte nové sily, prijímajte nové myšlienky, zmeňte svoje postoje, keď to bude potrebné. Nebeskí majstri a anjeli budú neustále pri vás.

Číslo 4 s číslom 8 (napríklad 48, 84, 848, …)

Niečo staré sa končí, niečo nové prichádza. Anjeli vám naznačujú, že zmeny prichádzajú, že sa im nemôžete vyhnúť, ale aj to, že vás na tejto ceste sprevádzajú. Keď budete potrebovať, pomôžu vám. Ak budete cítiť neistotu alebo obavy, požiadajte ich o pomoc.

Číslo 5 s číslom 8 (napríklad 58, 558, 588, …)

V materiálnom svete sú dôležité peniaze. Vaša finančná situácia by sa mala zlepšovať. Požiadajte anjelov o pomoc, aby vám pomáhali pri rozumnom narábaní s financiami. Ak máte dlhy, črtá sa rozumné riešenie, ktoré postupne pomôže zbaviť sa ich.

Číslo 6 s číslom 8 (napríklad 68, 668, 688, …)

Prídete o niečo, čo vlastníte. Bude to vaše rozhodnutie, ale môžete si to ešte rozmyslieť. Ak zmeníte názor a nebudete chcieť voľačo predať alebo darovať, môžete to zastaviť. Ak názor nezmeníte, tak už sú veci rozbehnuté a s pomocou anjelov to dotiahnete do konca.

Číslo 7 s číslom 8 (napríklad 78, 778, 877, …)

Jedna etapa života sa končí, iná sa však začína. Váš pocit je správny. Nie je až také dôležité, ako ste dopadli predtým, podstatné je, ako dopadnete teraz. Z každej zmeny by si človek mal odniesť to pozitívne, čo ho dokáže povzbudiť a anjeli spolu s nebeskými majstrami vám v tom budú nápomocní.

Číslo 8 s číslom 9 (napríklad 89, 889, 989, …)

Máte svoje životné poslanie, tak by ste ho mali napĺňať. Stoja pri vás nebeskí majstri a anjeli, máte na svojej strane celý vesmír. Je na vás, aby ste kráčali správnou cestou, postupnými krokmi, kde jeden nasleduje za druhým. Keď sa niečo skončí, následne sa niečo iné začne. Tak to má byť.

Anjelské čísla s deviatkou

Číslo 9

Sú veci, ktoré máte v sebe, to, čo robíte radi aj to, čo milujete. Vaše nadanie, záľuby a vášne vás sprevádzajú vaším životom a aj ich prostredníctvom napĺňate svoje poslanie. Nebeskí majstri a anjeli sú vám nápomocní a sprevádzajú vás na tejto ceste.

Číslo 99

Treba sa pustiť do práce. Už ste sa dlho chystali, pripravovali, ale čas príprav a učenia je na konci.

Číslo 999

Čo má začiatok, to má tiež svoj koniec. Uzavriete jednu etapu svojho života, začínate novú. Pomôžu vám pri tom nebeskí majstri a anjeli. Nechajte minulosť minulosťou, upriamte svoju pozornosť na budúcnosť – čakajú vás nové udalosti a výzvy, tak sa do toho pustite s oduševnením.

Číslo 0 s číslom 9 (009 / 090/ 900 / 099 / 909 / 990 / 09 / 90)

Táto kombinácia čísiel hovorí o napĺňaní životného poslania, pri ktorom vám pomáhal Boh, o zmenách, ktoré prichádzajú a znamenajú vo vašom živote novú etapu. Táto nová etapa vychádza z vašich modlitieb a prosieb, takže sa na nej výrazne podieľate.

Číslo 1 s číslom 9 (19, 91, 199, 919, …)

Vaše myšlienky vás privedú do nového obdobia, otvoria sa pred vami nové možnosti. Neľutujte to, čo bolo, vrhnite sa s oduševnením do toho, čo vás čaká. To podstatné máte v hlave, vo svojich myšlienkach – tam je vaša budúcnosť a vaše nádeje s ňou spájané.

Číslo 2 s číslom 9 (napríklad 29, 992, 292, …)

Nestrácajte nádej, aj keby podľa vás niečo nevychádzalo, je to len zdanie. Veci sú rozbehnuté vo váš prospech. Možno to nevidíte, pretože sa to nedeje navonok. Neobávajte sa – ak ste niečo alebo niekoho stratili, čoskoro by ste mali dostať náhradu.

Číslo 3 s číslom 9 (napríklad 39, 339, 393, …)

Udržte si pozitívne postoje, vyhnite sa nepoctivosti a nechajte bokom to, čo už poslúžilo. Pred vami je budúcnosť – a na tejto ceste nie ste sami. V každom momente sú pri vás nebeskí majstri a anjeli, ktorí vás budú sprevádzať a zahŕňať vás láskou.

Číslo 4 s číslom 9 (napríklad 49, 449, 494, …)

Čo bolo, to bolo, nevracajte sa k tomu. Minulosť, či už pekná alebo škaredá, je za vami. Sústreďte sa na to, čo príde, nie na to, čo sa už odohralo. Anjeli vám pri tom pomôžu. Prechod zo starého do nového nemusí byť jednoduchý, takáto pomoc sa vám zíde.

Číslo 5 s číslom 9 (napríklad 59, 95, 959, …)

Vaša situácia sa začína kryštalizovať a stabilizovať, je jasná cesta, ktorou máte ísť a kam sa až môžete dostať. Tak na ňu vykročte. Na tejto ceste budete mať verných sprievodcov – anjelov a nebeských majstrov. Budú pri vás stáť, keď budete potrebovať radu či pomoc.

Číslo 6 s číslom 9 (napríklad 69, 96, 969, …)

To podstatné sa nachádza vo vašej duši, nie vo vašej peňaženke. Môže byť niečo z materiálneho sveta, po čom veľmi túžite. Anjeli vás však upozorňujú, že túžba po tom sa ľahko môže zmeniť na sklamanie v momente, keď to získate. Orientujte sa na iné hodnoty.

Číslo 7 s číslom 9 (napríklad 79, 97, 979, …)

Niektoré veci v určitom momente života nie sú potrebné, tak ich môžete bez problémov oželieť. Nemala by to byť pre vás strata, ale impulz, keďže vás to už nebude zaťažovať.  Žite v súlade so svojimi zásadami a svedomím, s čistou dušou a úprimnou snahou. Anjeli vám pomôžu.

Číslo 8 s číslom 9 (napríklad 89, 889, 989, …)

Máte svoje životné poslanie, tak by ste ho mali napĺňať. Stoja pri vás nebeskí majstri a anjeli, máte na svojej strane celý vesmír. Je na vás, aby ste kráčali správnou cestou, postupnými krokmi, kde jeden nasleduje za druhým. Keď sa niečo skončí, následne sa niečo iné začne. Tak to má byť.

Pre očistu tela i duše prostredníctvom odkazov anjelov volajte Marcellu na čísle

0988 718950

Ukáž číslo
© 2021 ivestenie.sk  ·  Mediatex, s.r.o.  ·  Autorské práva  ·  Kontakt