Čo o nás hovoria prsty

April 13, 2018
April 13, 2018

prstySú našou súčasťou. Nosíme ich, staráme sa o ne a oni sa starajú o nás. Je to naše náradie, ktorým nás obdarila príroda. Sú to ruky. Nielenže nám pomáhajú, ale aj čo-to o nás vedia.  Povedzme si teda, čo prsty na našich rukách predstavujú a čo sa od nich môžeme dozvedieť.

PALEC

Na úvod si zoberme ten, ktorý je umiestnený kúsok od ostatných, ako keby bokom. Nečudo, veď má výnimočné postavenie. Je to práve palec, ktorý nám v spolupráci s inými prstami umožní uchopiť niečo do ruky spôsobom, akým to robia kliešte. Kým ostatné prsty sú štyri, palec je len jeden. Navyše má najväčšiu pohyblivosť. Preto často býva označovaný za kráľa prstov. Aj kvôli nemu sa ľudia mohli stať niečím ako pánmi tvorstva. Palec nám všeličo naznačuje. Ľudia, ktorí majú vysoké ego, ho majú položený vysoko, blízko ukazováku. Čím nižšie je palec umiestnený, tým je človek miernejší, ústretovejší a veľmi nízko umiestnený palec naznačuje nepriebojnosť. Čím dlhší máte palec, tým majú vaše rozhodnutia väčšiu razanciu, tým viac viete, čo chcete a dokážete to spraviť. Je to palec ľudí, zvyknutých rozhodovať. Priemerný palec, ktorý je dlhý ako malíček, naznačuje, že dáte viac na emócie, vaše rozhodnutia sú citlivejšie a chápavejšie aj voči ostatným. Ľudia s krátkym palcom sa neradi rozhodujú sami, sú radšej, keď sa môžu prispôsobiť iným ľuďom.

MALÍČEK = MERKÚR

Malíček je prstom Merkúra, nachádza sa na úplne opačnej strane ako palec. Merkúr je o komunikácii s ostatnými ľuďmi. Tomu, kto ho má pekne rovný, zvyčajne môžete veriť. Ak je malíček dlhý, rátajte s tým, že máte pred sebou človeka, ktorý dokáže zdatne komunikovať a obratne myslieť. Môže byť dobrým obchodníkom a dokáže sa s vami naladiť na jednu vlnu. Zároveň to naznačuje, že vie byť dôsledný a spoľahlivý. Na opačnej strane je krátky malíček, ktorý má s komunikáciou problémy a je charakterizovaný skôr ostýchavosťou. Dlho mu trvá, kým sa osmelí a v rozhovore je skôr v úzadí, než by sa ukazoval na výslní v centre pozornosti.

UKAZOVÁK = JUPITER

Ukazovák je prstom Jupitera, symbolom moci a ctižiadostivosti. Pozrite si napríklad vystúpenia nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, tam je jeho ukazovák neustále v permanencii. Dlhý ukazovák symbolizuje túžbu viesť, byť na čele, mať moc, možnosť rozhodovať. Ak je z trojice prstov – ukazovák, prostredník, prsteník – najdlhší práve ukazovák, tak má kazateľské sklony. Ak je ukazovák dlhší ako prsteník, a kratší ako prostredník, tak máte čo dočinenia s človekom značného sebavedomia, ktorý chce ovplyvňovať nielen svoj život, ale aj životy iných ľudí.

PROSTREDNÍK = SATURN

Prostredník patrí Saturnu a hovorí nám, aký je človek celkovo, aká je jeho hlavná charakteristika. Najmä tí, ktorých rozmery prostredníka sa líšia od priemerných, sa dostávajú aj mimo bežných vzorcov správania. Kto má prostredník príliš dlhý, ten má tendenciu byť ľahkomyseľný, neudrží peniaze a neplní sľuby. Ťažko ho udržíte pod kontrolou. Krátky prostredník hovorí o neistote, nezodpovednosti a kolísavosti. Veľmi krátky prostredník bude mať problémy so vzťahmi, nečakajte od neho stabilitu a emocionálnu rovnováhu.

PRSTENNÍK = APOLÓN

Prstenník patrí Apolónovi a hovorí nám o umení, kreativite, cite pre krásu, aj o vnímavosti voči sebe a okoliu. Dlhý prstenník majú ľudia, ktorí sú otvorení, priateľskí, srdeční a zvyčajne bezproblémoví. Ak je prstenník najkratší z trojice prstov v strede ruky, tak naznačuje, že táto osoba má výrazne vyvinuté sexuálne cítenie a má v tomto zmysle aj dostatok tvorivosti a fantázie.

časopis magická žena

Poraďte sa s našim tímom odborníkov:

 

Rodové prekliatie

April 6, 2018
April 6, 2018

rodove prekliatie
Svet dobra a svet zla. S každým z nich sa môžeme stretnúť. Sú ľudia, ktorí nám prajú, želajú dobré veci, sú šťastní, keď sa nám darí a tento prílev pozitívnej energie nám pomáha, aj keď si to možno priamo neuvedomujeme. A potom sú tu ľudia, ktorí nás majú v zuboch, želajú nám len to najhoršie – negatívne emócie sa na nás valia a môžu nás dusiť ako nočná mora.Niektorí vedia ako zaobchádzať s čiernou mágiou a magickými rituálmi, a dokážu skoncentrovať svoju zlobu tak, že môžeme naozaj pocítiť fyzickú aj psychickú nevoľnosť. Rôzne formy urieknutia sa dajú potlačiť, odblokovať, zneutralizovať, často stačí len pozitívne myslenie a vyhýbanie sa takýmto ľuďom. Existujú ochranné amulety, rôzne kamene či iné predmety, ktoré nám vedia pomôcť. Existujú rituály, ktoré dokážu pomôcť. Je však aj niečo, čoho sa nedá len tak ľahko zbaviť, čo siaha hlboko do minulosti, na čom sme sa nepodieľali, ale čo nám uvalilo na chrbát bremeno, ktoré nemusíme vedieť uniesť – je to rodová kliatba, ktorá je považovaná za najťažšiu kliatbu, ktorá nás môže postihnúť.

Ak sa nad nami znáša tieň rodovej kliatby, koncentrovaný mrak nenávisti, ktorý voľakedy voľakto na nás poslal, musíme sa v prvom rade snažiť odhaliť, kde je koreň zla. Nie je to jednoduchá záležitosť. Budú to udalosti, ktoré sú už dávno pochované časom, ktoré prechádzajú naprieč generáciami, rozvetvujú sa aj k ľuďom, o ktorých len dačo tušíme, o niektorých možno ani len nevieme. Hovorí sa, že takáto kliatba postihuje sedem generácií, ale nie je to prísne vymedzené číslo, môže to byť viac aj menej.

Niektoré udalosti môžu byť dobre známe (veď koľko je príbehov, nie vymyslených, ale skutočných, kde sa rozvíja motív nenávisti súperiacich rodov), o iných nemáme ani len potuchy. Napriek tomu môžu byť uložené v našom vnútri, zúčastnili sme sa ich v minulých životoch, zanechali svoj odtlačok niekde hlboko v nás. Do minulých životov môžeme nazrieť napríklad prostredníctvom regresnej analýzy. Postupne sa môžeme dostať ku koreňom toho, čo vyviera z minulosti, zo spojiva s minulými generáciami, s udalosťami, ktoré sa stali už dávno. Z nich sa potom dá usudzovať, čo sme si spôsobili sami svojim správaním v hlbokej minulosti, čo sa týka zložitej karmy alebo čo sa na nás “prilepilo” ako rodová kliatba.

Dôležitá otázka je však aj to, či sme naozaj prekliati. Ľuďom sa v živote darí niekedy viac, niekedy menej. Spájať každý neúspech s prekliatím nie je dobrá cesta, ešte horšie by bolo vsugerovať si niečo, čo sa v skutočnosti nedeje. Bolo by veľmi jednoduché zhodiť problémy na nejakú kliatbu, a tváriť sa, že za nič nemôžeme. Často to bývajú nesprávne vzorce správania, ktoré máme rokmi zažité. Ak sa však nadmerne vyskytujú problémy, či už fyzické alebo psychické, ak máme bez zjavných príčin smolu dlhé roky, stávajú sa nám ťažko pravdepodobné alebo takmer nevysvetliteľné udalosti, môže v tom byť aj rodová kliatba, nielen karma.

Zbaviť sa rodovej kliatby nie je vôbec jednoduché, vyžaduje si to zvyčajne skúseného terapeuta a trpezlivosť na všetkých stranách. Je to vyčerpávajúca záležitosť pre každého, kto sa toho zúčastňuje. Na konci by mala byť nielen úľava, ale aj lepšie poznanie zákutí našej duše. Kým však nemáme istotu alebo silné podozrenie na rodovú kliatbu, mali by sme skúsiť aj iné možnosti, ktoré pomáhajú zbaviť sa negatívnych myšlienok. Každý deň predsa svieti slnko (aj keď je schované za mrakmi), doslovne i obrazne. Tak sa snažme, aby nám jeho lúče presvetlili aj náš život.

 časopis magická žena

Poraďte sa s našim tímom odborníkov:

 

Frenológia – Ako spoznáte povahu človeka na prvý pohľad?

March 29, 2018
March 29, 2018

frenologiaDnes je tým navyše dostatočne oceňovaný Sokratov výrok: „Čoloveče, poznaj sám seba,“ pretože poznanie povahy formou frenológie a fyziognómie, odhliadnuc od toho, že sú dané poznatky mimoriadne zaujímavé pre spoločenský život, obsahuje nutne dôležité informácie pre praktický život.

Určite by mnoho ľudí nebolo takých nešťastných, ak by aspoň minimálne poznali povahu tých, s ktorými v živote prichádzajú do styku. Čím bližší si sme, tým viac by sme sa mali zaujímať o vzájomné poznanie sa, čo mimoriadne platí pre mladých snúbencov. Tí by sa mali rozmanitým nehodám a prípadným nesympatiám neskôr v manželstve vyhnúť práve vzájomným poznaním sa. Toto zaručené poznanie sa nám poskytuje práve nasledujúca preverená náuka.

Aké sú hlavné zásady frenológie?

 Ak sa dívame na človeka zboku, základným bodom jeho hlavy sa pre nás stáva ucho. Sústreďujeme sa na jeho záhyby a tým si ľudskú hlavu pomyselne rozdelíme na päť nerovnomerných častí, ako možno vidieť na nákrese nižšie. Ak potiahneme líniu od A po F, pojmeme tým takmer celý rozsah hlavy, smerodajný pre posudzovanie vlastností tohto okruhu.

Prevažujúca časť označuje schopnosti a vlastnosti prevládajúce na úkor iných schopností a vlôh, ktoré sa nenachádzajú v dominantnej časti. Podľa prevažujúcich častí sa potom riadi i povaha a sklony, prípadne vášne dotyčného človeka.

V smere od A po B sa nachádzajú rozumové a poznávacie vlastnosti a vnemové vnímanie. V smere od B po C sú obsiahnuté vlohy na prispôsobenie sa, ktorých majiteľ sa dokáže v živote vždy ľahko prispôsobiť iným ľudom alebo svojmu okoliu. V smere od C po D prevažujú náboženské vlohy a vlohy s astrálnym cítením, ktoré vedie k poznaniu vyššieho sveta, schopnosti pre vnímanie božského, ktoré robia človeka mimoriadne mravne precíteného. V smere od D po E sa nachádzajú vlohy pre ovládanie a panovačnosť, ktoré človeka vedú k túžbe po nadvláde nad inými ľuďmi. V smere od E po F sú vlohy oddanosti, lásky a rozmnožovacích pudov.

Tvár a jej tvary a výrazy

 1. Príliš dlhá tvár – neslušný, nemravný a tiež nespravodlivý človek.
 2. Príliš chudá tvár – opatrný a dômyselný.
 3. Šedá chudá tvár – zádumčivý, tichý, mĺkvy, melancholický, chorobný.
 4. Prepadnutá tvár – ak nie je takýto človek chorý, má zlé sklony.
 5. Plná okrúhla tvár – nerozvážna povaha.
 6. Okrúhla mäsitá tvár – pôžitkár, pijan, zlovestný a hádavý.
 7. Červená tvár – zlostný a opitý.
 8. Kostnatá tvár – pracovitý a ustráchaný.
 9. Krátka tvár – dvorný.
 10. Ružová pravidelná tvár – zamilovaný.
 11. Široká veľká tvár – lenivý a mlčanlivý.
 12. Tučná bledá tvár – flegmatický a ospanlivý.

Čelo 

Normálne čelo má byť o niečo kratšie než je šírka hlavy.

 1. Ak je čelo smerom k nosu vráskavé (a nejde o človeka vyššieho veku), ide o človeka s povrchnou a neusporiadanou povahou, navyše so zločineckými sklonmi.
 2. Štvorhranné čelo značí šľachetnosť a veľkomyseľnosť.
 3. Príliš veľké čelo signalizuje slabú vôľu.
 4. Príliš nízke a malé čelo majú ľudia s nepatrnou schopnosťou vnímať, sú zlostní, nesympatický, majú sklony klamať a žiť nemravným životom.
 5. Vypuklé a vyvýšené čelo znamená slobodnú a otvorenú povahu, veselú myseľ, veľké cnosti a jasný rozum.
 6. Hladné rovné čelo bez vrások býva predmetom svárov, zlostnosti a náchylnosti k podvodom.
 7. Nízke úzke čelo mávajú ľudia dobrí, ale so slabou rozumovou schopnosťou.
 8. Na spánkoch špicaté čelo predpovedá zlú a nestálu povahu, človeka chladného srdca a priemerného rozumu.
 9. Veľmi vysoké čelo, ktoré ide do špičky (o to viac, ak je i brada špicatá) značí obmedzenosť a hlúposť, človeka nešťastného.
 10. Rovné a vysoké vpredu vystupujúce čelo signalizuje pozorovateľa s veľkou rozumovou silou.
 11. Široké klenuté čelo ubiehajúce k vlasom ukazuje na geniálnosť a obraznosť, ktorou sa vyznačujú umelci a spisovatelia.
 12. Vysoké, málo široké a rovné čelo mávajú ľudia úprimní, pevní, ušľachtilí.
 13. Neobyčajne vyvinuté čelo s obočím k spánkom je typické pre matematikov, astronómov a iných vedcov, bádateľov.
 14. Dva hrbolce na čele nad obočím znamená satiru, nespokojnosť a reptanie.

Oko 

 1. Tmavomodré oči: skromný a dobrosrdečný človek.
 2. Tmavohnedé oči: silný, živý, geniálny človek.
 3. Jasne šedé (svetlé) a jasne modré oči: pochabá povaha, hanblivá s malou rozvahou.
 4. Modré oči – oblačné: zvodný človek.
 5. Čierne oči: melancholická vášeň, temperament a jasný rozum.
 6. Vyvalené a stuhnuté oči: zlomyseľný, lenivý, drzý, neverný človek, ktorý má málo rozumu.
 7. Príliš veľké oči: slabý duch i slabé telo (zdravotne, nie na pohľad).
 8. Príliš malé oči: zákerné a pomstychtivé indivíduum.
 9. Neposedné oči: utáraný, neverný a zákerný človek.
 10. Prižmúrené oči: nesmelý, vrtkavý a nestály človek.
 11. Oči, ktoré sa na nás dívajú priamo (nie však drzo): značia povahu poctivú a priamu, energického ducha.
 12. Supie oči: lakomstvo a zlé srdce (myslené povahovo).

Nos 

Normálny nos musí byť rovnako dlhý ako čelo.

 1. Súmerný nos: úprimnosť a dobrý rozum.
 2. Príliš veľký nos: prudkosť a odvaha.
 3. Príliš malý nos: nestálosť.
 4. Hrboľatý nos: neslušný a lúpežný človek.
 5. Tlstý a mäsitý nos: pôžitkárstvo.
 6. Špicatý, silne vystupujúci nos: bojovná povaha.
 7. Tupý nos: zmyselnosť.
 8. Zvislá nos: zmyselnosť a sebeckosť.
 9. V strede široký nos: značí záletníctvo, hádavosť, vrtkavosť.
 10. Dohora ohnutý: pýcha a namyslenosť.
 11. Špicatý, prostrednej veľkosti, málo vystupujúci nos: prchkosť, tvrdohlavosť a vzdorovitosť.

Ústa – pery – pysky 

Normálne ústa majú mať dĺžku nosu, pod ktorým sa nachádzajú.

 1. Veľká vzdialenosť nosu od úst: sebectvo.
 2. Pootvorené ústa: nerozhodnosť.
 3. Malé ústa: učenlivosť, nedôverčivosť, úzkosť a nehu.
 4. Široké ústa: síce dobromyseľnosť, ale i silný jedák a pijan.
 5. Ústa jemné a primerane veľké: najlepšie odporúčajú človeka.
 6. Pery červené (prirodzene bez líčenia): značia zdravého človeka.
 7. Pery bledé: choroba, telesná slabosť.
 8. Pery tenké: človek ctižiadostivý, vytrvalý a vždy pohotový.
 9. Pery silné, tučné: vášnivá a zmyselná povaha.
 10. Veľké pysky: hlúposť a prostota.

11 Vypuklé pysky: zlosť v povahe.

 1. Pysky tenké, ak sú ústa malá: vrtkavosť.
 2. Vzostupné pysky: posmievačnosť.
 3. Vodorovné pysky: dobrota.
 4. Zostupné pysky: opovrhovanie ostatnými.

Brada

Normálna brada má mať jednu tretinu dĺžky tváre.

 1. Špicatá brada (ak však nemáte zároveň vysoké čelo): znamená dobré rozumové schopnosti.
 2. Rozpolená brada: vrtkavosť.
 3. Značne vystupujúca brada: pôžitkárstvo a vášnivosť.

Ucho 

Normálne ucho má byť asi o jednu tretinu menšie než je dĺžka nosu.

 1. Veľké ucho s mnohými záhybmi: hudobný talent.
 2. Malé ucho: ustráchaný, ale tiež i zmyselný človek.
 3. Príliš mäsité ucho: nedbalosť.
 4. Tvrdé ucho: zdravý človek.
 5. Mäkké ucho: človek chronicky chorý.

Vlasy 

Myslená je prírodná farba, teda vlasy nezafarbené a ich pôvodný odtieň v čase dospelosti.

 1. Čierne vlasy: závisť, zlomyseľnosť a veľkomyseľnosť.
 2. Tmavohnedé vlasy: poctivosť a spravodlivosť.
 3. Lesklé čierne vlasy: dobrota, mlčanlivosť, poctivosť, ale málo šťastia.
 4. Žlté vlasy: dobromyseľnosť a hanblivosť.
 5. Popolavé vlasy: veselosť, prudkosť a nežnosť.
 6. Čierne – nekvalitné vlasy: melanchólia.
 7. Čierne – kučeravé vlasy: hádavosť a zamilovanosť.
 8. Hrubé krátke vlasy: odvaha, nespokojnosť a lakomstvo.
 9. Hlboko do čela spadajúce vlasy: hlupák, tvrdohlavec a naivný človek.

Obočie 

 1. Pekne klenuté obočie: vernosť, zručnosť, nežnosť.
 2. Zrastené obočie: melanchólia a zármutok.
 3. Obočie husté až k spánkom: zanedbanosť.
 4. Riedke obočí: dobromyseľnosť a obetavosť.
 5. Hladké a vzdialené obočie: malá inteligencia.

Zuby

 1. Riedke zuby: krátky život.
 2. Spojené zuby: ustráchanosť, nestálosť.
 3. Veľké pevné husté zuby: dlhý život.
 4. Silné špicaté zuby: závisť a nedôvera.
 5. Nepravidelné zuby: opatrnosť a odvaha.
 6. Biele pravidelné zuby: prívetivosť.

Hlas

 1. Silný, ale ostrý hlas: zradnosť a nestálosť.
 2. Jasný zreteľný hlas: opatrnosť a prostota.
 3. Tichý jemný hlas: pokojná povaha.
 4. Sladký hlas: zlomyseľnosť a zradnosť.
 5. Huhňavý hlas (normálne od prírody, nie pre zábavu): škodlivý človek.
 6. Časté vzdychanie: láska a úzkosť.
 7. Riedky smiech (nie príliš častý): vernosť, správnosť a vážnosť.

Dodatok pre ženy – smiech

Ak sa smejete hlavne na „a“, ste priama, vcelku otvorená, úprimná a srdečná povaha. Ak vo vašom smiechu prevažuje slabika „e“, ste povahy neúprimnej, zlomyseľnej a škodoradostnej. Ak je vo vašom hlasnom smiechu odjakživa najviac počuť hlásku „o“, ste osobou neohrozenou, dosť energickou a panovačnou, veľmi rozhodnou so silnou a smelou povahou, pohotovo reagujúcou v rôznych životných situáciách. Ak sa smejete hlavne na „i“, potom ste nepochybne nesmelá a nerozhodná žena slabej povahy, submisívna a ľahko podliehajúca cudzím vplyvom a nátlaku. Jednoducho sa s vami manipuluje, hoci si to sama neuvedomujete. Dávajte si na to pozor!

Líca

Dodatok k mužskej tvári.

 1. Prehĺbené líca: trápenie.
 2. Chlpaté líca: náruživosť, animálnosť.
 3. Mäsité rozpité líca: hrubosť.

Fúzy u mužov 

 1. Tenké riedke fúzy: bujnosť, táravosť a súčasne nežnosť i oddanosť.
 2. Biele alebo hnedé fúzy: flegmatickosť, namrzenosť.
 3. Čierne fúzy: stálosť, pevnosť a úprimnosť.
 4. Červené fúzy: zlosť, klamstvo, podlízavosť.
 5. Fúzy u žien: hriešnosť, nadvláda zmyselnosti (ak nejde o hormonálnu poruchu).

Jazyk 

 1. Rýchly jazyk: obmedzenosť, naivnosť.
 2. Koktavý jazyk: nestálosť, popudlivosť a nesamostatnosť.
 3. Nápadne veľký a ostrý jazyk: divokosť, podvodnosť, veľavravnosť, škodoradosť.
 4. Dlhý červený jazyk: mravnosť, múdrosť.
 5. Biely jazyk: bieda, choroba, strasť, utrpenie.

Určovanie povahy z tvaru lebky na prvý pohľad 

 1. Spredu široká hlava prezrádza lakomstvo, ktoré sa môže stupňovať smerom k úžerníctvu a mamonu.
 2. Čím dlhšia je vzdialenosť od ucha šikmo nahor k temenu, tým viac je povaha daného človeka neústupčivá.
 3. Pri širokej hlave sa tento význam ešte viac potvrdzuje a takáto povaha je vytrvalá a pevnej vôle.
 4. Čím dlhšia je vodorovne vzdialenosť od ucha smerom k zadnej časti hlavy, tým viac je povaha človeka zmyselnejšia a hrubšia.
 5. Ak je zadná časť lebky ploská, ide o ústupčivého, zmierlivého a poddajného človeka.
 6. Ak sa nakláňa horná časť lebky viac dopredu, značí to samotárstvo.
 7. Ak sa nakláňa horná časť lebky smerom dozadu, značí to spoločenskú náruživosť a veselú myseľ.
 8. Čím väčšia je vzdialenosť od ucha nahor, tým väčší má takýto človek zmysel pre duševné záhady, nadprirodzený svet, okultizmus a mystiku.
 9. Ak je táto vzdialenosť malá, znamená to nevieru a materializmus.
 10. Čím vyššia je vzdialenosť od ucha k čelu nahor, tým viac dobromyseľnosti a láskavosti určuje.
 11. Oči nápadne blízko pri sebe prezradzujú človeka veľa mysliaceho, ale málo pozorujúceho.
 12. Dve ryhy pri koreni nosu značia mysliteľa a nadaného pozorovateľa.

Krk a hrdlo 

 1.  Krátky krk: značí povahu veľmi nestálu, zlostnú a tvrdohlavú. Ak však takejto povahe urobíme po vôli, veľmi rýchlo sa zmení na pokojnú, vernú a milú.
 2. Stredná dĺžka krku: ideálny človek.
 3. Krk dlhý: mávajú slabí jedinci s hlbokým a silným hlasom, ktorí sú verní a mlčanliví.
 4. Voľné, ušľachtilé držanie hrdla: prezradzuje dôstojnosť.
 5. Chudé hrdlo: značí viac nešťastia ako šťastia.
 6. Hrdlo pevné, výrazne vyvinuté: patrí silnému človeku.
 7. Hrdlo ohnuté: znamená mučenícku oddanosť. Takýmto hrdom sú obdarení výnimoční muži pevnej vôle a veľkého duch, ktorí radi položia i život za svoje názory a presvedčenia. Medzi takýchto ľudí patril napríklad Ján Hus.

O význame hrude a chrbta 

 1. Široká hruď a ramená: človek rozumný, nezaujatý a učenlivý.
 2. Veľká široká hruď: typická pre milujúcich ľudí s pozitívne naladenou mysľou.
 3. Úzkoprsí ľudia: mierumilovní ale ľahko rozohniaci sa ľudia, rozumní jemní, dobromyseľní, pravdovravní.
 4. Silný a široký chrbát: veľkomyseľní a leniví ľudia.
 5. Mierne ohnutý chrbát: nahrbená postava znamená tichú, mierumilovnú, láskavú a nežnú povahu. Takíto ľudia nemávajú väčšinou šťastie, sú hĺbaví a verní. Svoj osud znášajú pokojne a s rozvahou, s akousi nádejou krajšej a žiarivejšej budúcnosti. Vnútorne bývajú vyrovnaní, šťastní a spokojní.

O význame nôh a chôdze 

 1. Krátke a tučné nohy mávajú zlostní a zlomyseľní ľudia.
 2. Noha so špicatým kolenom sa tiež vyznačuje zlostnou povahu.
 3. Pevná chôdza značí energiu.
 4. Malé, dlhé a rýchle kroky robievajú ľudia bystrí, verní, dobromyseľní a aktívni.
 5. Kroky pomalé a dlhé sú znakom lenivých, smutných a poverčivých ľudí.
 6. Kto sa pri chôdzi vlečie (ak nie je chorý) je nerozhodný alebo sa rád pretvaruje.

Rozoznanie ľudskej povahy podľa chôdze je dosť náročné, pretože chôdza je do istej miery ovplyvnená zamestnaním človeka, a preto je nutné klásť väčší dôraz na ostatné pozorovania.

Prsty a dlaň ľudskej ruky 

 1. Uzlovité prsty (šľachovité): poznáme podľa nich logicky zmýšľajúcich, vzdelaných ľudí, hlavne filozofov, lekárov a spisovateľov.
 2. Ak nachádzame na našej ruke iba jeden uzlovitý prvok (t.j. silný kĺb), môžeme smelo hovoriť o ruke umelca.
 3. Dva takého kĺby na každom prste nám naznačujú mimoriadne nadaného bádateľa.
 4. Špicaté prsty sú typické pre ideálne nadaných ľudí.
 5. Hranaté prsty: usilovnosť, pracovitosť, užitočnosť.
 6. Široký článok palca: svojhlavosť.
 7. Krátky článok palca: nestálosť.
 8. Mäkká ruka: pokoj, citlivosť, malá mozgová aktivita.
 9. Krátky palec: pudovosť.
 10. Dlhý palec: typický pre svojhlavých ľudí, ktorí nedbajú o okolie
 11. Široký prvý článok prsta: logickosť.
 12. Dlhý a úzky palec majú ľudia s vlastným názorom.
 13. Maličký malíček hovorí o nechuti k číslam a praktickým vedám.
 14. Malíček dlhý majú nadaní rečníci, láskaví ľudia presadzujúci poriadok.
 15. Široké prsty: nájdeme u spravodlivých a poriadkumilovných, dobrotivých ľudí zdravého rozumu.
 16. Ruka, na ktorej dlani nájdeme nezvyčajne veľa malých rýh svedčí o povahe neúnavnej, ktorá sa oddáva duševným prácam; majiteľ takejto ruky vedie hĺbavý život so stálou túžbou po nepoznanom, takže vo svojej duši nikdy nenachádza pokoj a odpočinok.
 17. Tučné, krátke prsty máva človek skôr materiálne založený.
 18. Prsty tesne vedľa sebe (t.j. bez medzier) značia pýchu a nápadnosť.
 19. Prsty medzerovité značia naopak nechuť v tomto smere.
 20. Ruky s dlhými prstami: múdrosť a zručnosť.
 21. Ruky hebké, nie príliš mäsité: jasný rozum, cudnosť, vernosť, šetrnosť a milovník pokoja.
 22. Ruky pri prstoch zahnuté: slobodomyseľnosť, chápavosť a mlčanlivosť.
 23. Ruky i prsty krátke: zlomyseľnosť.
 24. Ruky dlhé, prsty krátke: nedbanlivosť a lenivosť.

Žily na rukách 

 1. Veľké, široké a značne vystupujúce: cholerická povaha.
 2. Zakalené, ale viditeľné žily: melancholická povaha.
 3. Žily hlboko v ruke: flegmatická a pozitívne zmýšľajúca povaha.
 4. Veľké a značné, užší: naivnosť a vrtkavosť (sangvinická povaha).

Nechty 

 1. Zahnuté: zlodejstvo, nehanebnosť.
 2. Zahnuté a tenké: múdrosť.
 3. Nápadne krátke: zlomyseľnosť a vzdor.
 4. Nažltlé alebo načervenalé nechty: zmyselnosť.

Dodatok k prstom a ruke so zreteľom na ženskú dlaň: 

 1. Ženské ruky s veľkými palcami patria ženám, ktoré sa riadia skôr rozumom než citom. Sú to ženy nadané a rozumné, vytrvalé, mysliace, schopné premýšľať o vážnych témach.
 2. Ruky s malými palcami sú typické pre ženy zamerané citovo, ktoré sú viac náchylné k zmyselnosti než bystrosti a rozumnosti.
 3. Dlhé úzke ruky s malými palcami majú ženy bujnej a vášnivej povahy, ktoré neustále prahnú po zábave. O domácnosť sa mimoriadne nestarajú.
 4. Ženské ruky s hranatými prstami a malými palcami môžeme nájsť u žien, ktoré túžia po presnosti a dokonalom poriadku. Takéto ženy hovoria málo, sú skromné a viac dbajú na skutky než slová.
 5. Rovnaké ruky s veľkými palcami nám prezradia ženu, ktorá sa voči svojim blízkym, členom rodiny i podriadeným chová vždy prísne a skôr bez citu.
 6. Nežné, ružové a krásne formované ruky hovoria o živej ženskej povahe, ktorá túži po stále vyššom ideály. Lásku takejto ženy si dokážu získať výlučne veselé zábavy a bujné fantázie.
 7. Malý palec a nežné prsty na širokej dlani sú znakom veľavravnej ženy, pre ktorú sú všetci málovravní a mudrujúci ľudia nesympatickí.
 8. Ruky s nežnými prstami, ktorých kĺby sú výraznejšie hranaté môžeme hľadať u poriadkumilovných žien, ktoré sú v láske stále a pre iné ženy môžu byť v manželstve vzorom. Takéto ženy dokážu skvele udržiavať rodinné šťastie a prispôsobiť sa akejkoľvek situácii.

Aká je povaha ženy podľa jej obľúbenej farby oblečenia?

Červenú farbu milujú vyslovene vedúce typy, ktoré rady komandujú druhých a dokážu ostatných presvedčiť o svojej mienke bez ohľadu na to, či je správna alebo nie.

Tmavozelenú farbu nosievajú ženy s vysoko vyvinutým zmyslom pre krásu a dávajú svojmu okoliu pocit bezpečia. Musia sa však cítiť úplne nezávislé, svojim protivníkom dokážu oponovať, svojim priateľom zas udávať tón.

Svetlošedú milujú ženy, ktoré majú rady zmenu, nové okolie, nových priateľov a cestovanie. K ostatným bývajú tolerantné. Táto farba je tiež farbou rýchlosti a dokonca i úteku.

Svetlomodrá farba prezrádza, že milujete rodinný život, more, cestovanie a spoznávanie nových ľudí, sú pre vás dôležité novozískané dojmy. Je vám blízke všetko, čo dokáže ľudí spájať: pokoj, tradície, politika, mier.

Žltá farba je známkou tvorivosti a veľkorysosti. Šťastie očakávate od života ako samozrejmosť. Ste citlivá a emotívna, trochu okázalá a občas si myslíte, že patríte k elite spoločnosti.

Ak je vašou obľúbenou farbou čierna, venujete sa všetkému naplno a ste vždy pripravená sa za niečo pobiť. Občas vás prepadnú stavy úzkosti, ale napriek tomu kráčate neochvejne ďalej.

hnedou farbou vaši priatelia vedia, že s vami môžu kedykoľvek počítať. Veľa toho nenahovoríte, ale zato ste spoľahlivá. Niekedy sa tejto farbe dostane väčšej obľube až v druhej polovici života. Nemajte však strach, čas pracuje pre vás.

Obliekate sa najčastejšie do bielej? Potom občas váhate, či sa máte vyjadriť k veci priamo a bývate tiež trochu žiarlivá. Ste však i veľmi presná a máte dosť príjemných vlastností, ktoré vám zaisťujú obľúbenosť u druhých.

Doslov k frenológii

Aby sme si mohli byť svojimi úsudkami istí, musíme mať na pamäti ešte nasledujúce pravidlá:

 • nesmieme nikoho súdiť iba poľa jedného znaku a aplikovať ho na celú povahu človeka, ale si musíme všímať viaceré znaky, ideálne všetky, vyhodnotiť, nakoľko sa tieto znaky bez výraznejších rozporov zhodujú, a až potom si môžeme byť charakteristikou daného človeka úplne istí;
 • ak sa pri pozorovaní vyskytne jedna alebo dve odchýlky od viacerých, prikloníme sa v našom záverečnom hodnotení na stranu väčšiny, pretože takého odchýlky môžeme dať do súvislosti napr. s rôznymi zamestnaniami a podobnými vplyvmi;
 • žiaden rozpor, nech je akokoľvek výnimočný, však ako celok nie je príliš významný.

časopis magická žena

Poraďte sa s našim tímom odborníkov:

 

 

 

Pyramída a jej magická sila

May 19, 2017
May 19, 2017

pyramidaMáte problémy, cítite sa mizerne, potrebovali by ste duchovnú útechu alebo telesne pookriať? Navštívte pyramídu. Nie, neposielame vás na výlet do Egypta. Nabádame vás, aby ste skúsili využiť energiu z vesmíru. Zástancovia liečenia či relaxácie v pyramíde oceňujú jej komplexné pôsobenie na celý ľudský organizmus. V pyramíde sa nelieči len konkrétna časť tela, ale celok, vyrovnávajú sa energie, pôsobenie je hlboké a trvalé.

Už staré civilizácie vedeli oceniť účinky pyramidálnych stavieb, ktoré dokážu usmerňovať energie z vesmíru. Tá je najsilnejšia približne v jednej tretine výšky pyramídy, v oblasti tzv. kráľovskej komory, čo je vlastne stred pyramídy. Podľa mnohých je pyramída jednoduchý stroj, ktorý dokáže pracovať s vesmírnou energiou a je na ľuďoch, aby túto vlastnosť dokázali využiť.

Najväčšia pyramída na Zemi stojí v Egypte a je to jeden zo siedmich pôvodných divov sveta a zároveň jediný, ktorý nepoznáme iba z legiend, ale ktorý skutočne stojí. Nazýva sa Veľká Cheopsova pyramída a dodnes udivuje svojou mohutnosťou a precíznosťou stavby. Nadšenci pyramíd jej pripisujú zázračné vlastnosti, hovoria o energetických poliach, ktoré má každý predmet, ktorý je vo vnútri stavby, pričom sa toto pole vonku neprejavuje. Energia je orientovaná v smere sever-juh a naviazaná na magnetické pole Zeme. Vo vnútri sa udrží stála teplota. Nečudo, že ľudia začali napodobovať znalosti starých Egypťanov a stavať podobné pyramídy, aby dosiahli podobné účinky, aké má veľká pyramída v Egypte.

Nie je dôležité, či je pyramída veľká alebo malá, dôležité je, ako správne je postavená. Pyramída je najsilnejší tvarový žiarič, žiadny iný tvar nedosahuje také účinky ako pyramída. Cheopsovu pyramídu si doma na záhrade nepostavíte, môžete sa ňou však inšpirovať. Pre jednu osobu na meditáciu alebo liečenie postačí aj pyramída vo výške človeka. Pyramída musí byť umiestnená tak, aby dôsledne rešpektovala svetové strany (strany základne musia presne smerovať na juh, sever, východ, západ), mala by byť vycentrovaná do vodorovnej polohy a musí mať presný tvar. Vtedy sa môžu najlepšie prejaviť jej účinky. Nie je ani podstatné, z čoho je urobená, môže to byť plast, látka, drevo, otázny je kov. Sú ľudia, ktorí si pochvaľujú pyramídu z hliníka, ale väčšina odporúča vyhnúť sa kovovým častiam, použiť napríklad drevo. Vnútro pyramídy je vyčistené od elektrosmogu, takže svoj mobil si do nej neberte, zbytočne by ste si ho tam opäť zanášali. Dĺžka strany pyramídy sa vypočíta podľa jej výšky. Výšku treba vynásobiť polovicou čísla pí (pí je približne 3,14). Čiže pyramída s dvojmetrovou výškou by mala mať dĺžku jednej strany 3,14 metra. Slávna Cheopsova pyramída má výšku približne 146 metrov a stranu základne 230 metrov.

Pobyt v pyramíde vnímajú ľudia rôzne. Niekomu slúži ako miesto na relaxáciu, dokáže si v nej dobre oddýchnuť, pociťuje pokoj, harmóniu a prílev čerstvej energie, využíva ju ako životobudič. Vychádzajú z pyramídy osviežení. Sú ľudia, ktorí považujú pyramídu za ideálne miesto pre meditáciu, kde sa vedia prepojiť s vesmírnou energiou, zharmonizovať sa, otvoriť si hlavu novým myšlienkam a pustiť uzdu svojej tvorivosti. No a sú ľudia, ktorí hovoria o priaznivom účinku na svoje zdravie – zmiernenie bolestí, ústup chronických problémov, odstránenie migrény, prílev energie, doplnenie životného optimizmu. V Rusku, kde sú liečebné pyramídy veľmi populárne, pozorovali zlepšenie krvného tlaku, oslabenie vírusov aj baktérií a chorôb, ktoré s nimi súvisia, regeneráciu, priaznivý vplyv na pokožku tela, tlmenie depresívnych nálad a priaznivý vplyv na liečenie závislostí rôzneho druhu.

Pyramída pôsobí na každého individuálnym spôsobom, takže by si mal sám určiť dĺžku pobytu v nej. Niektorí v nej strávia štvrťhodinu, iní aj niekoľko hodín. Dôležité je, ako sa človek cíti, ako na neho pôsobí. Niektorí ľudia s vyššou citlivosťou môžu pobyt v nej vnímať aj nepríjemne. Väčšina však ocení relaxačné a liečivé účinky pyramídy – mali by počítať najmenej s polhodinou až hodinou pobytu vo vnútri. To je čas, počas ktorého sa už prejavia účinky pyramídy. Je to zároveň dostatočne dlhý čas na oddych, na získanie odstupu od všedných starostí a na eliminovanie rušivých podnetov, s ktorými sa denne stretávame. Odporúča sa návštevy pyramídy opakovať, ideálne je, ak si na to nájdete pravidelný čas. Sila pyramídy sa dá využiť aj v menších rozmeroch, napríklad zavesením nad posteľ, nad stoličku.

časopis magická žena

Poraďte sa s našim tímom odborníkov:

Amazonit vám dodá nádej

April 20, 2017
April 20, 2017

amazonitJe ako pohladenie, hebké a príjemné, ktoré vás upokojí, dodá vám pocit bezpečia a umocní pocity dôvery. Zaženie strach z budúcnosti, dodá vám odvahu jej čeliť a nádej, že všetko dopadne tak, ako si to predstavujete. Amazonit je symbolom priateľstva, vzájomného porozumenia a pohody. Umocňuje empatiu, zvyšuje citové vnemy a šíri okolo seba pozitívnu náladu. Vyrovnáva hladinu, tíši emócie a dokáže eliminovať prudké zmeny nálad. Umožní ľuďom nájsť samých seba, vyjasniť si, čo chcú, čo je pre nich najlepšie a akou cestou by sa mali vydať. Pomáha prijímať rozhodnutia, ktoré výrazne ovplyvnia váš život a eliminuje strach z dôsledkov týchto krokov. Udržuje v rovnováhe energie. Spája sa s ním radosť zo života, zaháňa smútok v duši a posilňuje vieru v pekné zajtrajšky. Je vhodným spoločníkom pre kreatívnych ľudí, ktorí používajú tvorivosť pri svojej práci.

Pre podnikateľov znamená prosperitu, pre ostatných hojnosť. Pre šťastie ho používajú aj niektorí hráči, aby im pomohol v hre. Podporuje zdravé sebavedomie, myslenie, intelekt a dokáže vám vnuknúť kreatívne myšlienky. Pomáha ich potom pretaviť do podoby, aby ich lepšie pochopili aj iní ľudia. Je užitočný pri komunikácii, podporuje tímovú spoluprácu a vie utužiť kolektív. Dokáže pomôcť pri stanovení cieľov a zvyšuje motiváciu do tohto cieľa aj dokráčať.

Amazonit je odroda mikroklinu (živca) modro-zelenej, zelenej alebo smaragdovozelenej farby s prímesami rubídia. Svoje meno dostal podľa jedného z nálezísk v povodí rieky Amazonky. Jeho zelenú farbu kedysi pripisovali obsahu medi, pretože prímesi medi často vytvárajú tieto odtiene, ale nové výskumy hovoria o tom, že za jeho farbu môže malé množstvo olova a vody v živci.

V liečiteľstve používajú tento kameň ako prostriedok, ktorý prináša pokoj, podporuje organizmus, urýchľuje uzdravenie a uľahčuje regeneráciu. Používa sa tiež ako antidepresívum. Liečitelia ho odporúčajú aj ľuďom, ktorí trpia AIDS. Má však široké možnosti uplatnenia – nervová sústava a jej poruchy, mozog, srdce, pľúca, štítna žľaza, hrdlo, pečeň. Takisto ho využívajú pri problémoch so stuhnutým svalstvom, najmä v oblasti krku a chrbtice. Často si ho berú so sebou ľudia, trpiaci migrénami. V podobe elixíru si ho dávajú ľudia trpiaci osteoporózou alebo tí, ktorým chýba vápnik. Vidieť ho aj v pôrodniciach, kde si ho berú ženy, ktoré veria, že im pomôže zmierniť pôrodné bolesti.

Využíva sa tiež na odblokovanie elektromagnetického smogu – či už v podobe napríklad náramku na ruke alebo ako samostatný kameň, umiestnený medzi žiaričom a konkrétnou osobou. Podobne pôsobí aj proti geopatogénnym zónam.

časopis magická žena

Poraďte sa s našim tímom odborníkov:

Dýchanie, ktoré lieči

March 13, 2017
March 13, 2017

dychanie_216486085Od malička, keď sa prvýkrát nadýchneme, pracujú naše pľúca na tom, aby sme fungovali tak, ako máme. Pracujú, až kým nepríde náš posledný dych a výdych. Neustále. Napriek tomu veľa ľudí nevie správne dýchať. Pritom význam správneho dýchania poznáme už oddávna. Na cvičeniach jogy ako prvé začínate s dýchaním. Joga považuje správne dýchanie za základ, ktorí zabezpečí harmóniu a posilní telo i ducha. Ale joga si predsa len vyžaduje čas, sústredenosť a správnu techniku – na to nemá každý čas. Existuje však recept, ktorý si síce tiež vyžaduje vašu snahu, ale dá sa využiť kedykoľvek a kdekoľvek. Nájdete ho pod názvom vedomé dýchanie.

Vaše telo potrebuje kyslík. Najmä mozog je jeho veľkým spotrebiteľom. Miliardy mozgových buniek ho spotrebujú viac, keď sa potrebujete na niečo sústrediť. Ak budete správne dýchať, dýchanie ho dodá dostatok. Ak nie, tak sa nedivte, že aj vaše reakcie budú ospalé. Bez kyslíka mozog pracovať nemôže. Práve preto je dýchanie a správna činnosť srdca taká dôležitá – pumpuje krv do mozgu a tým mu zabezpečuje dostatok kyslíka. Ale nie je to len mozog, celé telo potrebuje, aby bolo zásobované kyslíkom.

Jednou z najlepších ciest, akou to môžete dosiahnuť, je hlboké dýchanie. Také, aby ste pri hlbokom nádychu priam cítili, ako sa do vás vlieva energia  a sila, a pri výdychu túto energiu zase vysielali zo seba von. Takto to radí napríklad Jack Angel v knihe Samoliečenie. Radí vám tiež, by ste si pri tom pohodlne ľahli a sústredili sa na dýchanie. Pri nádychu čo najviac roztiahnite brucho a hrudník, aby ste sa priam naplnili vzduchom. Precvičte si všetky dýchacie svaly, ktoré len máte. Pri výdychu zase brucho hrudník stiahnite, ako sa len dá. Je to akási energetická očista – mali by ste podľa Angela cítiť, ako sa zbavujete energetického odpadu. Takéto hlboké dýchanie by malo obnoviť rovnováhu celého organizmu a podporiť tok liečivých energií.

Zlepšenie dýchania sa prejaví zlepšením vašej kondície. Ak dýchate nepravidelne a plytko, nerobíte dobre. Pri hlbokom dýchaní do seba dostanete viac ako 50 litrov vzduchu. Pri plytkom dýchaní je to päťkrát menej. Pri hlbokom dýchaní vám stačí nadýchnuť sa približne pätnásťkrát za minútu. Pri nepravidelnom dýchaní to je oveľa viac. Vôbec nie je za vlasy pritiahnuté, keď budete počuť, že obyčajný vzduch nám dodáva silu a energiu. Niektoré orientálne filozofie hovoria o tom, že človek má počas života určený počet vdychov a výdychov. Keď dýchate pomaly a zhlboka, vyčerpáte si svoj prídel neskôr, než keď sa nadýchnete veľakrát, ale zle.

Správne dýchanie ordinujú lekári nielen ako liečbu na choroby, ale aj ako prevenciu. Stále platí to, čo sme sa učili ešte na základnej škole. Dýchame nosom, nie otvorenými ústami. Nesprávne dýchanie vám môže spôsobiť ďalšie problémy – keď už nič iné, tak si neprecvičujeme medzirebrové i ďalšie svaly.

Správne hlboké dýchanie upokojuje. Zbaví vás stresu, upokojí myseľ, dostane vás do stavu, že čas okolo vás sa zdanlivo spomalí. Venujte tento čas relaxu či meditácii. Prospeje to vašej psychickej i fyzickej podobe viac než čokoľvek iné. Pritom je to zadarmo – nemusí vám to naordinovať žiadny lekár a nepotrebujete na to nijaký recept. Nájdite si vhodnú polohu, môže to byť poležiačky, môžete sa pohodlne posadiť, podľa toho, ako vám to vyhovuje. Dôležité je, aby to bola poloha pohodlná, aby ste sa sústredili na dýchanie a nie na to, či vás niečo neomína a niekde netlačí.

Nie je dôležité len to, ako dýchate, ale aj to, čo dýchate. Preto by ste si mali rezervovať čas na výlet do prírody, niekam, kde je čistý vzduch. Taký, ktorý priam vonia “čerstvosťou”, o ktorom môžete povedať, že lieči sám o sebe, aj keby ste nemali drahé rozbory vzduchu. Taký, v ktorom sa vám voľne dýcha a cítite, že z vás padá to, čo vás ťažilo a prináša vám úľavu.

Tak neváhajte – poďte si zadýchať, nie sa zadýchať…

časopis magická žena

Poraďte sa s našim tímom odborníkov:

Focusing terapia – práca s pocitmi

February 10, 2017
February 10, 2017

focusing_457511662Často býva ťažké porozumieť iným ľuďom, ale niekedy človek nedokáže porozumieť ani len sebe. Vyznať sa vo svojom vnútri, chápať, čo sa s vami deje, uvedomiť si, z čoho pramenia vaše pocity, čo vás trápi, čo vám prospieva a čo vám škodí – to je cesta k tomu, aby ste si našli svoje miesto v súčasnom svete.

 Focusing terapia je jednou z foriem psychoterapie, ktorá pracuje s vlastnými pocitmi človeka. Váš pocit je reakcia na to, čo sa okolo vás deje. Človek je počas dňa zavalený mnohými podnetmi, niektoré vníma vedome, iné podvedome, ale ovplyvňujú ho. Pôsobia na jeho zdravie, na jeho náladu. Preto je dôležité, aby vedel pochopiť, čo mu jeho pocity hovoria, nedusiť ich v sebe, ale akceptovať ich, vnímať posolstvo, ktoré prinášajú. Zároveň je možné tieto pocity “manažovať”, aby sa odstránili prípadné negatívne následky, ktoré by mohli mať. Metódu focusingu (zaostrovania) zaviedol do praxe americký psychoterapeut a filozof Eugene T. Gendlin. Nadviazal na prácu Carla Rogersa, ktorého bol žiakom.

 Stáva sa, že máte nejaké pocity, ktoré nedokážete jednoducho identifikovať, neviete povedať, z čoho vychádzajú, ale sú dostatočne intenzívne, aby ste ich mohli len tak ignorovať. Napríklad dosiahnete nejaký cieľ, ktorý ste chceli, ale nemáte pocit víťazstva, skôr rozpakov. Alebo idete na cestu a stále máte pocit, že vám niečo chýba. Jednou z možností je tento pocit hodiť za hlavu, ale to neznamená, že zmizne. Inou možnosťou je zaostriť na neho pozornosť, rozpitvať ho, snažiť sa pochopiť odkiaľ pochádza. Nebrániť sa mu, prijať ho, pochopiť ho – a nakoniec možno zistíme, že pocit sa posunul inam. Vo focusingu nie je záujem pocity zaplašiť a vygumovať ich zo života, ale spoznať ich, akceptovať a niekam ich posunúť.

 Focusing je o pocitoch, ktoré sa len ťažko dajú konkrétne popísať, aj keď ich intenzívne prežívame. To, čo nevedia vyjadriť slová, dokáže interpretovať naše vnútro. Je to silný pocit, často to býva pocit zložitý, občas ťaživý. Focusingom ho môžeme podrobne skúmať, čo nám môže pomôcť pri rozhodovaní. Tieto rozhodnutia bývajú intuitívne, ako keby za vás nerozhodoval rozum, ale srdce. Jednoducho niekedy cítite, ktoré rozhodnutie je správne a ktoré by ste radšej nemali skúšať.

 Ľudia, ktorí sa focusingom zaoberajú, hovoria, že človek, ktorý pochopí sám seba a vlastné pocity, má potom lepšie vzťahy s inými ľuďmi. Je tolerantnejší a viac chápe iných ľudí a situácie, ktoré prežívajú. Preto sa focusing odporúča pre povolania ako sociálni pracovníci, lekári, sestričky či učitelia. Sú to pracovníci, ktorí sa denne stretávajú s emóciami, pozitívnymi aj negatívnymi, a ktorí sa potrebujú naučiť ich zvládať.

 Metódu focusingu sa najlepšie naučíte u skúseného lektora, ktorý sa touto metódou zaoberá. Väčšinou sa pracuje v skupinách. Potom je už oveľa jednoduchšie pracovať s touto metódou osamote.

 Pri focusingu zvyčajne prejdeme šiestimi krokmi. Pri prvom ide o vyčistenie vnútorného priestoru, keď si uvedomíme, čo nás práve v tomto momente trápi. Môže to byť zmes pocitov, viacero problémov. Druhý krok je nájsť ten najdôležitejší pocit. Ten, ktorý vás najviac páli. Musíme ho vybrať spomedzi ostatných pocitov a pozerať sa na neho s odstupom. Tretí krok je uchopenie tohto pocitu. Popísať ho, predstaviť si ho, nájsť nejaké výstižné vyjadrenie, ktoré ho charakterizuje. Štvrtý krok je rezonovanie – overenie si, či ste ten pocit v predošlom kroku dostatočne vystihli. Piaty krok je kladenie otázok. Pýtajte sa, čo je na tomto pocite zvláštne, čo je zlé, čo by bolo treba urobiť… Odpovede by ste mali čerpať práve z tohto pocitu, on sám by vás mal k nej priviesť. Šiesty krok je prijatie – akceptujte to, čo sa na konci z pocitu vykľulo.

 Focusing je o hľadaní a nachádzaní odpovedí vo svojom vlastnom vnútornom svete zapojením telesného vedomia. Nie sú to emócie, ale vnútorný pocit, ktorý človek dokáže vnímať. Skúste to.

časopis magická žena

Poraďte sa s našim tímom odborníkov:

Tichá a svätá… ako je to vo svete?

December 20, 2016
December 20, 2016

vanoce_511398544Tichá noc, svätá noc, všetko spí, všetko sní… Vianoce sú sviatky pokoja a mieru, Silvester patrí oslavám, Nový rok ich následkom. Takto to máme zariadené u nás, ale je to tak aj vo svete? Ako trávia tieto dni ľudia na iných kontinentoch, čo oslavujú podobne ako my, čo ignorujú a čo majú navyše? Pozrite sa s nami nielen za hranice všedných dní, ale aj za hranice našich kultúrnych zvykov. Viete čo napríklad v takom Mexiku znamená pastorelas?

Mexiko je ďaleká krajina, ale ich zvyky nie sú až také vzdialené. Počas obdobia “posadas” od 15. decembra do 24. decembra si Mexičania pripomínajú putovanie Jozefa a tehotnej Márie do Betlehema – tí dlho hľadali nocľah, až sa zložili v maštali. “Pastorelas” sú zase divadelné skeče, ktoré hranou formou opisujú putovanie pastierov za Betlehemskou hviezdou a teda aj za malým Ježiškom. Na začiatku dostanú od anjela správu, že sa narodil Ježiš Kristus. Pastieri sa vydajú na cestu, na ktorej ich pokúša diabol a chce ich zviesť z cesty. Odolajú mu a dostanú sa až do Betlehema. V pastorelas nadšene vystupujú profesionáli i amatéri, sú to hry plné improvizácie, žartov, prekáračiek, posmeškov, k slovu príde i tequila, aj láska…

Mexiko je úzko späté s Pannou Máriou. Práve Panna Mária Guadalupská je patrónkou krajiny (a od roku 1945 patrónkou celej Ameriky). V 16. storočí sa zjavila miestnemu indiánovi a jeho prostredníctvom požiadala biskupa, aby jej tu postavil kostol. Biskup neveril a chcel nejaké znamenie. Znamenie dostal. Indián mu priniesol ruže – pričom vtedy všade mrzlo. Indián ruže vysypal pred biskupom na zem a na plášti, v ktorom ich mal zabalené, sa zrazu vytvoril obraz Panny Márie. Biskup dal okamžite na mieste zjavenia postaviť kostol. Tento obraz je dodnes jednou z najvzácnejších mexických cenností a úctivo sa mu klania celá Latinská Amerika.

 Mexičania si na Vianoce doprajú morčacie mäso, namiesto kapra, ktorého jeme u nás, je treska a radi si dzobnú z množstva obložených mís. Musia počas osláv dlho vydržať hore – aj deti dostávajú darčeky až o polnoci. V Mexiku sú vianočné sviatky viac veselé než tiché – to je ten južanský temperament.

S Mexikom sa spája aj kvet, ktorý veľmi dobre poznáme – Vianočná ruža. Je to domovská krajina tejto krásnej rastliny. Paradoxne, kvety má veľmi nenápadné. To, čo ako kvet vyzerá – a čo nás láka najčastejšie jasnočervenou farbou, ale aj žltou či bielou – sú listene. Pre nás je Vianočná ruža exotický kvet konca roka, blížiacich sa sviatkov. V Mexiku je to bežný krík.

Vianoce? Nákupná horúčka

V Číne v pomere k množstvu ľudí nie je veľa kresťanov, kedysi dokonca bývali Vianoce zakázané a čínski kresťania ich oslavovali doma v súkromí. Čína je však veľkou obchodnou veľmocou a obchodník vždy vie vycítiť, na čom sa dá zarobiť. Takže dnes sú vianočné sviatky a najmä vianočné nakupovanie obrovským biznisom. Číňania radi nakupujú a tak sa netreba čudovať, že im obchody vychádzajú v ústrety. Nájdete tu všetko – od množstva vianočnej výzdoby, cez Santa Clausa a jeho soby, až po otravné verklíkovanie piesne Jingle Bells (Roľničky). Neodolal ani čínsky prezident, ktorý pred piatimi rokmi počas návštevy Fínska (ešte ako viceprezident) navštívil aj chatu Joulupukkiho – fínskeho Santa Clausa.

Číňania podľahli západnej konzumnej kultúre ľahko a radi – nakoniec, veľké množstvo západného spotrebného tovaru sa vyrába práve v Číne. Na vidieku to necítiť, ale v mestách, kde žije rozmáhajúca sa stredná trieda, to žije. Deň narodenia malého Ježiška je veľmi dobrý dôvod, aby moderná “zlatá” mládež vyrazila za zábavou. Ani v Číne sa nedá hovoriť o tichej noci, veď to treba poriadne roztočiť.

Vianočnému ošiaľu neunikli ani ďalšie priemyselné štáty v oblasti – Štedrý deň sa oslavuje aj v Japonsku, aj v Južnej Kórei, ktorá má svoju verziu Santa Clausa, oblečeného nie do červených šiat, ale do modrých. Santa Haraboji je očakávaný najmä deťmi, pretože im nosí darčeky.

Filipíny sú spolu s Východným Timorom jediné dve krajiny v Ázii, ktoré majú silné zastúpenie kresťanov medzi svojou populáciou. Filipíny majú suverénne najdlhšie vianočné obdobie na svete. Začína sa už v septembri. U nás vtedy o Vianociach ešte ani len nechyrujeme, aj keď sa naše reťazce snažia posúvať vianočnú sezónu stále bližšie k letu. Samotné Vianoce na Filipínach nie sú na ľade, ale na blate – teploty bez problémov prekročia tridsiatky. Vonku trópy – tak si ten sneh treba primyslieť.

O obchode je to aj v krajinách Perzského zálivu. Do Dubaja sa dokonca lieta na vianočné nákupy, najväčší obchodný dom sveta Dubai Mall tesne pred Vianocami ponúka obrovské množstvo zliav a keď dobre nakúpite, môžete sa aj okúpať v teplej morskej vode. Ak chcete zažiť aj zimnú atmosféru, môžete si ísť zalyžovať do krytého lyžiarskeho areálu Ski Dubai. Tam si snehu, aj keď umelého, môžete užiť do sýtosti.

Ako to vyzerá u chladných Severanov?

Vo Švédsku sa to podstatné odohráva od 13. decembra, keď majú sviatok Lucie. Švédi majú od tohto dňa množstvo Lucií – volia sa ich, v malých dedinkách, vo veľkých mestách, majú aj svoju národnú Luciu. A Lucie sa potom ujmú svojej vlády, pričom im pomáhajú škriatkovia – jultomtar. Často vám ponúknu pepparkakor, tradičný švédsky zázvorový keks. Možno ho už poznáte – z predajní Ikea. Švédsko je severská krajina a tak nemôžete očakávať v predvianočnom období veľa svetla – neskoro sa rozvidní, skoro sa stmieva. Preto sú vyzdobené mestá svetielkami nielen krásne, ale aj užitočné – budete vidieť na cestu. Ak vám bude zima, môžete sa zahriať glöggom (nájdete ho aj v iných škandinávskych krajinách). Je to varené víno s výraznou príchuťou korenia. Čo sa týka jedla, milovníci rýb zajasajú. Na sviatočnom stole ich nájdete neúrekom. Švédi a ryby jednoducho idú dohromady. Na nosenie darčekov majú Švédi tajuplného vianočného mužíčka, ktorý sa volá Jultomte. U nás to musí zvládnuť Ježiško…

V Nórsku môžete mať na sviatočnom stole okrem rýb napríklad aj bravčové či jahňacie rebrá. Dary deťom prinesie Julenissen, často aj osobne. Nie je potom potrebné deťom vysvetľovať, odkiaľ sa zrazu pod stromčekom darčeky objavili. Nóri sú v niečom podobní Čechom a Slovákom, tiež milujú film Tri oriešky pre Popolušku. Prvý sviatok vianočný venujú Nóri návšteve kostola, na Štefana sa zvyčajne rozprúdi bujará zábava.

Na Islande sa zase miešajú kresťanské tradície s mytológiou z pohanského obdobia. Jeden z príbehov hovorí o trinástich vianočných mužíkoch (jólasveinar). Sú to deti zlého obra a zlej obryne – každý z nich je poriadny lotrík, ktorý rád ľuďom škodí. Na konci roka si to však chcú zrejme vyžehliť. Trinásť dní pred Vianocami schádzajú z hôr medzi ľudí a dávajú deťom drobné darčeky. Každý deň prichádza len jeden a tak sa deti na Islande môžu tešiť, že si ráno vo svojej ponožke za oknom nájdu drobný darček.

Vo Fínsku nosí darčeky Joulupukki, čo je fínska obdoba Santa Clausa. Má svoj príbytok v Laponsku a nesnaží sa do domu vliezť komínom. Príde, zaklope na dvere a spýta sa: “Sú tu nejaké poslušné deti?” Samozrejme, je ich tam plno a sú len poslušné.

V Dánsku zase majú tradičné vianočné pivo Julebryg. Dospelí nedočkavo čakajú na deň, kedy sa začína čapovať, pretože k sviatkom jednoznačne patrí. Na slávnostnej večeri si môžete pochutiť na pečenej kačici či husi alebo si môžete dať z pečeného bravčového. V ryžovej kaši s posekanými mandľami, ktorá sa podáva ako dezert, býva aj jedna celá mandľa. Kto si ju nájde, zožne slávu, obdiv a možno dostane aj nejaký darček. Deti dostávajú darčeky od Julemanda, ktorý má zázračné sane ťahané deviatimi sobmi. Ak nepríde osobne, tak darčeky spod stromčeka porozdávajú samotné deti – vyberú si jedno spomedzi seba.

V meste Betlehem…

Vianoce a advent, ktorý im predchádza, patria medzi najvýznamnejšie kresťanské sviatky. Ako to vyzerá v samotnom Betleheme, ktoré je rodiskom Ježiša Krista? Betlehem sa nachádza na Západnom brehu Jordánu, niekoľko kilometrov od Jeruzalema. V súčasnosti má približne 30-tisíc obyvateľov. V meste sa nachádza Chrám Narodenia Pána, ktorý je postavený presne tam, kde sa narodil Ježiš. Ide o najstarší kresťanský kostol, ktorý doteraz funguje, jeho stavba sa začala v roku 327. Od roku 2012 je kostol súčasťou Svetového dedičstva UNESCO.

Ako to v Betleheme vyzerá 24. decembra? Napoludnie sa začína procesia, na ktorú prichádzajú tisíce kresťanov z celého sveta. Na Námestí jasličiek pred chrámom je vtedy veľmi veľa ľudí, vianočné sviatky pripomína aj vyzdobený vianočný strom. V sprievode pochoduje veľa hudobníkov, znejú bubny, ale aj ostrý zvuk gájd – je to pripomienka, že do roku 1948 bola Palestína pod britskou správou.

Z Betlehema pochádza aj Betlehemské svetlo, ktoré pred Vianocami odpália z plamienku, ktorý horí v Chráme narodenia. Odtiaľto potom putuje do celého sveta a skauti ho prinášajú k ľuďom. V tomto roku doputuje Betlehemské svetlo letecky do Viedne v sobotu 12. decembra a odtiaľ sa dostane aj na Slovensko. O deň neskôr, v nedeľu 13. decembra, slovenskí skauti odovzdajú svetlo prezidentovi Slovenskej republiky Andrejovi Kiskovi a v rovnaký deň ho dajú aj poľským kolegom. Dňa 19. decembra, čo je posledná sobota pred Štedrým dňom, začne svetlo svoju cestu po Slovensku. Skauti ho vlakmi rozvezú do približne 300 miest na Slovensku, aby sa dostalo aj medzi ľudí.

Nemusíte mať svetielko z Betlehemu, aby ste v sebe zažali slávnostnú atmosféru. Potrebujete len čisté srdce a dobrú vôľu. Pripomeňte si tých, ktorí tu boli – a už zostali len v spomienkach. Spomeňte si na ľudí, ktorých máte radi – a ktorí nie sú pri vás. Otvorte svoje srdce ľuďom, ktorých máte okolo seba a zaželajte im všetko najlepšie. Prichádza čas, keď sa môžu stať zázraky – a vy môžete byť ich súčasťou.

časopis magická žena

Poraďte sa s našim tímom odborníkov:

vanoce_511398544

Síra pohlcuje negatívne emócie

November 24, 2016
November 24, 2016

sira_354022151Síra nemá práve najlepšiu povesť. Spôsobili to rozprávky, v ktorých každý čert smrdel sírou a peklom. Ak má síra niečo spoločné s čertami, tak nanajvýš to, že je až čertovsky dobrá na pohlcovanie negatívnych energií. Síra zvládne vygumovať všetko negatívne a odstrániť prekážky, ktoré sa vám stavajú do cesty. S jej pomocou môžete osekať negatívne emócie, upokojiť výbušnú situáciu, odstrániť napätie a uvoľniť atmosféru. Poskytne vám motiváciu a dostatočnú tvrdohlavosť na to, aby ste dokončili, čo ste začali. Vie zvýrazniť vaše schopnosti a odhaliť také, ktoré aj pred vami predtým zostávali skryté.

Síra podporuje fantáziu, nemá rada rutinu, mení zabehané spôsoby myslenia a umocňuje kreativitu. Ak chcete zmenu, ale vaše vnútro sa búri, nechce ju, dokáže vám pomôcť tento odpor prekonať.

 Síra ako minerál má typickú žltú farbu v rôznych odtieňoch. Je to priehľadný alebo priesvitný kameň, vytvára kryštáliky alebo tabuľky. Môže byť v podobe prášku. V prírode sa často vyskytuje v oblastiach, ktoré sú vulkanicky aktívne, prípadne pri výrone horúcich minerálnych vôd. Každý výbuch sopky vyvrhne do ovzdušia množstvo síry, ale aj človek má podiel na emisiách sírových zlúčenín, napríklad z automobilovej dopravy. So sírou sa stretnete napríklad aj pri strieľaní silvestrovskej pyrotechniky, v ktorej sa používa. Síru však dostaneme do seba aj pri jedle – býva v potravinách, ktoré obsahujú veľa bielkovín, napríklad v syroch. Každá bunka ľudského tela obsahuje síru. Pozor – síra ako taká je jedovatá, treba s ňou narábať opatrne, nie je určená na vnútorné používanie. Síra, ktorá sa dostane do ľudského tela, sa tam dostáva prirodzeným spôsobom.

Síra a sulfidy, ktoré tvorí, sa často používajú v medicíne napríklad v podobe kúpeľov v prípade reumatikov, ľudí s alergiami a kožnými chorobami (psoriáza). Sírne kúpele priaznivo pôsobia na kĺby a spojivové tkanivá. Síra podporuje tvorbu kalogénu a keratínu, ktoré pomáhajú regenerovať kosti i pokožku. Dobre to poznajú aj návštevníci našich známych kúpeľov ako sú Piešťany, Smrdáky, Trenčianske Teplice či Dudince. Nemusíte však navštíviť priamo kúpele – je možné pripraviť si kúpeľ s niektorou prísadou, ktorá obsahuje aj síru. Síra sa tiež využíva pri respiračných ochoreniach alebo astme. Niekedy sa označuje ako minerál krásy, lebo podporuje zdravie vlasov a nechtov, na ktorých si najmä ženy dávajú veľmi záležať.

  časopis magická žena

Poraďte sa s našim tímom odborníkov:

Mágia živlov

November 11, 2016
November 11, 2016

 

zivly_270136595Sú štyri základné živly, ktoré v tej či onej podobe môžeme nájsť v rôznych magických textoch, náboženstvách či filozofiách. Ide o oheň, vodu, zem a vzduch. Sú to základne kamene nášho sveta, ktoré svojou energiou prestupujú do všetkého, čo je okolo nás. Každá neživá aj živá súčasť sveta sa skladá z viacerých živlov, sú však v rôznom pomere. Veľkosťou tohto pomeru nakoniec ovplyvňujú konečný výsledok.

OHEŇ

Je to živel plný emócií, sily a temperamentu. Je v ňom vášeň, zápal za vec, spontánnosť a neskrotnosť. Povahou je to cholerik. Je to mužsský živel. Patrí k nemu jas, pohyb aj jemnosť. Zo znamení zvieratníka k nemu patria Barani, Levy a Strelci. Charakterizuje ich rozhodnosť, ale aj netrpezlivosť, výbušnosť, sú kotlíkom emócií, ktoré môžu kedykoľvek vybuchnúť. Je fakt, že ohnivých ľudí je ťažké prehliadnuť. Šíria okolo seba optimizmus, niekedy až prehnaný, je ich všade plno, dokážu sa presadiť a ukázať v každej spoločnosti. Ich sebavedomie je vysoké, niekedy však nevedia odhadnúť, kam až siahajú ich možnosti a na čo vlastne majú ešte sily. Teší ich obdiv ostatných, ale občas nevedia rozoznať, kto to myslí úprimne a kto sa im snaží zalíškať. V prípade problémov sa im postavia čelom, ale keď precenia svoje možnosti, dokážu veľmi rýchlo zhasnúť. Reálne problémy sa často snažia zlikvidovať silou, ale to nebýva vždy dobré riešenie. Môžu sa dostať do slepej uličky, kde sa im minú sily alebo sa budú vybíjať v nezmyselných súbojoch, ktoré nikam nepovedú. Dá sa spoľahnúť na ich odvahu, apelovať na ich hrdosť, rozčúliť útokom na ich samoľúbosť a upokojiť prísľubom, že nabudúce bude všetko lepšie.

VODA

Je to živel, ktorý vie súcitiť s ostatnými, dokáže upokojiť situáciu, hľadá kompromis a pokoj. Povahou je flegmatik. Je to ženský živel. Patrí k nemu tma, pohyb a hustota. Zo znamení zvieratníka k nemu patria Raky, Škorpióny a Ryby. Dokážu byť pokojným prístavom pre ľudí, ktorí pokoj hľadajú. Majú vzácnu vlastnosť nájsť riešenia, ktoré sú kompromisné, pri ktorých má každý pocit, že dostal to, čo si zaslúžil. Vedia, čo povedať, aby dosiahli svoje, ale nejdú na to hrubou silou. Dokážu presvedčiť ostatných, že ich riešenie je správne. Ak získajú k niekomu pevnú citovú väzbu, snažia sa ho ochrániť pred všetkým zlým, upokojiť výbušné povahy, rozveseliť melancholikov a krotiť netrpezlivosť sangvinikov. Ich duša je hlboká ako voda a niektorí ľudia ich dokážu veľmi raniť, aj keď to vodné znamenia navonok nepriznajú. K ľuďom, s ktorými si nesadli, bývajú chladní. Aj keby sa snažili byť milí, vyznelo by to v ich podaní falošne. Rozbúrené city vedia bravúrne skrývať, ale nakoniec sa vždy niečím prezradia – napríklad prehnanou starostlivosťou o objekt svojho záujmu.  Sú skromní, ale poteší ich, ak niekto dokáže oceniť to, čo robia. Pod tlakom robia chyby, ale snažia sa ich čo najskôr napraviť a poučiť sa z nich.

ZEM

Je to živel, ktorý sa na svet pozerá realisticky a prakticky, zastáva konzervatívne názory, drží sa pri zemi. Povahou je melancholik. Je to ženský živel. Patrí k nemu tma, hustota a pokoj. Zo znamení zvieratníka k nemu patria Býky, Panny, Kozorožce. Ich riešenia sú praktické, ich kroky predvídateľné, pretože sa snažia hrať na istotu. Do rizika idú vtedy, keď majú niečo v zálohe, miesto, kam by sa mohli stiahnuť alebo niekoho, kto by ich dokázal podržať. Sú pilierom domova, udržujú oheň v rodinnom krbe a môžete pri nich zažiť pocit istoty – pocit domova. Potrebujú stabilitu. Aj keď ju prinášajú pre iných, sami môžu byť zraniteľnejší viac, než sa na prvý pohľad zdá. Chvíľu im trvá, kým sa pohnú, kým sa pre niečo rozhodnú, ale potom je ich rozhodnutie zvyčajne pevné. Neradi opúšťajú vychodené chodníčky, na dobrodružstvo ich síce nalákate, ale také, kde majú istotu, že na konci ich nečaká nejaké zásadné prekvapenie. Chcú mať všetko naplánované dopredu, aby sa mohli o svoj plán oprieť ako o stenu. Zmeny na poslednú chvíľu akceptujú vtedy, keď ich dokážu mať aspoň ako-tak pod kontrolou. K ich duši treba najskôr preniknúť, až potom sa vám otvoria. Musia vám najskôr dôverovať, až potom vás pustia do 13. komnaty.

VZDUCH

Je to živel, ktorý je aktívny, zvedavý, hľadajúci voľnosť a slobodu, často vetroplach. Má veľa záujmov. Povahou je sangvinik. Je to mužský živel. Patrí k nemu tma, pohyb a jemnosť. Zo znamení zvieratníka k nemu patria Blíženci, Váhy, Vodnári. Myslí im to – a vedia o tom. Sú sebavedomí, otvorení, priateľskí, ale aj roztržití a povrchní. Majú radi, keď ich iní chvália. V prípade kritiky sa vedia o svoje videnie sveta sporiť, aj v prípade, že nemajú pravdu. Zamračená tvár však u nich dlho nevydrží, rýchlo to hodia za hlavu a opäť majú úsmev na tvári. Majú dar reči, vedia ľudí okúzliť, ale občas im chýba akčnosť. Vedia pekne hovoriť o tom, čo by robili, ale nakoniec to za nich musia spraviť iní. Sú plní energie – niekto ju vybíja v cestovaní, iný v športe, ďalší v umení a niektorí len v bežnej zábave. Majú svoje vízie, ale každodenná tvrdá práca nie je pre nich. Vďaka ich povahe im však niektoré veci padajú do lona samé, takže si možno ani neuvedomujú, že iní sa na tom poriadne nadreli. Sú nevypočítateľní, plní prekvapení. Čo dnes platilo, zajtra už platiť nemusí. Majú však zmysel pre rodinu a zodpovednosť, len im treba povinnosti ušiť priamo na mieru. Tam, kde sa môžu hrať pri práci, vykonajú veľa roboty.

 časopis magická žena

Poraďte sa s našim tímom odborníkov:

© 2021 ivestenie.sk  ·  Mediatex, s.r.o.  ·  Autorské práva  ·  Kontakt