Čínsky horoskop


Znamenie BYVOLA
Roky narodenia: 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913, 1901

Práca a peniaze
Byvol a Prasa sú hospodárske zvieratá, ktoré majú rovnaké teritórium a nemajú dôvod nenávidieť sa alebo súperiť. Vládne medzi nimi porozumenie, takže sa očakáva, že rok Prasaťa bude všeobecne pozitívnym rokom pre ľudí v znamení Byvola.
V roku 2019 bude pokojná a trpezlivá povaha Byvola zabezpečovať bohatú "úrodu" a významné úspechy, ale iba pokiaľ nedovolia, aby boli unesení nadmernou tvrdohlavosťou.
V tomto roku má Byvol šancu získať uznanie vo verejnom živote, zažiariť vo svetle reflektorov, presvedčivo vyjadriť svoje záujmy a svoje ideály za predpokladu, že zvládne svoju emocionálnu citlivosť, ktorá je niekedy naozaj veľká.
Byvoly majú tiež príležitosť zúčastniť sa mnohých spoločenských podujatí a nadviazať nové priateľstvá. Ak sa však nevzdajú svojho charakteristického konzervativizmu, ak sa nebudú snažiť byť na rovnakej vlnovej dĺžke s okolnosťami a s inovatívnymi ľuďmi, zatvoria si mnohé dvere k úspechu. Navyše je potrebné, aby boli čo najpružnejší a robili kompromisy, namiesto toho, aby podnecovali neproduktívne spory na pracovisku.
Neexistuje žiadny spôsob, ako by sa Byvol zameral na profesionálne ambiciózne, dlhodobé plány, ale existuje spôsob, ako sa udržať nad vodou, a to vďaka praktickému mysleniu, ktoré je charakteristický pre jeho osobnosť. Jeho vytrvalosť a ochota spolupracovať s ľuďmi v kolektíve je jeho výsadou.

Láska
Vďaka dobrému porozumeniu medzi Prasaťom a Byvolom sa zdá, že Byvoly majú možnosť v tomto roku položiť základy nového milostného vzťahu.
Byvoly, ktoré už vo vzťahu sú, budú mať možnosť ho upevniť a prehĺbiť, čo môže viesť dokonca aj k manželstvu. V manželstve môže byť Byvol požehnaný narodením dlho očakávaného potomka.
Byvoly si rozumejú s Hadom a Kohútom. Tieto kombinácie budú mať skvelý vzťah ako v láske, tak aj v podnikaní. Výborne sa dopĺňajú na všetkých úrovniach.
Byvol si nerozumie s Kozou. V podstate majú spoločné záujmy, ale život ich môže ľahko rozdeliť, v prípade ak sa vydajú rôznymi cestami a neposkytnú si navzájom podporu.

Zdravie
Aj keď sa v roku Prasaťa môže zdať, že Byvoly majú zdravie zo železa, je potrebné dohliadať na to, aby sa nechytili do pasce depresií alebo do extrémnych emočných reakcií, a aby vykonávali pravidelné lekárske prehliadky. Je tiež potrebné venovať pozornosť najmä dýchaciemu systému, hrdlu a žalúdku.
Ku koncu roka 2019 sa môže Byvol tešiť dobrému zdraviu, za predpokladu, že kontroluje svoju tendenciu prejedať sa. Bolo by najlepšie, keby začal s diétou už od začiatku nového čínskeho roku. U Byvola je priam nevyhnutné pravidelne športovať, ale bez preťažovania organizmu.

Vyberte rok narodenia:

Zaujíma Vás Váš osobný horoskop? Profesionálni veštci a veštice Vám ho vypracujú.
Vyplňte a odošlite formulár.


Rok
narodenia
Čínske
znamenie
2008, 1996, 1984, 1971, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912, 1900 POTKAN
2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913, 1901 BYVOL
2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914 TIGER
2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915, 1903 ZAJAC / MAČKA
2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916, 1904 DRAK
2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917, 1905 HAD
2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918, 1906 KÔŇ
2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919, 1907 KOZA
2016, 2004, 1992, 1980. 1968, 1956, 1944, 1932, 1920, 1908 OPICA
2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921, 1909 KOHÚT / SLIEPKA
2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922, 1910 PES
2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923, 1911 PRASA
© 2019 ivestenie.sk  ·  Mediatex, s.r.o.  ·  Autorské práva  ·  Kontakt