Čínsky horoskop


Znamenie BYVOLA
Roky narodenia: 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913, 1901

Aj keď je Byvol trpezlivý, spoľahlivý a pracovitý, môže to byť aj tvrdohlavá mulica so silnými predsudkami. Vďaka svojej dogmatickej povahe môže byť až príliš autoritatívny a impulzívny, a to v prípade, že ho vyprovokujú do veľkej zúrivostí.
Je čestný, dôveryhodný, zodpovedný a neľutuje rozhodnutia, ktoré robí. Je to tradicionalista a rád sa drží rutiny.
Byvol je tichý, ale mimoriadne pozorný s vynikajúcou pamäťou. Konzervatívny a rodinne orientovaný. Taktiež sa snaží byť vždy dobrým priateľom.
Byvoly si najviac rozumejú s Potkanmi a s Kohútikmi.
LÁSKA
Budete túžiť posilnovať väzby, ktoré vás spájajú s vašim partnerom a tiež túžiť po vybudovaní pevnejšieho vzťahu. Časom vám okolnosti poskytnú mnoho príležitostí, aby ste tak urobili.
Pokiaľ ide o slobodných ľudí, tak toto obdobie by malo znamenať začiatok veľkej vášne. Vášeň, ktorá sa zmení na trvalú lásku a ktorá by vás mohla podnietiť k obetovaniu vašej drahej slobody. Inými slovami to znamená, že vo vzduchu bude vysieť manželstvo!
ZDRAVIE
Ľudia v znamení Byvola sa budú tešiť v tomto roku výbornému zdraviu. Ak sa aj objavia zdravotné problémy, tak aj rýchlo skončia. Zlepšenie zdravotného stavu alebo úplné uzdravenie je vždy dobrým signálom a človek by sa mal aj naďalej tešiť na pozitívne veci. Dobré zdravie znamená oceniť dôležitosť života.
Naďalej sa starajte o svoje zdravie a myslite na budúcnosť, pretože cesta pred vami je stále dlhá a náročná, no plná vzrušenia a dobrodružstva.
PRÁCA A FINANCIE
Určité obavy môžu mať ľudia, ktorí majú značné investície na akciovom trhu. Neistota na trhu bude chvíľu trvať, ale ku koncu roka vyzmizne. Preto invstujte s rozumom! Tí, ktorí začínajú s kariérou, by si mali dávať pozor na nové pracovné prostredie, nič nie je isté a prácu môžete ľahko stratiť. V tomto roku si dávajte pozor na svoje výdavky.
Niektorí z vás sa môžu stretnúť s udalosťami, ktoré sú mimo vašu predstavivosť. To, či je takáto udalosť dobrým znamením alebo nie, sa uvidí v blízkej budúcnosti. Každopádne to prinesie novú kapitolu do vášho života. Pokiaľ máte otvorenú myseľ a nepremýšľate o negatívnych dôsledkoch, situácia by mala byť pod kontrolou.


Vyberte rok narodenia:

Zaujíma Vás Váš osobný horoskop? Profesionálni veštci a veštice Vám ho vypracujú.
Vyplňte a odošlite formulár.


Rok
narodenia
Čínske
znamenie
2020, 2008, 1996, 1984, 1971, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912, 1900 POTKAN
2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913, 1901 BYVOL
2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914 TIGER
2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915, 1903 ZAJAC / MAČKA
2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916, 1904 DRAK
2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917, 1905 HAD
2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918, 1906 KÔŇ
2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919, 1907 KOZA
2016, 2004, 1992, 1980. 1968, 1956, 1944, 1932, 1920, 1908 OPICA
2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921, 1909 KOHÚT / SLIEPKA
2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922, 1910 PES
2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923, 1911 PRASA
© 2020 ivestenie.sk  ·  Mediatex, s.r.o.  ·  Autorské práva  ·  Kontakt